Transvision

Displaying 19 results for the string Host in uz:

Entity uz en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
uz
{ $hostname } saytini ochish
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
uz
{ $hostname } saytini ochish
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-header
uz
{ $host }ni qoʻshimcha dastur oʻrnatishiga ruxsat berasizmi?
en-US
Allow { $host } to install an add-on?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-message
uz
{ $host } saytidan qoʻshimcha dasturni oʻrnatishga urinyapsiz. Davom etishdan oldin uning ishonchli ekanligiga ishonch hosil qiling.
en-US
You are attempting to install an add-on from { $host }. Make sure you trust this site before continuing.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-allow.label
uz
{ $uriHost } uchun paydo bo‘luvchi oynalarga ruxsat berish
en-US
Allow pop-ups for { $uriHost }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-block.label
uz
{ $uriHost } uchun paydo bo‘luvchi oynalarni bloklash
en-US
Block pop-ups for { $uriHost }
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-socks
uz
SOCKS Host
en-US
SOCKS Host
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-label
uz
Iltimos, toʻgʻri host nomini kiriting
en-US
Please enter a valid hostname
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-title
uz
Notogʻri host nomi kiritilgan
en-US
Invalid Hostname Entered
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.hostHeader
uz
Host %S:
en-US
Host %S:
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
couldntParseInvalidHost
uz
Noto‘g‘ri hostda %1$Sni ajratib bo‘lmadi
en-US
Couldn’t parse invalid host %1$S
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
uz
%1$Sni host nomi sifatida (kalit so‘z sifatida emas) o‘girilmoqda. Agar siz buni kalit so‘z bo‘lishini xohlasangiz, '%2$S' (yakka qo‘shtirnoqlarga joylashtirilgan)dan foydalaning.
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-host
uz
Host
en-US
Host
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-hostname
uz
Host nomi
en-US
Hostname
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-missing-host
uz
{ $scheme }: protokol "{ $directive }" ko‘rsatmalar uchun host bo‘lishini talab qilmoqda
en-US
{ $scheme }: protocol requires a host in ‘{ $directive }’ directives
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
uz
{ $extension } qoʻshilsinmi? Bu kengaytma tekshiruvdan oʻtmagan. Zararli kengaytmalar shaxsiy maʼlumotlaringizni oʻgʻirlashi yoki kompyuteringizni buzishi mumkin. Manbaga ishonsangiz, uni qoʻshing. Bu kengaytma { $hostname }ga quyidagi imkoniyatlarni beradi:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
uz
{ $extension } qoʻshilsinmi? Bu kengaytma { $hostname }ga quyidagi imkoniyatlarni beradi:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
uz
{ $hostname } yaroqsiz xavfsizlik sertifikatidan foydalanmoqda.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
uz
<b>{ $hostname }</b> hujumlarga chidamsiz va eskirgan xavfsizlik texnonolgiyasidan foydalanadi. Xakker siz xavfsiz deb o‘ylaydigan ma’lumotlarni osongina ochib ko‘rishi mumkin. Siz saytga kira olishingiz uchun avvalo sayt administratori serverni to‘g‘rilashi kerak.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.

Displaying 76 results for the string Host in en-US:

