Transvision

Displaying 10 results for the string Find in cy:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dangos yn Finder *[other] Dangos mewn Ffolder }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dangos yn Finder *[other] Dangos mewn Ffolder }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dangos yn Finder *[other] Dangos mewn Ffolder }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-panel-2.aria-label
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dangos yn Finder *[other] Dangos mewn Ffolder }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-safari-permissions-string
cy
Mae macOS yn gofyn i chi ganiatáu yn benodol i { -brand-short-name } gael mynediad i ddata Safari. Cliciwch "Continue", dewiswch y ffolder "Safari" yn neialog Finder sy'n ymddangos ac yna cliciwch ar "Open".
en-US
macOS requires you to explicitly allow { -brand-short-name } to access Safari’s data. Click “Continue”, select the “Safari“ folder in the Finder dialog that appears and then click “Open”.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-file
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dangos yn Finder *[other] Agor Ffolder Cynhwysol }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Open Containing Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
disabled-unsigned-description
cy
Mae'r ychwanegion canlynol wedi eu dilysu i'w defnyddio yn { -brand-short-name }. Gallwch <label data-l10n-name="find-addons">canfod newidiadau</label> neu ofyn i'r datblygwr iddynt gael eu dilysu.
en-US
The following add-ons have not been verified for use in { -brand-short-name }. You can <label data-l10n-name="find-addons">find replacements</label> or ask the developer to get them verified.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-opendir
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dangos yn Finder [windows] Agor Ffolder *[other] Agor Cyfeiriadur }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
show-dir-label
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dangos yn Finder [windows] Agor Ffolder *[other] Agor Cyfeiriadur }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • intl • regionNames.ftl
region-name-fi
cy
Ffindir
en-US
Finland

Displaying 73 results for the string Find in en-US:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-find-in-page.label
cy
Canfod ar Dudalen
en-US
Find in page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-onboard
cy
Teipio llai, canfod mwy: Chwiliwch gyda { $engineName } yn syth o'ch bar cyfeiriad.
en-US
Type less, find more: Search { $engineName } right from your address bar.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-tabtosearch-onboard
cy
Dewiswch y llwybr byr hwn i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch yn gynt.
en-US
Select this shortcut to find what you need faster.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dangos yn Finder *[other] Dangos mewn Ffolder }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dangos yn Finder *[other] Dangos mewn Ffolder }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dangos yn Finder *[other] Dangos mewn Ffolder }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-panel-2.aria-label
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dangos yn Finder *[other] Dangos mewn Ffolder }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-get-reusable-masks-failed
cy
Nid oedd modd i { -relay-brand-name } ddod o hyd i arallenwau y mae modd eu hailddefnyddio. Cod gwall HTTP: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not find reusable masks. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recentlyclosed-empty-description
cy
Yma fe welwch y tabiau y gwnaethoch eu cau yn ddiweddar, fel y gallwch chi ailagor unrhyw un ohonyn nhw'n gyflym.
en-US
Here you’ll find the tabs you recently closed, so you can reopen any of them quickly.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recentlyclosed-empty-description-two
cy
I ddod o hyd i dabiau ers peth amser, edrychwch ar eich <a data-l10n-name="history-url">hanes pori</a>.
en-US
To find tabs from longer ago, view your <a data-l10n-name="history-url">browsing history</a>.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-edit-find-again.label
cy
Canfod Eto
en-US
Find Again
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-edit-find-in-page.label
cy
Canfod ar y Dudalen
en-US
Find in Page
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-safari-permissions-string
cy
Mae macOS yn gofyn i chi ganiatáu yn benodol i { -brand-short-name } gael mynediad i ddata Safari. Cliciwch "Continue", dewiswch y ffolder "Safari" yn neialog Finder sy'n ymddangos ac yna cliciwch ar "Open".
en-US
macOS requires you to explicitly allow { -brand-short-name } to access Safari’s data. Click “Continue”, select the “Safari“ folder in the Finder dialog that appears and then click “Open”.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-browsers
cy
Nid yw { -brand-short-name } wedi gallu dod o hyd i unrhyw raglenni sy'n cynnwys data nod tudalen, hanes neu gyfrinair.
