Transvision

Displaying 14 results for the string Current in tr:

Entity tr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
tr
Şu anda <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> güncelleme kanalındasınız.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-description
tr
{ $addonName }, varsayılan arama motorunuzu { $currentEngine } yerine { $newEngine } yapmak istiyor. İzin veriyor musunuz?
en-US
{ $addonName } would like to change your default search engine from { $currentEngine } to { $newEngine }. Is that OK?
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-welcome-steps-indicator-label.aria-label
tr
İlerleme: adım { $current } / { $total }
en-US
Progress: step { $current } of { $total }
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-dynamic-subtitle-1
tr
Yeni bir şey satın almadan önce <b>{ $currentSite }</b> sitesindeki ürün değerlendirmelerinin güvenilirliğini görün. Deneysel bir { -brand-product-name } özelliği olan değerlendirme kontrolcüsü, tarayıcınızla birlikte geliyor. <b>{ $secondSite }</b> ve <b>{ $thirdSite }</b> ile de uyumlu.
en-US
See how reliable product reviews are on <b>{ $currentSite }</b> before you buy. Review Checker, an experimental feature from { -brand-product-name }, is built right into the browser. It works on <b>{ $secondSite }</b> and <b>{ $thirdSite }</b>, too.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-welcome-steps-indicator-label.aria-label
tr
İlerleme: adım { $current } / { $total }
en-US
Progress: step { $current } of { $total }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[few]
tr
{{total}} eşleşmeden {{current}}. eşleşme
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[many]
tr
{{total}} eşleşmeden {{current}}. eşleşme
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[one]
tr
{{total}} eşleşmeden {{current}}. eşleşme
en-US
{{current}} of {{total}} match
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[other]
tr
{{total}} eşleşmeden {{current}}. eşleşme
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[two]
tr
{{total}} eşleşmeden {{current}}. eşleşme
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningHasCurrentColor
tr
‘background-color’ animasyonları ‘current-color’ keyframe ile compositor’da çalıştırılamaz.
en-US
Animations of ‘background-color’ cannot be run on the compositor with ‘current-color’ keyframe.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-no-search-results
tr
Kusura bakmayın, { $sectionName } içinde “{ $currentSearchText }” ile ilgili bir sonuç bulamadık
en-US
Sorry! There are no results in { $sectionName } for “{ $currentSearchText }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
tr
{ $total -> [one] { $total } eşleşmeden { $current }. eşleşme *[other] { $total } eşleşmeden { $current }. eşleşme }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-match-count
tr
{ $total -> [one] { $total } eşleşmeden { $current }. eşleşme *[other] { $total } eşleşmeden { $current }. eşleşme }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }

Displaying 119 results for the string Current in en-US:

Entity tr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
tr
Şu anda <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> güncelleme kanalındasınız.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-add-password-tooltip
tr
Bu sitede kullanmakta olduğunuz parolayı kaydettiğinizden emin olun.
en-US
Make sure you’re saving your current password for this site.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-password-tooltip
tr
Bu sitede kullanmakta olduğunuz parolayı kaydettiğinizden emin olun. Buradaki parolayı değiştirmek { $webTitle } sitesindeki parolanızı değiştirmez.
en-US
Make sure you’re saving your current password for this site. Changing the password here does not change it with { $webTitle }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-not-private
tr
Şu anda gizli bir pencerede değilsiniz.
en-US
You are currently not in a private window.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled
tr
Yazılım yüklenmesi şu anda devre dışı. Etkinleştir düğmesine tıklayıp yeniden deneyin.
en-US
Software installation is currently disabled. Click Enable and try again.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-subview-bookmark-tab.label
tr
Bu sekmeyi yer imlerine ekle
en-US
Bookmark current tab
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-description
tr
{ $addonName }, varsayılan arama motorunuzu { $currentEngine } yerine { $newEngine } yapmak istiyor. İzin veriyor musunuz?
en-US
{ $addonName } would like to change your default search engine from { $currentEngine } to { $newEngine }. Is that OK?