Entity uz en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
uz
{ $hostname } saytini ochish
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
uz
{ $hostname } saytini ochish
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-column-host
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Host
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-column-processes.title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
IDs of the processes hosting tab’s content
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-header
uz
{ $host }ni qoʻshimcha dastur oʻrnatishiga ruxsat berasizmi?
en-US
Allow { $host } to install an add-on?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-message
uz
{ $host } saytidan qoʻshimcha dasturni oʻrnatishga urinyapsiz. Davom etishdan oldin uning ishonchli ekanligiga ishonch hosil qiling.
en-US
You are attempting to install an add-on from { $host }. Make sure you trust this site before continuing.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-header-security-with-host.title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Connection security for { $host }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-site-information
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Site information for { $host }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-allow.label
uz
{ $uriHost } uchun paydo bo‘luvchi oynalarga ruxsat berish
en-US
Allow pop-ups for { $uriHost }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-block.label
uz
{ $uriHost } uchun paydo bo‘luvchi oynalarni bloklash
en-US
Block pop-ups for { $uriHost }
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
uz
Warning: Source string is missing
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • preferences • applicationManager.ftl
app-manager-web-app-info
uz
Bu veb ilova dastur bu yerda joylashgan:
en-US
This web application is hosted at:
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-noproxy-localhost-desc-2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Connections to localhost, 127.0.0.1/8, and ::1 are never proxied.
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-socks
uz
SOCKS Host
en-US
SOCKS Host
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-label
uz
Iltimos, toʻgʻri host nomini kiriting
en-US
Please enter a valid hostname
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-title
uz
Notogʻri host nomi kiritilgan
en-US
Invalid Hostname Entered
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-blocker-view-turn-off-for-site
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Turn off Cookie Banner Blocker for { $host }?
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-turn-off-for-site
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Turn off Cookie Banner Reduction for { $host }?
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-off-toggle.aria-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Enable protections for { $host }
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-on-toggle.aria-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Disable protections for { $host }
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-toggle-off.aria-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Enhanced Tracking Protection: Off for { $host }
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-toggle-on.aria-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Enhanced Tracking Protection: On for { $host }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-header
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Protections for { $host }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-duplicate
uz
Warning: Source string is missing
en-US
The host “{ $host-value }” is already registered
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-locations-host-input-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Host
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.hostHeader
uz
Host %S:
en-US
Host %S:
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-context-menu-delete-all-from.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Delete All From “{ $host }”
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-empty-text
uz
Warning: Source string is missing
en-US
No data present for selected host
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-cookies-hint
uz
Warning: Source string is missing
en-US
View and edit cookies by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-extensionstorage-hint
uz
Warning: Source string is missing
en-US
View and edit the extension storage by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-localstorage-hint
uz
Warning: Source string is missing
en-US
View and edit the local storage by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-sessionstorage-hint
uz
Warning: Source string is missing
en-US
View and edit the session storage by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PENeverMatchingHostSelector
uz
Warning: Source string is missing
en-US
:host selector in ‘%S’ is not featureless and will never match. Maybe you intended to use :host()?
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
couldntParseInvalidHost
uz
Noto‘g‘ri hostda %1$Sni ajratib bo‘lmadi
en-US
Couldn’t parse invalid host %1$S
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
uz
%1$Sni host nomi sifatida (kalit so‘z sifatida emas) o‘girilmoqda. Agar siz buni kalit so‘z bo‘lishini xohlasangiz, '%2$S' (yakka qo‘shtirnoqlarga joylashtirilgan)dan foydalaning.
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSCouldNotSaveState
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Strict-Transport-Security: An error occurred noting the site as a Strict-Transport-Security host.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-cert-host.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Host
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
uz
Warning: Source string is missing
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermission-host
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Site Permissions for { $host }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-local-port
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<code>telemetry.fog.test.localhost_port</code>: { $local-port-pref-value }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-host
uz
Host
en-US
Host
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-hostname
uz
Host nomi
en-US
Hostname
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-missing-host
uz
{ $scheme }: protokol "{ $directive }" ko‘rsatmalar uchun host bo‘lishini talab qilmoqda
en-US
{ $scheme }: protocol requires a host in ‘{ $directive }’ directives
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
uz
{ $extension } qoʻshilsinmi? Bu kengaytma tekshiruvdan oʻtmagan. Zararli kengaytmalar shaxsiy maʼlumotlaringizni oʻgʻirlashi yoki kompyuteringizni buzishi mumkin. Manbaga ishonsangiz, uni qoʻshing. Bu kengaytma { $hostname }ga quyidagi imkoniyatlarni beradi:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
uz
Warning: Source string is missing
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
uz
Warning: Source string is missing
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
uz
{ $extension } qoʻshilsinmi? Bu kengaytma { $hostname }ga quyidagi imkoniyatlarni beradi:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-host
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { $host } to open the { $scheme } link?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-host-app
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { $host } to open the { $scheme } link with { $appName }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-remember
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Always allow <strong>{ $host }</strong> to open <strong>{ $scheme }</strong> links
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chrome
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Google Chrome</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chromium
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Chromium</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chromium-edge
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Microsoft Edge</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
uz
{ $hostname } yaroqsiz xavfsizlik sertifikatidan foydalanmoqda.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
uz
Warning: Source string is missing
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
uz
Warning: Source string is missing
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
uz
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
uz
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
uz
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
uz
<b>{ $hostname }</b> hujumlarga chidamsiz va eskirgan xavfsizlik texnonolgiyasidan foydalanadi. Xakker siz xavfsiz deb o‘ylaydigan ma’lumotlarni osongina ochib ko‘rishi mumkin. Siz saytga kira olishingiz uchun avvalo sayt administratori serverni to‘g‘rilashi kerak.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.