Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit

Displaying 171 results for the string Faner in nb-NO:

Entity nb-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-hide-tabs
nb-NO
Skjul tidligere faner
en-US
Hide Previous Tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-list-header.label
nb-NO
Vinduer og faner
en-US
Windows and Tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-show-tabs
nb-NO
Vis tidligere faner
en-US
View Previous Tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
nb-NO
Kan du fortsatt ikke gjenopprette programøkten din? Noen ganger forårsaker en fane problemet. Se over tidligere faner, fjern merket fra fanene du ikke trenger å gjenopprette, og gjenopprett deretter.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-restore-all-label
nb-NO
Gjenopprett alle vinduer og faner
en-US
Restore all windows & tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-auto-submit-title
nb-NO
Rapporter bakgrunnsfaner
en-US
Report background tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-restore-all-button
nb-NO
Gjenopprett alle krasjede faner
en-US
Restore All Crashed Tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-column-weight.title
nb-NO
Faner sorteres først etter denne verdien, som stammer fra noen spesielle attributter som å spille av lyd, WebRTC, etc.
en-US
Tabs are first sorted by this value, which derives from some special attributes such as playing a sound, WebRTC, etc.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
nb-NO
{ -brand-short-name } har en funksjon som automatisk frigjør faner for å forhindre programmet i å krajse når systemet har lite minne. Den neste fanen som skal frigjøres er utvalgt basert på flere kriterer. Denne siden viser hvordan { -brand-short-name } prioriterer mellom fanene, og hvilken faner som frigjøres når fanefrigjøring er nødvendig. Du kan manuelt frigjøre faner ved å klikke på <em>Frigjør</em>-knappen nedenfor.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-no-unloadable-tab
nb-NO
Det finnes ingen faner som kan frigjøres.
en-US
There are no unloadable tabs.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
nb-NO
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } fane har kommet fra de tilkoblede enhetene dine *[other] { $tabCount } faner har kommet fra de tilkoblede enhetene dine }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
nb-NO
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } fane har kommet fra { $deviceName } *[other] { $tabCount } faner har kommet fra { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
nb-NO
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } fane har ankommet *[other] { $tabCount } faner har ankommet }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-title
nb-NO
Faner mottatt
en-US
Tabs Received
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-singledevice-learnmore
nb-NO
Les mer om sending av faner
en-US
Learn About Sending Tabs
Entity # all locales browser • browser • allTabsMenu.ftl
all-tabs-menu-hidden-tabs.label
nb-NO
Skjulte faner
en-US
Hidden tabs
Entity # all locales browser • browser • allTabsMenu.ftl
all-tabs-menu-search-tabs.label
nb-NO
Søk i faner
en-US
Search tabs
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-tab-hide-controlled.buttonlabel
nb-NO
Hold faner skjult
en-US
Keep Tabs Hidden
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-tab-hide-controlled.label
nb-NO
Få tilgang til dine skjulte faner
en-US
Access Your Hidden Tabs
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
nb-NO
Få den siste versjonen av { -brand-shorter-name }. Åpne faner og vinduer blir gjenopprettet.
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-recently-closed-tabs.label
nb-NO
Nylig lukkede faner
en-US
Recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-noclients
nb-NO
Vil du se faner fra de andre enhetene dine her?
en-US
Want to see your tabs from other devices here?
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-notabs
nb-NO
Ingen åpne faner
en-US
No open tabs
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-showmore.label
nb-NO
Vis flere faner
en-US
Show More Tabs
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-showmore.tooltiptext
nb-NO
Vis flere faner fra denne enheten
en-US
Show more tabs from this device
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-tabsnotsyncing
nb-NO
Skru på fane-synkronisering for å se en liste over faner fra de andre enhetene dine.
en-US
Turn on tab syncing to view a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-welcome
nb-NO
Vis en liste over faner fra andre enheter.
en-US
View a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
nb-NO
{ $count -> [1] SLÅ AV LYD I FANE *[other] SLÅ AV LYD I { $count } FANER }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
nb-NO
{ $count -> [1] SPILL AV FANE *[other] SPILL AV { $count } FANER }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
nb-NO
{ $count -> [1] SLÅ PÅ LYD I FANE *[other] SLÅ PÅ LYD I { $count } FANER }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
reset-pbm-panel-description
nb-NO
Lukk alle private faner og slett historikk, infokapsler og all annen nettstedsdata.
en-US
Close all private tabs and delete history, cookies, and all other site data.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
restore-session-startup-suggestion-message
nb-NO
<strong>Åpne tidligere faner?</strong> Du kan gjenopprette den forrige økten fra { -brand-short-name }-programmenyen <img data-l10n-name="icon"/>, under Historikk.