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-description-two
tr
Mevcut ayarlarınıza göre { -brand-short-name } siz internette gezinirken etkinliklerinizi hatırlamıyor. Bunu değiştirmek için <a data-l10n-name="history-settings-url-two">geçmiş ayarlarınızı geçmişinizi hatırlayacak şekilde değiştirebilirsiniz</a>.
en-US
Based on your current settings, { -brand-short-name } doesn’t remember your activity as you browse. To change that, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">change your history settings to remember your history</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-opentabs-current-window-header.title
tr
Pencere { $winID } (Geçerli)
en-US
Window { $winID } (Current)
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-bookmark-tab.label
tr
Bu sekmeyi yer imlerine ekle
en-US
Bookmark Current Tab
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-migrating-description
tr
Aşağıdaki öğeler şu anda içe aktarılıyor
en-US
The following items are currently being imported
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-description-default
tr
<b>Mevcut { -brand-short-name } renklerimi kullan.</b>
en-US
<b>Use my current { -brand-short-name } colors.</b>
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-tooltip-default2.title
tr
Mevcut { -brand-short-name } renkleri
en-US
Current { -brand-short-name } colors
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-welcome-steps-indicator-label.aria-label
tr
İlerleme: adım { $current } / { $total }
en-US
Progress: step { $current } of { $total }
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-alert
tr
Bu işlem tüm mevcut yer imlerinizi yedektekilerle değiştirecektir. Emin misiniz?
en-US
This will replace all of your current bookmarks with the backup. Are you sure?
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-country-warning-message
tr
Otomatik form doldurma şimdilik yalnızca belli ülkelerde kullanılabilir.
en-US
Form Autofill is currently available only for certain countries.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
certs-enable-ocsp.label
tr
Sertifikaların geçerliliğini doğrulamak için OCSP otomatik yanıt sunucularını sorgula
en-US
Query OCSP responder servers to confirm the current validity of certificates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-fips-title
tr
Şu anda FIPS kipindesiniz. FIPS için boş olmayan bir ana parola gereklidir.
en-US
You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty Primary Password.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
is-default
tr
{ -brand-short-name } şu anda varsayılan tarayıcınız
en-US
{ -brand-short-name } is currently your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-bookmark
tr
Şu anda bir yer imi tarafından kullanılan bir anahtar kelime seçtiniz. Lütfen başka bir şey seçin.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by a bookmark. Please select another.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-engine
tr
Şu anda “{ $name }” tarafından kullanılan bir anahtar kelime seçtiniz. Lütfen başka bir şey seçin.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by “{ $name }”. Please select another.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-total-size
tr
Depolanmış site verileriniz ve önbelleğiniz şu anda { $value } { $unit } disk alanı kullanıyor.
en-US
Your stored cookies, site data, and cache are currently using { $value } { $unit } of disk space.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
tr
{ $tabCount -> [1] Geçerli sayfayı kullan *[other] Geçerli sayfaları kullan }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking
tr
Şu anda tüm korumalar kapalı. { -brand-short-name } koruma ayarlarınızı yöneterek hangi takip kodlarının engelleneceğini seçebilirsiniz.
en-US
All protections are currently turned off. Choose which trackers to block by managing your { -brand-short-name } protections settings.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-handling-undetected
tr
Bu site şu anda desteklenmiyor
en-US
Site currently not supported
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-dynamic-subtitle-1
tr
Yeni bir şey satın almadan önce <b>{ $currentSite }</b> sitesindeki ürün değerlendirmelerinin güvenilirliğini görün. Deneysel bir { -brand-product-name } özelliği olan değerlendirme kontrolcüsü, tarayıcınızla birlikte geliyor. <b>{ $secondSite }</b> ve <b>{ $thirdSite }</b> ile de uyumlu.
en-US
See how reliable product reviews are on <b>{ $currentSite }</b> before you buy. Review Checker, an experimental feature from { -brand-product-name }, is built right into the browser. It works on <b>{ $secondSite }</b> and <b>{ $thirdSite }</b>, too.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-welcome-steps-indicator-label.aria-label
tr
İlerleme: adım { $current } / { $total }
en-US
Progress: step { $current } of { $total }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
reloadButton.tooltip
tr
Geçerli sayfayı tazele (%S)
en-US
Reload current page (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockInsecure2
tr
Mevcut belge güvenli bir HTTPS bağlantısı üzerinden teslim edilmiş olmasına rağmen bu indirme HTTP üzerinden sunuluyor. Devam ederseniz indirme işlemi sırasında dosya bozulabilir veya dosyaya müdahale edilebilir.
en-US
The download is offered over HTTP even though the current document was delivered over a secure HTTPS connection. If you proceed, the download may be corrupted or tampered with during the download process.
