Transvision

Displaying 66 results for the string Eines in ca-valencia:

Entity ca-valencia en-US
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-customizetoolbar.label
ca-valencia
Personalitza la barra d'eines
en-US
Customize toolbar
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-developer-tools-subheader
ca-valencia
Eines del navegador
en-US
Browser tools
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-more-tools.label
ca-valencia
Més eines
en-US
More tools
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
ca-valencia
{ $isVisible -> [true] Elimina el menú d'adreces d'interès de la barra d'eines *[other] Afegeix el menú d'adreces d'interès a la barra d'eines }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem.label
ca-valencia
{ $isVisible -> [true] Amaga la barra d'eines d'adreces d'interès *[other] Mostra la barra de les adreces d'interès }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide Bookmarks Toolbar *[other] View Bookmarks Toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools.label
ca-valencia
Eines d'adreces d'interés
en-US
Bookmarking Tools
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
full-screen-autohide.label
ca-valencia
Amaga les barres d'eines
en-US
Hide Toolbars
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-overflow.tooltiptext
ca-valencia
Més eines
en-US
More tools
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-overflow-customize-button.label
ca-valencia
Personalitza la barra d'eines
en-US
Customize toolbar
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-menu-and-toolbars-header
ca-valencia
Arrossegueu els vostres elements favorits a la barra d'eines o al menú d'eines addicionals (»).
en-US
Drag your favorite items into the toolbar or overflow menu.
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-overflow-list-description
ca-valencia
Arrossegueu elements i deixeu-los anar ací per tindre-los a mà, però fora de la barra d'eines
en-US
Drag and drop items here to keep them within reach but out of your toolbar
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-overflow-list-title
ca-valencia
Menú d'eines addicionals (»)
en-US
Overflow Menu
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-toolbars.label
ca-valencia
Barres d'eines
en-US
Toolbars
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-browser-tools.label
ca-valencia
Eines del navegador
en-US
Browser Tools
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools.label
ca-valencia
Eines
en-US
Tools
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-customize-toolbar2.label
ca-valencia
Personalitza la barra d'eines
en-US
Customize Toolbar
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-toolbars-menu.label
ca-valencia
Barres d'eines
en-US
Toolbars
Entity # all locales browser • browser • panelUI.ftl
customize-menu-add-to-overflowmenu.label
ca-valencia
Afig al menú d'eines addicionals (»)
en-US
Add to Overflow Menu
Entity # all locales browser • browser • panelUI.ftl
customize-menu-add-to-toolbar.label
ca-valencia
Afig a la barra d'eines
en-US
Add to Toolbar
Entity # all locales browser • browser • panelUI.ftl
customize-menu-unpin-from-overflowmenu.label
ca-valencia
No fixis al menú d'eines addicionals (»)
en-US
Unpin from Overflow Menu
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableDeveloperTools
ca-valencia
Bloca l'accés a les eines per a desenvolupadors.
en-US
Block access to the developer tools.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ShowHomeButton
ca-valencia
Mostra el botó d'inici a la barra d'eines.
en-US
Show the home button on the toolbar.
Entity # all locales browser • browser • preferences • containers.ftl
containers-color-toolbar.label
ca-valencia
Fes coincidir amb la barra d'eines
en-US
Match toolbar
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-bar-shown.label
ca-valencia
Afig la barra de cerca a la barra d'eines
en-US
Add search bar in toolbar
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-page-summary
ca-valencia
El { -brand-short-name } pot protegir la vostra privadesa de forma transparent mentre navegueu. Este és un resum personalitzat de les proteccions, amb eines per tindre el control de la vostra seguretat a Internet.
en-US
{ -brand-short-name } can protect your privacy behind the scenes while you browse. This is a personalized summary of those protections, including tools to take control of your online security.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-page-summary-default
ca-valencia
El { -brand-short-name } protegeix la vostra privadesa de forma transparent mentre navegueu. Este és un resum personalitzat de les proteccions, amb eines per tindre el control de la vostra seguretat a Internet.
en-US
{ -brand-short-name } protects your privacy behind the scenes while you browse. This is a personalized summary of those protections, including tools to take control of your online security.
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-pin-to-overflow-menu.label
ca-valencia
Fixa al menú d'eines addicionals (»)
en-US
Pin to Overflow Menu
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-remove-from-toolbar.label
ca-valencia
Elimina de la barra d'eines
en-US
Remove from Toolbar
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-view-customize-toolbar-2.label
ca-valencia
Personalitza la barra d'eines
en-US
Customize Toolbar
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
developer-button.tooltiptext2
ca-valencia
Obri les eines per a desenvolupadors web (%S)
en-US
Open Web developer tools (%S)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
tools.title
ca-valencia
Eines
en-US
Tools
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
tools_label
ca-valencia
Eines
en-US
Tools
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-multiprocess-toolbox-name
ca-valencia
Caixa d'eines de multiprocés
en-US
Multiprocess Toolbox
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-toolbar
ca-valencia
Les barres d'eines han d'estar etiquetades quan n'hi ha més d'una. <a>Més informació</a>
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.description.general.p2
ca-valencia
Les funcions d'accessibilitat poden afectar el rendiment d'altres subfinestres de les eines per a desenvolupadors i s'haurien de desactivar quan no s'utilitzen.
en-US