en-US
<strong>Open previous tabs?</strong> You can restore your previous session from the { -brand-short-name } application menu <img data-l10n-name="icon"/>, under History.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-tabs.tooltiptext
nb-NO
Faner ({ $restrict })
en-US
Tabs ({ $restrict })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
tabs-toolbar-list-all-tabs.label
nb-NO
Vis liste over alle faner
en-US
List all tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
tabs-toolbar-list-all-tabs.tooltiptext
nb-NO
Vis liste over alle faner
en-US
List all tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
tabs-toolbar.aria-label
nb-NO
Nettleserfaner
en-US
Browser tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-synced-tabs.label
nb-NO
Synkroniserte faner
en-US
Synced tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-synced-tabs.tooltiptext
nb-NO
Vis faner fra andre enheter
en-US
Show tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-tabs.aria-label
nb-NO
Søk i faner
en-US
Search tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-search-tabs
nb-NO
Søk i faner
en-US
Search Tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-mode-tabs
nb-NO
Faner
en-US
Tabs
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-firefox-view-tab-pickup-subtitle
nb-NO
Hent hurtig åpne faner fra telefonen og åpne dem her.
en-US
Quickly grab open tabs from your phone and open them here for maximum flow.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-firefox-view-tab-pickup-title
nb-NO
Bytt mellom enheter med synkroniserte faner
en-US
Hop between devices with tab pickup
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
continuous-onboarding-firefox-view-tab-pickup-title
nb-NO
Forbedre nettleseropplevelsen din med synkronisering av faner
en-US
Boost your browsing with tab pickup
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-closed-tabs-placeholder-header
nb-NO
Ingen nylig lukkede faner
en-US
No recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-promo-header
nb-NO
Åpne faner fra telefonen eller nettbrettet
en-US
Grab tabs from your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-opentabs-header
nb-NO
Åpne faner
en-US
Open tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-opentabs-nav
nb-NO
Åpne faner
en-US
Open tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-opentabs-nav.title
nb-NO
Åpne faner
en-US
Open tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recently-closed-header
nb-NO
Nylig lukkede faner
en-US
Recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recently-closed-nav
nb-NO
Nylig lukkede faner
en-US
Recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recently-closed-nav.title
nb-NO
Nylig lukkede faner
en-US
Recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recentlyclosed-empty-description-two
nb-NO
For å finne faner fra for lenge siden, se <a data-l10n-name="history-url">nettleserhistorikken din</a>.
en-US
To find tabs from longer ago, view your <a data-l10n-name="history-url">browsing history</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-text-box-recentlyclosed.placeholder
nb-NO
Søk i nylig lukkede faner
en-US
Search recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-header
nb-NO
Faner fra andre enheter
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-nav
nb-NO
Faner fra andre enheter
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-nav.title
nb-NO
Faner fra andre enheter
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-device-notabs
nb-NO
Ingen faner åpne på denne enheten
en-US
No tabs open on this device
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-loading-description
nb-NO
Når det er gjort, vil du se alle faner du har åpne på andre enheter. Prøv å sjekke igjen senere.
en-US
When it’s done, you’ll see any tabs you have open on other devices. Check back soon.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-signin-description
nb-NO
Logg på kontoen din for å se faner fra de andre enhetene dine med { -brand-product-name }. Hvis du ikke har en konto, tar vi deg gjennom trinnene for å registrere deg.
en-US
To see your tabs from wherever you use { -brand-product-name }, sign in to your account. If you don’t have an account, we’ll take you through the steps to sign up.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-signin-header
nb-NO
Hent faner uansett hvor du er
en-US
Grab tabs from anywhere
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-synctabs-checkbox
nb-NO
Tillat åpne faner å synkronisere
en-US
Allow open tabs to sync
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-synctabs-description
nb-NO
For å se faner fra andre enheter, må du synkronisere dine åpne faner.
en-US
To see tabs from other devices, you need to sync your open tabs.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-admin-disabled-description
nb-NO
{ -brand-short-name } kan ikke synkronisere faner mellom enheter fordi administratoren din har deaktivert synkronisering.