Entity # all locales browser • chrome • browser • shellservice.properties
setDefaultBrowserMessage
tr
%S varsayılan tarayıcınız olarak ayarlı değil. Varsayılan tarayıcınız yapmak ister misiniz?
en-US
%S is not currently set as your default browser. Would you like to make it your default browser?
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
netOffline
tr
Firefox şu anda çevrimdışı kipte ve web’de gezinti yapamaz.
en-US
Firefox is currently in offline mode and can’t browse the Web.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
bookmark1.title
tr
Geçerli sayfa (geçerli sayfanın adresini görüntüle)
en-US
Current Page (View URL from Current Page)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
bookmark1_label
tr
Geçerli sayfa
en-US
Current Page
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
current_outline_item.title
tr
Mevcut ana hat öğesini bul
en-US
Find Current Outline Item
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
current_outline_item_label
tr
Mevcut ana hat öğesi
en-US
Current Outline Item
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[few]
tr
{{total}} eşleşmeden {{current}}. eşleşme
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[many]
tr
{{total}} eşleşmeden {{current}}. eşleşme
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[one]
tr
{{total}} eşleşmeden {{current}}. eşleşme
en-US
{{current}} of {{total}} match
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[other]
tr
{{total}} eşleşmeden {{current}}. eşleşme
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[two]
tr
{{total}} eşleşmeden {{current}}. eşleşme
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-action-push2.disabledTitle
tr
Çok işlemli { -brand-shorter-name } için Service Worker push özelliği şimdilik devre dışıdır
en-US
Service Worker push is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-action-start2.disabledTitle
tr
Çok işlemli { -brand-shorter-name } için Service Worker başlatma özelliği şimdilik devre dışıdır
en-US
Service Worker start is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-inspect-action-disabled.title
tr
Çok işlemli { -brand-shorter-name } için Service Worker denetleme özelliği şimdilik devre dışıdır
en-US
Service Worker inspection is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.description.general.p1
tr
Erişilebilirlik denetçisi, açık sayfanın ekran okuyucuları ve diğer yardımcı teknolojiler tarafından kullanılan erişilebilirlik ağacını incelemenize olanak sağlar. %S
en-US
Accessibility Inspector lets you examine the current page’s accessibility tree, which is used by screen readers and other assistive technologies. %S
Entity # all locales devtools • client • animationinspector.properties
panel.noAnimation
tr
Geçerli eleman için hiç animasyon bulunamadı.\nSayfadaki elemanlardan başka birini seçin.
en-US
No animations were found for the current element.\nPick another element from the page.
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-empty-suggestions2
tr
Bu sayfada bir service worker olması gerekiyorsa <a>konsoldaki</a> hatalara bakabilir veya <span>hata ayıklayıcı</span> ile service worker kaydınızı denetleyebilirsiniz.
en-US
If the current page should have a service worker, you could look for errors in the <a>Console</a> or step through your service worker registration in the <span>Debugger</span>.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
showIgnoredSources.tooltip.label
tr
Yok sayılan (şu anda gizli olan) tüm kaynakları ağaçta gösterir.
en-US
This will show all the ignored sources (which are currently hidden) in the tree.
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.noFontsUsedOnCurrentElement
tr
Bu elemanda hiç yazı tipi kullanılmamış.
en-US
No fonts used on the current element.
