Transvision

Displaying 25 results for the string Domain in cy:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
cy
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> nawr yn sgrin lawn
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-domain
cy
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> reolaeth o'ch pwyntydd. Pwyswch Esc i adennill rheolaeth.
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-option-always-on.label
cy
Caniatáu Bob Tro ar { $domain }
en-US
Always Allow on { $domain }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
cy
Bydd y weithred hon yn dileu data sy'n gysylltiedig â { $hostOrBaseDomain } gan gynnwys hanes, cwcis, storfa a dewisiadau cynnwys. Ni fydd nodau tudalen a chyfrineiriau cysylltiedig yn cael eu dileu. Ydych chi'n siŵr eich bod am barhau?
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
cy
Efallai y bydd dileu cwcis a data gwefan yn eich allgofnodi o wefannau. Ydych chi'n siŵr eich bod chi am gael gwared â chwcis a data gwefan ar gyfer <strong>{ $baseDomain }</strong>?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-view-remove-button.tooltiptext
cy
Clirio eithriad cwci heblaw { $domain }
en-US
Clear cookie exception for { $domain }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-allow-dialogs-to-get-focus.label
cy
Caniatáu i hysbysiadau fel hyn o { $domain } fynd â chi i'w tab
en-US
Allow notifications like this from { $domain } to take you to their tab
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-specific-passkey-label
cy
Cyfrinallwedd { $domain }
en-US
Passkey for { $domain }
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentSetDomainNotAllowedWarning
cy
Nid yw gosod document.domain yn cael ei ganiatáu mewn amgylchedd ynysig traws-darddiad.
en-US
Setting document.domain in a cross-origin isolated environment is not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSInvalidIncludeSubdomains
cy
Strict-Transport-Security: Pennodd y wefan bennyn oedd yn cynnwys cyfarwyddid 'includeSubDomains' annilys.
en-US
Strict-Transport-Security: The site specified a header that included an invalid ‘includeSubDomains’ directive.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSMultipleIncludeSubdomains
cy
Strict-Transport-Security: Pennodd y pennyn oedd y cynnwys cyfarwyddiadau 'includeSubDomains' lluosog.
en-US
Strict-Transport-Security: The site specified a header that included multiple ‘includeSubDomains’ directives.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-group-label-quarantined-domains.aria-label
cy
{ addon-detail-quarantined-domains-label }
en-US
{ addon-detail-quarantined-domains-label }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-dictionaries-message
cy
Cael geiriaduron o <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get dictionaries on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
cy
Cewch estyniadau a themâu yn <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-language-packs-message
cy
Cael pecynnau iaith o <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get language packs on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-one-site
cy
Cael mynediad at eich data yn { $domain }
en-US
Access your data for { $domain }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
cy
{ $domainCount -> [zero] Peidio cael mynediad at eich data mewn gwefannau eraill [one] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } gwefan arall [two] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } wefan arall [few] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } gwefan arall [many] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } gwefan arall *[other] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } gwefan arall }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
cy
{ $domainCount -> [zero] Peidio cael mynediad at eich data mewn parthau eraill [one] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } parth arall [two] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } barth arall [few] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } parth arall [many] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } parth arall *[other] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } parth arall }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-wildcard
cy
Cael mynediad at eich data ym mhob gwefan ym mharth { $domain }
en-US
Access your data for sites in the { $domain } domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
cy
Mae gwefannau'n profi eu hunaniaeth drwy dystysgrifau. Nid yw { -brand-short-name } yn ymddiried yn y wefan hon gan ei fod yn defnyddio tystysgrif nad yw'n ddilys ar gyfer { $hostname }. Dim ond ar gyfer <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a> mae'r dystysgrif yn ddilys.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-native-fallback-not-confirmed2
cy
Nid oedd modd i { -brand-short-name } gysylltu â { $trrDomain } .
en-US
{ -brand-short-name } wasn’t able to connect to { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-only-could-not-connect
cy
Nid oedd modd i { -brand-short-name } gysylltu â { $trrDomain }.
en-US
{ -brand-short-name } wasn’t able to connect to { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-only-timeout
cy
Cymerodd y cysylltiad i { $trrDomain } fwy o amser na'r disgwyl.
en-US
The connection to { $trrDomain } took longer than expected.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-server-problem
cy
Bu anhawster gyda { $trrDomain }.
en-US
There was a problem with { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-unknown-host2
cy
Nid yw { $trrDomain } wedi canfod y wefan hon.
en-US
This website wasn’t found by { $trrDomain }.

