Transvision

Displaying 22 results for the string Domini in ca:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AllowedDomainsForApps
ca
Defineix els dominis autoritzats a accedir a Google Workspace.
en-US
Define domains allowed to access Google Workspace.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings
ca
Desactiva els avisos basats en l'extensió de fitxer per a determinats tipus de fitxer de dominis específics.
en-US
Disable warnings based on file extension for specific file types on domains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-col.label
ca
Domini
en-US
Domain
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-entry-field
ca
Introduïu el nom de domini del lloc web
en-US
Enter website domain name
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-doh-desc
ca
El { -brand-short-name } no utilitzarà el DNS segur en aquests llocs ni en llurs subdominis.
en-US
{ -brand-short-name } won’t use secure DNS on these sites and their subdomains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description
ca
El sistema de noms de domini (DNS) sobre HTTPS envia la vostra sol·licitud d'un nom de domini mitjançant una connexió xifrada, creant un DNS segur i dificultant que els altres vegin a quin lloc web esteu a punt d'accedir.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, creating a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description2
ca
El sistema de noms de domini (DNS) sobre HTTPS envia la vostra sol·licitud d'un nom de domini mitjançant una connexió xifrada, proporcionant un DNS segur i dificultant que els altres vegin a quin lloc web esteu a punt d'accedir.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, providing a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-empty-suggestions-aboutdebugging2
ca
Vegeu els processos de treball de servei d'altres dominis
en-US
View service workers from other domains
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-list-aboutdebugging
ca
Obriu <a>about:debugging</a> per veure els processos de treball de servei d'altres dominis
en-US
Open <a>about:debugging</a> for Service Workers from other domains
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.domain
ca
Domini
en-US
Domain
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
ca
No s'ha pogut comunicar de forma segura amb l'altre extrem: el nom de domini sol·licitat no coincideix amb el servidor de certificats.
en-US
Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server’s certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG
ca
No s'ha pogut connectar: l'altre extrem de la connexió SSL es troba en un altre domini FORTEZZA.
en-US
Cannot connect: SSL peer is in another FORTEZZA domain.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMismatch
ca
El certificat no és vàlid per al nom de domini %S.
en-US
The certificate is not valid for the name %S.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-dns-domain
ca
Domini:
en-US
Domain:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
ca
Els orígens { $scheme }: amb caràcters comodí de les directives «{ $directive }» han d'incloure com a mínim un subdomini no genèric (p. ex., *.example.com en lloc de *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
ca
{ $domainCount -> [one] Accedir a les dades en { $domainCount } altre domini *[other] Accedir a les dades en { $domainCount } altres dominis }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
ca
{ $domainCount -> [one] Accedir a les dades en { $domainCount } altre domini *[other] Accedir a les dades en { $domainCount } altres dominis }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-wildcard
ca
Accedir a les dades web del domini { $domain }
en-US
Access your data for sites in the { $domain } domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • intl • regionNames.ftl
region-name-dm
ca
Dominica
en-US
Dominica
Entity # all locales toolkit • toolkit • intl • regionNames.ftl
region-name-do
ca
República Dominicana
en-US
Dominican Republic
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-cert-domain
ca
No s'ha pogut comunicar de forma segura amb l'altre extrem: el nom de domini sol·licitat no coincideix amb el servidor de certificats.
en-US
Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server’s certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-fortezza-pqg
ca
No s'ha pogut connectar: l'altre extrem de la connexió SSL es troba en un altre domini FORTEZZA.
en-US
Cannot connect: SSL peer is in another FORTEZZA domain.

Displaying 2 results for the string Domini in en-US:

Entity ca en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • intl • regionNames.ftl
region-name-dm
ca
Dominica
en-US
Dominica
Entity # all locales toolkit • toolkit • intl • regionNames.ftl
region-name-do
ca
República Dominicana
en-US
Dominican Republic
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.