Transvision

Displaying 9 results for the string Current in ca:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
ca
Actualment esteu al canal <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> d'actualitzacions.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-description
ca
{ $addonName } vol canviar el motor de cerca per defecte { $currentEngine } per { $newEngine }. Voleu continuar?
en-US
{ $addonName } would like to change your default search engine from { $currentEngine } to { $newEngine }. Is that OK?
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-welcome-steps-indicator-label.aria-label
ca
Progrés: pas { $current } de { $total }
en-US
Progress: step { $current } of { $total }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[few]
ca
{{current}} de {{total}} coincidències
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[many]
ca
{{current}} de {{total}} coincidències
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[one]
ca
{{current}} de {{total}} coincidència
en-US
{{current}} of {{total}} match
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[other]
ca
{{current}} de {{total}} coincidències
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[two]
ca
{{current}} de {{total}} coincidències
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
ca
{ $total -> [one] Coincidència { $current } de { $total } *[other] Coincidències { $current } de { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }

Displaying 120 results for the string Current in en-US:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
ca
Actualment esteu al canal <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> d'actualitzacions.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-add-password-tooltip
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure you’re saving your current password for this site.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-password-tooltip
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure you’re saving your current password for this site. Changing the password here does not change it with { $webTitle }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-not-private
ca
Actualment no esteu en una finestra privada.
en-US
You are currently not in a private window.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled
ca
Actualment la instal·lació de programari està inhabilitada. Feu clic a Habilita i torneu-ho a provar.
en-US
Software installation is currently disabled. Click Enable and try again.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-subview-bookmark-tab.label
ca
Afegeix la pestanya actual a les adreces d'interès
en-US
Bookmark current tab
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-description
ca
{ $addonName } vol canviar el motor de cerca per defecte { $currentEngine } per { $newEngine }. Voleu continuar?
en-US
{ $addonName } would like to change your default search engine from { $currentEngine } to { $newEngine }. Is that OK?
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-description-two
ca
Segons els vostres paràmetres actuals, el { -brand-short-name } no recorda la vostra activitat mentre navegueu. Per canviar-ho, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">configureu el navegador perquè recordi l'historial</a>.
en-US
Based on your current settings, { -brand-short-name } doesn’t remember your activity as you browse. To change that, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">change your history settings to remember your history</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-opentabs-current-window-header.title
ca
Finestra { $winID } (actual)
en-US
Window { $winID } (Current)
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-bookmark-tab.label
ca
Afegeix la pestanya actual a les adreces d'interès
en-US
Bookmark Current Tab
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-migrating-description
ca
Els elements següents s'estan important en aquests moments
en-US
The following items are currently being imported
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-description-default
ca
<b>Utilitza els meus colors actuals del { -brand-short-name }.</b>
en-US
<b>Use my current { -brand-short-name } colors.</b>
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-tooltip-default2.title
ca
Colors actuals del { -brand-short-name }
en-US
Current { -brand-short-name } colors
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-welcome-steps-indicator-label.aria-label
ca
Progrés: pas { $current } de { $total }
en-US
Progress: step { $current } of { $total }
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-alert
ca
Es reemplaçarà tot el contingut actual de les vostres adreces d'interès amb la còpia de seguretat. N'esteu segur?
en-US
This will replace all of your current bookmarks with the backup. Are you sure?
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-country-warning-message
ca
Actualment l'emplenament automàtic de formularis només està disponible per a alguns països.
en-US
Form Autofill is currently available only for certain countries.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
certs-enable-ocsp.label
ca
Consulta els servidors de resposta OCSP per confirmar la validesa actual dels certificats
en-US
Query OCSP responder servers to confirm the current validity of certificates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-fips-title
ca
Us trobeu en mode FIPS. El FIPS requereix una contrasenya principal que no sigui buida.
en-US
You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty Primary Password.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
is-default
ca
Actualment el { -brand-short-name } és el navegador per defecte
en-US
{ -brand-short-name } is currently your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-bookmark
ca
Heu triat una paraula clau que ja utilitza una adreça d'interès. Seleccioneu-ne una altra.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by a bookmark. Please select another.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-engine
ca
Heu triat una paraula clau que ja utilitza «{ $name }». Seleccioneu-ne una altra.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by “{ $name }”. Please select another.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-total-size
ca
Les galetes, les dades dels llocs i la memòria cau actualment ocupen { $value } { $unit } d'espai de disc.
en-US
Your stored cookies, site data, and cache are currently using { $value } { $unit } of disk space.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
ca
{ $tabCount -> [1] Utilitza la pàgina actual *[other] Utilitza les pàgines actuals }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking
ca
Actualment totes les proteccions estan desactivades. Trieu quins elements de seguiment voleu blocar en els paràmetres de protecció del { -brand-short-name }.
