Transvision

Displaying 24 results for the string Domain in gl:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
gl
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> está agora en pantalla completa
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-domain
gl
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> ten o control do punteiro. Prema Esc para recuperar o control.
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-option-always-on.label
gl
Permitir sempre en { $domain }
en-US
Always Allow on { $domain }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
gl
Esta acción retirará datos relacionados con { $hostOrBaseDomain }, incluído o historial, as cookies, a caché, e as preferencias de contido. Non se retirarán os marcadores nin contrasinais relacionados. Seguro que queres proceder?
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
gl
Eliminar as cookies e os datos do sitio pode provocar a súa saída dos sitios web. Confirma que desexa eliminar as cookies e datos do sitio de <strong>{ $baseDomain }</strong>?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-view-remove-button.tooltiptext
gl
Borrar excepción de cookies para { $domain }
en-US
Clear cookie exception for { $domain }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-allow-dialogs-to-get-focus.label
gl
Permitir que notificacións como esta de { $domain } leven para a súa lapela
en-US
Allow notifications like this from { $domain } to take you to their tab
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentSetDomainNotAllowedWarning
gl
Non está permitido establecer document.domain nun ambiente illado de orixe cruzada.
en-US
Setting document.domain in a cross-origin isolated environment is not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSInvalidIncludeSubdomains
gl
Strict-Transport-Security: o sitio especificou unha cabeceira que incluía unha directiva «includeSubDomains» incorrecta.
en-US
Strict-Transport-Security: The site specified a header that included an invalid ‘includeSubDomains’ directive.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSMultipleIncludeSubdomains
gl
Strict-Transport-Security: o sitio especificou unha cabeceira que incluía múltiples directivas «includeSubDomains».
en-US
Strict-Transport-Security: The site specified a header that included multiple ‘includeSubDomains’ directives.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-group-label-quarantined-domains.aria-label
gl
{ addon-detail-quarantined-domains-label }
en-US
{ addon-detail-quarantined-domains-label }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-dictionaries-message
gl
Obteña dicionarios en <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get dictionaries on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
gl
Obteña extensións e temas en <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-language-packs-message
gl
Obteña paquetes de idioma en <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get language packs on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-one-site
gl
Acceder aos seus datos de { $domain }
en-US
Access your data for { $domain }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
gl
{ $domainCount -> [one] Acceder aos seus datos noutro sitio *[other] Acceder aos seus datos noutros { $domainCount } sitios }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
gl
{ $domainCount -> [one] Acceder aos seus datos noutro dominio *[other] Acceder aos seus datos noutros { $domainCount } dominios }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-wildcard
gl
Acceder aos seus datos para os sitios no dominio { $domain }
en-US
Access your data for sites in the { $domain } domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
gl
Os sitios web xustifican a súa identidade con certificados. { -brand-short-name } non confía en { $hostname } porque usa un certificado que non é válido para { $hostname }. O certificado só e correcto para <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-native-fallback-not-confirmed2
gl
{ -brand-short-name } non se puido conectar a { $trrDomain }.
en-US
{ -brand-short-name } wasn’t able to connect to { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-only-could-not-connect
gl
{ -brand-short-name } non se puido conectar a { $trrDomain }.
en-US
{ -brand-short-name } wasn’t able to connect to { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-only-timeout
gl
A conexión con { $trrDomain } tardou máis do esperado.
en-US
The connection to { $trrDomain } took longer than expected.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-server-problem
gl
Houbo un problema con { $trrDomain }.
en-US
There was a problem with { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-unknown-host2
gl
{ $trrDomain } non atopou este sitio web.
en-US
This website wasn’t found by { $trrDomain }.

Displaying 44 results for the string Domain in en-US:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
gl
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> está agora en pantalla completa
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-domain
gl
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> ten o control do punteiro. Prema Esc para recuperar o control.
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-option-always-on.label
gl
Permitir sempre en { $domain }
en-US
Always Allow on { $domain }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
gl
Esta acción retirará datos relacionados con { $hostOrBaseDomain }, incluído o historial, as cookies, a caché, e as preferencias de contido. Non se retirarán os marcadores nin contrasinais relacionados. Seguro que queres proceder?
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AllowedDomainsForApps
gl
Definir dominios cos que se pode acceder a Google Workspace.
en-US
Define domains allowed to access Google Workspace.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings
gl
Desactivar avisos segundo a extensión de ficheiro de tipos de ficheiro específicos en dominios.
en-US
Disable warnings based on file extension for specific file types on domains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-col.label
gl
Dominio
en-US
Domain
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-entry-field
gl
Introduza o nome de dominio do sitio web
en-US
Enter website domain name
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-doh-desc
gl
{ -brand-short-name } non usará DNS seguro nestes sitios e nos seus subdominios.