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your administrator has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-header
nb-NO
Synkroniserte faner
en-US
Tab pickup
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-password-locked-header
nb-NO
Skriv inn hovedpassordet ditt for å vise faner
en-US
Enter your Primary Password to view tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-synctabs-description
nb-NO
Tillat { -brand-short-name } å dele faner mellom enheter.
en-US
Allow { -brand-short-name } to share tabs between devices.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-synctabs-primarybutton
nb-NO
Synkroniser åpne faner
en-US
Sync open tabs
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-bookmarks-all-tabs.label
nb-NO
Bokmerk alle faner
en-US
Bookmark All Tabs
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
nb-NO
{ $tabCount -> [1] Lukk fane *[other] Lukk { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-history-hidden-tabs.label
nb-NO
Skjulte faner
en-US
Hidden Tabs
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-history-synced-tabs.label
nb-NO
Synkroniserte faner
en-US
Synced Tabs
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-history-undo-menu.label
nb-NO
Nylig lukkede faner
en-US
Recently Closed Tabs
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-show-all-tabs.label
nb-NO
Vis alle faner
en-US
Show All Tabs
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-synced-tabs-sidebar.label
nb-NO
Synkroniserte faner
en-US
Synced Tabs
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-session-checkbox.label
nb-NO
Vinduer og faner
en-US
Windows and Tabs
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-session-label.value
nb-NO
Vinduer og faner
en-US
Windows and Tabs
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-session-option-label
nb-NO
Vinduer og faner
en-US
Windows and tabs
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
firefoxview-cfr-body-v2
nb-NO
Få tilbake nylig lukkede faner, pluss sømløst bytting mellom enheter med { -firefoxview-brand-name }.
en-US
Get recently closed tabs back, plus seamlessly hop between devices with { -firefoxview-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-mobile-download-subtitle
nb-NO
Hent faner fra én enhet og fortsett der du sluttet på en annen. Synkroniser også bokmerkene og passordene dine overalt hvor du bruker { -brand-product-name }.
en-US
Grab tabs from one device and pick up where you left off on another. Plus sync your bookmarks and passwords anywhere you use { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • panicButton.ftl
panic-button-delete-tabs-and-windows
nb-NO
Lukke alle <strong>faner</strong> og <strong>vinduer</strong>
en-US
Close all <strong>Tabs</strong> and <strong>Windows</strong>
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-open-all-in-tabs.label
nb-NO
Åpne alle i faner
en-US
Open All in Tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addressbar-locbar-openpage-option.label
nb-NO
Åpne faner
en-US
Open tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
browser-containers-enabled.label
nb-NO
Aktiver innholdsfaner
en-US
Enable Container Tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
confirm-on-close-multiple-tabs.label
nb-NO
Bekreft før lukking av flere faner
en-US
Confirm before closing multiple tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
nb-NO
{ $tabCount -> [one] Hvis du deaktiverer innholdsfaner nå, vil { $tabCount } innholdsfane bli stengt. Er du sikker på at du vil deaktivere innholdsfaner? *[other] Hvis du deaktiverer innholdsfaner nå, vil { $tabCount } innholdsfaner bli stengt. Er du sikker på at du vil deaktivere innholdsfaner? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
nb-NO
{ $tabCount -> [one] Lukk { $tabCount } innholdsfane *[other] Lukk { $tabCount } innholdsfaner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-title
nb-NO
Lukk alle innholdsfaner?
en-US
Close All Container Tabs?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-header
nb-NO
Innholdsfaner
en-US
Container Tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
nb-NO
{ $count -> [one] Hvis du fjerner denne beholdere nå, vil { $count } innholdsfane bli stengt. Er du sikker på at du vil fjerne denne beholderen? *[other] Hvis du fjerner denne beholdere nå, vil { $count } innholdsfaner bli stengt. Er du sikker på at du vil fjerne denne beholderen? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-reload-tabs-button.label
nb-NO
Last inn alle faner på nytt
en-US
Reload All Tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
ctrl-tab-recently-used-order.label
nb-NO
Ctrl+Tab veksler mellom faner i nylig brukt-rekkefølge
en-US
Ctrl+Tab cycles through tabs in recently used order
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-privacy-containers
nb-NO
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> krever innholdsfaner.
