Transvision

Displaying 14 results for the string Current in cy:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
cy
Rydych ar sianel diweddaru <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label>.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-description
cy
Mae { $addonName } eisiau newid eich peiriant chwilio rhagosodedig o { $currentEngine } i { $newEngine }. Ydy hynny'n iawn?
en-US
{ $addonName } would like to change your default search engine from { $currentEngine } to { $newEngine }. Is that OK?
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-welcome-steps-indicator-label.aria-label
cy
Cynnydd: cam { $current } o { $total }
en-US
Progress: step { $current } of { $total }
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-dynamic-subtitle-1
cy
Dyma sut mae gweld pa mor ddibynadwy yw adolygiadau cynnyrch ar <b>{ $currentSite }</b> cyn i chi brynu. Mae'r Gwirydd Adolygiadau, sy'n nodwedd arbrofol gan { -brand-product-name }, wedi'i gynnwys yn y porwr. Mae'n gweithio ar <b>{ $secondSite }</b> a <b>{ $thirdSite }</b>, hefyd.
en-US
See how reliable product reviews are on <b>{ $currentSite }</b> before you buy. Review Checker, an experimental feature from { -brand-product-name }, is built right into the browser. It works on <b>{ $secondSite }</b> and <b>{ $thirdSite }</b>, too.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-welcome-steps-indicator-label.aria-label
cy
Cynnydd: cam { $current } o { $total }
en-US
Progress: step { $current } of { $total }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[few]
cy
{{current}} o {{total}} cydweddiad
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[many]
cy
{{current}} o {{total}} cydweddiad
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[one]
cy
{{current}} o {{total}} cydweddiad
en-US
{{current}} of {{total}} match
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[other]
cy
{{current}} o {{total}} cydweddiad
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[two]
cy
{{current}} o {{total}} cydweddiad
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningHasCurrentColor
cy
Nid oes modd rhedeg animeiddiadau o ‘background-color’ ar y cyfansoddwr gyda keyframe ‘current-colour’.
en-US
Animations of ‘background-color’ cannot be run on the compositor with ‘current-color’ keyframe.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-no-search-results
cy
Ymddiheuriadau! Does dim canlyniadau yn { $sectionName } ar gyfer “{ $currentSearchText }”
en-US
Sorry! There are no results in { $sectionName } for “{ $currentSearchText }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
cy
{ $total -> [zero] Dim cydweddiadau [one] { $current } o { $total } cydweddiad [two] { $current } o { $total } gydweddiad [few] { $current } o { $total } cydweddiad [many] { $current } o { $total } chydweddiad *[other] { $current } o { $total } cydweddiad }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-match-count
cy
{ $total -> [zero] { $current } o { $total } cydweddiadau [one] { $current } o { $total } cydweddiad [two] { $current } o { $total } gydweddiad [few] { $current } o { $total } cydweddiad [many] { $current } o { $total } chydweddiad *[other] { $current } o { $total } cydweddiad }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }

Displaying 116 results for the string Current in en-US:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
cy
Rydych ar sianel diweddaru <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label>.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-not-private
cy
Nid ydych mewn ffenestr breifat ar hyn o bryd.
en-US
You are currently not in a private window.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled
cy
Mae gosod meddalwedd wedi ei analluogi. Cliciwch Galluogi a cheisio eto.
en-US
Software installation is currently disabled. Click Enable and try again.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-subview-bookmark-tab.label
cy
Gosod nod tudalen i'r tab cyfredol
en-US
Bookmark current tab
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-description
cy
Mae { $addonName } eisiau newid eich peiriant chwilio rhagosodedig o { $currentEngine } i { $newEngine }. Ydy hynny'n iawn?
en-US
{ $addonName } would like to change your default search engine from { $currentEngine } to { $newEngine }. Is that OK?
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-description-two
cy
Yn seiliedig ar eich gosodiadau presennol, nid yw { -brand-short-name } yn cofio eich gweithgarwch wrth i chi bori. I newid hynny, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">newidiwch eich gosodiadau hanes i gofio eich hanes</a>.