Displaying 44 results for the string Domain in en-US:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
cy
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> nawr yn sgrin lawn
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-domain
cy
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> reolaeth o'ch pwyntydd. Pwyswch Esc i adennill rheolaeth.
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-option-always-on.label
cy
Caniatáu Bob Tro ar { $domain }
en-US
Always Allow on { $domain }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
cy
Bydd y weithred hon yn dileu data sy'n gysylltiedig â { $hostOrBaseDomain } gan gynnwys hanes, cwcis, storfa a dewisiadau cynnwys. Ni fydd nodau tudalen a chyfrineiriau cysylltiedig yn cael eu dileu. Ydych chi'n siŵr eich bod am barhau?
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AllowedDomainsForApps
cy
Diffinio parthau sy'n cael eu caniatáu i gael mynediad at Google Workpace.
en-US
Define domains allowed to access Google Workspace.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings
cy
Analluogi rhybuddion yn seiliedig ar estyniad ffeil ar gyfer mathau penodol o ffeiliau ar barthau.
en-US
Disable warnings based on file extension for specific file types on domains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-col.label
cy
Parth
en-US
Domain
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-entry-field
cy
Rhowch enw parth y wefan
en-US
Enter website domain name
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-doh-desc
cy
Ni fydd { -brand-short-name } yn defnyddio DNS diogel ar y gwefannau hyn na'u his-barthau.
en-US
{ -brand-short-name } won’t use secure DNS on these sites and their subdomains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description
cy
Mae System Enw Parth (DNS) dros HTTPS yn anfon eich cais am enw parth trwy gysylltiad wedi'i amgryptio, gan greu DNS diogel a'i gwneud hi'n anoddach i eraill weld pa wefan rydych chi ar fin mynd iddi.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, creating a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description2
cy
Mae System Enw Parth (DNS) dros HTTPS yn anfon eich cais am enw parth trwy gysylltiad wedi'i amgryptio, gan greu DNS diogel a'i gwneud hi'n anoddach i eraill weld pa wefan rydych chi ar fin mynd iddi.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, providing a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
cy
Efallai y bydd dileu cwcis a data gwefan yn eich allgofnodi o wefannau. Ydych chi'n siŵr eich bod chi am gael gwared â chwcis a data gwefan ar gyfer <strong>{ $baseDomain }</strong>?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-view-remove-button.tooltiptext
cy
Clirio eithriad cwci heblaw { $domain }
en-US
Clear cookie exception for { $domain }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-allow-dialogs-to-get-focus.label
cy
Caniatáu i hysbysiadau fel hyn o { $domain } fynd â chi i'w tab
en-US
Allow notifications like this from { $domain } to take you to their tab
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-specific-passkey-label
cy
Cyfrinallwedd { $domain }
en-US
Passkey for { $domain }
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-empty-suggestions-aboutdebugging2
cy
Gweld gweithwyr gwasanaeth o barthau eraill
en-US
View service workers from other domains
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-list-aboutdebugging
cy
Agor <a>about:debugging</a> ar gyfer Gweithwyr Gwasanaeth o barthau eraill
en-US
Open <a>about:debugging</a> for Service Workers from other domains
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.domain
cy
Parth
en-US
Domain
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentSetDomainNotAllowedWarning
cy
Nid yw gosod document.domain yn cael ei ganiatáu mewn amgylchedd ynysig traws-darddiad.
en-US
Setting document.domain in a cross-origin isolated environment is not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSInvalidIncludeSubdomains
cy
Strict-Transport-Security: Pennodd y wefan bennyn oedd yn cynnwys cyfarwyddid 'includeSubDomains' annilys.
