Transvision

Displaying 22 results for the string Editor in da:

Entity da en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-show-editor-checkbox.label
da
Vis editor, når der gemmes
en-US
Show editor when saving
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-b
da
Det er ikke nødvendigt at lede efter en gratis online-editor. Udfyld formularer, tilføj kommentarer eller tag noter direkte i { -brand-short-name }.
en-US
Skip the search for free online editors. Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_free_text2_aria_label
da
Teksteditor
en-US
Text Editor
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_ink2_aria_label
da
Tegnings-editor
en-US
Draw Editor
Entity # all locales devtools • client • components.properties
frame.viewsourceinstyleeditor
da
Vis kilde i CSS-editor %S
en-US
View source in Style Editor %S
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
editorWrapping.toggle.tooltip
da
Ombryd linjer i debugger-editoren
en-US
Wrap lines in the debugger editor
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
inlinePreview.toggle.tooltip
da
Vis inline-forhåndsvisning i debugger-editoren
en-US
Show inline preview in the debugger editor
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.header.editor
da
Editor
en-US
Editor
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.openInStyleEditor
da
Åbn i CSS- Editor
en-US
Open in Style Editor
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
ToolboxStyleEditor.panelLabel
da
CSS-editor-panel
en-US
Style Editor Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
ToolboxStyleEditor.tooltip3
da
Editor til CSS-style sheets (%S)
en-US
Stylesheet Editor (CSS) (%S)
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-options-button.tooltiptext
da
Indstillinger for CSS-editor
en-US
Style Editor options
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-sourceeditor-label
da
Indstillinger for editor
en-US
Editor Preferences
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-stylesheet-autocompletion-tooltip.title
da
Autofuldfør CSS-egenskaber, -værdier og -selektorer, mens du skriver i CSS-editoren
en-US
Autocomplete CSS properties, values and selectors in Style Editor as you type
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.viewCssSourceInStyleEditor.label
da
Åbn fil i CSS-editor
en-US
Open File in Style-Editor
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.input.editor.onboarding.label
da
Få bedre overblik over din kode med den nye editor-tilstand med visning af flere linjer. Brug %1$S til at tilføje flere linjer og %2$S for at udføre.
en-US
Iterate on your code faster with the new multi-line editor mode. Use %1$S to add new lines and %2$S to run.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.input.openEditorButton.tooltip2
da
Skift til editor-tilstand med visning af flere linjer (%S)
en-US
Switch to multi-line editor mode (%S)
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.bezierSwatch.tooltip
da
Klik for at åbne timing-function-editoren
en-US
Click to open the timing-function editor
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.filterSwatch.tooltip
da
Klik for at åbne filter-editoren
en-US
Click to open the filter editor
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-ime-search-description
da
En IME (Input Method Editor) er et værktøj, der lader dig indtaste komplekse symboler med et almindeligt tastatur, fx symboler fra øst-asiatiske og indiske skriftsprog. Ved aktivering af dette eksperiment holdes adressefeltet åbent med søgeresultater og forslag, når du bruger IME til at indtaste tekst. Bemærk, at IME kan vise et panel, der dækker for resultaterne i adressefeltet. Derfor foreslås denne indstilling kun for IME, der ikke anvender denne type af panel.
en-US
An IME (Input Method Editor) is a tool that allows you to enter complex symbols, such as those used in East Asian or Indic written languages, using a standard keyboard. Enabling this experiment will keep the address bar panel open, showing search results and suggestions, while using IME to input text. Note that the IME might display a panel that covers the address bar results, therefore this preference is only suggested for IME not using this type of panel.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-free-text.aria-label
da
Teksteditor
en-US
Text Editor
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-ink.aria-label
da
Tegnings-editor
en-US
Draw Editor

Displaying 24 results for the string Editor in en-US:

Entity da en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-show-editor-checkbox.label
da
Vis editor, når der gemmes
en-US
Show editor when saving
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-b
da
Det er ikke nødvendigt at lede efter en gratis online-editor. Udfyld formularer, tilføj kommentarer eller tag noter direkte i { -brand-short-name }.
en-US
Skip the search for free online editors. Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_free_text2_aria_label
da
Teksteditor
en-US
Text Editor
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_ink2_aria_label
da
Tegnings-editor
en-US
Draw Editor
Entity # all locales devtools • client • components.properties
frame.viewsourceinstyleeditor
da
Vis kilde i CSS-editor %S
en-US
View source in Style Editor %S
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
editorWrapping.toggle.tooltip
da
Ombryd linjer i debugger-editoren
en-US
Wrap lines in the debugger editor
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
inlinePreview.toggle.tooltip
da
Vis inline-forhåndsvisning i debugger-editoren
en-US
Show inline preview in the debugger editor
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.header.editor
da
Editor
en-US
Editor
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.openInStyleEditor
da
Åbn i CSS- Editor
en-US
Open in Style Editor
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
ToolboxStyleEditor.label
da
Rediger CSS
en-US
Style Editor
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
ToolboxStyleEditor.panelLabel
da
CSS-editor-panel
en-US
Style Editor Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
ToolboxStyleEditor.tooltip3
da
Editor til CSS-style sheets (%S)
en-US
Stylesheet Editor (CSS) (%S)
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-options-button.tooltiptext
da
Indstillinger for CSS-editor
en-US
Style Editor options
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-sourceeditor-label
da
Indstillinger for editor
en-US
Editor Preferences
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-styleeditor-label
da
Rediger CSS
en-US
Style Editor
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-stylesheet-autocompletion-tooltip.title
da
Autofuldfør CSS-egenskaber, -værdier og -selektorer, mens du skriver i CSS-editoren
en-US
Autocomplete CSS properties, values and selectors in Style Editor as you type
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.viewCssSourceInStyleEditor.label
da
Åbn fil i CSS-editor
en-US
Open File in Style-Editor
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.input.editor.onboarding.label
da
Få bedre overblik over din kode med den nye editor-tilstand med visning af flere linjer. Brug %1$S til at tilføje flere linjer og %2$S for at udføre.
en-US
Iterate on your code faster with the new multi-line editor mode. Use %1$S to add new lines and %2$S to run.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.input.openEditorButton.tooltip2
da
Skift til editor-tilstand med visning af flere linjer (%S)
en-US
Switch to multi-line editor mode (%S)
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.bezierSwatch.tooltip
da
Klik for at åbne timing-function-editoren
en-US
Click to open the timing-function editor
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.filterSwatch.tooltip
da
Klik for at åbne filter-editoren
en-US
Click to open the filter editor
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-ime-search-description
da
En IME (Input Method Editor) er et værktøj, der lader dig indtaste komplekse symboler med et almindeligt tastatur, fx symboler fra øst-asiatiske og indiske skriftsprog. Ved aktivering af dette eksperiment holdes adressefeltet åbent med søgeresultater og forslag, når du bruger IME til at indtaste tekst. Bemærk, at IME kan vise et panel, der dækker for resultaterne i adressefeltet. Derfor foreslås denne indstilling kun for IME, der ikke anvender denne type af panel.
en-US
An IME (Input Method Editor) is a tool that allows you to enter complex symbols, such as those used in East Asian or Indic written languages, using a standard keyboard. Enabling this experiment will keep the address bar panel open, showing search results and suggestions, while using IME to input text. Note that the IME might display a panel that covers the address bar results, therefore this preference is only suggested for IME not using this type of panel.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-free-text.aria-label
da
Teksteditor
en-US
Text Editor
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-ink.aria-label
da
Tegnings-editor
en-US
Draw Editor
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.