Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit

No matching results for the string Crash Reports for the locale fi

Displaying 16 results for the string Crash Reports in en-US:

Entity fi en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
fi
Kaatumisilmoitukset auttavat meitä tunnistamaan ongelmia ja tekemään { -brand-short-name }ista paremman.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
fi
{ $reportCount -> [one] Yksi kaatumisilmoitus on lähettämättä *[other] { $reportCount } kaatumisilmoitusta on lähettämättä }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-backlogged-crash-reports-with-link
fi
Salli, että { -brand-short-name } lähettää lähettämättömät kaatumisraportit puolestasi <a data-l10n-name="crash-reports-link">Lue lisää</a>
en-US
Allow { -brand-short-name } to send backlogged crash reports on your behalf <a data-l10n-name="crash-reports-link">Learn more</a>
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crash-reports-title
fi
Kaatumisilmoitukset
en-US
Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crashes-submitted-label
fi
Lähetetyt kaatumisilmoitukset
en-US
Submitted Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crashes-unsubmitted-label
fi
Lähettämättömät kaatumisilmoitukset
en-US
Unsubmitted Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
delete-submitted-description
fi
Tämä poistaa listan lähetetyistä kaatumisilmoituksista, mutta ei poista lähetettyjä tietoja. Toimintoa ei voi perua.
en-US
This will remove the list of submitted crash reports but will not delete the submitted data. This cannot be undone.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
delete-unsubmitted-description
fi
Tämä poistaa kaikki lähettämättömät kaatumisilmoitukset eikä toimintoa voi perua.
en-US
This will delete all unsubmitted crash reports and cannot be undone.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-config-label
fi
Tätä ohjelmaa ei ole asetettu näyttämään kaatumisilmoituksia. Asetuksen <code>breakpad.reportURL</code> arvon täytyy olla tosi.
en-US
This application has not been configured to display crash reports. The preference <code>breakpad.reportURL</code> must be set.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-reports-label
fi
Kaatumisilmoituksia ei ole lähetetty.
en-US
No crash reports have been submitted.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorEndOfLife
fi
Käyttämääsi versiota %sista ei enää tueta, eikä sen kaatumisilmoituksia oteta vastaan. Harkitse ohjelman päivittämistä tuettuun versioon.
en-US
The version of %s you are using is no longer supported. Crash reports are no longer being accepted for this version. Please consider upgrading to a supported version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-all-reports
fi
Kaikki kaatumisilmoitukset
en-US
All Crash Reports
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-no-config
fi
Tätä ohjelmaa ei ole säädetty näyttämään kaatumisilmoituksia.
en-US
This application has not been configured to display crash reports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-title
fi
Kaatumisilmoitukset
en-US
Crash Reports
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
fi
{ $reports -> [one] Kaikki kaatumisilmoitukset (sisältäen { $reports } lähetyslupaa odottavan ilmoituksen annetulla aikarajoituksella) *[other] Kaikki kaatumisilmoitukset (sisältäen { $reports } lähetyslupaa odottavaa ilmoitusta annetulla aikarajoituksella) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
fi
{ $days -> [one] Kaatumisilmoitukset viimeisen { $days } päivän aikana *[other] Kaatumisilmoitukset viimeisen { $days } päivän aikana }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.