Transvision

Displaying 24 results for the string Error in gl:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-no-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter un aplicativo potencialmente perigoso</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter un aplicativo potencialmente perigoso</a>. Pode <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar o risco</a> e visitar este sitio inseguro.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-no-override-sumo
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter software malicioso</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-override-sumo
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter software malicioso</a>. Pode <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar o risco</a> e visitar este sitio inseguro.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado como un sitio enganoso</a>. Pode <a data-l10n-name='report_detection'>informar dun problema na detección</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado como un sitio enganoso</a>. Pode <a data-l10n-name='report_detection'>informar dun problema na detección</a> ou <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar o risco</a> e visitar este sitio inseguro.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a> or <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-no-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter software prexudicial</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter software prexudicial</a>. Pode <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar o risco</a> e visitar este sitio inseguro.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • textRecognition.ftl
text-recognition-modal-no-results-title
gl
Sentímolo, non puidemos extraer ningún texto. Probe cunha imaxe diferente. <a data-l10n-name="error-link">Máis información</a>.
en-US
Sorry, we couldn’t extract any text. Try a different image. <a data-l10n-name="error-link">Learn more</a>.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
ConsoleAPIDisabled
gl
Desactivouse a API de rexistro da consola web (console.log, console.info, console.warn, console.error) por un script nesta páxina.
en-US
The Web Console logging API (console.log, console.info, console.warn, console.error) has been disabled by a script on this page.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.message.componentDidCatch.label
gl
[ERROR DEVTOOLS] Sentímolo, non puidemos mostrar a mensaxe. Isto non debería ocorrer; envíe un erro en %S cos metadatos da mensaxe na descrición.
en-US
[DEVTOOLS ERROR] We’re sorry, we couldn’t render the message. This shouldn’t have happened - please file a bug at %S with the message metadata in the description.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning
gl
onmozfullscreenerror está desfasado.
en-US
onmozfullscreenerror is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebExtensionUncheckedLastError
gl
Non se comprobou o valor de browser.runtime.lastError: %S
en-US
browser.runtime.lastError value was not checked: %S
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS11_DEVICE_ERROR
gl
Un módulo PKCS #11 devolveu CKR_DEVICE_ERROR, indicando que se produciu un problema co token ou slot.
en-US
A PKCS #11 module returned CKR_DEVICE_ERROR, indicating that a problem has occurred with the token or slot.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS11_GENERAL_ERROR
gl
Un módulo PKCS #11 devolveu CKR_GENERAL_ERROR, indicando que se produciu un erro irrecuperábel.
en-US
A PKCS #11 module returned CKR_GENERAL_ERROR, indicating that an unrecoverable error has occurred.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-download-error
gl
erro na descarga ({ $error })
en-US
download error ({ $error })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-update-error
gl
erro de actualización ({ $error })
en-US
update error ({ $error })
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-code-prefix
gl
Código de erro: { $error }
en-US
Error code: { $error }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-code-prefix-link
gl
Código de erro: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>
en-US
Error code: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
gl
Produciuse un erro durante unha conexión con { $hostname }. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-code
gl
Código de erro: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY
en-US
Error code: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-sslv3-used
gl
Información avanzada: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
en-US
Advanced info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs11-device-error
gl
Un módulo PKCS #11 devolveu CKR_DEVICE_ERROR, indicando que se produciu un problema co token ou slot.
en-US
A PKCS #11 module returned CKR_DEVICE_ERROR, indicating that a problem has occurred with the token or slot.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs11-general-error
gl
Un módulo PKCS #11 devolveu CKR_GENERAL_ERROR, indicando que se produciu un erro irrecuperábel.
en-US
A PKCS #11 module returned CKR_GENERAL_ERROR, indicating that an unrecoverable error has occurred.

Displaying 200 results for the string Error in en-US:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
gl
Non se pode comprobar se hai actualizacións por mor dun erro interno. As actualizacións están dispoñibles en <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>.
