Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit dom

Displaying 1 result for the string Keyword in ro:

Entity ro en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-keyword
ro
Directiva „{ $directive }” conține un cuvânt-cheie interzis: { $keyword }
en-US
‘{ $directive }’ directive contains a forbidden { $keyword } keyword

Displaying 15 results for the string Keyword in en-US:

Entity ro en-US
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-keyword.label
ro
Adaugă un cuvânt-cheie pentru această căutare
en-US
Add a Keyword for this Search
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-keyword-2.value
ro
Cuvânt cheie
en-US
Keyword
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-keyword-caption-label-2
ro
Folosește un singur cuvânt cheie pentru a deschide marcaje direct din bara de adrese
en-US
Use a single keyword to open bookmarks directly from the address bar
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-choose-keyword-column.label
ro
Cuvânt cheie
en-US
Keyword
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-bookmark
ro
Ai ales un cuvânt cheie care este folosit de un marcaj. Te rugăm să selectezi altul.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by a bookmark. Please select another.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-engine
ro
Ai ales un cuvânt cheie care este folosit actualmente de „{ $name }”. Te rugăm să selectezi altul.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by “{ $name }”. Please select another.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-title
ro
Cuvânt cheie duplicat
en-US
Duplicate Keyword
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-one-click-desc
ro
Alege motoarele de căutare alternative care apar sub bara de adresă și bara de căutare atunci când începi să introduci un cuvânt cheie.
en-US
Choose the alternative search engines that appear below the address bar and search bar when you start to enter a keyword.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_keywords
ro
Cuvinte cheie:
en-US
Keywords:
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote
ro
Niciun spațiu între cuvântul cheie „PUBLIC” și ghilimele.
en-US
No space between the doctype “PUBLIC” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote
ro
Niciun spațiu între doctype cuvântul cheie „SYSTEM” și ghilimele.
en-US
No space between the doctype “SYSTEM” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
ro
%1$S este interpretat ca denumire de gazdă, nu cuvânt-cheie. Dacă vroiai să fie cuvânt-cheie, folosește „%2$S” (între ghilimele simple).
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
strictDynamicButNoHashOrNonce
ro
Cuvântul cheie „strict-dynamic” din cadrul „%1$S” fără nonce valid sau hash ar putea bloca toate scripturile de la încărcare
en-US
Keyword ‘strict-dynamic’ within “%1$S” with no valid nonce or hash might block all scripts from loading
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-keyword
ro
Directiva „{ $directive }” conține un cuvânt-cheie interzis: { $keyword }
en-US
‘{ $directive }’ directive contains a forbidden { $keyword } keyword
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-keywords
ro
Cuvinte cheie:
en-US
Keywords:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.