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.unavailableChildren.title
tr
Bu elemanın alt elemanları, mevcut tarayıcı araç kutusu modunda kullanılamaz
en-US
Children of this element are unavailable with the current Browser Toolbox mode
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-context-triggers-page-refresh
tr
* Yalnızca bu oturumda geçerli, sayfayı yeniden yükler
en-US
* Current session only, reloads the page
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-disable-javascript-tooltip.title
tr
Bu seçeneği açarsanız geçerli sekmede JavaScript devre dışı bırakılır. Sekme veya araç kutusu kapatılırsa bu ayar unutulacaktır.
en-US
Turning this option on will disable JavaScript for the current tab. If the tab or the toolbox is closed then this setting will be forgotten.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-tool-not-supported-label
tr
* Geçerli araç kutusu hedefinde desteklenmiyor
en-US
* Not supported for current toolbox target
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
tr
Hedeflenen belge olarak kullanılacak iframe’i seç
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFullPageManual
tr
Ekran görüntüsünün mevcut çerçeve dışındaki sayfa kısımlarını da içermesini istiyorsanız true yapın.
en-US
True if the screenshot should also include parts of the webpage which are outside the current scrolled bounds.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationTextTooLong
tr
Lütfen bu metni %S veya daha az karakter olarak şekilde kısaltın. (Şu anda %S karakter kullanıyorsunuz.)
en-US
Please shorten this text to %S characters or less (you are currently using %S characters).
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationTextTooShort
tr
Lütfen en az %S karakter kullanın. (Şu anda %S karakter kullanıyorsunuz.)
en-US
Please use at least %S characters (you are currently using %S characters).
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotFocusedTab
tr
Tam ekran isteği reddedildi çünkü isteği yapan eleman şu anda odakta olan sekmede değil.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is not in the currently focused tab.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ImportMapExternalNotSupported
tr
Harici import map'ler desteklenmiyor: src özniteliğine sahip <script type='importmap'> şu anda desteklenmiyor.
en-US
External import maps are not supported: <script type='importmap'> with a src attribute is currently not supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaElementAudioCaptureOfMediaStreamError
tr
Yakalanan HTMLMediaElement bir MediaStream oynatıyor. Ses seviyesini değiştirme veya sesi kapatma şu anda desteklenmiyor.
en-US
The captured HTMLMediaElement is playing a MediaStream. Applying volume or mute status is not currently supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamAudioSourceNodeDifferentRate
tr
Farklı sample-rate’lere sahip AudioContext’lerdeki AudioNode’ların bağlanması henüz desteklenmiyor.
en-US
Connecting AudioNodes from AudioContexts with different sample-rate is currently not supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedInUse
tr
İşaretçi kilidi isteği reddedildi çünkü işaretçi şu anda başka bir belge tarafından kontrol ediliyor.
en-US
Request for pointer lock was denied because the pointer is currently controlled by a different document.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEndTagDidNotMatchCurrentOpenElement
tr
Bitiş etiketi “%1$S” geçerli açık elemanın (“%2$S”) adıyla eşleşmedi.
en-US
End tag “%1$S” did not match the name of the current open element (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningHasCurrentColor
tr
‘background-color’ animasyonları ‘current-color’ keyframe ile compositor’da çalıştırılamaz.
en-US
Animations of ‘background-color’ cannot be run on the compositor with ‘current-color’ keyframe.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
PERR_NOT_AVAILABLE
tr
Bazı yazdırma işlevleri şu anda kullanılamıyor.
en-US
Some printing functionality is not currently available.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CKL_CONFLICT
tr
Yeni CKL'nin yayıncısı şu anki CKL yayıncısından farklı. Geçerli listeyi silin.
en-US
New CKL has different issuer than current CKL. Delete current CKL.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_CRL
tr
Yeni hükümsüzler listesinin tarihi hâlihazırdakinden daha yeni değil.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_KRL
tr
Yeni hükümsüz anahtar listesinin tarihi hâlihazırdakinden daha yeni değil.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_HANDSHAKE_NOT_COMPLETED
tr
Hâlihazırdaki SSL karşılaması bitmeden başka bir karşılamaya girişilemez.
en-US
Cannot initiate another SSL handshake until current handshake is complete.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorExpiredNow
tr
Sertifikanın süresi %1$S tarihinde doldu. Şu anda tarih ve saat %2$S.
en-US
The certificate expired on %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorNotYetValidNow
tr
Sertifika %1$S tarihine kadar geçerli olmayacak. Şu anda tarih %2$S.
en-US
The certificate will not be valid until %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
add-exception-expired-long
tr
Sertifika şu anda geçerli değil. Çalınmış veya kaybedilmiş olabilir ve birisi tarafından bu siteyi taklit etmek için kullanılabilir.