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-default
gl
Produciuse un erro ao intentar gardar este contrasinal.
en-US
An error occurred while trying to save this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-title
gl
Erro de importación
en-US
Import Error
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
gl
{ $count -> [one] <span>Erro:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(non importada)</span> *[other] <span>Erros:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(non importadas)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
gl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Erro</div> <div data-l10n-name="not-imported">(non importado)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Erros</div> <div data-l10n-name="not-imported">(non importados)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-error
gl
Erro: falta un campo
en-US
Error: Missing field
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-error-missing-field
gl
Erro: falta { $field }
en-US
Error: Missing { $field }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-error-multiple-values
gl
Erro: Varios valores para { $field }
en-US
Error: Multiple values for { $field }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-generic
gl
Produciuse un erro ao tentar gardar en { -pocket-brand-name }.
en-US
There was an error when trying to save to { -pocket-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-remove
gl
Produciuse un erro ao intentar retirar a páxina.
en-US
There was an error while trying to remove this page.
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
errors-tab
gl
Erros
en-US
Errors
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
policy-errors
gl
Erros da política
en-US
Policy Errors
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
gl
Non foi posíbel instalar este complemento por un erro no sistema de ficheiros.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-error-alert-title
gl
Erro na descarga
en-US
Download Error
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-error-generic
gl
Non é posíbel gardar a descarga por causa dun erro descoñecido. Tente de novo.
en-US
The download cannot be saved because an unknown error occurred. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-get-reusable-masks-failed
gl
{ -relay-brand-name } non puido atopar máscaras reutilizábeis. Código de erro HTTP: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not find reusable masks. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-mask-generation-failed
gl
{ -relay-brand-name } non puido xerar unha máscara nova. Código de erro HTTP: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not generate a new mask. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-resources
gl
Houbo un erro. { -brand-short-name } non pode atopar ningún dato para importar desde ese perfil do navegador.
en-US
There was an error. { -brand-short-name } can’t find any data to import from that browser profile.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
gl
{ -brand-short-name } atopou un erro e non gardou este cambio. Teña en conta que para establecer esta opción de actualización é necesario o permiso para escribir no seguinte ficheiro. Vostede ou a administración do sistema poden resolver o erro concedéndolle ao grupo Users o control total sobre este ficheiro. Non foi posíbel escribir no ficheiro: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-title2
gl
Produciuse un erro ao gardar a configuración da actualización
en-US
Error saving Update settings
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-sendreportview-error
gl
Produciuse un erro ao enviar o informe. Por favor, inténteo de novo máis tarde.
en-US
There was an error sending the report. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-no-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter un aplicativo potencialmente perigoso</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter un aplicativo potencialmente perigoso</a>. Pode <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar o risco</a> e visitar este sitio inseguro.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-no-override-sumo
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter software malicioso</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-override-sumo
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter software malicioso</a>. Pode <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar o risco</a> e visitar este sitio inseguro.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado como un sitio enganoso</a>. Pode <a data-l10n-name='report_detection'>informar dun problema na detección</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado como un sitio enganoso</a>. Pode <a data-l10n-name='report_detection'>informar dun problema na detección</a> ou <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar o risco</a> e visitar este sitio inseguro.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a> or <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-no-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter software prexudicial</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter software prexudicial</a>. Pode <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar o risco</a> e visitar este sitio inseguro.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-download-title
gl
Erro na descarga
en-US
Download Error
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-duplicate-title
gl
Erro na instalación
en-US
Install Error
Entity # all locales browser • browser • textRecognition.ftl
text-recognition-modal-no-results-title
gl
Sentímolo, non puidemos extraer ningún texto. Probe cunha imaxe diferente. <a data-l10n-name="error-link">Máis información</a>.
en-US
Sorry, we couldn’t extract any text. Try a different image. <a data-l10n-name="error-link">Learn more</a>.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-delete
gl
Houbo un erro ao eliminar os ficheiros de idioma. Por favor, ténteo de novo.
en-US
There was an error deleting the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-remove
gl
Houbo un erro ao eliminar os ficheiros de idioma. Por favor, ténteo de novo.
en-US
There was an error removing the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.decodeError.message
gl
Produciuse un erro ao descodificar un recurso multimedia.
en-US
An error occurred while decoding a media resource.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.decodeWarning.message
gl
Produciuse un erro recuperable ao descodificar un recurso multimedia.
en-US
A recoverable error occurred while decoding a media resource.
