Transvision

Displaying 80 results for the string Find in az:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
az
{ -brand-short-name } <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, Web-i açıq, ictimai və hərkəsə əl çatan etmək üçün bir yerdə çalışan <label data-l10n-name="community-creditsLink">qlobal icma tərəfindən</label> hazırlanıb.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-adminDisabled
az
Yeniləmələr sistem idarəçiniz tərəfindən söndürülmüşdür
en-US
Updates disabled by your system administrator
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
az
Bu əlavə quraşdırıla bilmədi çünki { -brand-short-name } tərəfindən gözlənən əlavə ilə eyni deyil.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
az
Bu əlavə quraşdırılmadı çünki { -brand-short-name } tərəfindən gözlənən əlavə ilə eyni deyil.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled-locked
az
Proqram yüklənməsi, sistem idarəçiniz tərəfindən söndürülmüşdür.
en-US
Software installation has been disabled by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
eme-notifications-drm-content-playing
az
Bu saytda olan bəzi səs və ya video DRM proqramını işlədir, bu { -brand-short-name } tərəfindən sizə verilən servisləri limitləyir.
en-US
Some audio or video on this site uses DRM software, which may limit what { -brand-short-name } can let you do with it.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-loaded-insecure
az
Bu saytla paylaşdığınız məlumatlar (məs. parollar, mesajlar, kredit kartları kimi) başqaları tərəfindən görülə bilər.
en-US
Information you share with this site could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-insecure
az
Bu səhifəyə olan bağlantınız məxfi deyil. Göndərdiyiniz məlumatlar başqaları tərəfindən görülə bilər (parol, mesaj, kredit kartları və s. kimi).
en-US
Your connection to this site is not private. Information you submit could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded
az
Bağlantınız məxfi deyil və sayt ilə paylaşdığınız məlumatlar başqaları tərəfindən görülə bilər.
en-US
Your connection is not private and information you share with the site could be viewed by others.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-author
az
{ $name } tərəfindən
en-US
by { $name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-file
az
{ PLATFORM() -> [macos] Finder-də Göstər *[other] Yerləşdiyi Qovluğu Aç }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Open Containing Folder }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
az
{ -brand-short-name } proqramına aid fayllardan biri başqa bir proqram tərəfindən istifadə olunduğu üçün, əlfəcin və səyahət keçmişi sistemi işləməyəcək. Bəzi təhlükəsizlik proqramları buna səbəb ola bilər.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
az
{ -brand-short-name } tərəfindən saxlanılan bütün çərəz və sayt məlumatlarını təmizləmə saytlardan çıxma və oflayn web məzmunlarının silinməsi ilə nəticələnəcək. Keş məlumatlarını silmə sayt girişlərinizi dəyişdirməyəcək.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-page-override
az
Sayt tərəfindən seçilmiş rənglər sizin aşağıdakı seçimlərinizlə dəyişdirilsin
en-US
Override the colors specified by the page with your selections above
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-bookmark
az
Hazırda bir əlfəcin tərəfindən istifadə olunan açar söz seçdiniz. Lütfən başqa birini seçin.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by a bookmark. Please select another.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-engine
az
Hazırda “{ $name }” tərəfindən istifadə olunan bir açar söz seçdiniz. Lütfən başqa birini seçin.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by “{ $name }”. Please select another.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-palm-advisory-desc
az
Məsləhətlər <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a> tərəfindən təmin edilib.
en-US
Advisory provided by <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
identity.extension.tooltip
az
%S qoşması tərəfindən yüklənib
en-US
Loaded by extension: %S
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
stateBlockedParentalControls
az
Valideyn nəzarəti tərəfindən bloklandı
en-US
Blocked by Parental Controls
Entity # all locales browser • chrome • browser • siteData.properties
clearSiteDataPromptText
az
‘İndi Təmizlə’ seçimi %S tərəfindən saxlanılan bütün çərəz və sayt məlumatlarını təmizləyəcək. Bu, saytlardan çıxmağınıza və oflayn sayt məzmunlarının silinməsinə səbəb ola bilər.
en-US
Selecting ‘Clear Now’ will clear all cookies and site data stored by %S. This may sign you out of websites and remove offline web content.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
printing_not_supported
az
Xəbərdarlıq: Çap bu səyyah tərəfindən tam olaraq dəstəklənmir.
en-US
Warning: Printing is not fully supported by this browser.