en-US
All protections are currently turned off. Choose which trackers to block by managing your { -brand-short-name } protections settings.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-handling-undetected
ca
Aquest lloc no és compatible ara per ara
en-US
Site currently not supported
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-dynamic-subtitle-1
ca
Warning: Source string is missing
en-US
See how reliable product reviews are on <b>{ $currentSite }</b> before you buy. Review Checker, an experimental feature from { -brand-product-name }, is built right into the browser. It works on <b>{ $secondSite }</b> and <b>{ $thirdSite }</b>, too.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-single-subtitle
ca
Warning: Source string is missing
en-US
See how reliable product reviews are on <b>{ $currentSite }</b> before you buy. Review Checker, an experimental feature from { -brand-product-name }, is built right into the browser.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-welcome-steps-indicator-label.aria-label
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Progress: step { $current } of { $total }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
reloadButton.tooltip
ca
Actualitza la pàgina actual (%S)
en-US
Reload current page (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockInsecure2
ca
La baixada es farà oferir mitjançant HTTP tot i que el document actual s'ha tramès mitjançant una connexió HTTPS segura. Si continueu, la baixada podria resultar malmesa o manipulada durant el procés de baixada.
en-US
The download is offered over HTTP even though the current document was delivered over a secure HTTPS connection. If you proceed, the download may be corrupted or tampered with during the download process.
Entity # all locales browser • chrome • browser • shellservice.properties
setDefaultBrowserMessage
ca
Actualment el %S no és el vostre navegador per defecte. Voleu fer que ho sigui?
en-US
%S is not currently set as your default browser. Would you like to make it your default browser?
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
netOffline
ca
El Firefox està actualment en mode fora de línia i no es pot navegar.
en-US
Firefox is currently in offline mode and can’t browse the Web.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
bookmark1.title
ca
Pàgina actual (mostra l'URL de la pàgina actual)
en-US
Current Page (View URL from Current Page)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
bookmark1_label
ca
Pàgina actual
en-US
Current Page
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
current_outline_item.title
ca
Cerca l'element d'esquema actual
en-US
Find Current Outline Item
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
current_outline_item_label
ca
Element d'esquema actual
en-US
Current Outline Item
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[few]
ca
{{current}} de {{total}} coincidències
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[many]
ca
{{current}} de {{total}} coincidències
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[one]
ca
{{current}} de {{total}} coincidència
en-US
{{current}} of {{total}} match
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[other]
ca
{{current}} de {{total}} coincidències
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_match_count[two]
ca
{{current}} de {{total}} coincidències
en-US
{{current}} of {{total}} matches
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-action-push2.disabledTitle
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Service Worker push is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-action-start2.disabledTitle
ca
L'inici d'un procés de treball de servei està desactivat pel multiprocés del { -brand-shorter-name }
en-US
Service Worker start is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-inspect-action-disabled.title
ca
La inspecció dels processos de treball de servei està desactivada pel multiprocés del { -brand-shorter-name }
en-US
Service Worker inspection is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.description.general.p1
ca
L'inspector d'accessibilitat permet examinar l'arbre d'accessibilitat de la pàgina actual, que utilitzen els lectors de pantalla i altres tecnologies d'assistència. %S
en-US
Accessibility Inspector lets you examine the current page’s accessibility tree, which is used by screen readers and other assistive technologies. %S
Entity # all locales devtools • client • animationinspector.properties
panel.noAnimation
ca
No s'ha trobat cap animació per a l'element actual.\nSeleccioneu un altre element de la pàgina.
en-US
No animations were found for the current element.\nPick another element from the page.
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-empty-suggestions2
ca
Warning: Source string is missing
en-US
If the current page should have a service worker, you could look for errors in the <a>Console</a> or step through your service worker registration in the <span>Debugger</span>.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
showIgnoredSources.tooltip.label
ca
Warning: Source string is missing
en-US
This will show all the ignored sources (which are currently hidden) in the tree.
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.noFontsUsedOnCurrentElement
ca
No s’utilitza cap tipus de lletra en l’element actual.
en-US
No fonts used on the current element.