en-US
Based on your current settings, { -brand-short-name } doesn’t remember your activity as you browse. To change that, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">change your history settings to remember your history</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-opentabs-current-window-header.title
cy
Window { $winID } (Cyfredol)
en-US
Window { $winID } (Current)
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-bookmark-tab.label
cy
Gosod Nod Tudalen i'r Tab Cyfredol
en-US
Bookmark Current Tab
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-migrating-description
cy
Mae'r eitemau canlynol yn cael eu mewnforio
en-US
The following items are currently being imported
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-description-default
cy
<b>Defnyddio fy lliwiau { -brand-short-name } cyfredol.</b>
en-US
<b>Use my current { -brand-short-name } colors.</b>
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-tooltip-default2.title
cy
Lliwiau cyfredol { -brand-short-name }
en-US
Current { -brand-short-name } colors
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-welcome-steps-indicator-label.aria-label
cy
Cynnydd: cam { $current } o { $total }
en-US
Progress: step { $current } of { $total }
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-alert
cy
Bydd hwn yn newid eich holl nodau tudalen presennol drwy'r copïo wrth gefn. Iawn?
en-US
This will replace all of your current bookmarks with the backup. Are you sure?
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-country-warning-message
cy
Dim ond ar gyfer rhai gwledydd y mae Awtolanw Ffurflenni ar gael ar hyn o bryd.
en-US
Form Autofill is currently available only for certain countries.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
certs-enable-ocsp.label
cy
Gofyn i weinyddion atebwr OCSP i gadarnhau dilysrwydd cyfredol y tystysgrifau
en-US
Query OCSP responder servers to confirm the current validity of certificates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-fips-title
cy
Rydych ym modd FIPS. Mae FIPS angen Prif Gyfrinair nad yw'n wag.
en-US
You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty Primary Password.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
is-default
cy
{ -brand-short-name } yw eich porwr rhagosodedig cyfredol
en-US
{ -brand-short-name } is currently your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-bookmark
cy
Rydych wedi defnyddio allweddair sy'n cael ei ddefnyddio gan nod tudalen. Dewiswch un arall.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by a bookmark. Please select another.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-engine
cy
Rydych wedi defnyddio allweddair sy'n cael ei ddefnyddio gan "{ $name }". Dewiswch un arall.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by “{ $name }”. Please select another.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-total-size
cy
Mae'r cwcis, data gwefan a storfa dros dro yn defnyddio { $value } { $unit } o le ar ddisg ar hyn o bryd.
en-US
Your stored cookies, site data, and cache are currently using { $value } { $unit } of disk space.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
cy
{ $tabCount -> [1] Defnyddio'r Dudalen Bresennol *[other] Defnyddio'r Dudalen Bresennol }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking
cy
Mae'r holl ddiogelu wedi'u diffodd ar hyn o bryd. Dewiswch pa dracwyr i'w rhwystro trwy reoli eich gosodiadau diogelu { -brand-short-name }.
en-US
All protections are currently turned off. Choose which trackers to block by managing your { -brand-short-name } protections settings.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-handling-undetected
cy
Nid yw’r wefan yn cael ei chefnogi ar hyn o bryd
en-US
Site currently not supported
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-dynamic-subtitle-1
cy
Dyma sut mae gweld pa mor ddibynadwy yw adolygiadau cynnyrch ar <b>{ $currentSite }</b> cyn i chi brynu. Mae'r Gwirydd Adolygiadau, sy'n nodwedd arbrofol gan { -brand-product-name }, wedi'i gynnwys yn y porwr. Mae'n gweithio ar <b>{ $secondSite }</b> a <b>{ $thirdSite }</b>, hefyd.
en-US
See how reliable product reviews are on <b>{ $currentSite }</b> before you buy. Review Checker, an experimental feature from { -brand-product-name }, is built right into the browser. It works on <b>{ $secondSite }</b> and <b>{ $thirdSite }</b>, too.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-welcome-steps-indicator-label.aria-label
cy
Cynnydd: cam { $current } o { $total }
en-US
Progress: step { $current } of { $total }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
reloadButton.tooltip
cy
Ail lwytho'r dudalen gyfredol (%S)
en-US
Reload current page (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockInsecure2
cy
Cafodd y llwyth ei gynnig dros HTTP er bod y ddogfen gyfredol wedi'i chyflwyno dros gysylltiad HTTPS diogel. Os ewch ymlaen, efallai y bydd y llwyth yn cael ei lygru neu ymyrryd ag ef yn ystod y broses llwytho i lawr.
en-US
The download is offered over HTTP even though the current document was delivered over a secure HTTPS connection. If you proceed, the download may be corrupted or tampered with during the download process.
Entity # all locales browser • chrome • browser • shellservice.properties
setDefaultBrowserMessage
cy
Nid %S yw eich porwr rhagosodedig. Hoffech chi ei osod fel eich porwr arferol?
en-US
%S is not currently set as your default browser. Would you like to make it your default browser?