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.devicePixelRatio.auto
az
Cihazın piksel əmsalı avtomatik olaraq %1$S tərəfindən seçilib
en-US
Device pixel ratio automatically set by %1$S
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-select-additional-tools-label
az
Əlavələr tərəfindən quraşdırılmış Tərtibatçı Alətləri
en-US
Developer Tools installed by add-ons
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-show-user-agent-styles-tooltip.title
az
Bunu aktiv etsəniz səyyah tərəfindən yüklənən ön-qurulu stillər göstəriləcək.
en-US
Turning this on will show default styles that are loaded by the browser.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BlockAutoplayError
az
Avto Oxutmaya ancaq istifadəçi tərəfindən təsdiqləndikdə, sayt istifadəçi tərəfindən aktivləşdirildiyində və ya media səssiz olduğunda icazə verilir.
en-US
Autoplay is only allowed when approved by the user, the site is activated by the user, or media is muted.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven
az
document.execCommand('cut'/'copy') ləğv edildi çünki, bu qısa vaxtda işləyən istifadəçi tərəfindən yaradılan tədbir həll edicisinin içindən çalığılmadı.
en-US
document.execCommand(‘cut’/‘copy’) was denied because it was not called from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedInUse
az
Göstərici Kilidi istəyi rədd edildi, çünki göstərici hazırda başqa sənəd tərəfindən idarə edilir.
en-US
Request for pointer lock was denied because the pointer is currently controlled by a different document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedSandboxed
az
Göstərici Kilidi istəyi rədd edildi, çünki Göstərici Kilidi API-si sandbox tərəfindən limitlənib.
en-US
Request for pointer lock was denied because Pointer Lock API is restricted via sandbox.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
az
Köhnə qaydada olan YouTube Flash embed (%S) yerinə iframe embed (%S) yazılır. Parametrlər iframe tərəfindən dəstəklənmədikləri üçün dəyişdirildilər. Lütfən, mümkünsə, səhifəni yeniləyərək embed/obyekt yerinə iframe işlədin.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSUnknownError
az
Strict-Transport-Security: Sayt tərəfindən bildirilən üst məlumat emal olunarkən bilinməyən bir xəta baş verdi.
en-US
Strict-Transport-Security: An unknown error occurred processing the header specified by the site.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
8
az
Bir XPath ifadəsi tərəfindən bir NodeSets geri dönüş dəyəri istəndi.
en-US
An XPath expression was expected to return a NodeSet.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
9
az
XSLT çevrilməsi <xsl:message> tərəfindən bloklandı.
en-US
XSLT transformation was terminated by <xsl:message>.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieBlockedTracker
az
“%1$S” ünvanının çərəz və anbar istəyi əngəlləndi, çünki, bu istək izləyici tərəfindən gəldi və məzmun əngəlləmə aktivdir.
en-US
Request to access cookie or storage on “%1$S” was blocked because it came from a tracker and content blocking is enabled.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
UnsafeUriBlocked
az
“%1$S” vəsaiti Təhlükəsiz Səyahət tərəfindən əngəllənib.
en-US
The resource at “%1$S” was blocked by Safe Browsing.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT
az
Sertifikata etibar edilmir, çünki özü tərəfindən imzalanıb.
en-US
The certificate is not trusted because it is self-signed.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNTRUSTED_CERT
az
Həmkarın təsdiq sənədi, istifadəçi tərəfindən etibarsız olaraq işarələnib.
en-US
Peer’s certificate has been marked as not trusted by the user.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNTRUSTED_ISSUER
az
Həmkarın təsdiq sənədi yayımlayıcısı, istifadəçi tərəfindən etibarsız olaraq işarələnib.
