Transvision

Displaying 27 results for the string Hostname in pl:

Entity pl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
pl
Otwórz witrynę { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
pl
Otwórz witrynę { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
pl
Witryna „{ $hostname }” poprosiła o przedstawienia certyfikatu w celu dokonania identyfikacji:
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
pl
Daje witrynie <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span> te możliwości:
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
pl
Czy dodać „{ $extension }”? To rozszerzenie nie przeszło weryfikacji. Złośliwe rozszerzenia mogą wykradać dane prywatne lub infekować komputery. Dodaj rozszerzanie jedynie, jeśli ufasz jego pochodzeniu. To rozszerzenie daje witrynie { $hostname } te możliwości:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
pl
Ten dodatek daje witrynie { $hostname } dostęp do urządzeń MIDI użytkownika.
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
pl
Ten dodatek daje witrynie { $hostname } dostęp do urządzeń MIDI użytkownika (z obsługą SysEx).
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
pl
Czy dodać „{ $extension }”? To rozszerzenie daje witrynie { $hostname } te możliwości:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
pl
Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ nie jest on dla niej prawidłowy.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
pl
Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ nie jest on dla niej prawidłowy. Certyfikat został wystawiony tylko dla następujących domen: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
pl
Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ nie jest on dla niej prawidłowy. Ten certyfikat jest prawidłowy tylko dla domeny <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
pl
Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ nie jest on dla niej prawidłowy. Ten certyfikat jest prawidłowy tylko dla domeny { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
pl
Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty, które są ważne w określonym czasie. Certyfikat witryny „{ $hostname }” utracił ważność { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
pl
Witryna „{ $hostname }” używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
pl
Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty, które są ważne w określonym czasie. Certyfikat witryny „{ $hostname }” nie będzie ważny do { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
pl
Podczas łączenia z serwerem „{ $hostname }” wystąpił błąd. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
pl
Strony internetowe dowodzą swojej tożsamości przy użyciu certyfikatów, wystawianych przez organizacje certyfikujące. Większość przeglądarek nie ufa już certyfikatom wystawianym przez GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i Verisign. Tożsamość tej strony nie może zostać potwierdzona, ponieważ domena „{ $hostname }” używa certyfikatu od jednego z tych wystawców.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
pl
Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ jego wystawca jest nieznany, jest samopodpisany lub serwer nie przesyła właściwych certyfikatów pośrednich.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
pl
Aby chronić bezpieczeństwo użytkownika, { $hostname } nie pozwoli przeglądarce { -brand-short-name } wyświetlić strony, jeśli inna witryna ją osadziła. Aby ją zobaczyć, musisz otworzyć ją w nowym oknie.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
pl
{ -brand-short-name } wykrył problem i nie wczytał „<b>{ $hostname }</b>”. Witryna jest źle skonfigurowana lub zegar systemowy ma ustawioną nieprawidłową datę.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
pl
Zegar systemowy jest ustawiony na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Upewnij się, że urządzenie ma ustawioną prawidłową datę, czas i strefę czasową w ustawieniach systemowych. Następnie spróbuj otworzyć witrynę „<b>{ $hostname }</b>” ponownie.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
pl
{ -brand-short-name } wykrył potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i nie wczytał „<b>{ $hostname }</b>”. Jeśli otworzysz tę stronę, atakujący będą mogli przechwycić informacje, takie jak hasła, adresy e-mail czy dane kart płatniczych.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
pl
„<b>{ $hostname }</b>” jest prawdopodobnie bezpieczną stroną, jednak nie można było nawiązać bezpiecznego połączenia. Jest to spowodowane przez program „<b>{ $mitm }</b>”, działający na tym komputerze lub w tej sieci.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
pl
{ -brand-short-name } wykrył potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i nie wczytał „<b>{ $hostname }</b>”, ponieważ strona wymaga bezpiecznego połączenia.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
pl
Witryna „<b>{ $hostname }</b>” określa poprzez HSTS (HTTP Strict Transport Security), że { -brand-short-name } ma się z nią łączyć jedynie w sposób zabezpieczony. Dodanie wyjątku w celu odwiedzenia tej witryny jest niemożliwe.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
pl
Zegar systemowy jest ustawiony na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, co uniemożliwia programowi { -brand-short-name } nawiązania bezpiecznego połączenia. Aby odwiedzić witrynę „<b>{ $hostname }</b>”, ustaw prawidłową datę, czas i strefę czasową w ustawieniach systemowych, a następnie odśwież „<b>{ $hostname }</b>”.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
pl
<b>{ $hostname }</b> używa przestarzałej i podatnej na ataki technologii bezpieczeństwa. Atakujący mógłby łatwo odszyfrować informacje, które miały być bezpieczne. Administrator strony musi naprawić serwer, zanim będzie można ją odwiedzić.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.