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
netOffline
cy
Mae Firefox yn y modd all-lein ar hyn o bryd ac yn methu pori.
en-US
Firefox is currently in offline mode and can’t browse the Web.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
bookmark1.title
cy
Tudalen Gyfredol (Gweld URL o'r Dudalen Gyfredol)
en-US
Current Page (View URL from Current Page)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
bookmark1_label
cy
Tudalen Gyfredol
en-US
Current Page
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
current_outline_item.title
cy
Canfod yr Eitem Amlinellol Gyfredol
en-US
Find Current Outline Item
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
current_outline_item_label
cy
Yr Eitem Amlinellol Gyfredol
en-US
Current Outline Item
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[few]
cy
{{current}} o {{total}} cydweddiad
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[many]
cy
{{current}} o {{total}} cydweddiad
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[one]
cy
{{current}} o {{total}} cydweddiad
en-US
{{current}} of {{total}} match
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[other]
cy
{{current}} o {{total}} cydweddiad
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[two]
cy
{{current}} o {{total}} cydweddiad
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-action-push2.disabledTitle
cy
Mae Gweithiwr Gwasanaeth gwthio wedi ei analluogi ar hyn o bryd ar gyfer amlbroses { -brand-shorter-name }
en-US
Service Worker push is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-action-start2.disabledTitle
cy
Mae Gweithiwr Gwasanaeth gwthio wedi ei analluogi ar hyn o bryd ar gyfer amlbroses { -brand-shorter-name }
en-US
Service Worker start is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-inspect-action-disabled.title
cy
Mae Gweithiwr Gwasanaeth gwthio wedi ei analluogi ar hyn o bryd ar gyfer amlbroses { -brand-shorter-name }
en-US
Service Worker inspection is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.description.general.p1
cy
Mae'r arolygydd hygyrchedd yn gadael i chi archwilio'r goeden hygyrchedd y dudalen gyfredol, sy'n cael ei ddefnyddio gan ddarllenwyr sgrin a thechnolegau cymorth eraill . %S
en-US
Accessibility Inspector lets you examine the current page’s accessibility tree, which is used by screen readers and other assistive technologies. %S
Entity # all locales devtools • client • animationinspector.properties
panel.noAnimation
cy
Nid oes animeiddiadau wedi eu canfod ar gyfer yr elfen gyfredol.\nDewiswch elfen arall o'r dudalen.
en-US
No animations were found for the current element.\nPick another element from the page.
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-empty-suggestions2
cy
Os dylai'r gweithiwr cyfredol fod â gweithiwr gwasanaeth, fe allech chi chwilio am wallau yn y <a>Consol</a> neu gamu trwy'ch cofrestriad gweithiwr gwasanaeth yn y <span>Dadfygiwr</span>.
en-US
If the current page should have a service worker, you could look for errors in the <a>Console</a> or step through your service worker registration in the <span>Debugger</span>.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
showIgnoredSources.tooltip.label
cy
Bydd hyn yn dangos yr holl ffynonellau a anwybyddwyd (sydd wedi'u cuddio ar hyn o bryd) yn y goeden.
en-US
This will show all the ignored sources (which are currently hidden) in the tree.
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.noFontsUsedOnCurrentElement
cy
Dim ffontiau'n cael eu defnyddio ar yr elfen gyfredol.
en-US
No fonts used on the current element.
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.unavailableChildren.title
cy
Nid yw plant yr elfen hon ar gael gyda'r modd Blwch Offer Porwr cyfredol
en-US
Children of this element are unavailable with the current Browser Toolbox mode
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-context-triggers-page-refresh
cy
* Sesiwn gyfredol yn unig, ail-lwytho'r dudalen
en-US
* Current session only, reloads the page
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-disable-javascript-tooltip.title
cy
Bydd cychwyn y nodwedd hon yn analluogi JavaScript yn y tab cyfredol. Os fydd y tab neu’r blwch offer yn cael eu cau yna bydd y gosodiad hwn yn cael ei anghofio.
en-US
Turning this option on will disable JavaScript for the current tab. If the tab or the toolbox is closed then this setting will be forgotten.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-tool-not-supported-label
cy
* Dim cefnogaeth ar gyfer targed y blwch offer cyfredol
en-US
* Not supported for current toolbox target
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
cy
Dewiswch iframe fel y ddogfen targed cyfredol
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFullPageManual
cy
True os yw'r llun sgrin yn cynnwys rhannau o'r dudalen we tu allan i gyfyngiadau'r sgrolio cyfredol.
en-US
True if the screenshot should also include parts of the webpage which are outside the current scrolled bounds.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationTextTooLong
cy
Cyfyngwch y testun i %S nod neu lai (rydych yn defnyddio %S nod ar hyn o bryd).
en-US
Please shorten this text to %S characters or less (you are currently using %S characters).