en-US
The certificate is not currently valid. It may have been stolen or lost, and could be used by someone to impersonate this site.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
change-password-old
tr
Şu anki parola:
en-US
Current password:
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-incorrect-pw
tr
Mevcut parolanızı doğru şekilde girmediniz. Lütfen tekrar deneyin.
en-US
You did not enter the correct current password. Please try again.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-change2empty-in-fips-mode
tr
Şu anda FIPS kipindesiniz. FIPS için boş olmayan bir ana parola gereklidir.
en-US
You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty password.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterCredentialsCrossOrigin
tr
Bu site sizden giriş yapmanızı istiyor. Dikkat: Hesap bilgileriniz şu anda ziyaret etmekte olduğunuz site ile değil, %S ile paylaşılacak.
en-US
This site is asking you to sign in. Warning: Your login information will be shared with %S, not the website you are currently visiting.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
tr
%1$S kullanıcı adı ve parolanızı istiyor. UYARI: Parolanızın gönderileceği web sitesi şu an ziyaret ettiğiniz site değildir!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
legacy-extensions-description
tr
Bu uzantılar yeni { -brand-short-name } standartlarını karşılamadığı için etkisiz hale getirilmiştir. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Uzantılarda yaptığımız değişiklikler hakkında bilgi alın</label>
en-US
These extensions do not meet current { -brand-short-name } standards so they have been deactivated. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Learn about the changes to add-ons</label>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-adhoc-explanation
tr
Warning: Source string is missing
en-US
For more <i>ad hoc</i> testing, you can also determine the current value of a particular piece of instrumentation by opening a devtools console here on <code>about:glean</code> and using the <code>testGetValue()</code> API like <code>Glean.metricCategory.metricName.testGetValue()</code>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-adhoc-explanation2
tr
Warning: Source string is missing
en-US
For more <i>ad hoc</i> testing, you can also determine the current value of a particular piece of instrumentation by opening a devtools console here on <code>about:glean</code> and using the <code>testGetValue()</code> API like <code>Glean.metricCategory.metricName.testGetValue()</code> for a metric named <code>metric.category.metric_name</code>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-current-log-file
tr
Geçerli log dosyası:
en-US
Current log file:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-currently-enabled-log-modules
tr
Şu anda etkin log modülleri:
en-US
Currently enabled log modules:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
current-worker-url
tr
<strong>Geçerli Worker URL’si:</strong> <a data-l10n-name="link">{ $url }</a>
en-US
<strong>Current Worker URL:</strong> <a data-l10n-name="link">{ $url }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-current-data-sidebar
tr
güncel veriler
en-US
current data
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-current-store
tr
Geçerli depo:
en-US
Current Store:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-data-details-current
tr
Her bilgi parçası “<a data-l10n-name="ping-link">ping</a>“ denilen paketler halinde gönderilir. Şu anda güncel verilere bakıyorsunuz.
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>“. You are looking at the current data.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-no-data-to-display
tr
Kusura bakmayın, şu anda “{ $sectionName }” bölümünde hiç veri yok
en-US
Sorry! There is currently no data available in “{ $sectionName }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-no-search-results
tr
Kusura bakmayın, { $sectionName } içinde “{ $currentSearchText }” ile ilgili bir sonuç bulamadık
en-US
Sorry! There are no results in { $sectionName } for “{ $currentSearchText }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-show-current-data
tr
Güncel veriler
en-US
Current data
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-disabled.aria-label
tr
Engellenmiş olarak işaretli, ancak bu { -brand-short-name } oturumu boyunca engelli listesi devre dışı bırakılmış. Engellemeyi kaldırmak için tıklayın.
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-disabled.title
tr
Engellenmiş olarak işaretli, ancak bu { -brand-short-name } oturumu boyunca engelli listesi devre dışı bırakılmış. Engellemeyi kaldırmak için tıklayın.