en-US
{ -brand-short-name } couldn’t find any programs that contain bookmark, history or password data.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-resources
cy
Bu gwall. Nid oedd { -brand-short-name } wedi gallu dod o hyd i unrhyw ddata i'w fewnforio o'r proffil porwr hwnnw.
en-US
There was an error. { -brand-short-name } can’t find any data to import from that browser profile.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
cy
Mae hwn yn dda! Peidiwch bod heb y nod tudalen hon ar eich dyfeisiau symudol. Dechrau arni gyda { -fxaccount-brand-name }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body-2
cy
Mae hwn yn dda! Peidiwch bod heb y nod tudalen hon ar eich dyfeisiau symudol. Dechreuwch arni gyda chyfrif
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get started with an account.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-topstories
cy
Rydych wedi dal i fynDewch nôl rhywbryd eto am fwy o'r straeon pwysicaf gan { $provider }. Methu aros? Dewiswch bwnc poblogaidd i ganfod straeon da o ar draws y we.
en-US
You’ve caught up. Check back later for more top stories from { $provider }. Can’t wait? Select a popular topic to find more great stories from around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-topstories-generic
cy
Rydych yn gyfredol. Dewch nôl yn ddiweddarach am fwy o straeon. Methu aros? Dewiswch bwnc poblogaidd i ganfod rhagor o straeon difyr o bob rhan o'r we.
en-US
You’ve caught up. Check back later for more stories. Can’t wait? Select a popular topic to find more great stories from around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-file
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dangos yn Finder *[other] Agor Ffolder Cynhwysol }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Open Containing Folder }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-find-more-link
cy
Ychwanegu peiriannau chwilio eraill
en-US
Find more search engines
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-input-box2.placeholder
cy
Canfod yn y Gosodiadau
en-US
Find in Settings
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-pdp-opted-in-title
cy
A yw'r adolygiadau hyn yn ddibynadwy? Gweld nawr.
en-US
Are these reviews reliable? Find out fast.
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
find
cy
Canfod
en-US
Find
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
find-button.label
cy
Canfod
en-US
Find
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
find-button.tooltiptext3
cy
Canfod ar y dudalen (%S)
en-US
Find in this page (%S)
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
fileNotFound
cy
Nid yw Firefox yn gallu canfod y ffeil yn %S.
en-US
Firefox can’t find the file at %S.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
SymbolNotFound
cy
"Methu canfod symbol: "
en-US
"Could not find symbol: "
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
current_outline_item.title
cy
Canfod yr Eitem Amlinellol Gyfredol
en-US
Find Current Outline Item
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_input.placeholder
cy
Canfod yn y ddogfen
en-US
Find in document
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_input.title
cy
Canfod
en-US
Find
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_next.title
cy
Canfod enghraifft nesaf yr ymadrodd
en-US
Find the next occurrence of the phrase
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_previous.title
cy
Canfod enghraifft flaenorol o'r ymadrodd
en-US
Find the previous occurrence of the phrase
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
findbar.title
cy
Canfod yn y Ddogfen
en-US
Find in Document
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
findbar_label
cy
Canfod
en-US
Find
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.placeholder
cy
Canfod yn y ffeiliau
en-US
Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.functionSearch2
cy
Canfod swyddogaeth
en-US
Find function
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.projectSearch2
cy
Canfod mewn ffeiliau
en-US
Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search.placeholder2
cy
Canfod mewn ffeil
en-US
Find in file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.findInFiles
cy
%S i ganfod mewn ffeiliau
en-US
%S to find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.findInFiles2
cy
%S Canfod mewn ffeil
en-US
%S Find in files
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.toolbar.inputPlaceholder
cy
Canfod yn yr adnoddau...
en-US
Find in resources
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-find-again.label
cy
Canfod Eto
en-US
Find Again
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-find.label
cy
Canfod
en-US
Find
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSMethodNotFound
cy
Rhwystrwyd Cais Croes Darddiad: Mae'r Polisi Un Tarddiad yn atal darllen yr adnodd pell yn %1$S. (Rheswm: methu canfod dull ym mhennyn CORS 'Access-Control-Allow-Methods' ).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: Did not find method in CORS header ‘Access-Control-Allow-Methods’).
