Transvision

Displaying 17 results for the string Hostname in az:

Entity az en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
az
Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
az
Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil. Sertifikat ancaq aşağıdakı adlar üçün keçərlidir: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
az
Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil. Sertifikat ancaq <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a> üçün düzgündür.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
az
Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil. Sertifikat ancaq { $alt-name } üçün düzgündür.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
az
Saytlar müəyyən bir müddət üçün etibarlı olan sertifikatlarla identikliklərini sübut edirlər. { $hostname } üçün sertifikatın etibarlılığı { $not-after-local-time } tarixində bitib.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
az
{ $hostname } etibarsız bir təhlükəsizlik sertifikatı istifadə edir.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
az
Saytlar müəyyən bir müddət üçün etibarlı olan sertifikatlarla identikliklərini sübut edirlər. { $hostname } üçün sertifikatın etibarlılığı { $not-before-local-time } tarixindən etibarən başlayacaq.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
az
{ $hostname } ünvanına qoşularkən xəta baş verdi. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
az
Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər, onlar da sertifikat vericiləri tərəfindən verilir. Əksər səyyahlar artıq GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte və VeriSign verilən sertifikatlara güvənmirlər. { $hostname } saytı bu avtoritetlərdən biri tərəfindən verilmiş sertifikatı işlədir və bu səbəbdən təsdiqlənə bilmir.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
az
Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı { $hostname } saytına güvənmir, çünki, sertifikatını verən məlum deyil, sertifikat özü tərəfindən imzalanıb və ya server düzgün vasitəçi sertifikatları göndərmir.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
az
{ -brand-short-name } xəta aşkarladı və <b>{ $hostname }</b> saytına davam etmədi. Ya bu sayt səhv konfiqurasiya edilib və ya kompüterinizin saatı səhvdir.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
az
Kompüterinizin saatı { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } olaraq qurulub. Sistem tənzimləmələrində kompüterinizin tarixinin, vaxtının və saat zolağının düz qurulduğuna əmin olun, daha sonra <b>{ $hostname }</b> ünvanını yeniləyin.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
az
{ -brand-short-name } <b>{ $hostname }</b> saytında potensial təhlükə tapdı və davam etmədi. Əgər bu saytı ziyarət etsəniz hücumçular parol, e-poçt, kredit kartı kimi məlumatlarınızı oğurlaya bilərlər.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
az
{ -brand-short-name } potensial güvənlik təhlükəsi aşkarladı və <b>{ $hostname }</b> saytına davam etmədi çünki, bu sayt təhlükəsiz əlaqə tələb edir.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
az
<b>{ $hostname }</b> saytının HTTP Strict Transport Security (HSTS) adlı təhlükəsizlik siyasəti var, bu deməkdir ki, { -brand-short-name } bununla ancaq təhlükəsiz əlaqə qura bilər. Bu sayta istisna verə bilməzsiz.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
az
Kompüteriniz saatı { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } kimi fikirləşir, bu da { -brand-short-name } səyyahının təhlükəsiz əlaqə qurmağına mane olur. <b>{ $hostname }</b> saytını ziyarət etmək üçün sistem tənzimləmələrindən kompüterinizin saatını hazırki tarix, vaxt və saat zolağı ilə yeniləyin və <b>{ $hostname }</b> saytını təzədən yükləməyi yoxlayın.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
az
<b>{ $hostname }</b> vaxtı keçmiş və hücumlara açıq bir texnologiyadan istifadə edir. Hücumçular etibarlı olduğunu düşündüyünüz məlumatlarınızı əldə edə bilərlər. Saytın idarəçisi problemi həll etdikdən sonra təkrar daxil ola bilərsiz.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.