en-US
Peer’s certificate issuer has been marked as not trusted by the user.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM
az
Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər, sertifikatlar da səlahiyyətlilər tərəfindən verilir.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM2
az
Gəlir güdməyən Mozilla tərəfindən dəstəklənən %S tamamilə açıq sertifikat səlahiyyəti (CA) anbarı idarə edir. CA anbarı sertifikat səlahiyyəti olanların istifadəçi təhlükəsizliyi üçün ən yaxşı praktikalara riayət etmələrinə nəzarət etməkdə kömək edir.
en-US
%S is backed by the non-profit Mozilla, which administers a completely open certificate authority (CA) store. The CA store helps ensure that certificate authorities are following best practices for user security.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
az
%S əlaqənin təhlükəsizliyini təsdiqləmək üçün istifadəçinin əməliyyat sisteminin təmin etdiyi sertifikatlar yerinə Mozilla CA anbarını işlədir. Bu səbəbdən, əgər antivirus proqram təminatı və ya şəbəkə əlaqələrə Mozilla anbarında olmayan CA tərəfindən təmin edilən təhlükəsizlik sertifikatı ilə müdaxilə edirsə, əlaqə təhlükəli olaraq işarətlənir.
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorTrust_CaInvalid
az
Sertifikata etibar edilmir, çünki etibarsız bir sertifikat orqanı tərəfindən yayımlanmışdır.
en-US
The certificate is not trusted because it was issued by an invalid CA certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorTrust_MitM
az
Əlaqəniz TLS proksi tərəfindən ələ keçirilir. Əgər mümkündürsə silin və ya cihazınızı bunun root sertifikatına etibar etməsini nizamlayın.
en-US
Your connection is being intercepted by a TLS proxy. Uninstall it if possible or configure your device to trust its root certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorTrust_SelfSigned
az
Sertifikata etibar edilmir, çünki özü tərəfindən imzalanıb.
en-US
The certificate is not trusted because it is self-signed.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_Privacy_Encrypted2
az
Şifrələmə, kompüterlər arasındakı məlumat ötürülməsinin üçüncü şəxslər tərəfindən görülməsinin qarşısını alır. Buna görə də açdığınız səhifənin başqalarına görünmə ehtimalı çox azdır.
en-US
Encryption makes it difficult for unauthorized people to view information traveling between computers. It is therefore unlikely that anyone read this page as it traveled across the network.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_Privacy_None2
az
İnternetdə şifrələnmədən göndərilən məlumatlar başqaları tərəfindən görünə bilər.\u0020
en-US
Information sent over the Internet without encryption can be seen by other people while it is in transit.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
add-exception-domain-mismatch-long
az
Sertifikat başqa bir sayta aiddir və bu hal, sayt başqaları tərəfindən təqlid edilməyə çalışılır demək ola bilər.
en-US
The certificate belongs to a different site, which could mean that someone is trying to impersonate this site.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
add-exception-expired-long
az
Sertifikat hal-hazırda etibarlı deyil. Oğurlanmış və ya itirilmiş ola bilər və başqası tərəfindən bu saytı təqlid etmek üçün istifadə oluna bilər.
en-US
The certificate is not currently valid. It may have been stolen or lost, and could be used by someone to impersonate this site.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
add-exception-unverified-or-bad-signature-long
az
Tanınan bir sahib tərəfindən etibarlı bir imza ilə təsdiqlənmədiyi üçün bu sertifikata etibar edilmir.
en-US
The certificate is not trusted because it hasn’t been verified as issued by a trusted authority using a secure signature.
Entity # all locales toolkit • chrome • alerts • alert.properties
source.label
az
%1$S tərəfindən
en-US
via %1$S
Entity # all locales toolkit • chrome • global • browser.properties
formPostSecureToInsecureWarning.message
az
Bu səhifədə daxil etdiyiniz məlumatlar qorumasız əlaqə üzərindən göndəriləcək və üçüncü şəxslər tərəfindən oxuna bilər.\n\nBu məlumatı göndərmək istədiyinizə əminsiniz?
en-US
The information you have entered on this page will be sent over an insecure connection and could be read by a third party.\n\nAre you sure you want to send this information?
