Transvision

Displaying 74 results for the string Endir in az:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
az
<img data-l10n-name="icon"/>Yeniləmə endirilir — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
az
Yeniləmə uğursuz oldu. <label data-l10n-name="failed-link">Son versiyanı endirin</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
az
Yeniləmə uğursuz oldu. <a data-l10n-name="failed-link-main">Son versiyanı endirin</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
az
{ $addonCount -> [one] Əlavə endirilir və təsdiqlənir *[other] { $addonCount } əlavə endirilir və təsdiqlənir }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-corrupt-file
az
Bu saytdan endirilən əlavə quraşdırıla bilmir çünki xarab görünür.
en-US
The add-on downloaded from this site could not be installed because it appears to be corrupt.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-network-failure
az
Qoşulma xətasına görə bu əlavə endirilə bilmədi.
en-US
The add-on could not be downloaded because of a connection failure.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-downloads.label
az
Endirmələr
en-US
Downloads
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-downloads.label
az
Endirilənlər
en-US
Downloads
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cancel-download.value
az
Endirməni ləğv et
en-US
Cancel Download
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-clear-downloads-button.label
az
Endirmələri Təmizlə
en-US
Clear Downloads
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-clear-downloads-button.tooltiptext
az
Tamamlanan, ləğv edilən və uğursuz olan endirmələr təmizləyir
en-US
Clears completed, canceled and failed downloads
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-unblock-panel.aria-label
az
Faylı sil və ya Endirməyə icazə ver
en-US
Remove File or Allow Download
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-unblock.tooltiptext
az
Faylı sil və ya Endirməyə icazə ver
en-US
Remove File or Allow Download
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-clear-downloads.label
az
Endirmələri Təmizlə
en-US
Clear Downloads
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-copy-download-link.label
az
Endirmə keçidini köçür
en-US
Copy Download Link
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-go-to-download-page.label
az
Endirmə səhifəsinə get
en-US
Go To Download Page
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-downloads.label
az
Endirmələr Qovluğunu Göstər
en-US
Show downloads folder
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-unblock.label
az
Endirməyə icazə ver
en-US
Allow Download
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-details.title
az
Endirmə Məlumatları
en-US
Download details
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-error-alert-title
az
Endirmə Səhvi
en-US
Download Error
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-error-generic
az
Naməlum bir xəta yarandığı üçün endirilən fayl saxlana bilmir. Lütfən təkrar yoxlayın.
en-US
The download cannot be saved because an unknown error occurred. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-history.label
az
Bütün endirmələri göstər
en-US
Show all downloads
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-list-empty.value
az
Endirmə yoxdur.
en-US
There are no downloads.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-panel-empty.value
az
Bu sessiya üçün endirmələr yoxdur.
en-US
No downloads for this session.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-panel.aria-label
az
Endirmələr
en-US
Downloads
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-retry-download.value
az
Endirməyə Təkrar cəhd et
en-US
Retry Download
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-window.title
az
Endirmələr
en-US
Downloads
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-downloads.label
az
Endirilənlər
en-US
Downloads
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-download
az
Endirildi
en-US
Downloaded
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-copy-download-link
az
Endirmə Ünvanını Köçür
en-US
Copy Download Link
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-go-to-download-page
az
Endirmə səhifəsinə get
en-US
Go to Download Page
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-search-downloads.placeholder
az
Endirmələrdə Axtar
en-US
Search Downloads
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DefaultDownloadDirectory
az
Standart endirmə qovluğunu təyin et.
en-US
Set the default download directory.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DownloadDirectory
az
Endirmə qovluğunu təyin et və kilitlə.
en-US
Set and lock the download directory.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PromptForDownloadLocation
az
Endirərkən faylların harada saxlanacağını soruş.
en-US
Ask where to save files when downloading.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-downloading.label
az
Endirilir
en-US
Downloading
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-description
az
{ -brand-short-name } səyyahının internetdən endirdiyiniz faylları və ya internetdə gəzərkən işlətdiyiniz tətbiqetmələri necə idarə edəcəyini seçin.
en-US
Choose how { -brand-short-name } handles the files you download from the web or the applications you use while browsing.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
choose-download-folder-title
az
Endirmə qovluğunu seçin:
en-US
Choose Download Folder:
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-header
az
Endirilənlər
en-US
Downloads
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
downloads-folder-name
az
Endirmələr
en-US
Downloads
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-browser-option.label
az
Səyahət və endirmə tarixini yadda saxla
en-US
Remember browsing and download history
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-description
az
{ -brand-short-name } səyahət, endirmə, forma və axtarış tarixçənizi yadda saxlayacaq.
en-US
{ -brand-short-name } will remember your browsing, download, form, and search history.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-highlights-option-most-recent-download.label
az
Son Endirmələr
en-US
Most Recent Download
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
security-block-downloads.label
az
Təhlükəli endirmələri blokla
en-US
Block dangerous downloads
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-mobile-promo
az
Mobil cihazınızda sinronlaşdırmaq istəyirsinizsə <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> və ya <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> üçün Firefox endirin.
en-US
Download Firefox for <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> or <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> to sync with your mobile device.
