Transvision

Displaying 18 results for the string Domain in ca:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
ca
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> està a pantalla completa
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-domain
ca
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> té el control del punter. Premeu Esc per recuperar el control.
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-option-always-on.label
ca
Permet sempre en { $domain }
en-US
Always Allow on { $domain }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
ca
Aquesta acció eliminarà les dades relacionades amb { $hostOrBaseDomain }, inclosos l'historial, les galetes, la memòria cau i les preferències de contingut. Les adreces d'interès i contrasenyes relacionades no s'eliminaran. Segur que voleu continuar?
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
ca
L'eliminació de les galetes i les dades del lloc us podria tancar la sessió en alguns llocs web. Segur que voleu eliminar les galetes i les dades del lloc <strong>{ $baseDomain }</strong>?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-view-remove-button.tooltiptext
ca
Esborra l'excepció de galetes per a { $domain }
en-US
Clear cookie exception for { $domain }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-allow-dialogs-to-get-focus.label
ca
Permet que les notificacions com aquesta de { $domain } us portin a la seva pestanya
en-US
Allow notifications like this from { $domain } to take you to their tab
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSInvalidIncludeSubdomains
ca
Strict-Transport-Security: El lloc ha indicat una capçalera que inclou una directiva «includeSubDomains» no vàlida.
en-US
Strict-Transport-Security: The site specified a header that included an invalid ‘includeSubDomains’ directive.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSMultipleIncludeSubdomains
ca
Strict-Transport-Security: El lloc ha indicat una capçalera que inclou diverses directives «includeSubDomains».
en-US
Strict-Transport-Security: The site specified a header that included multiple ‘includeSubDomains’ directives.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-group-label-quarantined-domains.aria-label
ca
{ addon-detail-quarantined-domains-label }
en-US
{ addon-detail-quarantined-domains-label }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-dictionaries-message
ca
Obteniu més diccionaris a <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get dictionaries on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
ca
Obteniu més extensions i temes a <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-language-packs-message
ca
Obteniu més paquets d’idioma a <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get language packs on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-one-site
ca
Accedir a les dades de { $domain }
en-US
Access your data for { $domain }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
ca
{ $domainCount -> [one] Accedir a les dades en { $domainCount } altre domini *[other] Accedir a les dades en { $domainCount } altres dominis }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
ca
{ $domainCount -> [one] Accedir a les dades en { $domainCount } altre domini *[other] Accedir a les dades en { $domainCount } altres dominis }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-wildcard
ca
Accedir a les dades web del domini { $domain }
en-US
Access your data for sites in the { $domain } domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
ca
Els llocs web demostren la seva identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en aquest lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per a <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.

Displaying 44 results for the string Domain in en-US:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
ca
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> està a pantalla completa
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-domain
ca
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> té el control del punter. Premeu Esc per recuperar el control.
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-option-always-on.label
ca
Permet sempre en { $domain }
en-US
Always Allow on { $domain }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
ca
Aquesta acció eliminarà les dades relacionades amb { $hostOrBaseDomain }, inclosos l'historial, les galetes, la memòria cau i les preferències de contingut. Les adreces d'interès i contrasenyes relacionades no s'eliminaran. Segur que voleu continuar?
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AllowedDomainsForApps
ca
Defineix els dominis autoritzats a accedir a Google Workspace.
en-US
Define domains allowed to access Google Workspace.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings
ca
Desactiva els avisos basats en l'extensió de fitxer per a determinats tipus de fitxer de dominis específics.
en-US
Disable warnings based on file extension for specific file types on domains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-col.label
ca
Domini
en-US
Domain
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-entry-field
ca
Introduïu el nom de domini del lloc web
en-US
Enter website domain name
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-doh-desc
ca
El { -brand-short-name } no utilitzarà el DNS segur en aquests llocs ni en llurs subdominis.