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE
cy
Methu canfod tystysgrif neu allwedd angenrheidiol ar gyfer dilysu.
en-US
Unable to find the certificate or key necessary for authentication.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorNoSettingsPath
cy
Methu canfod gosodiadau'r adroddwr chwalu.
en-US
Couldn't find the crash reporter's settings.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
default-heading-search-label
cy
Canfod rhagor o ychwanegion
en-US
Find more add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
disabled-unsigned-description
cy
Mae'r ychwanegion canlynol wedi eu dilysu i'w defnyddio yn { -brand-short-name }. Gallwch <label data-l10n-name="find-addons">canfod newidiadau</label> neu ofyn i'r datblygwr iddynt gael eu dilysu.
en-US
The following add-ons have not been verified for use in { -brand-short-name }. You can <label data-l10n-name="find-addons">find replacements</label> or ask the developer to get them verified.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
cy
Mae estyniadau a themâu yn debyg i apiau ar gyfer eich porwr, ac maen nhw'n gadael i chi diogelu cyfrineiriau, llwytho fideos i lawr, dod o hyd i gytundebau, rhwystro hysbysebion blin, newid golwg eich porwr a llawer mwy. Mae'r rhaglenni meddalwedd bach hyn fel arfer yn cael eu datblygu gan drydydd partïon. Dyma detholiad y mae { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger"> yn eu hargymell </a> am ddiogelwch, perfformiad, a swyddogaethau gwell.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
find-more-addons
cy
Canfod rhagor o ychwanegion
en-US
Find more add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
find-more-themes
cy
Canfod themâu eraill
en-US
Find more themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-opendir
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dangos yn Finder [windows] Agor Ffolder *[other] Agor Cyfeiriadur }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
show-dir-label
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dangos yn Finder [windows] Agor Ffolder *[other] Agor Cyfeiriadur }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-filter-all-placeholder.placeholder
cy
Canfod ym mhob adran
en-US
Find in all sections
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-filter-placeholder.placeholder
cy
Canfod yn y { $selectedTitle }
en-US
Find in { $selectedTitle }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-error-message
cy
Nid oeddem yn gallu dod o hyd i fanylion y dystysgrif, neu mae'r dystysgrif yn llygredig. Ceisiwch eto.
en-US
We were unable to find the certificate information, or the certificate is corrupted. Please try again.
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-fast-find-links.placeholder
cy
Canfod cyflym (dolenni'n unig)
en-US
Quick find (links only)
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-fast-find.placeholder
cy
Canfod cyflym
en-US
Quick find
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-find-button-close.tooltiptext
cy
Cau'r bar chwilio
en-US
Close find bar
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-next.tooltiptext
cy
Canfod enghraifft nesaf yr ymadrodd
en-US
Find the next occurrence of the phrase
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-normal-find.placeholder
cy
Canfod ar y dudalen
en-US
Find in page
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-previous.tooltiptext
cy
Canfod enghraifft flaenorol o'r ymadrodd
en-US
Find the previous occurrence of the phrase
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
dnsNotFound-title
cy
Hmm. Rydym yn cael trafferth canfod y wefan honno.
en-US
Hmm. We’re having trouble finding that site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
proxyResolveFailure-title
cy
Methu canfod y gweinydd dirprwyol
en-US
Unable to find the proxy server
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-no-certificate
cy
Methu canfod tystysgrif neu allwedd angenrheidiol ar gyfer dilysu.
en-US
Unable to find the certificate or key necessary for authentication.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-current-outline-item-button.title
cy
Canfod yr Eitem Amlinellol Gyfredol
en-US
Find Current Outline Item
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-input.placeholder
cy
Canfod yn y ddogfen
en-US
Find in document
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-input.title
cy
Canfod
en-US
Find
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-next-button.title
cy
Canfod enghraifft nesaf yr ymadrodd
en-US
Find the next occurrence of the phrase
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-previous-button.title
cy
Canfod enghraifft flaenorol o'r ymadrodd
en-US
Find the previous occurrence of the phrase
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-findbar-button-label
cy
Canfod
en-US
Find
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-findbar-button.title
cy
Canfod yn y Ddogfen
en-US
Find in Document
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.