Entity # all locales browser • chrome • browser • safebrowsing • safebrowsing.properties
errorReportFalseDeceptiveMessage
gl
Non é posíbel informar deste erro neste momento.
en-US
It’s not possible to report this error at this time.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX
gl
Produciuse un erro ao crear o cartafol:
en-US
Error creating directory:
Entity # all locales browser • installer • override.properties
ErrorCreating
gl
"Produciuse un erro ao crear: "
en-US
"Error creating: "
Entity # all locales browser • installer • override.properties
ErrorCreatingShortcut
gl
"Produciuse un erro ao crear o atallo: "
en-US
"Error creating shortcut: "
Entity # all locales browser • installer • override.properties
ErrorDecompressing
gl
Produciuse un erro ao descomprimir os datos! Instalador danado?
en-US
Error decompressing data! Corrupted installer?
Entity # all locales browser • installer • override.properties
ErrorRegistering
gl
Produciuse un erro ao rexistrar a DLL
en-US
Error registering DLL
Entity # all locales browser • installer • override.properties
ErrorWriting
gl
"Extraer: produciuse un erro ao escribir no ficheiro "
en-US
"Extract: error writing to file "
Entity # all locales browser • installer • override.properties
FileError
gl
Produciuse un erro ao abrir o ficheiro para escribir: \r\n\n$0\r\n\nPrema Abortar para deter a instalación,\r\nTentar de novo para tentalo outra vez ou\r\nIgnorar para saltar este ficheiro.
en-US
Error opening file for writing: \r\n\r\n$0\r\n\r\nClick Abort to stop the installation,\r\nRetry to try again, or\r\nIgnore to skip this file.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
FileError_NoIgnore
gl
Produciuse un erro ao abrir o ficheiro para escribir: \r\n\n$0\r\n\nPrema Tentar de novo para tentalo outra vez ou\r\nCancelar para deter a instalación.
en-US
Error opening file for writing: \r\n\r\n$0\r\n\r\nClick Retry to try again, or\r\nCancel to stop the installation.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
loading_error
gl
Produciuse un erro ao cargar o PDF.
en-US
An error occurred while loading the PDF.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
rendering_error
gl
Produciuse un erro ao representar a páxina.
en-US
An error occurred while rendering the page.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-message-details-label-error
gl
Detalles do erro
en-US
Error details
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-tmp-extension-install-error
gl
Houbo un erro durante a instalación do complemento temporal.
en-US
There was an error during the temporary add-on installation.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-fail.alt
gl
Erro
en-US
Error
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
icon-error.alt
gl
Icona de erro
en-US
Error icon
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
icon-error.title
gl
Erro
en-US
Error
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
manifest-item-warnings
gl
Erros e advertencias
en-US
Errors and Warnings
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
manifest-loaded-devtools-error
gl
Erro do DevTools do Firefox
en-US
Firefox DevTools error
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
manifest-loaded-error
gl
Houbo un erro ao cargar o manifesto:
en-US
There was an error while loading the manifest:
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-empty-suggestions2
gl
Se a páxina actual debería ter un traballador de servizo, pode buscar erros na <a>Consola</a> ou pasar o rexistro do traballador do servizo no <span>Debugger</span>.
en-US
If the current page should have a service worker, you could look for errors in the <a>Console</a> or step through your service worker registration in the <span>Debugger</span>.
Entity # all locales devtools • client • components.properties
appErrorBoundary.reloadPanelInfo
gl
Peche e reabra a caixa de ferramentas para limpar este erro.
en-US
Close and reopen the toolbox to clear this error.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
errorLoadingText3
gl
Produciuse un erro ao cargar este URI: %S
en-US
Error loading this URI: %S
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diffing.state.error
gl
Erro
en-US
Error
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diffing.state.error.full
gl
Produciuse un erro ao comparar as instantáneas.
en-US
There was an error while comparing snapshots.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
dominatorTree.state.error
gl
Erro
en-US
Error
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
dominatorTree.state.error.full
gl
Produciuse un erro ao procesar a árbore dominadora
en-US
There was an error while processing the dominator tree
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
individuals.state.error
gl
Erro
en-US
Error
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
individuals.state.error.full
gl
Houbo un erro ao buscar persoas no grupo
en-US
There was an error while fetching individuals in the group
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.error
gl
Erro
en-US
Error
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.error.full
gl
Produciuse un erro ao procesar esta instantánea.
en-US
There was an error processing this snapshot.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.blockedByCORSTooltip
gl
Obtén máis información sobre este erro de CORS
en-US
Learn more about this CORS error
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.status.labels.error
gl
Erro de busca.
