Transvision

Displaying 24 results for the string Hostname in lt:

Entity lt en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
lt
Eiti į { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
lt
Eiti į { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
lt
Suteikia šias galimybes <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
lt
Pridėti „{ $extension }“? Šis priedas yra nepatikrintas. Kenkėjiški priedai gali pavogti jūsų asmeninę informaciją, arba apkrėsti kompiuterį. Pridėkite tik jei pasitikite šaltiniu. Šis priedas suteikia tokias galimybes { $hostname }:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
lt
Pridėti „{ $extension }“? Šis priedas suteikia šias galimybes { $hostname }:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus. „{ -brand-short-name }“ nepasitiki šia svetaine, nes ji naudoja liudijimą, negaliojantį { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus. „{ -brand-short-name }“ nepasitiki šia svetaine, nes ji naudoja liudijimą, negaliojantį { $hostname }. Liudijimas galioja tik šiems vardams: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus. „{ -brand-short-name }“ nepasitiki šia svetaine, nes ji naudoja liudijimą, negaliojantį { $hostname }. Liudijimas galioja tik vardui <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus. „{ -brand-short-name }“ nepasitiki šia svetaine, nes ji naudoja liudijimą, negaliojantį { $hostname }. Liudijimas galioja tik vardui { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus, kurie galioja tam tikrą laikotarpį. Liudijimas, skirtas { $hostname }, baigė galioti { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
lt
{ $hostname } naudoja negaliojantį tapatumo liudijimą.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus, kurie galioja tam tikrą laikotarpį. Liudijimas, skirtas { $hostname }, nepradės galioti iki { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
lt
Bandant užmegzti ryšį su { $hostname } įvyko klaida. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus, išduotus liudijimo įstaigų. Dauguma naršyklių jau nepasitikti liudijimais, kuriuos išdavė „GeoTrust“, „RapidSSL“, „Symantec“, „Thawte“, arba „VeriSign“. { $hostname } naudoja liudijimą, išduotą vienos iš šių įstaigų, tad svetainės tapatumas negali būti įrodytas.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus. „{ -brand-short-name }“ nepasitiki { $hostname }, nes jų liudijimą išdavusi įstaigą yra nežinoma, liudijimas yra pasirašytas paties gavėjo, arba serveris neperduoda tinkamų tarpinių liudijimų.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
lt
Kad apsaugotų jūsų saugumą, { $hostname } neleis „{ -brand-short-name }“ parodyti tinklalapio, jei jis yra įterptas kitoje svetainėje. Norėdami matyti šį tinklalapį, turite jį atverti naujame lange.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
lt
„{ -brand-short-name }“ aptiko problemą ir neįkėlė <b>{ $hostname }</b>. Ši svetainė gali būti netinkamai sukonfigūruota, arba jūsų kompiuterio laikrodis yra netinkamai nustatytas.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
lt
Jūsų kompiuterio laikrodis rodo { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Įsitikinkite, kad jūsų kompiuterio data, laikas ir laiko juosta yra tinkamai nustatyti, ir įkelkite <b>{ $hostname }</b> iš naujo.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
lt
„{ -brand-short-name }“ aptiko galimą saugumo grėsmę ir neįkėlė <b>{ $hostname }</b>. Jei apsilankysite šioje svetainėje, piktavaliai gali bandyti pavogti jūsų slaptažodžius, el. laiškus, bankininkystės duomenis.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
lt
<b>{ $hostname }</b> greičiausiai yra saugi svetainė, tačiau nepavyko užmegzti saugaus ryšio. Šią problemą sukėlė „<b>{ $mitm }</b>“, jūsų kompiuteryje arba tinkle esanti programinė įranga.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
lt
„{ -brand-short-name }“ aptiko galimą saugumo grėsmę ir neįkėlė <b>{ $hostname }</b>, nes ši svetainė reikalauja saugaus ryšio.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
lt
<b>{ $hostname }</b> turi saugumo nuostatą, kuri vadinasi „HTTP Strict Transport Security“ (HSTS), ir reiškia, kad „{ -brand-short-name }“ gali jungtis tik saugiu ryšiu. Jūs negalite sukurti išimties, kad aplankytumėte šią svetainę.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
lt
Jūsų kompiuteris sako, kad yra dabar yra { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, kas neleidžia „{ -brand-short-name }“ užmegzti saugaus ryšio. Norėdami aplankyti <b>{ $hostname }</b>, atnaujinkite savo kompiuterio laikrodį, kad rodytų teisingą esamą datą, laiką ir laiko juostą, ir įkelkite <b>{ $hostname }</b> iš naujo.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
lt
<b>{ $hostname }</b> naudoja saugumo technologiją, kuri yra pasenusi ir pažeidžiama. Piktavalis lengvai galėtų pamatyti informaciją, kuri jums atrodė saugi. Kol svetainės administratorius jos nesutvarkys, negalėsite į šią svetainę užeiti.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.