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationTextTooShort
cy
Defnyddiwch o leiaf %S nod (rydych yn defnyddio %S nod ar hyn o bryd).
en-US
Please use at least %S characters (you are currently using %S characters).
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotFocusedTab
cy
Gwrthodwyd cais am sgrin lawn oherwydd nad oedd yr elfen o fewn y tab canolbwyntio cyfredol.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is not in the currently focused tab.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ImportMapExternalNotSupported
cy
Nid yw mapiau mewnforio allanol yn cael eu cefnogi: nid yw <script type='importmap'> gyda phriodwedd src yn cael ei gefnogi ar hyn o bryd.
en-US
External import maps are not supported: <script type='importmap'> with a src attribute is currently not supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaElementAudioCaptureOfMediaStreamError
cy
Mae'r HTMLMediaElement gafodd ei gipio'n chwarae MediaStream. Nid yw gosod statws maint sain na tewi'n cael ei gynnal ar hyn o bryd.
en-US
The captured HTMLMediaElement is playing a MediaStream. Applying volume or mute status is not currently supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamAudioSourceNodeDifferentRate
cy
Nid yw cysylltu AudioNodes o AudioContexts gyda graddfa samplo gwahanol yn cael ei gynnal.
en-US
Connecting AudioNodes from AudioContexts with different sample-rate is currently not supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedInUse
cy
Gwrthodwyd cais am glo pwyntydd oherwydd bod y pwyntydd yn cael ei reoli gan ddogfen wahanol.
en-US
Request for pointer lock was denied because the pointer is currently controlled by a different document.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEndTagDidNotMatchCurrentOpenElement
cy
Nid yw'r tag diweddu “%1$S” yn cydweddu ag enw'r elfen sydd ar agor ar hyn o bryd (“%2$S”).
en-US
End tag “%1$S” did not match the name of the current open element (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningHasCurrentColor
cy
Nid oes modd rhedeg animeiddiadau o ‘background-color’ ar y cyfansoddwr gyda keyframe ‘current-colour’.
en-US
Animations of ‘background-color’ cannot be run on the compositor with ‘current-color’ keyframe.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
PERR_NOT_AVAILABLE
cy
Nid yw rhai swyddogaethau argraffu ar gael.
en-US
Some printing functionality is not currently available.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CKL_CONFLICT
cy
Mae gan y CKL gyhoeddwr gwahanol i'r CKL cyfredol. Dilëwch y CKL cyfredol.
en-US
New CKL has different issuer than current CKL. Delete current CKL.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_CRL
cy
Nid yw'r CRL yn hwyrach na'r un gyfredol.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_KRL
cy
Nid yw'r KRL newydd yn hwyrach na'r un cyfredol.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_HANDSHAKE_NOT_COMPLETED
cy
Methu cychwyn ysgwyd llaw SSL arall nes i'r ysgwyd llaw cyfredol ddod i ben.
en-US
Cannot initiate another SSL handshake until current handshake is complete.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorExpiredNow
cy
Daeth y dystysgrif i ben ar %1$S. Yr amser cyfredol yw %2$S.
en-US
The certificate expired on %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorNotYetValidNow
cy
Bydd y dystysgrif yn ddilys tan %1$S. Yr amser cyfredol yw %2$S.
en-US
The certificate will not be valid until %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
add-exception-expired-long
cy
Nid yw'r dystysgrif yn ddilys ar hyn o bryd. Gall ei fod wedi cael ei ddwyn neu ei golli, a gall fod yn cael ei ddefnyddio i ymddangos fel y wefan hon.
en-US
The certificate is not currently valid. It may have been stolen or lost, and could be used by someone to impersonate this site.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
change-password-old
cy
Cyfrinair cyfredol:
en-US
Current password:
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-incorrect-pw
cy
Wedi rhoi cyfrinair anghywir. Ceisiwch eto.
en-US
You did not enter the correct current password. Please try again.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-change2empty-in-fips-mode
cy
Rydych ym modd FIPS. Mae FIPS angen gyfrinair nad yw'n wag.