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> requires Container Tabs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-new-windows-tabs-description2
nb-NO
Velg hva du vil se når du åpner startsiden, nye vinduer og nye faner.
en-US
Choose what you see when you open your homepage, new windows, and new tabs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-new-windows-tabs-header
nb-NO
Nye vinduer og faner
en-US
New Windows and Tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-newtabs-mode-label
nb-NO
Nye faner
en-US
New tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
open-new-link-as-tabs.label
nb-NO
Åpne lenker i faner istedenfor nye vindu
en-US
Open links in tabs instead of new windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-limit-content-process-enabled-desc
nb-NO
Ytterligere innholdsprosesser kan forbedre ytelsen når du bruker flere faner, men vil også bruke mer minne.
en-US
Additional content processes can improve performance when using multiple tabs, but will also use more memory.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
prefs-sync-offer-setup-label2
nb-NO
Synkroniser bokmerker, historikk, faner, passord, utvidelser og innstillinger på tvers av alle enhetene dine.
en-US
Synchronize your bookmarks, history, tabs, passwords, add-ons, and settings across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
show-tabs-in-taskbar.label
nb-NO
Vis forhåndsvisning av faner i Windows-oppgavelinjen
en-US
Show tab previews in the Windows taskbar
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
startup-restore-windows-and-tabs.label
nb-NO
Åpne tidligere vinduer og faner
en-US
Open previous windows and tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-currently-syncing-tabs
nb-NO
Åpne faner
en-US
Open tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-tabs.label
nb-NO
Åpne faner
en-US
Open tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedout-description2
nb-NO
Synkroniser bokmerker, historikk, faner, passord, utvidelser og innstillinger på tvers av alle enhetene dine.
en-US
Synchronize your bookmarks, history, tabs, passwords, add-ons, and settings across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
tabs-group-header
nb-NO
Faner
en-US
Tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
warn-on-open-many-tabs.label
nb-NO
Advar når åpning av mange faner samtidig kan gjøre { -brand-short-name } treg
en-US
Warn you when opening multiple tabs might slow down { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • selectBookmark.ftl
select-bookmark-desc
nb-NO
Velg et bokmerke du vil bruke som startside. Dersom du velger en mappe vil bokmerkene i denne mappen åpnes i faner.
en-US
Choose a Bookmark to be your Home Page. If you choose a folder, the Bookmarks in that folder will be opened in Tabs.
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-menu-reopen-all-tabs
nb-NO
Åpne alle faner på nytt
en-US
Reopen All Tabs
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-panel-reopen-all-tabs
nb-NO
Åpne alle faner på nytt
en-US
Reopen all tabs
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
nb-NO
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (og { $tabCount } annen fane) *[other] { $winTitle } (og { $tabCount } andre faner) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • sidebarMenu.ftl
sidebar-menu-synced-tabs.label
nb-NO
Synkroniserte faner
en-US
Synced Tabs
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
nb-NO
{ $tabCount -> [one] Send fane til enhet *[other] Send { $tabCount } faner til enhet }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-context-open-all-in-tabs.label
nb-NO
Åpne alle i faner
en-US
Open All in Tabs
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-intro
nb-NO
Vis en liste over faner fra andre enheter.
en-US
View a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-noclients-subtitle
nb-NO
Vil du se faner fra de andre enhetene dine her?
en-US
Want to see your tabs from other devices here?
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-notabs
nb-NO
Ingen åpne faner
en-US
No open tabs
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-search.placeholder
nb-NO
Søk i synkroniserte faner
en-US
Search synced tabs
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-tabsnotsyncing
nb-NO
Skru på fane-synkronisering for å vise en liste over faner fra dine andre enheter.
en-US
Turn on tab syncing to view a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-title
nb-NO
Synkroniserte faner
en-US
Synced Tabs
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
bookmark-selected-tabs.label
nb-NO
Bokmerk faner
en-US
Bookmark Tabs
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
close-other-tabs.label
nb-NO
Lukk andre faner
en-US
Close Other Tabs
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
close-tabs-to-the-end.label
nb-NO
Lukk faner til høyre
en-US
Close Tabs to Right
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
close-tabs-to-the-start.label
nb-NO
Lukk faner til venstre
en-US
Close Tabs to Left
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
duplicate-tabs.label
nb-NO
Dupliser faner
en-US
Duplicate Tabs
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
pin-selected-tabs.label
nb-NO
Fest faner
en-US
Pin Tabs
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
reload-tabs.label
nb-NO
Oppdater faner
en-US
Reload Tabs
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
select-all-tabs.label
nb-NO
Velg alle faner
en-US
Select All Tabs
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-multiple-tabs.label
nb-NO
Lukk flere faner
en-US
Close Multiple Tabs
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
nb-NO
{ $tabCount -> [1] Lukk fane *[other] Lukk { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
nb-NO
{ $tabCount -> [1] Flytt fane *[other] Flytt faner }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-play-tabs.label
nb-NO
Spill av faner
en-US
Play Tabs
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
nb-NO
{ $tabCount -> [1] Gjenopprett lukket fane *[other] Gjenopprett lukkede faner }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
nb-NO
{ $tabCount -> [one] Send fane til enhet *[other] Send { $tabCount } faner til enhet }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
unpin-selected-tabs.label
nb-NO
Løs faner
en-US
Unpin Tabs
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
nb-NO
{ $tabCount -> [one] Lukk fane *[other] Lukk { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-button
nb-NO
Lukk faner
en-US
Close tabs
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-checkbox
nb-NO
Bekreft før lukking av flere faner
en-US
Confirm before closing multiple tabs
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-title
nb-NO
Lukk { $tabCount } faner?