en-US
{ -brand-short-name } won’t use secure DNS on these sites and their subdomains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description
ca
El sistema de noms de domini (DNS) sobre HTTPS envia la vostra sol·licitud d'un nom de domini mitjançant una connexió xifrada, creant un DNS segur i dificultant que els altres vegin a quin lloc web esteu a punt d'accedir.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, creating a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description2
ca
El sistema de noms de domini (DNS) sobre HTTPS envia la vostra sol·licitud d'un nom de domini mitjançant una connexió xifrada, proporcionant un DNS segur i dificultant que els altres vegin a quin lloc web esteu a punt d'accedir.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, providing a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
ca
L'eliminació de les galetes i les dades del lloc us podria tancar la sessió en alguns llocs web. Segur que voleu eliminar les galetes i les dades del lloc <strong>{ $baseDomain }</strong>?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-view-remove-button.tooltiptext
ca
Esborra l'excepció de galetes per a { $domain }
en-US
Clear cookie exception for { $domain }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-allow-dialogs-to-get-focus.label
ca
Permet que les notificacions com aquesta de { $domain } us portin a la seva pestanya
en-US
Allow notifications like this from { $domain } to take you to their tab
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-specific-passkey-label
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Passkey for { $domain }
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-empty-suggestions-aboutdebugging2
ca
Vegeu els processos de treball de servei d'altres dominis
en-US
View service workers from other domains
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-list-aboutdebugging
ca
Obriu <a>about:debugging</a> per veure els processos de treball de servei d'altres dominis
en-US
Open <a>about:debugging</a> for Service Workers from other domains
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.domain
ca
Domini
en-US
Domain
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentSetDomainNotAllowedWarning
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Setting document.domain in a cross-origin isolated environment is not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSInvalidIncludeSubdomains
ca
Strict-Transport-Security: El lloc ha indicat una capçalera que inclou una directiva «includeSubDomains» no vàlida.
en-US
Strict-Transport-Security: The site specified a header that included an invalid ‘includeSubDomains’ directive.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSMultipleIncludeSubdomains
ca
Strict-Transport-Security: El lloc ha indicat una capçalera que inclou diverses directives «includeSubDomains».
en-US
Strict-Transport-Security: The site specified a header that included multiple ‘includeSubDomains’ directives.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieRejectedInvalidDomain
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Cookie “%1$S” has been rejected for invalid domain.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
ca
No s'ha pogut comunicar de forma segura amb l'altre extrem: el nom de domini sol·licitat no coincideix amb el servidor de certificats.
en-US
Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server’s certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG
ca
No s'ha pogut connectar: l'altre extrem de la connexió SSL es troba en un altre domini FORTEZZA.
en-US
Cannot connect: SSL peer is in another FORTEZZA domain.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-group-label-quarantined-domains.aria-label
ca
{ addon-detail-quarantined-domains-label }
en-US
{ addon-detail-quarantined-domains-label }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-dictionaries-message
ca
Obteniu més diccionaris a <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get dictionaries on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
ca
Obteniu més extensions i temes a <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-language-packs-message
ca
Obteniu més paquets d’idioma a <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get language packs on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-dns-domain
ca
Domini:
en-US
Domain:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
ca
Els orígens { $scheme }: amb caràcters comodí de les directives «{ $directive }» han d'incloure com a mínim un subdomini no genèric (p. ex., *.example.com en lloc de *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-one-site
ca
Accedir a les dades de { $domain }
en-US
Access your data for { $domain }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
ca
{ $domainCount -> [one] Accedir a les dades en { $domainCount } altre domini *[other] Accedir a les dades en { $domainCount } altres dominis }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
ca
{ $domainCount -> [one] Accedir a les dades en { $domainCount } altre domini *[other] Accedir a les dades en { $domainCount } altres dominis }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-wildcard
ca
Accedir a les dades web del domini { $domain }
en-US
Access your data for sites in the { $domain } domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
ca
Els llocs web demostren la seva identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en aquest lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per a <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
dns-not-found-native-fallback-title2
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Possible security risk looking up this domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
dns-not-found-trr-only-title2
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Possible security risk looking up this domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-native-fallback-not-confirmed2
ca
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } wasn’t able to connect to { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-only-could-not-connect
ca
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } wasn’t able to connect to { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-only-timeout
ca
Warning: Source string is missing
en-US
The connection to { $trrDomain } took longer than expected.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-server-problem
ca
Warning: Source string is missing
en-US
There was a problem with { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-unknown-host2
ca
Warning: Source string is missing
en-US
This website wasn’t found by { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-cert-domain
ca
No s'ha pogut comunicar de forma segura amb l'altre extrem: el nom de domini sol·licitat no coincideix amb el servidor de certificats.
en-US
Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server’s certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-fortezza-pqg
ca
No s'ha pogut connectar: l'altre extrem de la connexió SSL es troba en un altre domini FORTEZZA.
en-US
Cannot connect: SSL peer is in another FORTEZZA domain.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.