Displaying 32 results for the string Hostname in en-US:

Entity pl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
pl
Otwórz witrynę { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
pl
Otwórz witrynę { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-label
pl
Podaj prawidłową nazwę hosta
en-US
Please enter a valid hostname
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-title
pl
Wprowadzono nieprawidłową nazwę hosta
en-US
Invalid Hostname Entered
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
pl
Nieprawidłowy host „{ $host-value }”. Oczekiwany format to „nazwa-hosta:numer-portu”.
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
pl
Interpretowanie „%1$S” jako nazwy hosta, a nie słowa kluczowego. Aby zostało to zinterpretowane jako słowo kluczowe, należy użyć: '%2$S' (w cudzysłowach pojedynczych).
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
pl
Witryna „{ $hostname }” poprosiła o przedstawienia certyfikatu w celu dokonania identyfikacji:
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
pl
Daje witrynie <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span> te możliwości:
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-hostname
pl
Nazwa hosta
en-US
Hostname
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
pl
Czy dodać „{ $extension }”? To rozszerzenie nie przeszło weryfikacji. Złośliwe rozszerzenia mogą wykradać dane prywatne lub infekować komputery. Dodaj rozszerzanie jedynie, jeśli ufasz jego pochodzeniu. To rozszerzenie daje witrynie { $hostname } te możliwości:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
pl
Ten dodatek daje witrynie { $hostname } dostęp do urządzeń MIDI użytkownika.
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
pl
Ten dodatek daje witrynie { $hostname } dostęp do urządzeń MIDI użytkownika (z obsługą SysEx).
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
pl
Czy dodać „{ $extension }”? To rozszerzenie daje witrynie { $hostname } te możliwości:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
pl
Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ nie jest on dla niej prawidłowy.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
pl
Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ nie jest on dla niej prawidłowy. Certyfikat został wystawiony tylko dla następujących domen: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
pl
Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ nie jest on dla niej prawidłowy. Ten certyfikat jest prawidłowy tylko dla domeny <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
pl
Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ nie jest on dla niej prawidłowy. Ten certyfikat jest prawidłowy tylko dla domeny { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
pl
Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty, które są ważne w określonym czasie. Certyfikat witryny „{ $hostname }” utracił ważność { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
pl
Witryna „{ $hostname }” używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
pl
Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty, które są ważne w określonym czasie. Certyfikat witryny „{ $hostname }” nie będzie ważny do { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
pl
Podczas łączenia z serwerem „{ $hostname }” wystąpił błąd. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
pl
Strony internetowe dowodzą swojej tożsamości przy użyciu certyfikatów, wystawianych przez organizacje certyfikujące. Większość przeglądarek nie ufa już certyfikatom wystawianym przez GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i Verisign. Tożsamość tej strony nie może zostać potwierdzona, ponieważ domena „{ $hostname }” używa certyfikatu od jednego z tych wystawców.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
pl
Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ jego wystawca jest nieznany, jest samopodpisany lub serwer nie przesyła właściwych certyfikatów pośrednich.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
pl
Aby chronić bezpieczeństwo użytkownika, { $hostname } nie pozwoli przeglądarce { -brand-short-name } wyświetlić strony, jeśli inna witryna ją osadziła. Aby ją zobaczyć, musisz otworzyć ją w nowym oknie.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
pl
{ -brand-short-name } wykrył problem i nie wczytał „<b>{ $hostname }</b>”. Witryna jest źle skonfigurowana lub zegar systemowy ma ustawioną nieprawidłową datę.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
pl
Zegar systemowy jest ustawiony na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Upewnij się, że urządzenie ma ustawioną prawidłową datę, czas i strefę czasową w ustawieniach systemowych. Następnie spróbuj otworzyć witrynę „<b>{ $hostname }</b>” ponownie.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
pl
{ -brand-short-name } wykrył potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i nie wczytał „<b>{ $hostname }</b>”. Jeśli otworzysz tę stronę, atakujący będą mogli przechwycić informacje, takie jak hasła, adresy e-mail czy dane kart płatniczych.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
pl
„<b>{ $hostname }</b>” jest prawdopodobnie bezpieczną stroną, jednak nie można było nawiązać bezpiecznego połączenia. Jest to spowodowane przez program „<b>{ $mitm }</b>”, działający na tym komputerze lub w tej sieci.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
pl
{ -brand-short-name } wykrył potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i nie wczytał „<b>{ $hostname }</b>”, ponieważ strona wymaga bezpiecznego połączenia.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
pl
Witryna „<b>{ $hostname }</b>” określa poprzez HSTS (HTTP Strict Transport Security), że { -brand-short-name } ma się z nią łączyć jedynie w sposób zabezpieczony. Dodanie wyjątku w celu odwiedzenia tej witryny jest niemożliwe.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
pl
Zegar systemowy jest ustawiony na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, co uniemożliwia programowi { -brand-short-name } nawiązania bezpiecznego połączenia. Aby odwiedzić witrynę „<b>{ $hostname }</b>”, ustaw prawidłową datę, czas i strefę czasową w ustawieniach systemowych, a następnie odśwież „<b>{ $hostname }</b>”.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
pl
<b>{ $hostname }</b> używa przestarzałej i podatnej na ataki technologii bezpieczeństwa. Atakujący mógłby łatwo odszyfrować informacje, które miały być bezpieczne. Administrator strony musi naprawić serwer, zanim będzie można ją odwiedzić.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.