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ftl
crashreporter-comment-prompt
az
Fikrinizi yazın (yazılan fikirlər hamı tərəfindən görünə bilər.)
en-US
Add a comment (comments are publicly visible)
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CommentGrayText
az
Fikrinizi yazın (yazılan fikirlər hamı tərəfindən görünə bilər.)
en-US
Add a comment (comments are publicly visible)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
disabled-unsigned-description
az
Bu əlavələr { -brand-short-name } səyyahında işlətmək üçün təsdiqlənməyiblər. Siz <label data-l10n-name="find-addons">yerinə başqasını tapa</label> və ya tərtibatçıdan onları təsdiqləməsini istəyə bilərsiz.
en-US
The following add-ons have not been verified for use in { -brand-short-name }. You can <label data-l10n-name="find-addons">find replacements</label> or ask the developer to get them verified.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugin-deprecation-description
az
Nəsə çatışmır? Bəzi qoşmalar artıq { -brand-short-name } tərəfindən dəstəklənmir. <label data-l10n-name="learn-more">Ətraflı Öyrən.</label>
en-US
Missing something? Some plugins are no longer supported by { -brand-short-name }. <label data-l10n-name="learn-more">Learn More.</label>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-description
az
Bu qoşma WebRTC şərtlərinə uyğunluq göstərmək və H.264 video kodekə ehtiyac olan cihazlarda WebRTC görüşmələri edə bilmək məqsədilə Mozilla tərəfindən avtomatik yüklənir. Kodekin qaynaq kodlarını görmək və ətraflı məlumat almaq üçün http://www.openh264.org/ keçidini ziyarət edin.
en-US
This plugin is automatically installed by Mozilla to comply with the WebRTC specification and to enable WebRTC calls with devices that require the H.264 video codec. Visit https://www.openh264.org/ to view the codec source code and learn more about the implementation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-name
az
OpenH264 Video Codec, Cisco Systems, Inc. tərəfindən təmin edilir.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-description
az
Bu qoşma şifrələnmiş mediaların Encrypted Media Extensions (EME) spesifikasiyasına əsasən oxutmağı mümkün edir. Şifrələnmiş media əsasən saytlar tərəfindən premium media məzmunların köçürülməsinin qarşısını almaq üçün işlədilir. Encrypted Media Extensions haqqında daha ətraflı məlumat üçün https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ ünvanını ziyarət edin.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-name
az
Widevine Məzmun Deşifrə Etmə Modulu (Google Inc. tərəfindən)
en-US
Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-description
az
Bu qoşma WebRTC şərtlərinə uyğunluq göstərmək və H.264 video kodekə ehtiyac olan cihazlarda WebRTC görüşmələri edə bilmək məqsədilə Mozilla tərəfindən avtomatik yüklənir. Kodekin qaynaq kodlarını görmək və ətraflı məlumat almaq üçün http://www.openh264.org/ keçidini ziyarət edin.
en-US
This plugin is automatically installed by Mozilla to comply with the WebRTC specification and to enable WebRTC calls with devices that require the H.264 video codec. Visit https://www.openh264.org/ to view the codec source code and learn more about the implementation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-name
az
OpenH264 Video Codec, Cisco Systems, Inc. tərəfindən təmin edilir.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-description
az
Bu qoşma şifrələnmiş mediaların Encrypted Media Extensions (EME) spesifikasiyasına əsasən oxutmağı mümkün edir. Şifrələnmiş media əsasən saytlar tərəfindən premium media məzmunların köçürülməsinin qarşısını almaq üçün işlədilir. Encrypted Media Extensions haqqında daha ətraflı məlumat üçün https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ ünvanını ziyarət edin.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-name
az
Widevine Məzmun Deşifrə Etmə Modulu (Google Inc. tərəfindən)
en-US
Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-in-use-profile
az
Bu profil başqa tətbiq tərəfindən istifadə edildiyi üçün silinə bilməz.
