Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit

Displaying 65 results for the string Kirjanmerkki in fi:

Entity fi en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
fi
{ $count -> [one] Poista kirjanmerkki *[other] Poista { $count } kirjanmerkkiä }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-subview-edit-bookmark.label
fi
Muokkaa kirjanmerkkiä
en-US
Edit this bookmark
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-toolbar-empty-message
fi
Laita kirjanmerkkisi tänne kirjanmerkkipalkkiin, niin pääset niihin nopeasti. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Järjestele kirjanmerkkejä</a>
en-US
For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks toolbar. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Manage bookmarks</a>
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-toolbar-menu.label
fi
Kirjanmerkkipalkki
en-US
Bookmarks toolbar
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-toolbar-placeholder-button.label
fi
Kirjanmerkkipalkin linkit
en-US
Bookmarks toolbar items
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-toolbar-placeholder.title
fi
Kirjanmerkkipalkin linkit
en-US
Bookmarks toolbar items
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-toolbar.toolbarname
fi
Kirjanmerkkipalkki
en-US
Bookmarks Toolbar
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-sidebar-visibility.label
fi
{ $isVisible -> [true] Piilota kirjanmerkkien sivupaneeli *[other] Näytä kirjanmerkkien sivupaneeli }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks sidebar *[other] View bookmarks sidebar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem.label
fi
{ $isVisible -> [true] Piilota kirjanmerkkipalkki *[other] Näytä kirjanmerkkipalkki }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide Bookmarks Toolbar *[other] View Bookmarks Toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-panel.label
fi
{ $isVisible -> [true] Piilota kirjanmerkkipalkki *[other] Näytä kirjanmerkkipalkki }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks toolbar *[other] Show bookmarks toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools.label
fi
Kirjanmerkkityökalut
en-US
Bookmarking Tools
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-star-add-bookmark.tooltiptext
fi
Lisää kirjanmerkki ({ $shortcut })
en-US
Bookmark this page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-star-edit-bookmark.tooltiptext
fi
Muokkaa kirjanmerkkiä ({ $shortcut })
en-US
Edit this bookmark ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-edit-bookmark-mac.label
fi
Muokkaa kirjanmerkkiä
en-US
Edit Bookmark
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-edit-bookmark-with-shortcut.aria-label
fi
Muokkaa kirjanmerkkiä
en-US
Edit Bookmark
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-edit-bookmark-with-shortcut.tooltiptext
fi
Muokkaa kirjanmerkkiä ({ $shortcut })
en-US
Edit bookmark ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-edit-bookmark.aria-label
fi
Muokkaa kirjanmerkkiä
en-US
Edit Bookmark
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-edit-bookmark.tooltiptext
fi
Muokkaa kirjanmerkkiä
en-US
Edit bookmark
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-folders-expander.tooltiptext
fi
Näytä kaikki kirjanmerkkikansiot
en-US
Show all the bookmarks folders
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-folders-expander2.tooltiptext
fi
Näytä kaikki kirjanmerkkikansiot
en-US
Show all the bookmarks folders
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
continuous-onboarding-firefox-view-tab-pickup-subtitle
fi
Käytä avoimia välilehtiä millä tahansa laitteella. Lisäksi synkronoi kirjanmerkkisi, salasanasi ja paljon muuta.
en-US
Access your open tabs from any device. Plus sync your bookmarks, passwords, and more.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-bookmarks-toolbar.label
fi
Kirjanmerkkipalkki
en-US
Bookmarks Toolbar
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-edit-bookmark.label
fi
Muokkaa kirjanmerkkiä
en-US
Edit This Bookmark
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-picker-title
fi
Tuo kirjanmerkkitiedosto
en-US
Import Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-browsers
fi
{ -brand-short-name } ei löytänyt ohjelmia, jotka sisältävät kirjanmerkki-, historia- tai salasanatietoja.
en-US
{ -brand-short-name } couldn’t find any programs that contain bookmark, history or password data.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
fi
{ $quantity -> [one] { $quantity } kirjanmerkki *[other] { $quantity } kirjanmerkkiä }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
fi
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } kirjanmerkki *[other] { $newEntries } kirjanmerkkiä }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
fi
Hyvä löytö! Älä jää ilman tätä kirjanmerkkiä mobiililaitteillasi. Aloita { -fxaccount-brand-name(case: "genitive") } käyttö.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-header
fi
Synkronoi kirjanmerkkisi kaikkialla.
en-US
Sync your bookmarks everywhere.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fxa-sync-cfr-body
fi
Varmista, että uusimmat kirjanmerkkisi, salasanasi ja välilehdet tulevat mukanasi aina, kun avaat uuden { -brand-product-name }-selaimen.
en-US
Make sure your latest bookmarks, passwords, and tabs come with you any time you open a new { -brand-product-name } browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-bookmarked
fi
Kirjanmerkki
en-US
Bookmarked
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-removed-bookmark
fi
Kirjanmerkki poistettu
en-US
Bookmark removed
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-bookmark
fi
Lisää kirjanmerkki
en-US
Bookmark
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-remove-bookmark
fi
Poista kirjanmerkki
en-US
Remove Bookmark
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-import-subtitle
fi
Määritä { -brand-short-name } haluamallasi tavalla. Lisää kirjanmerkkisi, salasanasi ja paljon muuta aiemmin käyttämästäsi selaimesta.