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled
tr
Warning: Source string is missing
en-US
Unblock this module (blocklist currently disabled)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled.aria-label
tr
Warning: Source string is missing
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled.title
tr
Warning: Source string is missing
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module.aria-label
tr
Şu anda engelli. Engelini kaldırmak için tıklayın.
en-US
Currently blocked. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module.title
tr
Şu anda engelli. Engelini kaldırmak için tıklayın.
en-US
Currently blocked. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock.aria-label
tr
Engellenmiş durumda. Engeli kaldırmak için tıklayın.
en-US
Currently blocked. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock.title
tr
Engellenmiş durumda. Engeli kaldırmak için tıklayın.
en-US
Currently blocked. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-current-pin-label
tr
Mevcut PIN:
en-US
Current PIN:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWindowsMessages.ftl
windows-messages-intro
tr
Bu sayfa, Windows tarafından { -brand-short-name } tarayıcı pencerelerine gönderilen son iletileri gösterir. Kalın yazılı başlık bu pencereyi gösterir. Unutmayın ki bu sayfa, sayfanın yüklendiği andaki en son iletileri gösterir. Daha sonraki iletileri görmek için sayfayı yenilemeniz gerekir.
en-US
This page shows the most recent messages sent by Windows to the { -brand-short-name } browser windows. The bolded entry represents this window. Note that this page shows the most recent messages at the time the page was loaded; to see current ones you will need to refresh the page.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-debug-file
tr
Geçerli log dosyası
en-US
Current log file
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-debug-modules
tr
Geçerli log modülleri
en-US
Current log modules
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
tr
{ $extension } güncellendi. Güncellenen sürümü yüklemek için yeni izinleri onaylamanız gerekiyor. “Vazgeç”i seçerseniz mevcut sürümünüz korunacaktır. Güncellerseniz bu uzantı şu izinlere sahip olacaktır:
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
tr
{ $total -> [one] { $total } eşleşmeden { $current }. eşleşme *[other] { $total } eşleşmeden { $current }. eşleşme }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
tr
Bilgisayarınız saatin { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } olduğunu sanıyor, bu yüzden de { -brand-short-name } güvenli bağlantı kuramıyor. <b>{ $hostname }</b> adresini ziyaret etmek için sistem ayarlarınıza girerek bilgisayarınızın tarihini, saatini ve saat dilimini güncelleyin. Ardından <b>{ $hostname }</b> sayfasını tazeleyin.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ckl-conflict
tr
Yeni CKL’nin yayıncısı şu anki CKL yayıncısından farklı. Geçerli listeyi silin.
en-US
New CKL has different issuer than current CKL. Delete current CKL.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-crl
tr
Yeni hükümsüzler listesinin tarihi hâlihazırdakinden daha yeni değil.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-krl
tr
Yeni hükümsüz anahtar listesinin tarihi hâlihazırdakinden daha yeni değil.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-handshake-not-completed
tr
Hâlihazırdaki SSL karşılaması bitmeden başka bir karşılamaya girişilemez.
en-US
Cannot initiate another SSL handshake until current handshake is complete.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-bookmark-button-label
tr
Geçerli sayfa
en-US
Current Page
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-bookmark-button.title
tr
Geçerli sayfa (geçerli sayfanın adresini görüntüle)
en-US
Current Page (View URL from Current Page)
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-current-outline-item-button-label
tr
Mevcut ana hat öğesi
en-US
Current Outline Item
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-current-outline-item-button.title
tr
Mevcut ana hat öğesini bul
en-US
Find Current Outline Item
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-match-count
tr
{ $total -> [one] { $total } eşleşmeden { $current }. eşleşme *[other] { $total } eşleşmeden { $current }. eşleşme }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
incorrect-pp
tr
Ana parolanızı doğru şekilde girmediniz. Lütfen tekrar deneyin.
en-US
You did not enter the correct current Primary Password. Please try again.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
pp-change2empty-in-fips-mode
tr
Şu anda FIPS kipindesiniz. FIPS için boş olmayan bir ana parola gereklidir.
en-US
You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty Primary Password.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
remove-info.value
tr
Devam etmek için mevcut ana parolanızı girmeniz gerekli:
en-US
You must enter your current password to proceed:
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
remove-password-old-password.value
tr
Şu anki parola:
en-US
Current password:
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
set-password-old-password
tr
Şu anki parola:
en-US
Current password:
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-page-range-current
tr
Geçerli sayfa
en-US
Current
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.