Transvision

Displaying 18 results for the string Cache in sr:

Entity sr en-US
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.cacheDisabled
sr
Empty cache
en-US
Empty cache
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.cacheEnabled
sr
Primed cache
en-US
Primed cache
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalCached
sr
Cached responses: %S
en-US
Cached responses: %S
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.cache.cache
sr
Cache
en-US
Cache
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.cache.empty
sr
No cache information
en-US
No cache information
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.status.tooltip.cached
sr
%1$S %2$S (cached)
en-US
%1$S %2$S (cached)
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.status.tooltip.cachedworker
sr
%1$S %2$S (cached, service worker)
en-US
%1$S %2$S (cached, service worker)
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.tab.cache
sr
Cache
en-US
Cache
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.disableCache.label
sr
Disable cache
en-US
Disable Cache
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.disableCache.tooltip
sr
Disable HTTP cache
en-US
Disable HTTP cache
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.sizeCached
sr
cached
en-US
cached
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-cache-hint
sr
View and delete the cache storage entries by selecting a storage. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
en-US
View and delete the cache storage entries by selecting a storage. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-tree-labels-cache
sr
Cache Storage
en-US
Cache Storage
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-disable-http-cache-label
sr
Disable HTTP Cache (when toolbox is open)
en-US
Disable HTTP Cache (when toolbox is open)
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-disable-http-cache-tooltip.title
sr
Turning this option on will disable the HTTP cache for all tabs that have the toolbox open. Service Workers are not affected by this option.
en-US
Turning this option on will disable the HTTP cache for all tabs that have the toolbox open. Service Workers are not affected by this option.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
AppCacheWarning
sr
Application Cache API (AppCache) је застарео и ускоро ће бити уклоњен. Користите ServiceWorker за подршку ван мреже.
en-US
The Application Cache API (AppCache) is deprecated and will be removed at a future date. Please consider using ServiceWorker for offline support.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
active-cache-name
sr
<strong>Active Cache Name:</strong> { $name }
en-US
<strong>Active Cache Name:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
waiting-cache-name
sr
<strong>Waiting Cache Name:</strong> { $name }
en-US
<strong>Waiting Cache Name:</strong> { $name }

Displaying 52 results for the string Cache in en-US:

