Transvision

Displaying 14 results for the string Bytes in nb-NO:

Entity nb-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
nb-NO
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_kb
nb-NO
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
en-US
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_mb
nb-NO
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
en-US
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes
nb-NO
Bytes
en-US
Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes.tooltip
nb-NO
The number of bytes consumed by this group, excluding subgroups
en-US
The number of bytes taken up by this group, excluding subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.retainedSize
nb-NO
Retained Size (Bytes)
en-US
Retained Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.shallowSize
nb-NO
Shallow Size (Bytes)
en-US
Shallow Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes
nb-NO
Total Bytes
en-US
Total Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes.tooltip
nb-NO
The number of bytes consumed by this group, including subgroups
en-US
The number of bytes taken up by this group, including subgroups
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFrame
nb-NO
Bytestrømmen var feil i henhold til tegnkodingen som ble arvet fra det overordnede dokumentet. Tegnkodingen må deklareres i Content-Type HTTP-headeren, ved å bruke en meta-tag eller ved å bruke et byte-rekkefølgemerke.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-received
nb-NO
Bytes mottatt
en-US
Bytes Received
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-sent
nb-NO
Bytes sendt
en-US
Bytes Sent
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-kb
nb-NO
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
en-US
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-mb
nb-NO
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)
en-US
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)

Displaying 23 results for the string Bytes in en-US:

Entity nb-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
nb-NO
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_kb
nb-NO
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
en-US
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_mb
nb-NO
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
en-US
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes
nb-NO
Bytes
en-US
Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes.tooltip
nb-NO
The number of bytes consumed by this group, excluding subgroups
en-US
The number of bytes taken up by this group, excluding subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.retainedSize
nb-NO
Retained Size (Bytes)
en-US
Retained Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.shallowSize
nb-NO
Shallow Size (Bytes)
en-US
Shallow Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes
nb-NO
Total Bytes
en-US
Total Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes.tooltip
nb-NO
The number of bytes consumed by this group, including subgroups
en-US
The number of bytes taken up by this group, including subgroups
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSalt
nb-NO
ServiceWorkeren for området ‘%1$S’ klarte ikke å dekryptere en push-melding. ‘salt‘-parameteret i 'Encryption'-headeren må være base64url-kodet (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), og være på minst 16 byte før koding. Se https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for mer informasjon.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘salt‘ parameter in the ‘Encryption‘ header must be base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), and be at least 16 bytes before encoding. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSenderKey
nb-NO
ServiceWorkeren for området ‘%1$S’ klarte ikke å dekryptere en push-melding. ‘dh‘-parameteret i ‘Crypto-Key‘-headern må være app-serverens offentlige Diffie-Hellman-nøkkel, må være base64-url-kodet (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) og i “uncompressed” eller “raw” form (65 byte før koding). Se https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for mer informasjon.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘dh‘ parameter in the ‘Crypto-Key‘ header must be the app server’s Diffie-Hellman public key, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) and in “uncompressed” or “raw” form (65 bytes before encoding). See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerLengthOverLimitation
nb-NO
HTTP Referrer header: Lengden er over grensen på «%1$S» byte - reduserer referrer header ned til opphav: «%2$S»
en-US
HTTP Referrer header: Length is over “%1$S” bytes limit - stripping referrer header down to origin: “%2$S”
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerOriginLengthOverLimitation
nb-NO
HTTP Referrer header: Lengden for opphav innen referrer er over grensen på «%1$S» byte - fjerner referrer med opphav: «%2$S».
en-US
HTTP Referrer header: Length of origin within referrer is over “%1$S” bytes limit - removing referrer with origin “%2$S”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-received
nb-NO
Bytes mottatt
en-US
Bytes Received
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-sent
nb-NO
Bytes sendt
en-US
Bytes Sent
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-received
nb-NO
Byte mottatt:
en-US
Bytes received:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-sent
nb-NO
Byte sendt:
en-US
Bytes sent:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-max-padding-bytes-sec
nb-NO
Maksimal utfylling (byte/sek)
en-US
Maximum Padding (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-receive-bandwidth-bytes-sec
nb-NO
Båndbredde motta (byte/sek)
en-US
Receive Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-send-bandwidth-bytes-sec
nb-NO
Båndbredde sende (byte/sek)
en-US
Send Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-bytes
nb-NO
byte
en-US
bytes
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-kb
nb-NO
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
en-US
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-mb
nb-NO
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)
en-US
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.