en-US
{ -brand-short-name } won’t use secure DNS on these sites and their subdomains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description
gl
O sistema de nomes de dominio (DNS) sobre HTTPS envía a súa solicitude de nome de dominio a través dunha conexión cifrada, creando un DNS seguro e dificultando que outros poidan ver a que sitio web está a piques de acceder.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, creating a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description2
gl
Warning: Source string is missing
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, providing a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
gl
Eliminar as cookies e os datos do sitio pode provocar a súa saída dos sitios web. Confirma que desexa eliminar as cookies e datos do sitio de <strong>{ $baseDomain }</strong>?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-view-remove-button.tooltiptext
gl
Borrar excepción de cookies para { $domain }
en-US
Clear cookie exception for { $domain }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-allow-dialogs-to-get-focus.label
gl
Permitir que notificacións como esta de { $domain } leven para a súa lapela
en-US
Allow notifications like this from { $domain } to take you to their tab
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-specific-passkey-label
gl
Warning: Source string is missing
en-US
Passkey for { $domain }
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-empty-suggestions-aboutdebugging2
gl
Ver aos traballadores do servizo doutros dominios
en-US
View service workers from other domains
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-list-aboutdebugging
gl
Abra <a>about:debugging</a> para os Service Workers doutros dominios
en-US
Open <a>about:debugging</a> for Service Workers from other domains
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.domain
gl
Dominio
en-US
Domain
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentSetDomainNotAllowedWarning
gl
Non está permitido establecer document.domain nun ambiente illado de orixe cruzada.
en-US
Setting document.domain in a cross-origin isolated environment is not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSInvalidIncludeSubdomains
gl
Strict-Transport-Security: o sitio especificou unha cabeceira que incluía unha directiva «includeSubDomains» incorrecta.
en-US
Strict-Transport-Security: The site specified a header that included an invalid ‘includeSubDomains’ directive.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSMultipleIncludeSubdomains
gl
Strict-Transport-Security: o sitio especificou unha cabeceira que incluía múltiples directivas «includeSubDomains».
en-US
Strict-Transport-Security: The site specified a header that included multiple ‘includeSubDomains’ directives.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieRejectedInvalidDomain
gl
A cookie "%1$S" foi rexeitada por dominio non válido.
en-US
Cookie “%1$S” has been rejected for invalid domain.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
gl
Non foi posíbel comunicar de modo seguro cun elemento do mesmo nivel: O nome do dominio requirido non coincide co certificado do servidor.
en-US
Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server’s certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG
gl
Non é posíbel conectar: O elemento do mesmo nivel de SSL está noutro dominio de FORTEZZA.
en-US
Cannot connect: SSL peer is in another FORTEZZA domain.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-group-label-quarantined-domains.aria-label
gl
{ addon-detail-quarantined-domains-label }
en-US
{ addon-detail-quarantined-domains-label }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-dictionaries-message
gl
Obteña dicionarios en <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get dictionaries on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
gl
Obteña extensións e temas en <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-language-packs-message
gl
Obteña paquetes de idioma en <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get language packs on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-dns-domain
gl
Dominio:
en-US
Domain:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
gl
{ $scheme }: as orixes con comodíns nas directivas «{ $directive }» deben incluír polo menos un subdominio non xenérico (p.ex.: *.example.com no lugar de *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-one-site
gl
Acceder aos seus datos de { $domain }
en-US
Access your data for { $domain }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
gl
{ $domainCount -> [one] Acceder aos seus datos noutro sitio *[other] Acceder aos seus datos noutros { $domainCount } sitios }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
gl
{ $domainCount -> [one] Acceder aos seus datos noutro dominio *[other] Acceder aos seus datos noutros { $domainCount } dominios }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-wildcard
gl
Acceder aos seus datos para os sitios no dominio { $domain }
en-US
Access your data for sites in the { $domain } domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
gl
Os sitios web xustifican a súa identidade con certificados. { -brand-short-name } non confía en { $hostname } porque usa un certificado que non é válido para { $hostname }. O certificado só e correcto para <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
dns-not-found-native-fallback-title2
gl
Posíbel risco de seguridade buscando este dominio
en-US
Possible security risk looking up this domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
dns-not-found-trr-only-title2
gl
Posíbel risco de seguridade buscando este dominio
en-US
Possible security risk looking up this domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-native-fallback-not-confirmed2
gl
{ -brand-short-name } non se puido conectar a { $trrDomain }.
en-US
{ -brand-short-name } wasn’t able to connect to { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-only-could-not-connect
gl
{ -brand-short-name } non se puido conectar a { $trrDomain }.
en-US
{ -brand-short-name } wasn’t able to connect to { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-only-timeout
gl
A conexión con { $trrDomain } tardou máis do esperado.
en-US
The connection to { $trrDomain } took longer than expected.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-server-problem
gl
Houbo un problema con { $trrDomain }.
en-US
There was a problem with { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-unknown-host2
gl
{ $trrDomain } non atopou este sitio web.
en-US
This website wasn’t found by { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-cert-domain
gl
Non foi posíbel comunicar de modo seguro cun elemento do mesmo nivel: O nome do dominio requirido non coincide co certificado do servidor.
en-US
Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server’s certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-fortezza-pqg
gl
Non é posíbel conectar: O elemento do mesmo nivel de SSL está noutro dominio de FORTEZZA.
en-US
Cannot connect: SSL peer is in another FORTEZZA domain.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.