en-US
Search error.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.error
gl
Produciuse un erro:
en-US
An error occurred:
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.state.broken
gl
Un erro de seguranza evitou que se cargara o recurso.
en-US
A security error prevented the resource from being loaded.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.debugTargetErrorPage.description
gl
Non é posíbel conectar co destino de depuración. Vexa os detalles do erro a continuación:
en-US
Cannot connect to the debug target. See error details below:
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.debugTargetErrorPage.title
gl
Erro
en-US
Error
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.debugTargetInfo.tabTitleError
gl
Caixa de ferramentas - produciuse un erro
en-US
Toolbox - error occurred
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.errorCountButton.description
gl
Amosar o número de erros na páxina
en-US
Show the number of errors on the page
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.sourceMapFailure
gl
Erro nas ligazóns fonte: %1$S\nURL do recurso: %2$S\nURL da ligazón fonte: %3$S
en-US
Source map error: %1$S\nResource URL: %2$S\nSource Map URL: %3$S
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.sourceMapSourceFailure
gl
Produciuse un erro ao recuperar a fonte orixinal: %1$S\nURL da fonte: %2$S
en-US
Error while fetching an original source: %1$S\nSource URL: %2$S
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
ConsoleAPIDisabled
gl
Desactivouse a API de rexistro da consola web (console.log, console.info, console.warn, console.error) por un script nesta páxina.
en-US
The Web Console logging API (console.log, console.info, console.warn, console.error) has been disabled by a script on this page.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
connectionTimeout
gl
Excedeuse o tempo de espera da conexión. Comprobe a Consola de erros en ambos extremos para atopar potenciais mensaxes de erro. Volva a abrir a Consola web para tentar de novo.
en-US
Connection timeout. Check the Error Console on both ends for potential error messages. Reopen the Web Console to try again.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
level.error
gl
Erro
en-US
Error
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.cssFilterButton.inactive.tooltip
gl
As follas de estilo repararanse para comprobar se hai erros. Actualice a páxina para ver tamén os erros das follas de estilo modificadas desde Javascript.
en-US
Stylesheets will be reparsed to check for errors. Refresh the page to also see errors from stylesheets modified from Javascript.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.errorsFilterButton.label
gl
Erros
en-US
Errors
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.message.componentDidCatch.label
gl
[ERROR DEVTOOLS] Sentímolo, non puidemos mostrar a mensaxe. Isto non debería ocorrer; envíe un erro en %S cos metadatos da mensaxe na descrición.
en-US
[DEVTOOLS ERROR] We’re sorry, we couldn’t render the message. This shouldn’t have happened - please file a bug at %S with the message metadata in the description.
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-breakpoint-condition-thrown
gl
Produciuse un erro co punto de quebra condicional
en-US
Error with conditional breakpoint
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotErrorCopying
gl
Produciuse un erro ao copiar a captura de pantalla ao portapapeis.
en-US
Error occurred while copying screenshot to clipboard.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotErrorSavingToFile
gl
Erro ao gardar %1$S
en-US
Error saving to %1$S
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotRenderingError
gl
Erro ao crear a imaxe. A imaxe resultante probablemente foi demasiado grande.
en-US
Error creating the image. The resulting image was probably too large.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptedErrorResponseWithURL
gl
Produciuse un erro ao cargar «%S». Un ServiceWorker pasou unha resposta de erro a FetchEvent.respondWith(). Isto normalmente significa que o ServiceWorker realizou unha chamada a fetch() non válida.
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker passed an Error Response to FetchEvent.respondWith(). This typically means the ServiceWorker performed an invalid fetch() call.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptionFailedWithURL
gl
Produciuse un fallo ao cargar «%S». Un ServiceWorker interceptou a solicitude e detectou un erro inesperado.