en-US
Set up { -brand-short-name } how you like it. Add your bookmarks, passwords, and more from your old browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-mobile-download-subtitle
fi
Nouda välilehdet yhdeltä laitteelta ja jatka toisella laitteella siitä mihin jäit. Synkronoi kirjanmerkkisi ja salasanasi missä tahansa käytät { -brand-product-name }ia.
en-US
Grab tabs from one device and pick up where you left off on another. Plus sync your bookmarks and passwords anywhere you use { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle
fi
Kirjaudu sisään { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }llesi, niin voit tuoda kirjanmerkkisi, salasanasi ja historiasi uudelle laitteellesi.
en-US
Sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle2
fi
Kirjaudu tilillesi tuodaksesi kirjanmerkkisi, salasanasi ja historiasi uudelle laitteellesi.
en-US
Sign in to your account to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-infrequent-import-subtitle
fi
Oletpa sitten asettumassa tai vain poikkeamassa, muista, että voit tuoda kirjanmerkkisi, salasanasi ja paljon muuta.
en-US
Whether you’re settling in or just stopping by, remember you can import your bookmarks, passwords, and more.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-mobile-download-security-and-privacy-subtitle
fi
Synkronoinnin myötä { -brand-short-name } salaa salasanasi, kirjanmerkkisi ja paljon muuta. Lisäksi voit valita välilehtiä muilta laitteiltasi.
en-US
When you’re synced up, { -brand-short-name } encrypts your passwords, bookmarks, and more. Plus you can grab tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-add-bookmark.label
fi
Lisää kirjanmerkki
en-US
Add Bookmark
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
fi
{ $count -> [1] Poista kirjanmerkki *[other] Poista kirjanmerkit }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-edit-bookmark.label
fi
Muokkaa kirjanmerkkiä
en-US
Edit Bookmark
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
fi
Selaimen kirjanmerkki- ja sivuhistoriatoiminnot eivät ole käytössä, koska jokin { -brand-short-name }in tiedostoista on toisen ohjelman käytössä. Jotkin tietoturvallisuusohjelmat voivat aiheuttaa tämän ongelman.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-backup-title
fi
Kirjanmerkkien varmuuskopion tiedostonimi
en-US
Bookmarks backup filename
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-export
fi
Vie kirjanmerkkitiedosto
en-US
Export Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-import
fi
Tuo kirjanmerkkitiedosto
en-US
Import Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-title
fi
Valitse kirjanmerkkien varmuuskopio
en-US
Select a bookmarks backup
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Bookmarks
fi
Luo kirjanmerkkejä kirjanmerkkipalkkiin, Kirjanmerkit-valikkoon tai tiettyyn kansioon niiden sisälle.
en-US
Create bookmarks in the Bookmarks toolbar, Bookmarks menu, or a specified folder inside them.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisplayBookmarksToolbar
fi
Näytä kirjanmerkkipalkki oletusarvoisesti.
en-US
Display the Bookmarks Toolbar by default.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
fi
Poista käytöstä { -brand-short-name }in mukana tulevien oletuskirjanmerkkien luonti ja älykkäiden kirjanmerkkien (Useimmin avatut, Viimeiset avainsanat) luonti. Huomaa: tällä käytännöllä on vaikutusta vain, kun profiili käynnistetään ensimmäisen kerran.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
choose-bookmark.label
fi
Käytä kirjanmerkkiä
en-US
Use Bookmark
Entity # all locales browser • browser • preferences • selectBookmark.ftl
select-bookmark-desc
fi
Valitse kirjanmerkki, jonka haluat aloitussivuksi. Jos valitset aloitussivuksi kansion, siinä olevat kirjanmerkit avautuvat välilehtiin.
en-US
Choose a Bookmark to be your Home Page. If you choose a folder, the Bookmarks in that folder will be opened in Tabs.
Entity # all locales browser • browser • profile • default-bookmarks.ftl
default-bookmarks-toolbarfolder
fi
Kirjanmerkkipalkin kansio
en-US
Bookmarks Toolbar Folder
Entity # all locales browser • browser • profile • default-bookmarks.ftl
default-bookmarks-toolbarfolder-description
fi
Lisää kirjanmerkkejä tähän kansioon, jotta ne näkyvät kirjanmerkkipalkissa
en-US
Add bookmarks to this folder to see them displayed on the Bookmarks Toolbar
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
add-bookmark
fi
Lisää kirjanmerkki
en-US
Add bookmark
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • bookmarkProperties.properties
dialogTitleAddBookmark
fi
Uusi kirjanmerkki
en-US
New Bookmark
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • bookmarkProperties.properties
dialogTitleAddBookmarkFolder
fi
Lisää kirjanmerkkikansio
en-US
Add bookmark folder
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • bookmarkProperties.properties
dialogTitleAddBookmarksFolder
fi
Lisää kirjanmerkkikansio
en-US
Add bookmarks folder
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • bookmarkProperties.properties
dialogTitleAddNewBookmark2
fi
Lisää kirjanmerkki
en-US
Add bookmark
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • bookmarkProperties.properties
dialogTitleEditBookmark2
fi
Muokkaa kirjanmerkkiä
en-US
Edit bookmark
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • bookmarkProperties.properties
dialogTitleEditBookmarkFolder
fi
Muokkaa kirjanmerkkikansiota
en-US
Edit bookmark folder
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • bookmarkProperties.properties
dialogTitleEditBookmarksFolder
fi
Muokkaa kirjanmerkkikansiota
en-US
Edit bookmarks folder
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • bookmarkProperties.properties
newBookmarkDefault
fi
Uusi kirjanmerkki
en-US
New Bookmark
Entity # all locales toolkit • chrome • places • places.properties
BookmarksToolbarFolderTitle
fi
Kirjanmerkkipalkki
en-US
Bookmarks Toolbar

No matching results for the string Kirjanmerkki for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.