Transvision

Displaying 20 results for the string Hostname in lv:

Entity lv en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
lv
Doties uz { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
lv
Doties uz { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
lv
Mājaslapas pierāda savu identitāti izmantojot sertifikātus. { -brand-short-name } neuzticas šai vietnei, jo tā izmanto sertifikātu, kas nav derīgs domēnam { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
lv
Mājaslapas pierāda savu identitāti ar sertifikātiem. { -brand-short-name } neuzticas šai vietnei, jo tā izmanto sertifikātu, kas nav derīgs priekš { $hostname }. Sertifikāts ir derīgs tikai priekš sekojošiem vārdiem: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
lv
Mājaslapas pierāda savu identitāti ar sertifikātiem. { -brand-short-name } neuzticas šai vietnei, jo tā izmanto sertifikātu, kas nav derīgs priekš { $hostname }. Sertifikāts ir derīgs tikai priekš <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
lv
Mājaslapas pierāda savu identitāti ar sertifikātiem. { -brand-short-name } neuzticas šai vietnei, jo tā izmanto sertifikātu, kas nav derīgs priekš { $hostname }. Sertifikāts ir derīgs tikai priekš { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
lv
Mājaslapas pierāda identitāti ar sertifikātiem, kas ir derīgi uz noteiktu laika posmu. Sertifikāts priekš { $hostname } izbeidzās { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
lv
{ $hostname } izmanto nederīgu drošības sertifikātu.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
lv
Mājaslapas pierāda savu identitāti ar sertifikātiem, kuri ir derīgi uz noteiktu laika posmu. Sertifikāts priekš { $hostname } nebūs derīgs līdz { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
lv
Notikusi kļūda savienojoties ar { $hostname }. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
lv
Vietnes pierāda savu identitāti ar sertifikātiem, kurus izsniedz sertifikātu izdevējiestādes. Lielākā daļa pārlūkprogrammu vairs neuzticas GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte un VeriSign izsniegtiem sertifikātiem. Vietne { $hostname } izmanto sertifikātu no vienas no šīm izdevējiestādēm, tāpēc vietnes identitāte nav pierādāma.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
lv
Mājaslapām jāpierāda savu identitāti ar sertifikātiem. { -brand-short-name } neuzticas { $hostname }, jo tā sertifikāta izsniedzējs nav zināms, sertifikāts ir paš-parakstīts vai arī serveris nesūta pareizus starpnieksertifikātus.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
lv
Lai aizsargātu jūsu drošību, { $hostname } neļaus { -brand-short-name } rādīt lapu, ja to ir iegūlusi cita vietne. Lai redzētu šo lapu, tā ir jāatver jaunā logā.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
lv
{ -brand-short-name } konstatēja problēmu un nedevās uz <b>{ $hostname }</b>. Mājas lapa ir nepareizi konfigurēta vai datora pulkstenis ir iestatīts nepareizā laikā.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
lv
Jūsu datora pulkstenis ir iestatīts uz { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Pārliecinieties, vai jūsu sistēmas iestatījumos ir iestatīts pareizais datums, laiks un laika josla, un pēc tam atsvaidziniet <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
lv
{ -brand-short-name } atklāja potenciālus draudus drošībai un nepārgāja uz <b>{ $hostname }</b>. Ja apmeklējat šo vietni, uzbrucēji varētu mēģināt nozagt informāciju, piemēram, jūsu paroles, e-pastus vai kredītkartes datus.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
lv
{ -brand-short-name } konstatēja potenciālus drošības draudus un nedevās uz <b>{ $hostname }</b>, jo šai vietnei vajadzīgs drošs savienojums.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
lv
<b>{ $hostname }</b> izmanto drošības politiku, ko sauc HTTP Strict Transport Security (HSTS), kas nozīmē, ka { -brand-short-name } var lapai pieslēgties lapai tikai drošajā režīmā. Jūs nevarat pievienot izņēmumu, lai apmeklētu šo lapu.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
lv
Jūsu dators uzskata, ka tas ir { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, kas neļauj { -brand-short-name } droši savienoties. Lai apmeklētu <b>{ $hostname }</b>, atjauniniet sava datora pulksteni jūsu sistēmas iestatījumos uz pašreizējo datumu, laiku un laika joslu un pēc tam atsvaidziniet <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
lv
<b>{ $hostname }</b> izmanto novecojušu un nedrošu drošības tehnoloģiju. Uzbrucējs varētu piekļūt informācijai, kuru uzskatījāt par droši aizsargātu. Lapas administratoram vajadzēs salabot serveri, pirms varēsiet apmeklē lapu.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.

