Transvision

Displaying 25 results for the string Chyby in cs:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
cs
<span>Chyby:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportováno)</span>
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
cs
<div data-l10n-name="details">Chyby:</div> <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="not-imported">(neimportováno)</div>
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
errors-tab
cs
Chyby
en-US
Errors
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
policy-errors
cs
Chyby v pravidlech
en-US
Policy Errors
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
cs
Tento doplněk nemohl být nainstalován z důvodu chyby souborového systému.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-get-reusable-masks-failed
cs
{ -relay-brand-name.gender -> [masculine] { -relay-brand-name } nenašel znovupoužitelné masky. Kód chyby HTTP: { $status }. [feminine] { -relay-brand-name } nenašla znovupoužitelné masky. Kód chyby HTTP: { $status }. [neuter] { -relay-brand-name } nenašlo znovupoužitelné masky. Kód chyby HTTP: { $status }. *[other] Služba { -relay-brand-name } nenašla znovupoužitelné masky. Kód chyby HTTP: { $status }. }
en-US
{ -relay-brand-name } could not find reusable masks. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-mask-generation-failed
cs
{ -relay-brand-name.gender -> [masculine] { -relay-brand-name } nedokázal vygenerovat novou masku. Kód chyby HTTP: { $status }. [feminine] { -relay-brand-name } nedokázala vygenerovat novou masku. Kód chyby HTTP: { $status }. [neuter] { -relay-brand-name } nedokázalo vygenerovat novou masku. Kód chyby HTTP: { $status }. *[other] Služba { -relay-brand-name } nedokázala vygenerovat novou masku. Kód chyby HTTP: { $status }. }
en-US
{ -relay-brand-name } could not generate a new mask. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
icon-error.alt
cs
Ikona chyby
en-US
Error icon
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
manifest-item-warnings
cs
Chyby a varování
en-US
Errors and Warnings
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-empty-suggestions2
cs
Pokud by měla mít aktuální stránka skript typu worker, případné jeho chyby najdete v<a>Konzoli</a>, jeho registraci si můžete projít v <span>Debuggeru</span>.
en-US
If the current page should have a service worker, you could look for errors in the <a>Console</a> or step through your service worker registration in the <span>Debugger</span>.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.debugTargetErrorPage.description
cs
Nedaří se připojit k cíli ladění. Detaily chyby naleznete níže:
en-US
Cannot connect to the debug target. See error details below:
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.cssFilterButton.inactive.tooltip
cs
Kaskádové styly budou znovu zkontrolovány na přítomnost chyb. Obnovením stránky se zobrazí také chyby z kaskádových stylů upravených z JavaScriptu.
en-US
Stylesheets will be reparsed to check for errors. Refresh the page to also see errors from stylesheets modified from Javascript.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.errorsFilterButton.label
cs
Chyby
en-US
Errors
Entity # all locales dom • chrome • layout • MediaDocument.properties
InvalidImage
cs
Obrázek „%S“ nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
en-US
The image \u201c%S\u201d cannot be displayed because it contains errors.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_POST_WARNING
cs
Nerozpoznaný kód chyby SSL.
en-US
Unrecognized SSL error code.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorCodePrefix3
cs
Kód chyby: %S
en-US
Error code: %S
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-server
cs
Tento seznam obsahuje výjimky pro chyby serverových certifikátů
en-US
These entries identify server certificate error exceptions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-parsing-errors-heading
cs
Chyby parsování SDP
en-US
SDP Parsing Errors
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-error-generic
cs
Přehrávání videa selhalo z důvodu neznámé chyby.
en-US
Video playback aborted due to an unknown error.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-error-network
cs
Přehrávání videa selhalo z důvodu chyby sítě.
en-US
Video playback aborted due to a network error.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-code-prefix
cs
Kód chyby: { $error }
en-US
Error code: { $error }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-code-prefix-link
cs
Kód chyby: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>
en-US
Error code: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-error-reporting-automatic
cs
{ -vendor-short-name.case-status -> [with-cases] Hlásit chyby jako je tato a pomoci tak { -vendor-short-name(case: "dat") } identifikovat a blokovat škodlivé stránky *[no-cases] Hlásit chyby jako je tato a pomoci tak organizaci { -vendor-short-name } identifikovat a blokovat škodlivé stránky }
en-US
Report errors like this to help { -vendor-short-name } identify and block malicious sites
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-code
cs
Kód chyby: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY
en-US
Error code: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-post-warning
cs
Nerozpoznaný kód chyby SSL.
en-US
Unrecognized SSL error code.

No matching results for the string Chyby for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.