Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 6 results for the string Kursor in szl:

Entity szl en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-domain
szl
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> kōntroluje twōj kursor. Coby cofnōnć ta kōntrola, prziciś Esc.
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-no-domain
szl
Tyn dokumynt kōntroluje twōj kursor. Coby cofnōnć ta kōntrola, prziciś Esc.
en-US
This document has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-cursor
szl
Kursor
en-US
Cursor
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
browsing-use-cursor-navigation.label
szl
Zawdy używej knefli kursorōw do nawigacyje po strōnach
en-US
Always use the cursor keys to navigate within pages
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-caretbrowsing-message
szl
Jak prziciśniesz F7, to załōnczosz i wyłōnczosz przeglōndanie z kursorym. Ta funkcyjo pokazuje na strōnach ruchōmy kursōr, bez co idzie ôbiyrać tekst tastaturōm. Załōnczyć przeglōndanie z kursorym?
en-US
Pressing F7 turns Caret Browsing on or off. This feature places a moveable cursor in web pages, allowing you to select text with the keyboard. Do you want to turn Caret Browsing on?
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-caretbrowsing-title
szl
Przeglōndanie z kursorym
en-US
Caret Browsing

No matching results for the string Kursor for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.