Accessibility features may affect the performance of other developer tools panels and should be turned off when not in use.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.disable.disabledTitle
ca-valencia
El servei d'accessibilitat no es pot desactivar. S'està utilitzant fora de les Eines per a desenvolupadors.
en-US
Accessibility service can not be turned off. It is used outside Developer Tools.
Entity # all locales devtools • client • menus.properties
browserToolboxMenu.label
ca-valencia
Caixa d'eines del navegador
en-US
Browser Toolbox
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
options.panelLabel
ca-valencia
Subfinestra Opcions de la caixa d'eines
en-US
Toolbox Options Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
optionsButton.tooltip
ca-valencia
Opcions de la caixa d'eines
en-US
Toolbox Options
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-disable-http-cache-label
ca-valencia
Inhabilita la memòria cau HTTP (quan la caixa d'eines està oberta)
en-US
Disable HTTP Cache (when toolbox is open)
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-disable-http-cache-tooltip.title
ca-valencia
Activeu esta opció per inhabilitar la memòria cau HTTP per a totes les pestanyes que tinguen oberta la caixa d'eines. Esta opció no afecta els processos de treball de servei.
en-US
Turning this option on will disable the HTTP cache for all tabs that have the toolbox open. Service Workers are not affected by this option.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-disable-javascript-tooltip.title
ca-valencia
Activeu esta opció per inhabilitar el JavaScript en la pestanya actual. Este paràmetre s'oblidarà quan tanqueu la pestanya o la caixa d'eines.
en-US
Turning this option on will disable JavaScript for the current tab. If the tab or the toolbox is closed then this setting will be forgotten.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-chrome-label
ca-valencia
Habilita les caixes d'eines de depuració del chrome del navegador i complements
en-US
Enable browser chrome and add-on debugging toolboxes
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-chrome-tooltip.title
ca-valencia
Activeu esta opció per permetre l'ús de diverses eines per a desenvolupadors en el context del navegador (mitjançant Eines > Desenvolupador web > Caixa d'eines) i depurar complements des del Gestor de complements
en-US
Turning this option on will allow you to use various developer tools in browser context (via Tools > Web Developer > Browser Toolbox) and debug add-ons from the Add-ons Manager
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-service-workers-http-label
ca-valencia
Habilita els processos de treball de servei a través de HTTP (quan la caixa d'eines és oberta)
en-US
Enable Service Workers over HTTP (when toolbox is open)
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-service-workers-http-tooltip.title
ca-valencia
Activeu esta opció per permetre els processos de treball de servei a través de HTTP en totes les pestanyes que tinguen la caixa d'eines oberta.
en-US
Turning this option on will enable the service workers over HTTP for all tabs that have the toolbox open.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-select-additional-tools-label
ca-valencia
Eines per a desenvolupadors instal·lades per complements
en-US
Developer Tools installed by add-ons
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-select-default-tools-label
ca-valencia
Eines per a desenvolupadors per defecte
en-US
Default Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-select-enabled-toolbox-buttons-label
ca-valencia
Botons de la caixa d'eines disponibles
en-US
Available Toolbox Buttons
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-source-maps-tooltip.title
ca-valencia
Si habiliteu esta opció, es maparan les fonts en les eines.
en-US
If you enable this option sources will be mapped in the tools.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-tool-not-supported-label
ca-valencia
* No és compatible amb l'element actual de la caixa d'eines
en-US
* Not supported for current toolbox target
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.closebutton.tooltip
ca-valencia
Tanca les eines per a desenvolupadors
en-US
Close Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.debugTargetInfo.tabTitleError
ca-valencia
Caixa d'eines - s'ha produït un error
en-US
Toolbox - error occurred
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.debugTargetInfo.tabTitleLocal
ca-valencia
Caixa d'eines - %1$S / %2$S
en-US
Toolbox - %1$S / %2$S
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.debugTargetInfo.tabTitleRemote
ca-valencia
Caixa d'eines (%1$S) - %2$S / %3$S
en-US
Toolbox (%1$S) - %2$S / %3$S
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.defaultTitle
ca-valencia
Eines per a desenvolupadors
en-US
Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.label
ca-valencia
Eines per a desenvolupadors
en-US
Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.resumeOrderWarning
ca-valencia
La pàgina no ha continuat després d'adjuntar-li el depurador. Per solucionar-ho, tanqueu i torneu a obrir la caixa d'eines.
en-US
Page did not resume after the debugger was attached. To fix this, please close and re-open the toolbox.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.titleTemplate1
ca-valencia
Eines per a desenvolupadors - %1$S
en-US
Developer Tools — %1$S
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.titleTemplate2
ca-valencia
Eines per a desenvolupadors - %1$S - %2$S
en-US
Developer Tools — %1$S — %2$S
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
toolbar
ca-valencia
barra d'eines
en-US
toolbar
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-page-options-button.title
ca-valencia
Eines per a tots els complements
en-US
Tools for all add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-browserAction2
ca-valencia
Activa el botó de la barra d'eines
en-US
Activate toolbar button
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-devtools
ca-valencia
Ampliar les eines per a desenvolupadors per accedir a les vostres dades de les pestanyes obertes
en-US
Extend developer tools to access your data in open tabs
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-tools-button-label
ca-valencia
Eines
en-US
Tools
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-tools-button.title
ca-valencia
Eines
en-US
Tools

No matching results for the string Eines for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.