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker intercepted the request and encountered an unexpected error.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaDecodeError
gl
Non foi posíbel descodificar o recurso multimedia %1$S, erro: %2$S
en-US
Media resource %1$S could not be decoded, error: %2$S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaDecodeWarning
gl
Descodificouse o recurso multimedia %1$S. pero co erro: %2$S
en-US
Media resource %1$S could be decoded, but with error: %2$S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ModuleResolveFailureNoWarn
gl
Erro ao resolver o indicador de módulo «%S».
en-US
Error resolving module specifier “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ModuleResolveFailureWarnRelative
gl
Erro ao resolver o indicador de mósulo «%S». Os indicadores de módulo relativos deben comezar con «./», «../», ou «/».
en-US
Error resolving module specifier “%S”. Relative module specifiers must start with “./”, “../” or “/”.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning
gl
onmozfullscreenerror está desfasado.
en-US
onmozfullscreenerror is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebExtensionUncheckedLastError
gl
Non se comprobou o valor de browser.runtime.lastError: %S
en-US
browser.runtime.lastError value was not checked: %S
Entity # all locales dom • chrome • global-strres.properties
16389
gl
Produciuse un erro descoñecido (%1$S)
en-US
An unknown error has occurred (%1$S)
Entity # all locales dom • chrome • layout • MediaDocument.properties
InvalidImage
gl
Non é posíbel amosar a imaxe \u201c%S\u201d porque contén erros.
en-US
The image \u201c%S\u201d cannot be displayed because it contains errors.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEUnknownAtRule
gl
at-rule non recoñecida ou erro de análise de at-rule %1$S.
en-US
Unrecognized at-rule or error parsing at-rule ‘%1$S’.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEValueParsingError
gl
Erro no valor de análise para %1$S.
en-US
Error in parsing value for ‘%1$S’.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
PERR_FAILURE
gl
Produciuse un erro ao imprimir.
en-US
An error occurred while printing.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
print_error_dialog_title
gl
Erro de impresora
en-US
Printer Error
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
printpreview_error_dialog_title
gl
Erro de previsualización da impresión
en-US
Print Preview Error
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
2
gl
erro de sintaxe
en-US
syntax error
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
21
gl
erro ao procesar referencia a entidade externa
en-US
error in processing external entity reference
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
XMLParsingError
gl
Erro de análise: %1$S\nLocalización: %2$S\nNúmero de liña %3$u, Columna %4$u:
en-US
XML Parsing Error: %1$S\nLocation: %2$S\nLine Number %3$u, Column %4$u:
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
AttributeParsingError
gl
Produciuse un erro ao analizar o valor '%1$S' para o atributo '%2$S' de <%3$S/>. Ignorouse o atributo.
en-US
Error in parsing the value ‘%1$S’ for ‘%2$S’ attribute of <%3$S/>. Attribute ignored.
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
AttributeParsingErrorNoTag
gl
Produciuse un erro ao analizar o valor '%1$S' para o atributo '%2$S'. Ignorouse o atributo.
en-US
Error in parsing the value ‘%1$S’ for ‘%2$S’ attribute. Attribute ignored.
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
LengthParsingError
gl
Produciuse un erro ao analizar o valor do atributo MathML '%1$S' como lonxitude. Ignorouse o atributo.
en-US
Error in parsing MathML attribute value ‘%1$S’ as length. Attribute ignored.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
launchError
gl
Non foi posíbel abrir %S porque se produciu un erro descoñecido.\n\nTente abrilo gardando primeiro no disco.
en-US
%S could not be opened, because an unknown error occurred.\n\nTry saving to disk first and then opening the file.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
writeError
gl
Non foi posíbel gardar %S porque se produciu un erro descoñecido.\n\nTente gardando nunha localización diferente.
en-US
%S could not be saved, because an unknown error occurred.\n\nTry saving to a different location.
Entity # all locales dom • chrome • security • caps.properties
CheckLoadURIError
gl
Erro de seguranza: O contido de %S non pode cargar ou ligar a %S.
en-US
Security Error: Content at %S may not load or link to %S.
Entity # all locales dom • chrome • security • caps.properties
CheckSameOriginError
gl
Erro de seguranza: O contido de %S non pode cargar datos de %S.
en-US
Security Error: Content at %S may not load data from %S.
Entity # all locales dom • chrome • security • caps.properties
ExternalDataError
gl
Erro de seguranza: o contido en %S tentou cargar %S, pero non poden cargar datos externos cando se usan como unha imaxe.
en-US
Security Error: Content at %S attempted to load %S, but may not load external data when being used as an image.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSCouldNotSaveState
gl
Strict-Transport-Security: produciuse un erro ao marcar o sitio como un servidor Strict-Transport-Security.
en-US
Strict-Transport-Security: An error occurred noting the site as a Strict-Transport-Security host.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSUnknownError
gl
Strict-Transport-Security: produciuse un erro descoñecido ao procesar a cabeceira especificada polo sitio.