en-US
You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty password.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterCredentialsCrossOrigin
cy
Mae'r wefan hon yn gofyn i chi fewngofnodi. Rhybudd: Bydd eich manylion mewngofnodi yn cael ei rhannu â %S, nid y wefan rydych chi'n ymweld â hi ar hyn o bryd.
en-US
This site is asking you to sign in. Warning: Your login information will be shared with %S, not the website you are currently visiting.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
cy
Mae %1$S yn gofyn am enw defnyddiwr a chyfrinair. RHYBUDD: Ni fydd eich cyfrinair yn cael ei anfon at y wefan rydych arni ar hyn o bryd!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
legacy-extensions-description
cy
Nid yw'r estyniadau hyn yn cyrraedd safonau cyfredol { -brand-short-name } ac mae nhw wedi cael eu diffodd. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Dysgu am y newidiadau i ychwanegion</label>
en-US
These extensions do not meet current { -brand-short-name } standards so they have been deactivated. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Learn about the changes to add-ons</label>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-adhoc-explanation
cy
Am ragor o brofion <i>ad hoc</i>, gallwch hefyd bennu gwerth cyfredol darn penodol o offeryniaeth trwy agor consol devtools yma ar <code>about:glean</code> a defnyddio'r API <code>testGetValue()</code> fel <code>Glean.metricCategory.metricName.testGetValue()</code>.
en-US
For more <i>ad hoc</i> testing, you can also determine the current value of a particular piece of instrumentation by opening a devtools console here on <code>about:glean</code> and using the <code>testGetValue()</code> API like <code>Glean.metricCategory.metricName.testGetValue()</code>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-current-log-file
cy
Ffeil Cofnodi Cyfredol:
en-US
Current log file:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-currently-enabled-log-modules
cy
Modiwlau cofnod wedi'u galluogi ar hyn o bryd:
en-US
Currently enabled log modules:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
current-worker-url
cy
<strong>URL Worker Cyfredol:</strong> <a data-l10n-name="link">{ $url }</a>
en-US
<strong>Current Worker URL:</strong> <a data-l10n-name="link">{ $url }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-current-data-sidebar
cy
data cyfredol
en-US
current data
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-current-store
cy
Storfa Gyfredol:
en-US
Current Store:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-data-details-current
cy
Mae pob darn o wybodaeth yn cael ei anfon wedi'i fwndelu i “<a data-l10n-name="ping-link">bingiadau</a>“. Rydych yn edrych ar y data cyfredol.
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>“. You are looking at the current data.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-no-data-to-display
cy
Ymddiheuriadau! Nid oes data ar gael ar hyn o bryd yn “{ $sectionName }”
en-US
Sorry! There is currently no data available in “{ $sectionName }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-no-search-results
cy
Ymddiheuriadau! Does dim canlyniadau yn { $sectionName } ar gyfer “{ $currentSearchText }”
en-US
Sorry! There are no results in { $sectionName } for “{ $currentSearchText }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-show-current-data
cy
Data cyfredol
en-US
Current data
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-disabled.aria-label
cy
Wedi'i nodi fel wedi'i rwystro ar hyn o bryd, er bod y rhestr rhwystro wedi'i hanalluogi ar gyfer y rhediad hwn o { -brand-short-name }. Cliciwch i'w ddadrwystro.
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-disabled.title
cy
Wedi'i nodi fel wedi'i rwystro ar hyn o bryd, er bod y rhestr rhwystro wedi'i hanalluogi ar gyfer y rhediad hwn o { -brand-short-name }. Cliciwch i'w ddadrwystro.
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled
cy
Dadrwystro'r modiwl hwn (rhestr rhwystro wedi'i analluogi)
en-US
Unblock this module (blocklist currently disabled)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled.aria-label
cy
Wedi'i nodi fel wedi'i rwystro, er fod y rhestr rhwystro wedi ei analluogi ar gyfer y rhediad yma o { -brand-short-name }. Cliciwch i'w ddadrwystro.
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled.title
cy
Wedi'i nodi fel wedi'i rwystro, er fod y rhestr rhwystro wedi ei analluogi ar gyfer y rhediad yma o { -brand-short-name }. Cliciwch i'w ddadrwystro.