en-US
Strict-Transport-Security: The site specified a header that included an invalid ‘includeSubDomains’ directive.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSMultipleIncludeSubdomains
cy
Strict-Transport-Security: Pennodd y pennyn oedd y cynnwys cyfarwyddiadau 'includeSubDomains' lluosog.
en-US
Strict-Transport-Security: The site specified a header that included multiple ‘includeSubDomains’ directives.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieRejectedInvalidDomain
cy
Mae cwci “%1$S” wedi’i wrthod oherwydd parth annilys.
en-US
Cookie “%1$S” has been rejected for invalid domain.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
cy
Methu cyfathrebu'n ddiogel gyda'r cyfoed; nid yw'r enw parth yn cydfynd â thystysgrif y gweinydd.
en-US
Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server’s certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG
cy
Methu cysylltu: cyfoed SSL mewn parth FORTEZZA arall.
en-US
Cannot connect: SSL peer is in another FORTEZZA domain.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-group-label-quarantined-domains.aria-label
cy
{ addon-detail-quarantined-domains-label }
en-US
{ addon-detail-quarantined-domains-label }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-dictionaries-message
cy
Cael geiriaduron o <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get dictionaries on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
cy
Cewch estyniadau a themâu yn <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-language-packs-message
cy
Cael pecynnau iaith o <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get language packs on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-dns-domain
cy
Parth:
en-US
Domain:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
cy
{ $scheme }: rhaid i ffynonellau cerdyn gwyllt o fewn cyfarwyddeb '{ $directive }' gynnwys o leiaf un isbarth generig (e.e., *.example.com yn lle *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-one-site
cy
Cael mynediad at eich data yn { $domain }
en-US
Access your data for { $domain }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
cy
{ $domainCount -> [zero] Peidio cael mynediad at eich data mewn gwefannau eraill [one] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } gwefan arall [two] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } wefan arall [few] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } gwefan arall [many] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } gwefan arall *[other] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } gwefan arall }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
cy
{ $domainCount -> [zero] Peidio cael mynediad at eich data mewn parthau eraill [one] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } parth arall [two] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } barth arall [few] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } parth arall [many] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } parth arall *[other] Cael mynediad at eich data mewn { $domainCount } parth arall }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-wildcard
cy
Cael mynediad at eich data ym mhob gwefan ym mharth { $domain }
en-US
Access your data for sites in the { $domain } domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
cy
Mae gwefannau'n profi eu hunaniaeth drwy dystysgrifau. Nid yw { -brand-short-name } yn ymddiried yn y wefan hon gan ei fod yn defnyddio tystysgrif nad yw'n ddilys ar gyfer { $hostname }. Dim ond ar gyfer <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a> mae'r dystysgrif yn ddilys.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
dns-not-found-native-fallback-title2
cy
Risg diogelwch posibl wrth chwilio'r parth hwn
en-US
Possible security risk looking up this domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
dns-not-found-trr-only-title2
cy
Risg diogelwch posibl wrth chwilio'r parth hwn
en-US
Possible security risk looking up this domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-native-fallback-not-confirmed2
cy
Nid oedd modd i { -brand-short-name } gysylltu â { $trrDomain } .
en-US
{ -brand-short-name } wasn’t able to connect to { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-only-could-not-connect
cy
Nid oedd modd i { -brand-short-name } gysylltu â { $trrDomain }.
en-US
{ -brand-short-name } wasn’t able to connect to { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-only-timeout
cy
Cymerodd y cysylltiad i { $trrDomain } fwy o amser na'r disgwyl.
en-US
The connection to { $trrDomain } took longer than expected.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-server-problem
cy
Bu anhawster gyda { $trrDomain }.
en-US
There was a problem with { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-unknown-host2
cy
Nid yw { $trrDomain } wedi canfod y wefan hon.
en-US
This website wasn’t found by { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-cert-domain
cy
Methu cyfathrebu'n ddiogel gyda'r cyfoed; nid yw'r enw parth yn cydfynd â thystysgrif y gweinydd.
en-US
Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server’s certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-fortezza-pqg
cy
Methu cysylltu: cyfoed SSL mewn parth FORTEZZA arall.
en-US
Cannot connect: SSL peer is in another FORTEZZA domain.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.