en-US
Strict-Transport-Security: An unknown error occurred processing the header specified by the site.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
10
gl
Produciuse un erro na rede ao cargar unha folla de estilo XSLT:
en-US
A network error occurred loading an XSLT stylesheet:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
LoadingError
gl
Produciuse un erro ao cargar a folla de estilo: %S
en-US
Error loading stylesheet: %S
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
TransformError
gl
Produciuse un erro durante a transformación XSLT: %S
en-US
Error during XSLT transformation: %S
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_ADDING_CERT
gl
Erro ao engadir o certificado á base de datos.
en-US
Error adding certificate to database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_BAGGAGE_NOT_CREATED
gl
erro ao crear o obxecto de equipaxe
en-US
error while creating baggage object
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_IMPORT_FAILED
gl
Produciuse un erro ao tentar importar un CRL.
en-US
Error attempting to import a CRL.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPORTING_CERTIFICATES
gl
Erro ao tentar exportar certificados.
en-US
Error attempting to export certificates.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_FILING_KEY
gl
Erro ao encher de novo a chave deste certificado.
en-US
Error refiling the key for this certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_IMPORTING_CERTIFICATES
gl
Erro ao tentar importar certificados.
en-US
Error attempting to import certificates.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INPUT_LEN
gl
a biblioteca de seguranza experimentou un erro de lonxitude de entrada.
en-US
security library has experienced an input length error.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_IO
gl
Produciuse un erro E/S durante a autorización de seguranza.
en-US
An I/O error occurred during security authorization.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_LIBPKIX_INTERNAL
gl
Produciuse un erro interno libpkix durante a validación do certificado.
en-US
Libpkix internal error occurred during cert validation.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OCSP_SERVER_ERROR
gl
O servidor de OCSP experimentou un erro interno.
en-US
The OCSP server experienced an internal error.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OUTPUT_LEN
gl
biblioteca de seguranza: erro de lonxitude de saída.
en-US
security library: output length error.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS11_DEVICE_ERROR
gl
Un módulo PKCS #11 devolveu CKR_DEVICE_ERROR, indicando que se produciu un problema co token ou slot.
en-US
A PKCS #11 module returned CKR_DEVICE_ERROR, indicating that a problem has occurred with the token or slot.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS11_GENERAL_ERROR
gl
Un módulo PKCS #11 devolveu CKR_GENERAL_ERROR, indicando que se produciu un erro irrecuperábel.
en-US
A PKCS #11 module returned CKR_GENERAL_ERROR, indicating that an unrecoverable error has occurred.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_DECODING_PFX
gl
Non foi posíbel importar. Erro de descodificación. Ficheiro non válido.
en-US
Unable to import. Decoding error. File not valid.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_IMPORTING_CERT_CHAIN
gl
Non foi posíbel importar. Erro ao tentar importar unha serie de certificados.
en-US
Unable to import. Error attempting to import certificate chain.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_IMPORT_KEY
gl
Non foi posíbel importar. Erro ao tentar importar a chave de privacidade.
en-US
Unable to import. Error attempting to import private key.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_SAFE_NOT_CREATED
gl
erro ao crear o obxecto seguro
en-US
error while creating safe object
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNKNOWN_PKCS11_ERROR
gl
Erro PKCS #11 descoñecido.
en-US
Unknown PKCS #11 error.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT
gl
O elemento do mesmo nivel informa de que isto experimentou un erro interno.
en-US
Peer reports it experienced an internal error.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_POST_WARNING
gl
Código do erro SSL non recoñecido.
en-US
Unrecognized SSL error code.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
SSLConnectionErrorPrefix2
gl
Produciuse un erro durante unha conexión con %1$S. %2$S\n
en-US
An error occurred during a connection to %1$S. %2$S\n
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorCodePrefix3
gl
Código de erro: %S
en-US
Error code: %S
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-server
gl
Estas entradas identifican excepcións de erros de certificado dos servidores
en-US
These entries identify server certificate error exceptions
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
write-file-failure
gl
Erro no ficheiro
en-US
File Error
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
autoConfigMsg
gl
Fallou Netscape.cfg/AutoConfig. Contacte co administrador do sistema. \n Erro: fallou %S:
en-US
Netscape.cfg/AutoConfig failed. Please contact your system administrator. \n Error: %S failed:
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
readConfigTitle
gl
Erro de configuración
en-US
Configuration Error
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
flushFailMessage
gl
Un erro inesperado impediu gardar os seus cambios.
