Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit

No matching results for the string Crash Reports for the locale da

Displaying 16 results for the string Crash Reports in en-US:

Entity da en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
da
Fejlrapporter hjælper os med at diagnosticere problemer og gøre { -brand-short-name } bedre.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
da
{ $reportCount -> [one] En fejlrapport er ikke blevet indsendt *[other] { $reportCount } fejlrapporter er ikke blevet indsendt. }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-backlogged-crash-reports-with-link
da
Tillad at { -brand-short-name } sender ophobede fejlrapporter på dine vegne <a data-l10n-name="crash-reports-link">Læs mere</a>
en-US
Allow { -brand-short-name } to send backlogged crash reports on your behalf <a data-l10n-name="crash-reports-link">Learn more</a>
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crash-reports-title
da
Fejlrapporter
en-US
Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crashes-submitted-label
da
Sendte fejlrapporter
en-US
Submitted Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crashes-unsubmitted-label
da
Ikke-sendte fejlrapporter
en-US
Unsubmitted Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
delete-submitted-description
da
Dette vil fjerne listen over sendte fejlrapporter, men vil ikke slette de sendte data. Dette kan ikke fortrydes.
en-US
This will remove the list of submitted crash reports but will not delete the submitted data. This cannot be undone.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
delete-unsubmitted-description
da
Dette vil slette alle ikke-sendte fejlrapporter og kan ikke fortrydes.
en-US
This will delete all unsubmitted crash reports and cannot be undone.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-config-label
da
Dette program er ikke konfigureret til at vise fejlrapporter. Indstillingen <code>breakpad.reportURL</code> skal være sat.
en-US
This application has not been configured to display crash reports. The preference <code>breakpad.reportURL</code> must be set.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-reports-label
da
Du har ikke indsendt nogen fejlrapporter.
en-US
No crash reports have been submitted.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorEndOfLife
da
Den version af %s du bruger er ikke længere understøttet. Fejlrapporter accepteres ikke længere for denne version. Overvej venligst at opgradere til en understøttet version.
en-US
The version of %s you are using is no longer supported. Crash reports are no longer being accepted for this version. Please consider upgrading to a supported version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-all-reports
da
Alle fejlrapporter
en-US
All Crash Reports
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-no-config
da
Dette program er ikke konfigureret til at vise fejlrapporter.
en-US
This application has not been configured to display crash reports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-title
da
Fejlrapporter
en-US
Crash Reports
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
da
{ $reports -> [one] Alle fejlrapporter (inklusive { $reports } afventende fejl i den angivne tidsramme) *[other] Alle fejlrapporter (inklusive { $reports } afventende fejl i den angivne tidsramme) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
da
{ $days -> [one] Fejlrapporter for det seneste døgn *[other] Fejlrapporter for de seneste { $days } døgn }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.