Transvision

Displaying 27 results for the string Hostname in sr:

Entity sr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
sr
Идите на { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
sr
Идите на { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
sr
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
sr
Пружа <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span> следеће могућности:
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
sr
Додати { $extension }? Овај додатак није верификован. Злонамеран додатак може да украде ваше личне податке или да угрози ваш рачунар. Додајте само ако верујете његовом извору. Овај додатак пружа следеће могућности { $hostname }-у:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
sr
Овај додатак даје { $hostname }-у приступ вашим MIDI уређајима.
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
sr
Овај додатак даје { $hostname }-у приступ вашим MIDI уређајима (са SysEx подршком).
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
sr
Додати { $extension }? Овај додатак пружа следеће могућности { $hostname }-у:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
sr
Веб-сајтови доказују свој идентитет помоћу сертификата. { -brand-short-name } не верује овом сајту јер користи сертификат који је неважећи за { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
sr
Веб-странице доказују свој идентитет помоћу сертификата. { -brand-short-name } не верује овом сајту јер користи сертификат који је неважећи за { $hostname }. Сертификат важи само за следеће домене: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
sr
Веб-сајтови доказују свој идентитет помоћу сертификата. { -brand-short-name } не верује овом сајту јер користи сертификат који је неважећи за { $hostname }. Сертификат важи само за <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
sr
Веб-сајтови доказују свој идентитет помоћу сертификата. { -brand-short-name } не верује овом сајту јер користи сертификат који је неважећи за { $hostname }. Сертификат важи само за { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
sr
Веб-сајтови доказују свој идентитет помоћу сертификата, који важе ограничени временски период. Сертификат за { $hostname } је истекао { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
sr
{ $hostname } користи неважећи безбедносни сертификат.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
sr
Веб-сајтови доказују свој идентитет помоћу сертификата, који важи само ограничени временски период. Сертификат за { $hostname } почиње да важи { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
sr
Дошло је до грешке при повезивању на { $hostname }. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
sr
Веб-сајтови доказују свој идентитет помоћу сертификата, које издају сертификациона тела. Већина прегледача више не верује сертификатима које издају GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte и VeriSign. { $hostname } користи сертификат једног од ових издаваоца, па се идентитет сајта не може доказати.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
sr
Веб-сајтови доказују свој идентитет помоћу сертификата. { -brand-short-name } не верује хосту { $hostname } јер је издавалац његовог сертификата непознат, сертификат је самопотписан или сервер не шаље исправне посредне сертификате.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
sr
Из безбедносних разлога { $hostname } не дозвољава да { -brand-short-name } прикаже страницу ако је уграђена у други сајт. Отворите страницу у новом прозору да бисте је видели.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
sr
{ -brand-short-name } је открио проблем и није наставио на адресу <b>{ $hostname }</b>. Веб место је лоше подешено или је сат вашег рачунара постављен на погрешно време.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
sr
Ваш сат на рачунару је постављен на { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Поставите тачан датум, време и временску зону у вашим системским подешавањима, а затим освежите <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
sr
{ -brand-short-name } је открио потенцијалну безбедносну претњу и није наставио на <b>{ $hostname }</b>. Ако посетите овај сајт, нападачи би могли покушати украсти ваше податке као што су лозинке, е-адресе или кредитне картице.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
sr
<b>{ $hostname }</b> је највероватније безбедна веб страница, али није могуће успоставити безбедну везу са њом. Овај проблем узрокује програм <b>{ $mitm }</b>, који се налази на вашем рачунару или на вашој мрежи.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
sr
{ -brand-short-name } је открио потенцијалну безбедносну опасност и није наставио на <b>{ $hostname }</b> зато што ова веб страница захтева безбедну везу.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
sr
Сајт <b>{ $hostname }</b> има безбедносну политику под називом HTTP Strict Transport Security (HSTS), што значи да се { -brand-short-name } може повезати само на безбедан начин. Не можете да додате изузетак како бисте посетили овај сајт.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
sr
Ваш рачунар мисли да је { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, што спречава { -brand-short-name } да се повеже безбедно. Да бисте посетили <b>{ $hostname }</b>, ажурирајте ваш сат на рачунару у вашим системским подешавањима на тренутан датум, време и временску зону и освежите <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
sr
<b>{ $hostname }</b> користи технологију за безбедност која је застарела и рањива је на нападе. Нападач лако може да открије информације за које сте мислили да су сигурне. Администратор веб сајта ће морати да поправи сервер пре него што посетите овај сајт.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.