en-US
This profile is in use in another application and it cannot be deleted.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-opendir
az
{ PLATFORM() -> [macos] Finder-də göstər [windows] Qovluğu Aç *[other] Direktivi Aç }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro
az
{ -brand-full-name }, dünya səviyyəsində minlərlə insandan ibarət bir birlik tərəfindən inkişaf etdirilən azad və açıq qaynaqlı bir proqramdır. Bilməli olduğunuz bir neçə şey var:
en-US
{ -brand-full-name } is free and open source software, built by a community of thousands from all over the world. There are a few things you should know:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-1
az
{ -vendor-short-name } və ona kömək edənlər, lisenziya sahibləri və iş ortaqları ən əksiksiz və aktual Xidmətləri təqdim etmək üçün birlikdə işləməkdədir. Buna baxmayaraq bu məlumatların hərtərəfli və xətasız olduğuna zəmanət verə bilmərik. Məsələn: Təhlükəsiz Baxış xidməti bəzi risqli saytları tanımaya bilər və bəzi təhlükəsiz saytları yanlış tanıya bilər. Vəziyyətə həssas Xidmət də xidmət təminatçılarımız tərəfindən göstərilən bütün vəziyyətlər sadəcə ehtimaldır və nə biz nə də xitmət təminatçılarımız bu vəziyyətlərin doğruluğuna zəmanət vermirik.
en-US
{ -vendor-short-name } and its contributors, licensors and partners work to provide the most accurate and up-to-date Services. However, we cannot guarantee that this information is comprehensive and error-free. For example, the Safe Browsing Service may not identify some risky sites and may identify some safe sites in error and the Location Aware Service all locations returned by our service providers are estimates only and neither we nor our service providers guarantee the accuracy of the locations provided.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
graphics-crash-guards-title
az
Çökmə qoruyucusu tərəfindən söndürülən özəlliklər
en-US
Crash Guard Disabled Features
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
show-dir-label
az
{ PLATFORM() -> [macos] Finder-də göstər [windows] Qovluğu Aç *[other] Qovluğu Aç }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-page-subtitle
az
Bu səhifə Telemetry tərəfindən toplanan məhsuldarlıq, avadanlıq, istifadə və fərdiləşdirmə məlumatlarını göstərir. Bu məlumatlar { -brand-full-name } səyyahını yaxşılaşdırmaq üçün { $telemetryServerOwner } serverlərinə göndərilir.
en-US
This page shows the information about performance, hardware, usage and customizations collected by Telemetry. This information is submitted to { $telemetryServerOwner } to help improve { -brand-full-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-telemetry-probe-dictionary
az
<a data-l10n-name="probe-dictionary-link">Zond Lüğəti</a> Telemetriya tərəfindən toplanmış zondlarla əlaqədar məlumat və açıqlamaları təchiz edir.
en-US
The <a data-l10n-name="probe-dictionary-link">Probe Dictionary</a> provides details and descriptions for the probes collected by Telemetry.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-intro
az
Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər, sertifikatlar da səlahiyyətlilər tərəfindən verilir.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
az
Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər, onlar da sertifikat vericiləri tərəfindən verilir. Əksər səyyahlar artıq GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte və VeriSign verilən sertifikatlara güvənmirlər. { $hostname } saytı bu avtoritetlərdən biri tərəfindən verilmiş sertifikatı işlədir və bu səbəbdən təsdiqlənə bilmir.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-cert-invalid
az
Sertifikata etibar edilmir, çünki etibarsız bir sertifikat orqanı tərəfindən yayımlanmışdır.
en-US
The certificate is not trusted because it was issued by an invalid CA certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-self-signed
az
Sertifikata etibar edilmir, çünki özü tərəfindən imzalanıb.
en-US
The certificate is not trusted because it is self-signed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-symantec
az
GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte və VeriSign tərəfindən verilən sertifikatlar artıq təhlükəsiz sayılmırlar, çünki, bu sertifikat vericiləri əvvəllər güvənlik praktikalarını səhv yerinə yetiriblər.
en-US
Certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign are no longer considered safe because these certificate authorities failed to follow security practices in the past.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
az
Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı { $hostname } saytına güvənmir, çünki, sertifikatını verən məlum deyil, sertifikat özü tərəfindən imzalanıb və ya server düzgün vasitəçi sertifikatları göndərmir.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-self-signed-cert
az
Sertifikata etibar edilmir, çünki özü tərəfindən imzalanıb.
en-US
The certificate is not trusted because it is self-signed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-untrusted-cert
az
Həmkarın təsdiq sənədi, istifadəçi tərəfindən etibarsız olaraq işarələnib.
en-US
Peer’s certificate has been marked as not trusted by the user.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-untrusted-issuer
az
Həmkarın təsdiq sənədi yayımlayıcısı, istifadəçi tərəfindən etibarsız olaraq işarələnib.
en-US
Peer’s certificate issuer has been marked as not trusted by the user.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-printing-not-supported
az
Xəbərdarlıq: Çap bu səyyah tərəfindən tam olaraq dəstəklənmir.
en-US
Warning: Printing is not fully supported by this browser.