Displaying 32 results for the string Hostname in en-US:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
az
Warning: Source string is missing
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
az
Warning: Source string is missing
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-label
az
Lütfən etibarlı bir server adı daxil edin
en-US
Please enter a valid hostname
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-title
az
Etibarsız bir domen adı daxil etdiniz
en-US
Invalid Hostname Entered
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
az
Warning: Source string is missing
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
az
%1$S açar söz olaraq deyil, ana kompüter adı olaraq şərh edilir. Bunun açar söz olmağını istəyirsinizsə '%2$S' (tək dırnaq içində) istifdə edin.
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
az
Warning: Source string is missing
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
az
Warning: Source string is missing
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-hostname
az
Host adı
en-US
Hostname
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
az
Warning: Source string is missing
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
az
Warning: Source string is missing
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
az
Warning: Source string is missing
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
az
Warning: Source string is missing
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
az
Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
az
Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil. Sertifikat ancaq aşağıdakı adlar üçün keçərlidir: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
az
Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil. Sertifikat ancaq <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a> üçün düzgündür.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
az
Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil. Sertifikat ancaq { $alt-name } üçün düzgündür.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
az
Saytlar müəyyən bir müddət üçün etibarlı olan sertifikatlarla identikliklərini sübut edirlər. { $hostname } üçün sertifikatın etibarlılığı { $not-after-local-time } tarixində bitib.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
az
{ $hostname } etibarsız bir təhlükəsizlik sertifikatı istifadə edir.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
az
Saytlar müəyyən bir müddət üçün etibarlı olan sertifikatlarla identikliklərini sübut edirlər. { $hostname } üçün sertifikatın etibarlılığı { $not-before-local-time } tarixindən etibarən başlayacaq.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
az
{ $hostname } ünvanına qoşularkən xəta baş verdi. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
az
Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər, onlar da sertifikat vericiləri tərəfindən verilir. Əksər səyyahlar artıq GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte və VeriSign verilən sertifikatlara güvənmirlər. { $hostname } saytı bu avtoritetlərdən biri tərəfindən verilmiş sertifikatı işlədir və bu səbəbdən təsdiqlənə bilmir.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
az
Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı { $hostname } saytına güvənmir, çünki, sertifikatını verən məlum deyil, sertifikat özü tərəfindən imzalanıb və ya server düzgün vasitəçi sertifikatları göndərmir.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
az
Warning: Source string is missing
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
az
{ -brand-short-name } xəta aşkarladı və <b>{ $hostname }</b> saytına davam etmədi. Ya bu sayt səhv konfiqurasiya edilib və ya kompüterinizin saatı səhvdir.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
az
Kompüterinizin saatı { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } olaraq qurulub. Sistem tənzimləmələrində kompüterinizin tarixinin, vaxtının və saat zolağının düz qurulduğuna əmin olun, daha sonra <b>{ $hostname }</b> ünvanını yeniləyin.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
az
{ -brand-short-name } <b>{ $hostname }</b> saytında potensial təhlükə tapdı və davam etmədi. Əgər bu saytı ziyarət etsəniz hücumçular parol, e-poçt, kredit kartı kimi məlumatlarınızı oğurlaya bilərlər.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
az
Warning: Source string is missing
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
az
{ -brand-short-name } potensial güvənlik təhlükəsi aşkarladı və <b>{ $hostname }</b> saytına davam etmədi çünki, bu sayt təhlükəsiz əlaqə tələb edir.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
az
<b>{ $hostname }</b> saytının HTTP Strict Transport Security (HSTS) adlı təhlükəsizlik siyasəti var, bu deməkdir ki, { -brand-short-name } bununla ancaq təhlükəsiz əlaqə qura bilər. Bu sayta istisna verə bilməzsiz.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
az
Kompüteriniz saatı { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } kimi fikirləşir, bu da { -brand-short-name } səyyahının təhlükəsiz əlaqə qurmağına mane olur. <b>{ $hostname }</b> saytını ziyarət etmək üçün sistem tənzimləmələrindən kompüterinizin saatını hazırki tarix, vaxt və saat zolağı ilə yeniləyin və <b>{ $hostname }</b> saytını təzədən yükləməyi yoxlayın.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
az
<b>{ $hostname }</b> vaxtı keçmiş və hücumlara açıq bir texnologiyadan istifadə edir. Hücumçular etibarlı olduğunu düşündüyünüz məlumatlarınızı əldə edə bilərlər. Saytın idarəçisi problemi həll etdikdən sonra təkrar daxil ola bilərsiz.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.