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.unavailableChildren.title
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Children of this element are unavailable with the current Browser Toolbox mode
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-context-triggers-page-refresh
ca
* Només la sessió actual, recarrega la pàgina
en-US
* Current session only, reloads the page
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-disable-javascript-tooltip.title
ca
Activeu aquesta opció per inhabilitar el JavaScript en la pestanya actual. Aquest paràmetre s'oblidarà quan tanqueu la pestanya o la caixa d'eines.
en-US
Turning this option on will disable JavaScript for the current tab. If the tab or the toolbox is closed then this setting will be forgotten.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-tool-not-supported-label
ca
* No és compatible amb l'element actual de la caixa d'eines
en-US
* Not supported for current toolbox target
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFullPageManual
ca
Cert si la captura de pantalla ha d'incloure les parts de la pàgina web que queden fora dels límits visibles actuals.
en-US
True if the screenshot should also include parts of the webpage which are outside the current scrolled bounds.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationTextTooLong
ca
Escurceu el text a %S caràcters o menys (actualment en feu servir %S).
en-US
Please shorten this text to %S characters or less (you are currently using %S characters).
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationTextTooShort
ca
Utilitzeu com a mínim %S caràcters (actualment n'esteu utilitzant %S).
en-US
Please use at least %S characters (you are currently using %S characters).
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotFocusedTab
ca
S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè l'element que ho ha sol·licitat no està en la pestanya que actualment té el focus.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is not in the currently focused tab.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ImportMapExternalNotSupported
ca
Warning: Source string is missing
en-US
External import maps are not supported: <script type='importmap'> with a src attribute is currently not supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaElementAudioCaptureOfMediaStreamError
ca
Warning: Source string is missing
en-US
The captured HTMLMediaElement is playing a MediaStream. Applying volume or mute status is not currently supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamAudioSourceNodeDifferentRate
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Connecting AudioNodes from AudioContexts with different sample-rate is currently not supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedInUse
ca
S'ha denegat la sol·licitud de bloqueig del punter perquè actualment el punter està controlat per un altre document.
en-US
Request for pointer lock was denied because the pointer is currently controlled by a different document.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEndTagDidNotMatchCurrentOpenElement
ca
L'etiqueta final «%1$S» no coincideix amb el nom de l'element que hi havia obert («%2$S»).
en-US
End tag “%1$S” did not match the name of the current open element (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningHasCurrentColor
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Animations of ‘background-color’ cannot be run on the compositor with ‘current-color’ keyframe.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
PERR_NOT_AVAILABLE
ca
Algunes funcions d'impressió no estan disponibles actualment.
en-US
Some printing functionality is not currently available.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CKL_CONFLICT
ca
La CKL nova té un emissor diferent que l'actual. Suprimiu la CKL actual.
en-US
New CKL has different issuer than current CKL. Delete current CKL.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_CRL
ca
La CRL nova no està després de l'actual.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_KRL
ca
La KRL nova no és després que l'actual.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_HANDSHAKE_NOT_COMPLETED
ca
No es pot iniciar una altra conformitat de connexió SSL fins que aquesta no es completi.
en-US
Cannot initiate another SSL handshake until current handshake is complete.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorExpiredNow
ca
El certificat ha vençut el %1$S. L'hora actual és %2$S.
en-US
The certificate expired on %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorNotYetValidNow
ca
El certificat no serà vàlid fins al %1$S. L'hora actual és %2$S.
en-US
The certificate will not be valid until %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
add-exception-expired-long
ca
El certificat actualment no és vàlid. Podria ser que l'hagin robat o s'hagi perdut i algú l'estigués utilitzant per suplantar aquest lloc.
en-US
The certificate is not currently valid. It may have been stolen or lost, and could be used by someone to impersonate this site.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
change-password-old
ca
Contrasenya actual:
en-US
Current password:
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-incorrect-pw
ca
No heu introduït la contrasenya actual correcta. Torneu-ho a provar.
en-US
You did not enter the correct current password. Please try again.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-change2empty-in-fips-mode
ca
Us trobeu en mode FIPS. El FIPS requereix una contrasenya que no sigui buida.
en-US
You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty password.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterCredentialsCrossOrigin
ca
Aquest lloc us demana que inicieu la sessió. Avís: La vostra informació d'inici de sessió es compartirà amb %S, i no amb el lloc web que esteu visitant actualment.
en-US
This site is asking you to sign in. Warning: Your login information will be shared with %S, not the website you are currently visiting.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
ca
%1$S sol·licita el vostre nom d'usuari i contrasenya. AVÍS: La contrasenya no s'enviarà al lloc web que esteu visitant actualment.