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module.aria-label
cy
Wedi'i rwystro. Cliciwch i'w ddadrwystro.
en-US
Currently blocked. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module.title
cy
Wedi'i rwystro. Cliciwch i'w ddadrwystro.
en-US
Currently blocked. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock.aria-label
cy
Wedi'i rwystro ar hyn o bryd. Cliciwch i'w ddadrwystro.
en-US
Currently blocked. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock.title
cy
Wedi'i rwystro ar hyn o bryd. Cliciwch i'w ddadrwystro.
en-US
Currently blocked. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-current-pin-label
cy
Y PIN cyfredol:
en-US
Current PIN:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWindowsMessages.ftl
windows-messages-intro
cy
Mae'r dudalen hon yn dangos y negeseuon mwyaf diweddar a anfonwyd gan Windows i ffenestri porwr { -brand-short-name }. Mae'r mae cofnod trwm yn cynrychioli'r ffenestr hon. Sylwch fod y dudalen hon yn dangos y negeseuon mwyaf diweddar ar yr adeg y llwythwyd y dudalen; i weld y rhai cyfredol bydd angen i chi adnewyddu'r dudalen.
en-US
This page shows the most recent messages sent by Windows to the { -brand-short-name } browser windows. The bolded entry represents this window. Note that this page shows the most recent messages at the time the page was loaded; to see current ones you will need to refresh the page.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-debug-file
cy
Ffeil cofnod cyfredol
en-US
Current log file
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-debug-modules
cy
Y modiwlau cofnodi cyfredol
en-US
Current log modules
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
cy
Mae { $extension } wedi'i ddiweddaru. Rhaid i chi gymeradwyo caniatâd newydd cyn y bydd y fersiwn wedi'i ddiweddaru'n cael ei osod. Bydd dewis “Diddymu” yn cynnal eich fersiwn estyniad cyfredol. Bydd gan yr estyniad hwn ganiatâd i:
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
cy
{ $total -> [zero] Dim cydweddiadau [one] { $current } o { $total } cydweddiad [two] { $current } o { $total } gydweddiad [few] { $current } o { $total } cydweddiad [many] { $current } o { $total } chydweddiad *[other] { $current } o { $total } cydweddiad }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
cy
Mae eich cyfrifiadur yn meddwl ei bod hi'n { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, sy'n rhwystro { -brand-short-name } rhag cysylltu'n ddiogel. I fynd i <b>{ $hostname }</b>, diweddarwch gloc eich cyfrifiadur yng ngosodiadau eich system i'r dyddiad, amser a chylch amser cyfredol ac yna adnewyddu <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ckl-conflict
cy
Mae gan y CKL gyhoeddwr gwahanol i'r CKL cyfredol. Dilëwch y CKL cyfredol.
en-US
New CKL has different issuer than current CKL. Delete current CKL.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-crl
cy
Nid yw'r CRL yn hwyrach na'r un gyfredol.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-krl
cy
Nid yw'r KRL newydd yn hwyrach na'r un cyfredol.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-handshake-not-completed
cy
Methu cychwyn ysgwyd llaw SSL arall nes i'r ysgwyd llaw cyfredol ddod i ben.
en-US
Cannot initiate another SSL handshake until current handshake is complete.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-bookmark-button-label
cy
Tudalen Gyfredol
en-US
Current Page
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-bookmark-button.title
cy
Tudalen Gyfredol (Gweld URL o'r Dudalen Gyfredol)
en-US
Current Page (View URL from Current Page)
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-current-outline-item-button-label
cy
Yr Eitem Amlinellol Gyfredol
en-US
Current Outline Item
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-current-outline-item-button.title
cy
Canfod yr Eitem Amlinellol Gyfredol
en-US
Find Current Outline Item
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-match-count
cy
{ $total -> [zero] { $current } o { $total } cydweddiadau [one] { $current } o { $total } cydweddiad [two] { $current } o { $total } gydweddiad [few] { $current } o { $total } cydweddiad [many] { $current } o { $total } chydweddiad *[other] { $current } o { $total } cydweddiad }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
incorrect-pp
cy
Nid ydych wedi rhoi'r Prif Gyfrinair cyfredol cywir. Ceisiwch eto.
en-US
You did not enter the correct current Primary Password. Please try again.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
pp-change2empty-in-fips-mode
cy
Rydych ym modd FIPS. Mae FIPS angen Prif Gyfrinair nad yw'n wag.
en-US
You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty Primary Password.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
remove-info.value
cy
Rhaid rhoi eich cyfrinair presennol cyn parhau:
en-US
You must enter your current password to proceed:
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
remove-password-old-password.value
cy
Cyfrinair cyfredol:
en-US
Current password:
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
set-password-old-password
cy
Cyfrinair cyfredol:
en-US
Current password:
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-page-range-current
cy
Cyfredol
en-US
Current
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.