Displaying 73 results for the string Find in en-US:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-find-in-page.label
az
Warning: Source string is missing
en-US
Find in page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-onboard
az
Daha az yazın, daha çox tapın: Birbaşa ünvan sətrinizdən { $engineName } ilə axtarış edin.
en-US
Type less, find more: Search { $engineName } right from your address bar.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-tabtosearch-onboard
az
Warning: Source string is missing
en-US
Select this shortcut to find what you need faster.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-panel-2.aria-label
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-get-reusable-masks-failed
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -relay-brand-name } could not find reusable masks. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recentlyclosed-empty-description
az
Warning: Source string is missing
en-US
Here you’ll find the tabs you recently closed, so you can reopen any of them quickly.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recentlyclosed-empty-description-two
az
Warning: Source string is missing
en-US
To find tabs from longer ago, view your <a data-l10n-name="history-url">browsing history</a>.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-edit-find-again.label
az
Yenidən Tap
en-US
Find Again
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-edit-find-in-page.label
az
Warning: Source string is missing
en-US
Find in Page
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-safari-permissions-string
az
Warning: Source string is missing
en-US
macOS requires you to explicitly allow { -brand-short-name } to access Safari’s data. Click “Continue”, select the “Safari“ folder in the Finder dialog that appears and then click “Open”.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-browsers
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } couldn’t find any programs that contain bookmark, history or password data.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-resources
az
Warning: Source string is missing
en-US
There was an error. { -brand-short-name } can’t find any data to import from that browser profile.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
az
Warning: Source string is missing
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body-2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get started with an account.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-topstories
az
Hamısını oxudunuz. Yeni { $provider } məqalələri üçün daha sonra təkrar yoxlayın. Gözləyə bilmirsiz? Məşhur mövzu seçərək internetdən daha çox gözəl məqalələr tapın.
en-US
You’ve caught up. Check back later for more top stories from { $provider }. Can’t wait? Select a popular topic to find more great stories from around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-topstories-generic
az
Warning: Source string is missing
en-US
You’ve caught up. Check back later for more stories. Can’t wait? Select a popular topic to find more great stories from around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-file
az
{ PLATFORM() -> [macos] Finder-də Göstər *[other] Yerləşdiyi Qovluğu Aç }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Open Containing Folder }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-find-more-link
az
Daha çox axtarış mühərriyi tap
en-US
Find more search engines
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-input-box2.placeholder
az
Warning: Source string is missing
en-US
Find in Settings
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-pdp-opted-in-title
az
Warning: Source string is missing
en-US
Are these reviews reliable? Find out fast.
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
find
az
Tap
en-US
Find
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
find-button.label
az
Tap
en-US
Find
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
find-button.tooltiptext3
az
Bu səhifədə tap (%S)
en-US
Find in this page (%S)
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
fileNotFound
az
Firefox %S ünvanındakı faylı tapa bilmir.
en-US
Firefox can’t find the file at %S.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
SymbolNotFound
az
"Simvol tapılmadı: "
en-US
"Could not find symbol: "
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
current_outline_item.title
az
Warning: Source string is missing
en-US
Find Current Outline Item
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_input.placeholder
az
Sənəddə tap
en-US
Find in document
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_input.title
az
Tap
en-US
Find
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_next.title
az
Bir sonrakı uyğun gələn sözü tapır
en-US
Find the next occurrence of the phrase
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_previous.title
az
Bir öncəki uyğun gələn sözü tapır
en-US
Find the previous occurrence of the phrase
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
findbar.title
az
Sənəddə Tap
en-US
Find in Document
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
findbar_label
az
Tap
en-US
Find
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.placeholder
az
Warning: Source string is missing
en-US
Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.functionSearch2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Find function
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.projectSearch2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search.placeholder2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Find in file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.findInFiles
az
Warning: Source string is missing
en-US
%S to find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.findInFiles2
az
Warning: Source string is missing
en-US
%S Find in files
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.toolbar.inputPlaceholder
az
Warning: Source string is missing
en-US
Find in resources
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-find-again.label
az
Yenidən Tap
en-US
Find Again
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-find.label
az
Tap
en-US
Find
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSMethodNotFound
az
Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS başlığı ‘Access-Control-Allow-Methods’-da metod tapılmadı).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: Did not find method in CORS header ‘Access-Control-Allow-Methods’).