Displaying 32 results for the string Hostname in en-US:

Entity lt en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
lt
Eiti į { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
lt
Eiti į { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-label
lt
Prašom surinkti teisingą serverio vardą
en-US
Please enter a valid hostname
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-title
lt
Surinktas neteisingas serverio vardas
en-US
Invalid Hostname Entered
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
lt
Neteisingas serverio adresas „{ $host-value }“. Tinkamas formatas yra „serverioadresas:prievadonumeris“.
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
lt
„%1$S“ interpretuota kaip serverio vardas, o ne reikšminis žodis. Jeigu norite, kad tai būtų interpretuota kaip reikšminis žodis, įrašykite jį viengubose kabutėse: „'%2$S'“.
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
lt
Warning: Source string is missing
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
lt
Suteikia šias galimybes <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-hostname
lt
Serverio vardas
en-US
Hostname
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
lt
Pridėti „{ $extension }“? Šis priedas yra nepatikrintas. Kenkėjiški priedai gali pavogti jūsų asmeninę informaciją, arba apkrėsti kompiuterį. Pridėkite tik jei pasitikite šaltiniu. Šis priedas suteikia tokias galimybes { $hostname }:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
lt
Warning: Source string is missing
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
lt
Warning: Source string is missing
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
lt
Pridėti „{ $extension }“? Šis priedas suteikia šias galimybes { $hostname }:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus. „{ -brand-short-name }“ nepasitiki šia svetaine, nes ji naudoja liudijimą, negaliojantį { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus. „{ -brand-short-name }“ nepasitiki šia svetaine, nes ji naudoja liudijimą, negaliojantį { $hostname }. Liudijimas galioja tik šiems vardams: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus. „{ -brand-short-name }“ nepasitiki šia svetaine, nes ji naudoja liudijimą, negaliojantį { $hostname }. Liudijimas galioja tik vardui <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus. „{ -brand-short-name }“ nepasitiki šia svetaine, nes ji naudoja liudijimą, negaliojantį { $hostname }. Liudijimas galioja tik vardui { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus, kurie galioja tam tikrą laikotarpį. Liudijimas, skirtas { $hostname }, baigė galioti { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
lt
{ $hostname } naudoja negaliojantį tapatumo liudijimą.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus, kurie galioja tam tikrą laikotarpį. Liudijimas, skirtas { $hostname }, nepradės galioti iki { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
lt
Bandant užmegzti ryšį su { $hostname } įvyko klaida. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus, išduotus liudijimo įstaigų. Dauguma naršyklių jau nepasitikti liudijimais, kuriuos išdavė „GeoTrust“, „RapidSSL“, „Symantec“, „Thawte“, arba „VeriSign“. { $hostname } naudoja liudijimą, išduotą vienos iš šių įstaigų, tad svetainės tapatumas negali būti įrodytas.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
lt
Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus. „{ -brand-short-name }“ nepasitiki { $hostname }, nes jų liudijimą išdavusi įstaigą yra nežinoma, liudijimas yra pasirašytas paties gavėjo, arba serveris neperduoda tinkamų tarpinių liudijimų.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
lt
Kad apsaugotų jūsų saugumą, { $hostname } neleis „{ -brand-short-name }“ parodyti tinklalapio, jei jis yra įterptas kitoje svetainėje. Norėdami matyti šį tinklalapį, turite jį atverti naujame lange.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
lt
„{ -brand-short-name }“ aptiko problemą ir neįkėlė <b>{ $hostname }</b>. Ši svetainė gali būti netinkamai sukonfigūruota, arba jūsų kompiuterio laikrodis yra netinkamai nustatytas.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
lt
Jūsų kompiuterio laikrodis rodo { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Įsitikinkite, kad jūsų kompiuterio data, laikas ir laiko juosta yra tinkamai nustatyti, ir įkelkite <b>{ $hostname }</b> iš naujo.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
lt
„{ -brand-short-name }“ aptiko galimą saugumo grėsmę ir neįkėlė <b>{ $hostname }</b>. Jei apsilankysite šioje svetainėje, piktavaliai gali bandyti pavogti jūsų slaptažodžius, el. laiškus, bankininkystės duomenis.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
lt
<b>{ $hostname }</b> greičiausiai yra saugi svetainė, tačiau nepavyko užmegzti saugaus ryšio. Šią problemą sukėlė „<b>{ $mitm }</b>“, jūsų kompiuteryje arba tinkle esanti programinė įranga.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
lt
„{ -brand-short-name }“ aptiko galimą saugumo grėsmę ir neįkėlė <b>{ $hostname }</b>, nes ši svetainė reikalauja saugaus ryšio.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
lt
<b>{ $hostname }</b> turi saugumo nuostatą, kuri vadinasi „HTTP Strict Transport Security“ (HSTS), ir reiškia, kad „{ -brand-short-name }“ gali jungtis tik saugiu ryšiu. Jūs negalite sukurti išimties, kad aplankytumėte šią svetainę.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
lt
Jūsų kompiuteris sako, kad yra dabar yra { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, kas neleidžia „{ -brand-short-name }“ užmegzti saugaus ryšio. Norėdami aplankyti <b>{ $hostname }</b>, atnaujinkite savo kompiuterio laikrodį, kad rodytų teisingą esamą datą, laiką ir laiko juostą, ir įkelkite <b>{ $hostname }</b> iš naujo.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
lt
<b>{ $hostname }</b> naudoja saugumo technologiją, kuri yra pasenusi ir pažeidžiama. Piktavalis lengvai galėtų pamatyti informaciją, kuri jums atrodė saugi. Kol svetainės administratorius jos nesutvarkys, negalėsite į šią svetainę užeiti.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.