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
item-history-and-downloads.label
az
Səyahət və Endirmə Tarixçəsi
en-US
Browsing & download history
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-download-button
az
Endir
en-US
Download
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-download-button-tooltip
az
Ekran görüntüsünü endir
en-US
Download screenshot
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-download-title
az
Endirmə Səhvi
en-US
Download Error
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
downloads.tooltip
az
Davam edən endirmələrin gedişatını göstər (%S)
en-US
Display the progress of ongoing downloads (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
blockedUncommon2
az
Bu fayl indiyə qədər çox endirilməyib.
en-US
This file is not commonly downloaded.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockButtonUnblock
az
Endirməyə icazə ver
en-US
Allow download
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockHeaderUnblock
az
Bu endirməyə icazə vermək istədiyinizə əminsiniz?
en-US
Are you sure you want to allow this download?
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTip2
az
Alternativ bir endirmə qaynağı axtara bilər və ya sonra yenidən yoxlaya bilərsiniz.
en-US
You can search for an alternate download source or try again later.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTypeUncommon2
az
Bu fayl indiyə qədər çox endirilməyib və açılması təhlükəli ola bilər. İçində virus saxlaya və ya proqramlarınız və tənzimləmələriniz üzərində gözlənilməyən dəyişikliklər edə bilər.\u0020
en-US
This file is not commonly downloaded and may not be safe to open. It may contain a virus or make unexpected changes to your programs and settings.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
downloadFile.label
az
Faylı endir
en-US
Download file
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.timings.downloadedAt
az
Endirildi: %S
en-US
Downloaded: %S
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEDeclDropped
az
İfadə endirildi.
en-US
Declaration dropped.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
PERR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY
az
Bu sənəd hələ ki, çap edilə bilinmir, Bu sənəd hələ də endirilir.
en-US
Cannot print this document yet, it is still being loaded.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
PERR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY_PP
az
Bu sənədin çap versiyası göstərilə bilinmir, bu sənəd hələ də endirilir.
en-US
Cannot print-preview this document yet, it is still being loaded.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
SDAccessErrorCardMissing
az
SD card tapılmadığı üçün fayl endirilə bilmədi.
en-US
Cannot download file because the SD card is missing.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
SDAccessErrorCardReadOnly
az
SD card istidfadədə olduğu üçün fayl endirilə bilmir.
en-US
Cannot download file because the SD card is in use.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • downloads.properties
downloadsFolder
az
Endirmələr
en-US
Downloads
Entity # all locales toolkit • chrome • places • places.properties
OrganizerQueryDownloads
az
Endirmələr
en-US
Downloads
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-6
az
Bəzi video məzmunları oxutmaq üçün { -brand-short-name } bəzi üçüncü tərəf məzmun dekodlaşdırma modullarını endirir.
en-US
In order to play back certain types of video content, { -brand-short-name } downloads certain content decryption modules from third parties.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-download
az
Endir
en-US
Download
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-download-error
az
endirmə xətası ({ $error })
en-US
download error ({ $error })
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-cancel-downloads-ok
az
{ $downloadsCount -> [1] 1 Endirməni Ləğv et *[other] { $downloadsCount } endirməni ləğv et }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] Cancel 1 Download *[other] Cancel { $downloadsCount } Downloads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-leave-private-browsing-windows-cancel-downloads
az
{ $downloadsCount -> [1] Əgər Məxfi Səyahət pəncərəsini indi qapatsanız 1 endirmə ləğv ediləcək. Məxfi Səyahəti indi tərk etmək istədiyinizə əminsiniz? *[other] Əgər Məxfi Səyahət pəncərəsini indi qapatsanız { $downloadsCount } endirmə ləğv ediləcək. Məxfi Səyahəti indi tərk etmək istədiyinizə əminsiniz? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you close all Private Browsing windows now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? *[other] If you close all Private Browsing windows now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-offline-cancel-downloads
az
{ $downloadsCount -> [1] Əgər indi oflayn rejimə keçsəniz endirilən 1 fayl ləğv ediləcək. Oflayn rejimə keçmək istədiyinizə əminsiniz? *[other] Əgər indi oflayn rejimə keçsəniz endirilən { $downloadsCount } fayl ləğv ediləcək. Oflayn rejimə keçmək istədiyinizə əminsiniz? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you go offline now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to go offline? *[other] If you go offline now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to go offline? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-title
az
Bütün endirmələr ləğv edilsin?
en-US
Cancel All Downloads?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-downloads
az
Faylları endirin və səyyahın endirmə tarixçəsini oxuyun və dəyişdirin
en-US
Download files and read and modify the browser’s download history
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-downloads-open
az
Kompüterə endirilmiş faylları aç
en-US
Open files downloaded to your computer
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-background-page
az
{ -brand-short-name } səyyahına aid bir təhlükəsizlik və dayanıqlılıq yeniləməsi endirildi və quraşdırılmaya hazırdır.
en-US
A security and stability update for { -brand-short-name } has been downloaded and is ready to be installed.

No matching results for the string Endir for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.