Transvision

Filter by folder:

Show all results browser dom toolkit

Displaying 15 results for the string Keyword in tl:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-keyword.label
tl
Magdagdag ng Keyword para sa Search na ito...
en-US
Add a Keyword for this Search
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-keyword-2.value
tl
Keyword
en-US
Keyword
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-keyword-caption-label-2
tl
Gumamit ng iisang keyword upang buksan ang mga bookmark nang direkta mula sa address bar
en-US
Use a single keyword to open bookmarks directly from the address bar
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-choose-keyword-column.label
tl
Keyword
en-US
Keyword
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-bookmark
tl
Ginagamit na ng isang bookmark ang keyword na pinili mo. Pumili ng iba pa.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by a bookmark. Please select another.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-engine
tl
Ginagamit ng “{ $name }” ang pinili mong keyword. Pumili nalang ng iba.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by “{ $name }”. Please select another.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-title
tl
Nadobleng Keyword
en-US
Duplicate Keyword
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-one-click-desc
tl
Piliin ang mga alternatibong search engine na lalabas sa ibaba ng address bar at search bar kapag nagsimula kang magpasok ng isang keyword.
en-US
Choose the alternative search engines that appear below the address bar and search bar when you start to enter a keyword.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_keywords
tl
Mga keyword:
en-US
Keywords:
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote
tl
wala ng space sa pagitan ng doctype "PUBLIC" keyword at ang quote.
en-US
No space between the doctype “PUBLIC” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote
tl
wala ng space sa pagitan ng doctype "SYSTEM" keyword at quote.
en-US
No space between the doctype “SYSTEM” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
tl
Iniintindi ang %1$S bilang isang hostname at hindi keyword. Kung ito ay talagang sinasadya bilang keyword, gamitin ang ‘%2$S’ (nakabalot sa mga single quote).
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
strictDynamicButNoHashOrNonce
tl
Ang keyword na ‘strict-dynamic’ sa loob ng “%1$S” na walang valid na nonce o hash ay maaaring makaharang sa pag-load ng lahat ng mga script
en-US
Keyword ‘strict-dynamic’ within “%1$S” with no valid nonce or hash might block all scripts from loading
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-keyword
tl
‘{ $directive }’ directive ay naglalaman ng isang ipinagbabawal na { $keyword } keyword
en-US
‘{ $directive }’ directive contains a forbidden { $keyword } keyword
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-keywords
tl
Mga keyword:
en-US
Keywords:

Displaying 15 results for the string Keyword in en-US:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-keyword.label
tl
Magdagdag ng Keyword para sa Search na ito...
en-US
Add a Keyword for this Search
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-keyword-2.value
tl
Keyword
en-US
Keyword
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-keyword-caption-label-2
tl
Gumamit ng iisang keyword upang buksan ang mga bookmark nang direkta mula sa address bar
en-US
Use a single keyword to open bookmarks directly from the address bar
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-choose-keyword-column.label
tl
Keyword
en-US
Keyword
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-bookmark
tl
Ginagamit na ng isang bookmark ang keyword na pinili mo. Pumili ng iba pa.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by a bookmark. Please select another.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-engine
tl
Ginagamit ng “{ $name }” ang pinili mong keyword. Pumili nalang ng iba.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by “{ $name }”. Please select another.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-title
tl
Nadobleng Keyword
en-US
Duplicate Keyword
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-one-click-desc
tl
Piliin ang mga alternatibong search engine na lalabas sa ibaba ng address bar at search bar kapag nagsimula kang magpasok ng isang keyword.
en-US
Choose the alternative search engines that appear below the address bar and search bar when you start to enter a keyword.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_keywords
tl
Mga keyword:
en-US
Keywords:
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote
tl
wala ng space sa pagitan ng doctype "PUBLIC" keyword at ang quote.
en-US
No space between the doctype “PUBLIC” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote
tl
wala ng space sa pagitan ng doctype "SYSTEM" keyword at quote.
en-US
No space between the doctype “SYSTEM” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
tl
Iniintindi ang %1$S bilang isang hostname at hindi keyword. Kung ito ay talagang sinasadya bilang keyword, gamitin ang ‘%2$S’ (nakabalot sa mga single quote).
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
strictDynamicButNoHashOrNonce
tl
Ang keyword na ‘strict-dynamic’ sa loob ng “%1$S” na walang valid na nonce o hash ay maaaring makaharang sa pag-load ng lahat ng mga script
en-US
Keyword ‘strict-dynamic’ within “%1$S” with no valid nonce or hash might block all scripts from loading
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-keyword
tl
‘{ $directive }’ directive ay naglalaman ng isang ipinagbabawal na { $keyword } keyword
en-US
‘{ $directive }’ directive contains a forbidden { $keyword } keyword
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-keywords
tl
Mga keyword:
en-US
Keywords:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.