en-US
An unexpected error has prevented your changes from being saved.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-500
gl
Erro interno do servidor (500)
en-US
Internal server error (500)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
release-notes-error
gl
Sentímolo, pero produciuse un erro ao cargar as notas do lanzamento.
en-US
Sorry, but there was an error loading the release notes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-error
gl
Erro:
en-US
Error:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-delete-profile-failed-message
gl
Produciuse un erro mentres se tentaba eliminar este perfil.
en-US
There was an error while attempting to delete this profile.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-delete-profile-failed-title
gl
Erro
en-US
Error
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-flush-failed
gl
Un erro inesperado impediu gardar os seus cambios.
en-US
An unexpected error has prevented your changes from being saved.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-5
gl
Algunhas características de { -brand-short-name } fan uso de servizos de información baseados na web, porén, non podemos garantirlle que sexan 100% precisos ou libres de erros. Pode atopar máis información, incluso información sobre como desactivar as características que usan estes servizos, en <a data-l10n-name="mozilla-service-terms-link">termos do servizo</a>.
en-US
Some { -brand-short-name } features make use of web-based information services, however, we cannot guarantee they are 100% accurate or error-free. More details, including information on how to disable the features that use these services, can be found in the <a data-l10n-name="mozilla-service-terms-link">service terms</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-1
gl
{ -vendor-short-name } e as persoas colaboradoras, licenciadoras e socios traballan para fornecer os servizos máis precisos e actualizados. Porén, non é posíbel garantir que esta información sexa exhaustiva e libre de erros. Por exemplo, o Servizo de navegación segura pode non identificar algúns sitios perigosos e pode identificar algúns sitios seguros por erro e os enderezos que devolven os nosos provedores do servizo de navegación baseado na localización só son estimacións e nin nos nin os nosos provedores garanten a exactitude das localizacións fornecidas.
en-US
{ -vendor-short-name } and its contributors, licensors and partners work to provide the most accurate and up-to-date Services. However, we cannot guarantee that this information is comprehensive and error-free. For example, the Safe Browsing Service may not identify some risky sites and may identify some safe sites in error and the Location Aware Service all locations returned by our service providers are estimates only and neither we nor our service providers guarantee the accuracy of the locations provided.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
policies-error
gl
Erro
en-US
Error
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-error-fetching-symbols
gl
Produciuse un erro ao recuperar os símbolos. Comprobe que está conectado á Internet e tente de novo.
en-US
An error occurred while fetching symbols. Check that you are connected to the Internet and try again.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-cancelled-by-user-error
gl
Warning: Source string is missing
en-US
Error: Operation has been canceled by the user.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-general-error
gl
Warning: Source string is missing
en-US
Error!
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-auth-blocked-error
gl
Warning: Source string is missing
en-US
Error: There were too many failed attempts in a row and PIN authentication has been temporarily blocked. Your device needs a power cycle (unplug and re-insert).
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-blocked-error
gl
Warning: Source string is missing
en-US
Error: There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-invalid-error
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $retriesLeft -> [0] Error: Incorrect PIN. Try again. [one] Error: Incorrect PIN. Try again. You have one attempt left. *[other] Error: Incorrect PIN. Try again. You have { $retriesLeft } attempts left. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-too-long-error
gl
Warning: Source string is missing
en-US
Error: The given PIN is too long.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-too-short-error
gl
Warning: Source string is missing
en-US
Error: The given PIN is too short.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-parsing-errors-heading
gl
Erros de análise de SDP
en-US
SDP Parsing Errors
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error
gl
Houbo un erro ao enviar o informe sobre <span data-l10n-name = "addon-name">{ $addon-name }</span>.
en-US
There was an error sending the report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error2.message
gl
Houbo un erro ao enviar o informe sobre <span data-l10n-name = "addon-name">{ $addon-name }.
en-US
There was an error sending the report for { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-download-error
gl
erro na descarga ({ $error })
en-US
download error ({ $error })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-update-error
gl
erro de actualización ({ $error })
en-US
update error ({ $error })
Entity # all locales toolkit • toolkit • contentanalysis • contentanalysis.ftl
contentanalysis-error-message
gl
Warning: Source string is missing
en-US
An error occurred in communicating with the data-loss prevention software. Transfer denied for resource: { $content }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • mozMessageBar.ftl
moz-message-bar-icon-error.alt
gl
Erro
en-US
Error
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-error-generic
gl
Interrompeuse a reprodución do vídeo debido a un erro descoñecido.