Displaying 32 results for the string Hostname in en-US:

Entity sr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
sr
Идите на { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
sr
Идите на { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-label
sr
Унесите важећи назив хоста
en-US
Please enter a valid hostname
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-title
sr
Неважећи назив хоста
en-US
Invalid Hostname Entered
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
sr
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
sr
Тумачим %1$S као име хоста,а не као кључну реч. Ако сте хтели да је користите као кључну реч, користите '%2$S' (апострофе).
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
sr
Warning: Source string is missing
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
sr
Пружа <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span> следеће могућности:
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-hostname
sr
Назив хоста
en-US
Hostname
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
sr
Додати { $extension }? Овај додатак није верификован. Злонамеран додатак може да украде ваше личне податке или да угрози ваш рачунар. Додајте само ако верујете његовом извору. Овај додатак пружа следеће могућности { $hostname }-у:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
sr
Овај додатак даје { $hostname }-у приступ вашим MIDI уређајима.
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
sr
Овај додатак даје { $hostname }-у приступ вашим MIDI уређајима (са SysEx подршком).
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
sr
Додати { $extension }? Овај додатак пружа следеће могућности { $hostname }-у:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
sr
Веб-сајтови доказују свој идентитет помоћу сертификата. { -brand-short-name } не верује овом сајту јер користи сертификат који је неважећи за { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
sr
Веб-странице доказују свој идентитет помоћу сертификата. { -brand-short-name } не верује овом сајту јер користи сертификат који је неважећи за { $hostname }. Сертификат важи само за следеће домене: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
sr
Веб-сајтови доказују свој идентитет помоћу сертификата. { -brand-short-name } не верује овом сајту јер користи сертификат који је неважећи за { $hostname }. Сертификат важи само за <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
sr
Веб-сајтови доказују свој идентитет помоћу сертификата. { -brand-short-name } не верује овом сајту јер користи сертификат који је неважећи за { $hostname }. Сертификат важи само за { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
sr
Веб-сајтови доказују свој идентитет помоћу сертификата, који важе ограничени временски период. Сертификат за { $hostname } је истекао { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
sr
{ $hostname } користи неважећи безбедносни сертификат.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
sr
Веб-сајтови доказују свој идентитет помоћу сертификата, који важи само ограничени временски период. Сертификат за { $hostname } почиње да важи { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
sr
Дошло је до грешке при повезивању на { $hostname }. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
sr
Веб-сајтови доказују свој идентитет помоћу сертификата, које издају сертификациона тела. Већина прегледача више не верује сертификатима које издају GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte и VeriSign. { $hostname } користи сертификат једног од ових издаваоца, па се идентитет сајта не може доказати.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
sr
Веб-сајтови доказују свој идентитет помоћу сертификата. { -brand-short-name } не верује хосту { $hostname } јер је издавалац његовог сертификата непознат, сертификат је самопотписан или сервер не шаље исправне посредне сертификате.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
sr
Из безбедносних разлога { $hostname } не дозвољава да { -brand-short-name } прикаже страницу ако је уграђена у други сајт. Отворите страницу у новом прозору да бисте је видели.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
sr
{ -brand-short-name } је открио проблем и није наставио на адресу <b>{ $hostname }</b>. Веб место је лоше подешено или је сат вашег рачунара постављен на погрешно време.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
sr
Ваш сат на рачунару је постављен на { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Поставите тачан датум, време и временску зону у вашим системским подешавањима, а затим освежите <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
sr
{ -brand-short-name } је открио потенцијалну безбедносну претњу и није наставио на <b>{ $hostname }</b>. Ако посетите овај сајт, нападачи би могли покушати украсти ваше податке као што су лозинке, е-адресе или кредитне картице.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
sr
<b>{ $hostname }</b> је највероватније безбедна веб страница, али није могуће успоставити безбедну везу са њом. Овај проблем узрокује програм <b>{ $mitm }</b>, који се налази на вашем рачунару или на вашој мрежи.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
sr
{ -brand-short-name } је открио потенцијалну безбедносну опасност и није наставио на <b>{ $hostname }</b> зато што ова веб страница захтева безбедну везу.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
sr
Сајт <b>{ $hostname }</b> има безбедносну политику под називом HTTP Strict Transport Security (HSTS), што значи да се { -brand-short-name } може повезати само на безбедан начин. Не можете да додате изузетак како бисте посетили овај сајт.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
sr
Ваш рачунар мисли да је { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, што спречава { -brand-short-name } да се повеже безбедно. Да бисте посетили <b>{ $hostname }</b>, ажурирајте ваш сат на рачунару у вашим системским подешавањима на тренутан датум, време и временску зону и освежите <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
sr
<b>{ $hostname }</b> користи технологију за безбедност која је застарела и рањива је на нападе. Нападач лако може да открије информације за које сте мислили да су сигурне. Администратор веб сајта ће морати да поправи сервер пре него што посетите овај сајт.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.