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
legacy-extensions-description
ca
Aquestes extensions no compleixen els estàndards actuals del { -brand-short-name } i s'han desactivat. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Més informació sobre els canvis en els complements</label>
en-US
These extensions do not meet current { -brand-short-name } standards so they have been deactivated. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Learn about the changes to add-ons</label>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-adhoc-explanation
ca
Warning: Source string is missing
en-US
For more <i>ad hoc</i> testing, you can also determine the current value of a particular piece of instrumentation by opening a devtools console here on <code>about:glean</code> and using the <code>testGetValue()</code> API like <code>Glean.metricCategory.metricName.testGetValue()</code>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-adhoc-explanation2
ca
Warning: Source string is missing
en-US
For more <i>ad hoc</i> testing, you can also determine the current value of a particular piece of instrumentation by opening a devtools console here on <code>about:glean</code> and using the <code>testGetValue()</code> API like <code>Glean.metricCategory.metricName.testGetValue()</code> for a metric named <code>metric.category.metric_name</code>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-current-log-file
ca
Fitxer de registre actual:
en-US
Current log file:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-currently-enabled-log-modules
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Currently enabled log modules:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
current-worker-url
ca
<strong>URL del procés de treball actual:</strong> <a data-l10n-name="link">{ $url }</a>
en-US
<strong>Current Worker URL:</strong> <a data-l10n-name="link">{ $url }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-current-data-sidebar
ca
dades actuals
en-US
current data
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-current-store
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Current Store:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-data-details-current
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>“. You are looking at the current data.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-no-data-to-display
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Sorry! There is currently no data available in “{ $sectionName }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-no-search-results
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Sorry! There are no results in { $sectionName } for “{ $currentSearchText }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-show-current-data
ca
Dades actuals
en-US
Current data
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-disabled.aria-label
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-disabled.title
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Unblock this module (blocklist currently disabled)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled.aria-label
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled.title
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module.aria-label
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Currently blocked. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module.title
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Currently blocked. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock.aria-label
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Currently blocked. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock.title
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Currently blocked. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-current-pin-label
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Current PIN:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWindowsMessages.ftl
windows-messages-intro
ca
Aquesta pàgina mostra els missatges més recents enviats per Windows a les finestres del navegador { -brand-short-name }. L'entrada en negreta representa aquesta finestra. Tingueu en compte que aquesta pàgina mostra els missatges més recents en el moment en què es va carregar la pàgina; per a veure els actuals caldrà actualitzar la pàgina.
en-US
This page shows the most recent messages sent by Windows to the { -brand-short-name } browser windows. The bolded entry represents this window. Note that this page shows the most recent messages at the time the page was loaded; to see current ones you will need to refresh the page.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-debug-file
ca
Fitxer de registre actual
en-US
Current log file
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-debug-modules
ca
Mòduls de registre actuals
en-US
Current log modules
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
ca
«{ $extension }» s'ha actualitzat. Heu d'aprovar els permisos nous per instal·lar la versió actualitzada. Feu clic a «Cancel·la» per mantenir la versió actual de l'extensió. Aquesta extensió tindrà permís per:
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
ca
{ $total -> [one] Coincidència { $current } de { $total } *[other] Coincidències { $current } de { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
ca
Segons el vostre ordinador, la data i l'hora actuals són: { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, cosa que impedeix al { -brand-short-name } establir una connexió segura. Per visitar <b>{ $hostname }</b>, actualitzeu el rellotge de l'ordinador als paràmetres del sistema per tal que coincideixi amb la data i hora actuals i el fus horari i, a continuació, torneu a carregar <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ckl-conflict
ca
La CKL nova té un emissor diferent que l'actual. Suprimiu la CKL actual.
en-US
New CKL has different issuer than current CKL. Delete current CKL.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-crl
ca
La CRL nova no està després de l'actual.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-krl
ca
La KRL nova no és després que l'actual.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-handshake-not-completed
ca
No es pot iniciar una altra conformitat de connexió SSL fins que aquesta no es completi.
en-US
Cannot initiate another SSL handshake until current handshake is complete.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-bookmark-button-label
ca
Pàgina actual
en-US
Current Page
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-bookmark-button.title
ca
Pàgina actual (mostra l'URL de la pàgina actual)
en-US
Current Page (View URL from Current Page)
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-current-outline-item-button-label
ca
Element d'esquema actual
en-US
Current Outline Item
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-current-outline-item-button.title
ca
Cerca l'element d'esquema actual
en-US
Find Current Outline Item
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-match-count
ca
Warning: Source string is missing
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
incorrect-pp
ca
No heu introduït la contrasenya principal actual correcta. Torneu-ho a provar.
en-US
You did not enter the correct current Primary Password. Please try again.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
pp-change2empty-in-fips-mode
ca
Us trobeu en mode FIPS. El FIPS requereix una contrasenya principal que no sigui buida.
en-US
You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty Primary Password.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
remove-info.value
ca
Heu d'introduir la vostra contrasenya actual per continuar:
en-US
You must enter your current password to proceed:
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
remove-password-old-password.value
ca
Contrasenya actual:
en-US
Current password:
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
set-password-old-password
ca
Contrasenya actual:
en-US
Current password:
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-page-range-current
ca
Actual
en-US
Current
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.