en-US
Video playback aborted due to an unknown error.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-error-network
gl
Interrompeuse a reprodución do vídeo debido a un erro da rede.
en-US
Video playback aborted due to a network error.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-code-prefix
gl
Código de erro: { $error }
en-US
Error code: { $error }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-code-prefix-link
gl
Código de erro: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>
en-US
Error code: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
gl
Produciuse un erro durante unha conexión con { $hostname }. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
contentEncodingError-title
gl
Erro de codificación do contido
en-US
Content Encoding Error
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
corruptedContentError-title
gl
Erro de contido danado
en-US
Corrupted Content Error
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
networkProtocolError-title
gl
Erro do protocolo de rede
en-US
Network Protocol Error
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-corrupted-content-intro
gl
Non é posíbel amosar a páxina a que está a tentar acceder porque se detectou un erro na transmisión de datos.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because an error in the data transmission was detected.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-error-reporting-automatic
gl
Informar de erros como este axuda a { -vendor-short-name } a identificar e bloquear sitios maliciosos
en-US
Report errors like this to help { -vendor-short-name } identify and block malicious sites
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-file-not-found-filename
gl
Comprobe o uso de maiúsculas no nome do ficheiro ou outros erros de escrita.
en-US
Check the file name for capitalization or other typing errors.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-code
gl
Código de erro: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY
en-US
Error code: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-network-protocol-error-intro
gl
Non é posíbel amosar a páxina a que está a tentar acceder porque se detectou un erro protocolo da rede.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because an error in the network protocol was detected.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-sslv3-used
gl
Información avanzada: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
en-US
Advanced info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-adding-cert
gl
Erro ao engadir o certificado á base de datos.
en-US
Error adding certificate to database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-baggage-not-created
gl
erro ao crear o obxecto de equipaxe
en-US
error while creating baggage object
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-import-failed
gl
Produciuse un erro ao tentar importar un CRL.
en-US
Error attempting to import a CRL.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-exporting-certificates
gl
Erro ao tentar exportar certificados.
en-US
Error attempting to export certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-filing-key
gl
Erro ao encher de novo a chave deste certificado.
en-US
Error refiling the key for this certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-importing-certificates
gl
Erro ao tentar importar certificados.
en-US
Error attempting to import certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-input-len
gl
a biblioteca de seguranza experimentou un erro de lonxitude de entrada.
en-US
security library has experienced an input length error.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-io
gl
Produciuse un erro E/S durante a autorización de seguranza.
en-US
An I/O error occurred during security authorization.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-libpkix-internal
gl
Produciuse un erro interno libpkix durante a validación do certificado.
en-US
Libpkix internal error occurred during cert validation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ocsp-server-error
gl
O servidor de OCSP experimentou un erro interno.
en-US
The OCSP server experienced an internal error.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-output-len
gl
biblioteca de seguranza: erro de lonxitude de saída.
en-US
security library: output length error.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs11-device-error
gl
Un módulo PKCS #11 devolveu CKR_DEVICE_ERROR, indicando que se produciu un problema co token ou slot.
en-US
A PKCS #11 module returned CKR_DEVICE_ERROR, indicating that a problem has occurred with the token or slot.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs11-general-error
gl
Un módulo PKCS #11 devolveu CKR_GENERAL_ERROR, indicando que se produciu un erro irrecuperábel.
en-US
A PKCS #11 module returned CKR_GENERAL_ERROR, indicating that an unrecoverable error has occurred.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-decoding-pfx
gl
Non foi posíbel importar. Erro de descodificación. Ficheiro non válido.
en-US
Unable to import. Decoding error. File not valid.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-importing-cert-chain
gl
Non foi posíbel importar. Erro ao tentar importar unha serie de certificados.
en-US
Unable to import. Error attempting to import certificate chain.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-unable-to-import-key
gl
Non foi posíbel importar. Erro ao tentar importar a chave de privacidade.
en-US
Unable to import. Error attempting to import private key.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-safe-not-created
gl
erro ao crear o obxecto seguro
en-US
error while creating safe object
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unknown-pkcs11-error
gl
Erro PKCS #11 descoñecido.
en-US
Unknown PKCS #11 error.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.