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE
az
Təsdiqləmə üçün lazım olan təsdiq sənədi ya da açar tapılmadı.
en-US
Unable to find the certificate or key necessary for authentication.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorNoSettingsPath
az
Çökmə məlumatçısının nizamları tapılmadı.
en-US
Couldn't find the crash reporter's settings.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
default-heading-search-label
az
Warning: Source string is missing
en-US
Find more add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
disabled-unsigned-description
az
Bu əlavələr { -brand-short-name } səyyahında işlətmək üçün təsdiqlənməyiblər. Siz <label data-l10n-name="find-addons">yerinə başqasını tapa</label> və ya tərtibatçıdan onları təsdiqləməsini istəyə bilərsiz.
en-US
The following add-ons have not been verified for use in { -brand-short-name }. You can <label data-l10n-name="find-addons">find replacements</label> or ask the developer to get them verified.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
az
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
find-more-addons
az
Warning: Source string is missing
en-US
Find more add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
find-more-themes
az
Warning: Source string is missing
en-US
Find more themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-opendir
az
{ PLATFORM() -> [macos] Finder-də göstər [windows] Qovluğu Aç *[other] Direktivi Aç }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
show-dir-label
az
{ PLATFORM() -> [macos] Finder-də göstər [windows] Qovluğu Aç *[other] Qovluğu Aç }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-filter-all-placeholder.placeholder
az
Bütün bölmələrdə tap
en-US
Find in all sections
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-filter-placeholder.placeholder
az
{ $selectedTitle } bölümündə tap
en-US
Find in { $selectedTitle }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-error-message
az
Warning: Source string is missing
en-US
We were unable to find the certificate information, or the certificate is corrupted. Please try again.
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-fast-find-links.placeholder
az
Sürətli tap (sadəcə keçidlər)
en-US
Quick find (links only)
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-fast-find.placeholder
az
Sürətli tap
en-US
Quick find
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-find-button-close.tooltiptext
az
Axtarış sətrini bağla
en-US
Close find bar
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-next.tooltiptext
az
Bir sonrakı uyğun gələn ifadəni tap
en-US
Find the next occurrence of the phrase
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-normal-find.placeholder
az
Səhifədə tap
en-US
Find in page
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-previous.tooltiptext
az
Bir öncəki uyğun gələn ifadəni tap
en-US
Find the previous occurrence of the phrase
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
dnsNotFound-title
az
Hmm. Bu saytı tapmaqda çətinlik çəkirik.
en-US
Hmm. We’re having trouble finding that site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
proxyResolveFailure-title
az
Proxy-server tapılmadı
en-US
Unable to find the proxy server
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-no-certificate
az
Təsdiqləmə üçün lazım olan təsdiq sənədi ya da açar tapılmadı.
en-US
Unable to find the certificate or key necessary for authentication.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-current-outline-item-button.title
az
Warning: Source string is missing
en-US
Find Current Outline Item
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-input.placeholder
az
Sənəddə tap
en-US
Find in document
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-input.title
az
Tap
en-US
Find
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-next-button.title
az
Bir sonrakı uyğun gələn sözü tapır
en-US
Find the next occurrence of the phrase
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-previous-button.title
az
Bir öncəki uyğun gələn sözü tapır
en-US
Find the previous occurrence of the phrase
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-findbar-button-label
az
Tap
en-US
Find
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-findbar-button.title
az
Sənəddə Tap
en-US
Find in Document
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.