Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 25 results for the string Kaamera in et:

Entity et en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-select-camera-device.value
et
Kaamera:
en-US
Camera:
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-select-camera-icon.tooltiptext
et
Kaamera
en-US
Camera
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-camera-blocked.tooltiptext
et
Oled sellel lehel keelanud kaamera kasutamise.
en-US
You have blocked your camera for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-devices-notification-anchor.tooltiptext
et
Halda kaamera ja/või mikrofoni jagamist saidiga
en-US
Manage sharing your camera and/or microphone with the site
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-qr-code-box-firefox-mobile-title
et
Laadi alla mobiilse seadme abil. Lihtsalt suuna oma kaamera QR-koodi peale. Lingi ilmumisel puuduta seda.
en-US
Download using your mobile device. Point your camera at the QR code. When a link appears, tap it.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-desc
et
Järgmised saidid on avaldanud soovi ligipääsuks sinu kaamerale. Siin saad määrata, millised saidid pääsevad ligi sinu kaamerale. Samuti saad blokkida uusi soove pääseda ligi sinu kaamerale.
en-US
The following websites have requested to access your camera. You can specify which websites are allowed to access your camera. You can also block new requests asking to access your camera.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-disable-desc
et
See takistab kõigil ülal mitte välja toodud saitidel kaamerale ligipääsu kohta soovi avaldada. Kaamerale ligipääsu blokkimine võib põhjustada probleeme mõne saidi töötamises.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your camera. Blocking access to your camera may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-disable-label.label
et
Bloki uued kaamerale ligipääsemise soovid
en-US
Block new requests asking to access your camera
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-window2.title
et
Sätted - kaamera õigused
en-US
Settings - Camera Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-camera
et
Kaamera
en-US
Camera
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-camera
et
Kas lubad saidil { $origin } kasutada oma kaamerat?
en-US
Allow { $origin } to use your camera?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-camera-and-audio-capture
et
Kas lubad saidil { $origin } kasutada sinu kaamerat ja kuulata selle kaardi heli?
en-US
Allow { $origin } to use your camera and listen to this tab’s audio?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-camera-and-audio-capture-unsafe-delegation
et
Kas lubad saidil { $origin } anda ligipääs sinu kaamerale ja kaardi heli kuulamiseks saidile { $thirdParty }?
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } access to your camera and listen to this tab’s audio?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-camera-and-microphone
et
Kas lubad saidil { $origin } kasutada oma kaamerat ja mikrofoni?
en-US
Allow { $origin } to use your camera and microphone?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-camera-and-microphone-unsafe-delegation
et
Kas lubad saidil { $origin } anda ligipääs sinu kaamerale ja mikrofonile saidile { $thirdParty }?
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } access to your camera and microphone?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-camera-unsafe-delegation
et
Kas lubad saidil { $origin } anda ligipääs sinu kaamerale saidile { $thirdParty }?
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } access to your camera?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-camera-muted.title
et
Lülita kaamera sisse
en-US
Turn camera on
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-camera-system-menu.label
et
Jagad oma kaamerat. Jagamise haldamiseks klõpsa.
en-US
You are sharing your camera. Click to control sharing.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-camera-unmuted.title
et
Lülita kaamera välja
en-US
Turn camera off
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
et
{ $tabCount -> [one] Kaamerat jagatakse ühe kaardiga *[other] Kaamerat jagatakse { $tabCount } kaardiga }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with.label
et
Kaamerat jagatakse kaardiga "{ $streamTitle }"
en-US
Sharing Camera with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-sharing-camera-and-microphone.tooltiptext
et
Kaamera ja mikrofon on välja jagatud. Jagamise haldamiseks klõpsa.
en-US
Your camera and microphone are being shared. Click to control sharing.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-sharing-camera.tooltiptext
et
Kaamera on välja jagatud. Jagamise haldamiseks klõpsa.
en-US
Your camera is being shared. Click to control sharing.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-item-camera
et
kaamera
en-US
camera
Entity # all locales browser • chrome • browser • sitePermissions.properties
permission.camera.label
et
Kaamera kasutamine
en-US
Use the camera

No matching results for the string Kaamera for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.