Displaying 32 results for the string Hostname in en-US:

Entity lv en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
lv
Doties uz { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
lv
Doties uz { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-label
lv
Lūdzu, ievadiet derīgu resursdatora nosaukumu
en-US
Please enter a valid hostname
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-title
lv
Ievadīts nederīgs resursdatora nosaukums
en-US
Invalid Hostname Entered
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
lv
Interpretē %1$S kā servera adresi ne atslēgas vārdu. Ja gribat, lai šo interpretē kā atslēgas vārdu izmantojiet '%2$S' (iekļautu vienkāršajās pēdiņās).
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
lv
Warning: Source string is missing
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-hostname
lv
Adrese
en-US
Hostname
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
lv
Warning: Source string is missing
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
lv
Warning: Source string is missing
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
lv
Mājaslapas pierāda savu identitāti izmantojot sertifikātus. { -brand-short-name } neuzticas šai vietnei, jo tā izmanto sertifikātu, kas nav derīgs domēnam { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
lv
Mājaslapas pierāda savu identitāti ar sertifikātiem. { -brand-short-name } neuzticas šai vietnei, jo tā izmanto sertifikātu, kas nav derīgs priekš { $hostname }. Sertifikāts ir derīgs tikai priekš sekojošiem vārdiem: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
lv
Mājaslapas pierāda savu identitāti ar sertifikātiem. { -brand-short-name } neuzticas šai vietnei, jo tā izmanto sertifikātu, kas nav derīgs priekš { $hostname }. Sertifikāts ir derīgs tikai priekš <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
lv
Mājaslapas pierāda savu identitāti ar sertifikātiem. { -brand-short-name } neuzticas šai vietnei, jo tā izmanto sertifikātu, kas nav derīgs priekš { $hostname }. Sertifikāts ir derīgs tikai priekš { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
lv
Mājaslapas pierāda identitāti ar sertifikātiem, kas ir derīgi uz noteiktu laika posmu. Sertifikāts priekš { $hostname } izbeidzās { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
lv
{ $hostname } izmanto nederīgu drošības sertifikātu.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
lv
Mājaslapas pierāda savu identitāti ar sertifikātiem, kuri ir derīgi uz noteiktu laika posmu. Sertifikāts priekš { $hostname } nebūs derīgs līdz { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
lv
Notikusi kļūda savienojoties ar { $hostname }. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
lv
Vietnes pierāda savu identitāti ar sertifikātiem, kurus izsniedz sertifikātu izdevējiestādes. Lielākā daļa pārlūkprogrammu vairs neuzticas GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte un VeriSign izsniegtiem sertifikātiem. Vietne { $hostname } izmanto sertifikātu no vienas no šīm izdevējiestādēm, tāpēc vietnes identitāte nav pierādāma.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
lv
Mājaslapām jāpierāda savu identitāti ar sertifikātiem. { -brand-short-name } neuzticas { $hostname }, jo tā sertifikāta izsniedzējs nav zināms, sertifikāts ir paš-parakstīts vai arī serveris nesūta pareizus starpnieksertifikātus.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
lv
Lai aizsargātu jūsu drošību, { $hostname } neļaus { -brand-short-name } rādīt lapu, ja to ir iegūlusi cita vietne. Lai redzētu šo lapu, tā ir jāatver jaunā logā.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
lv
{ -brand-short-name } konstatēja problēmu un nedevās uz <b>{ $hostname }</b>. Mājas lapa ir nepareizi konfigurēta vai datora pulkstenis ir iestatīts nepareizā laikā.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
lv
Jūsu datora pulkstenis ir iestatīts uz { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Pārliecinieties, vai jūsu sistēmas iestatījumos ir iestatīts pareizais datums, laiks un laika josla, un pēc tam atsvaidziniet <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
lv
{ -brand-short-name } atklāja potenciālus draudus drošībai un nepārgāja uz <b>{ $hostname }</b>. Ja apmeklējat šo vietni, uzbrucēji varētu mēģināt nozagt informāciju, piemēram, jūsu paroles, e-pastus vai kredītkartes datus.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
lv
Warning: Source string is missing
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
lv
{ -brand-short-name } konstatēja potenciālus drošības draudus un nedevās uz <b>{ $hostname }</b>, jo šai vietnei vajadzīgs drošs savienojums.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
lv
<b>{ $hostname }</b> izmanto drošības politiku, ko sauc HTTP Strict Transport Security (HSTS), kas nozīmē, ka { -brand-short-name } var lapai pieslēgties lapai tikai drošajā režīmā. Jūs nevarat pievienot izņēmumu, lai apmeklētu šo lapu.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
lv
Jūsu dators uzskata, ka tas ir { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, kas neļauj { -brand-short-name } droši savienoties. Lai apmeklētu <b>{ $hostname }</b>, atjauniniet sava datora pulksteni jūsu sistēmas iestatījumos uz pašreizējo datumu, laiku un laika joslu un pēc tam atsvaidziniet <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
lv
<b>{ $hostname }</b> izmanto novecojušu un nedrošu drošības tehnoloģiju. Uzbrucējs varētu piekļūt informācijai, kuru uzskatījāt par droši aizsargātu. Lapas administratoram vajadzēs salabot serveri, pirms varēsiet apmeklē lapu.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.