Entity sr en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-unknown-not-cached.value
sr
Непозната (није кеширана)
en-US
Unknown (not cached)
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
sr
Ова радња ће обрисати све податке повезане са { $hostOrBaseDomain }, укључујући историју, колачиће, кеш меморију и подешавања. Повезани обележивачи и лозинке неће бити уклоњени. Да ли сте сигурни да желите да наставите?
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cache-empty.label
sr
Кеширани веб садржај
en-US
Cached Web Content
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cache-with-data.label
sr
Кеширани веб садржај ({ $amount } { $unit })
en-US
Cached Web Content ({ $amount } { $unit })
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
sr
Чишћење свих колачића и података сајтова које { -brand-short-name } складишти вас може одјавити са веб сајтова и може уклонити ванмрежни веб садржај. Чишћење кешираних података неће утицати на ваше пријаве.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-total-size
sr
Ускладиштени колачићи, подаци о сајтовима и кеш тренутно заузимају { $value } { $unit } простора на диску.
en-US
Your stored cookies, site data, and cache are currently using { $value } { $unit } of disk space.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-total-size-calculating
sr
Рачунам податке сајта и кеш меморију
en-US
Calculating site data and cache size
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
item-cache.label
sr
Кеш
en-US
Cache
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.cacheDisabled
sr
Empty cache
en-US
Empty cache
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.cacheEnabled
sr
Primed cache
en-US
Primed cache
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalCached
sr
Cached responses: %S
en-US
Cached responses: %S
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.cache.cache
sr
Cache
en-US
Cache
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.cache.empty
sr
No cache information
en-US
No cache information
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.status.tooltip.cached
sr
%1$S %2$S (cached)
en-US
%1$S %2$S (cached)
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.status.tooltip.cachedworker
sr
%1$S %2$S (cached, service worker)
en-US
%1$S %2$S (cached, service worker)
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.tab.cache
sr
Cache
en-US
Cache
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.disableCache.label
sr
Disable cache
en-US
Disable Cache
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.disableCache.tooltip
sr
Disable HTTP cache
en-US
Disable HTTP cache
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.sizeCached
sr
cached
en-US
cached
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-cache-hint
sr
View and delete the cache storage entries by selecting a storage. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
en-US
View and delete the cache storage entries by selecting a storage. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-tree-labels-cache
sr
Cache Storage
en-US
Cache Storage
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-disable-http-cache-label
sr
Disable HTTP Cache (when toolbox is open)
en-US
Disable HTTP Cache (when toolbox is open)
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-disable-http-cache-tooltip.title
sr
Turning this option on will disable the HTTP cache for all tabs that have the toolbox open. Service Workers are not affected by this option.
en-US
Turning this option on will disable the HTTP cache for all tabs that have the toolbox open. Service Workers are not affected by this option.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
AppCacheWarning
sr
Application Cache API (AppCache) је застарео и ускоро ће бити уклоњен. Користите ServiceWorker за подршку ван мреже.
en-US
The Application Cache API (AppCache) is deprecated and will be removed at a future date. Please consider using ServiceWorker for offline support.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SERVER_CACHE_NOT_CONFIGURED
sr
Серверски кеш SSL-а није подешен и није онемогућен за овај прикључак.
en-US
SSL server cache not configured and not disabled for this socket.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SESSION_NOT_FOUND
sr
Клијентов ID за сесију SSL није пронађен у серверовом кешу за сесије.
en-US
Client’s SSL session ID not found in server’s session cache.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-dns-clear-cache-button
sr
Очисти DNS кеш
en-US
Clear DNS Cache
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-rcwn-cache-not-slow
sr
Брз неуспореног кеша
en-US
Cache not slow count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-rcwn-cache-slow
sr
Број успореног кеша
en-US
Cache slow count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-rcwn-cache-won-count
sr
Кеш је победио
en-US
Cache won count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-rcwn-operation
sr
Кеш операције
en-US
Cache Operation
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
active-cache-name
sr
<strong>Active Cache Name:</strong> { $name }
en-US
<strong>Active Cache Name:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
waiting-cache-name
sr
<strong>Waiting Cache Name:</strong> { $name }
en-US
<strong>Waiting Cache Name:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
clear-startup-cache-label
sr
Избриши предмеморију покретања
en-US
Clear startup cache
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
clear-startup-cache-title
sr
Покушајте да избришете предмеморију покретања
en-US
Try clearing the startup cache
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-dialog-title2
sr
Рестартовати { -brand-short-name(case: "acc") } да бисте обрисали кеш покретања?
en-US
Restart { -brand-short-name } to clear startup cache?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-disk-cache-path
sr
Путања до дисковног кеша
en-US
Disk Cache Path
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-found-disk-cache-on-init
sr
Дисковни кеш пронађен током иницијализације
en-US
Found Disk Cache on Init
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-ignore-disk-cache
sr
Игноришите дисковни кеш
en-US
Ignore Disk Cache
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-title
sr
Кеш покретања
en-US
Startup Cache
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-wrote-to-disk-cache
sr
Записано у дисковни кеш
en-US
Wrote to Disk Cache
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cache-entries
sr
Уноси кеша
en-US
Cache Entries
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cache-ncache-entries
sr
Број негативних уноса кеша
en-US
Number of negative cache entries
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cache-ncache-expiry
sr
Истек негативног кеша
en-US
Negative cache expiry
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cache-pcache-entries
sr
Број позитивних уноса кеша
en-US
Number of positive cache entries
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cache-pcache-expiry
sr
Истек позитивног кеша
en-US
Positive cache expiry
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cache-title
sr
Кеш
en-US
Cache
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-abouthome-startup-cache-description
sr
Кеш меморија за почетни about:home документ, који се подразумевано учитава при покретању. Сврха кеша је побољшање перформанси покретања.
en-US
A cache for the initial about:home document that is loaded by default at startup. The purpose of the cache is to improve startup performance.
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-abouthome-startup-cache.label
sr
Кеш покретања странице about:home
en-US
about:home startup cache
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-not-cached-intro
sr
Тражени документ није доступан у кешу програма { -brand-short-name }.
en-US
The requested document is not available in { -brand-short-name }’s cache.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-server-cache-not-configured
sr
Серверски кеш SSL-а није подешен и није онемогућен за овај прикључак.
en-US
SSL server cache not configured and not disabled for this socket.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-session-not-found
sr
Клијентов ID за сесију SSL није пронађен у серверовом кешу за сесије.
en-US
Client’s SSL session ID not found in server’s session cache.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.