en-US
{ $tabCount -> *[other] Close { $tabCount } tabs? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-button
nb-NO
Åpne faner
en-US
Open tabs
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-checkbox
nb-NO
Advar når åpning av flere faner kan gjøre { -brand-short-name } treg
en-US
Warn me when opening multiple tabs might slow down { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
nb-NO
{ $tabCount -> *[other] Du åpner nå { $tabCount } faner. Dette kan gjøre at { -brand-short-name } bruker lang tid på å laste sidene. Er du sikker på at du vil fortsette? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-context-mute-selected-tabs.label
nb-NO
Lyd av i faner
en-US
Mute Tabs
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-context-unmute-selected-tabs.label
nb-NO
Lyd på i faner
en-US
Unmute Tabs
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-ctrl-tab-list-all-tabs.label
nb-NO
List alle { $tabCount } faner
en-US
{ $tabCount -> *[other] List All { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
nb-NO
{ $tabCount -> [one] Slå av lyd i fane *[other] Slå av lyd i { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
nb-NO
{ $tabCount -> [one] Slå av lyd i fane ({ $shortcut }) *[other] Slå av lyd i { $tabCount } faner ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
nb-NO
{ $tabCount -> [one] Spill av fane *[other] Spill av { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
nb-NO
{ $tabCount -> [one] Slå på lyd i fane *[other] Slå på lyd i { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
nb-NO
{ $tabCount -> [one] Slå på lyd i fane ({ $shortcut }) *[other] Slå på lyd i { $tabCount } faner ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-bookmark-selected-tabs.label
nb-NO
Bokmerk valgte faner
en-US
Bookmark Selected Tabs
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reload-selected-tabs.label
nb-NO
Oppdater valgte faner
en-US
Reload Selected Tabs
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
nb-NO
{ $tabCount -> [1] Gjenopprett lukket fane *[other] Gjenopprett lukkede faner }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-select-all-tabs.label
nb-NO
Velg alle faner
en-US
Select All Tabs
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
search-opentabs
nb-NO
Åpne faner
en-US
Open Tabs
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
nb-NO
{ $tabCount -> [one] Deler et program med { $tabCount } fane *[other] Deler programmer med { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
nb-NO
{ $tabCount -> [one] Deler en fane med { $tabCount } fane *[other] Deler faner med { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
nb-NO
{ $tabCount -> [one] Deler kamera med { $tabCount } fane *[other] Deler kamera med { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
nb-NO
{ $tabCount -> [one] Deler mikrofon med { $tabCount } fane *[other] Deler mikrofon med { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
nb-NO
{ $tabCount -> [one] Deler skjerm med { $tabCount } fane *[other] Deler skjerm med { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
nb-NO
{ $tabCount -> [one] Deler et vindu med { $tabCount } fane *[other] Deler vinduer med { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-sharing-menu.label
nb-NO
Faner som deler enheter
en-US
Tabs sharing devices
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
menuOpenAllInTabs.label
nb-NO
Åpne alle i faner
en-US
Open All in Tabs
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
sendTabsToDevice.label
nb-NO
Send fane til enhet;Send #1 faner til enhet
en-US
Send tab to device;Send #1 tabs to device
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • bookmarkProperties.properties
dialogTitleAddMulti
nb-NO
Bokmerk alle faner
en-US
New Bookmarks
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
ghost-windows
nb-NO
Nylig lukkede faner
en-US
Recently closed tabs
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-shutdown-process.title
nb-NO
Stopp faner og avslutt prosessen
en-US
Unload tabs and kill process
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-devtools
nb-NO
Utvid utviklerverktøy for å få tilgang til dine data i åpne faner
en-US
Extend developer tools to access your data in open tabs
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-find
nb-NO
Lese teksten i alle åpne faner
en-US
Read the text of all open tabs
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-sessions
nb-NO
Tilgang til nylig lukkede faner
en-US
Access recently closed tabs
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-tabHide
nb-NO
Skjul og vis nettleserfaner
en-US
Hide and show browser tabs
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-tabs
nb-NO
Tilgang til faner
en-US
Access browser tabs

No matching results for the string Faner for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.