Transvision

Displaying 26 results for the string Bytes in fy-NL:

Entity fy-NL en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
fy-NL
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_kb
fy-NL
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
en-US
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_mb
fy-NL
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
en-US
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes
fy-NL
Bytes
en-US
Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes.tooltip
fy-NL
It oantal troch dizze groep ynnommen bytes, eksklusyf subgroepen
en-US
The number of bytes taken up by this group, excluding subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.retainedSize
fy-NL
Behâlden grutte (Bytes)
en-US
Retained Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.shallowSize
fy-NL
Oerflakkige grutte (Bytes)
en-US
Shallow Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes
fy-NL
Bytes totaal
en-US
Total Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes.tooltip
fy-NL
It oantal troch dizze groep ynnommen bytes, ynklusyf subgroepen
en-US
The number of bytes taken up by this group, including subgroups
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSalt
fy-NL
It is de ServiceWorker foar scope ‘%1$S’ net slagge in push-berjocht te ûntsiferjen. De parameter ‘salt’ yn de header ‘Encryption’ moat fersifere wêze mei base-64-url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) en op syn minst 16 bytes yn-it-foar fersifering). Mear ynfo op https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘salt‘ parameter in the ‘Encryption‘ header must be base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), and be at least 16 bytes before encoding. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSenderKey
fy-NL
It is de ServiceWorker foar scope ‘%1$S’ net slagge in push-berjocht te ûntsiferjen. De parameter ‘dh’ yn de header ‘Crypto-Key’ moat publike Diffie-Hellman-kaai fan de app-server wêze, fersifere mei base-64-url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) en yn de foarm ‘net-komprimearre’ of ‘raw’ (65 bytes yn-it-foar fersifering). Mear ynfo op https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘dh‘ parameter in the ‘Crypto-Key‘ header must be the app server’s Diffie-Hellman public key, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) and in “uncompressed” or “raw” form (65 bytes before encoding). See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncError
fy-NL
De bytestream wie net korrekt neffens de opjûne tekenset. De tekensetdeklaraasje is mooglik net korrekt.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was declared. The character encoding declaration may be incorrect.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFrame
fy-NL
De bytestream wie net korrekt neffens de tekenset dy’t oernommen waard fan it boppelizzende dokumint. De tekenset moat deklarearre wurde yn de HTTP-header Content-Type, mei help fan in metatag of mei in bytefolchoardemarkearing.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFramePlain
fy-NL
De bytestream wie net korrekt neffens de tekenset dy’t oernommen waard fan it boppelizzende dokumint. De tekenset moat deklarearre wurde yn de HTTP-header Content-Type of mei help fan in bytefolchoardemarkearing.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerLengthOverLimitation
fy-NL
HTTP Referrer header: De lingte is grutter as de limyt fan ‘%1$S’ bytes – referrer header wurdt werombrocht nei iet orizjineel: ‘%2$S’
en-US
HTTP Referrer header: Length is over “%1$S” bytes limit - stripping referrer header down to origin: “%2$S”
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerOriginLengthOverLimitation
fy-NL
HTTP Referrer header: De lingte fan it orizjineel yn de referrer is grutter as de limyt fan ‘%1$S’ bytes – referrer mei oarsprong ‘%2$S’ wurdt fuortsmiten.
en-US
HTTP Referrer header: Length of origin within referrer is over “%1$S” bytes limit - removing referrer with origin “%2$S”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-received
fy-NL
Bytes ûntfongen
en-US
Bytes Received
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-sent
fy-NL
Bytes ferstjoerd
en-US
Bytes Sent
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-received
fy-NL
Bytes ûntfongen:
en-US
Bytes received:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-sent
fy-NL
Bytes ferstjoerd:
en-US
Bytes sent:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-max-padding-bytes-sec
fy-NL
Maksimale opfolling (bytes/sek)
en-US
Maximum Padding (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-receive-bandwidth-bytes-sec
fy-NL
Bânbreedte foar ûntfangen (bytes/sek)
en-US
Receive Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-send-bandwidth-bytes-sec
fy-NL
Bânbreedte foar ferstjoeren (bytes/sek)
en-US
Send Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-bytes
fy-NL
bytes
en-US
bytes
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-kb
fy-NL
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
en-US
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-mb
fy-NL
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)
en-US
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)

Displaying 23 results for the string Bytes in en-US:

Entity fy-NL en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
fy-NL
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_kb
fy-NL
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
en-US
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_mb
fy-NL
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
en-US
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes
fy-NL
Bytes
en-US
Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes.tooltip
fy-NL
It oantal troch dizze groep ynnommen bytes, eksklusyf subgroepen
en-US
The number of bytes taken up by this group, excluding subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.retainedSize
fy-NL
Behâlden grutte (Bytes)
en-US
Retained Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.shallowSize
fy-NL
Oerflakkige grutte (Bytes)
en-US
Shallow Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes
fy-NL
Bytes totaal
en-US
Total Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes.tooltip
fy-NL
It oantal troch dizze groep ynnommen bytes, ynklusyf subgroepen
en-US
The number of bytes taken up by this group, including subgroups
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSalt
fy-NL
It is de ServiceWorker foar scope ‘%1$S’ net slagge in push-berjocht te ûntsiferjen. De parameter ‘salt’ yn de header ‘Encryption’ moat fersifere wêze mei base-64-url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) en op syn minst 16 bytes yn-it-foar fersifering). Mear ynfo op https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘salt‘ parameter in the ‘Encryption‘ header must be base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), and be at least 16 bytes before encoding. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSenderKey
fy-NL
It is de ServiceWorker foar scope ‘%1$S’ net slagge in push-berjocht te ûntsiferjen. De parameter ‘dh’ yn de header ‘Crypto-Key’ moat publike Diffie-Hellman-kaai fan de app-server wêze, fersifere mei base-64-url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) en yn de foarm ‘net-komprimearre’ of ‘raw’ (65 bytes yn-it-foar fersifering). Mear ynfo op https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘dh‘ parameter in the ‘Crypto-Key‘ header must be the app server’s Diffie-Hellman public key, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) and in “uncompressed” or “raw” form (65 bytes before encoding). See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerLengthOverLimitation
fy-NL
HTTP Referrer header: De lingte is grutter as de limyt fan ‘%1$S’ bytes – referrer header wurdt werombrocht nei iet orizjineel: ‘%2$S’
en-US
HTTP Referrer header: Length is over “%1$S” bytes limit - stripping referrer header down to origin: “%2$S”
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerOriginLengthOverLimitation
fy-NL
HTTP Referrer header: De lingte fan it orizjineel yn de referrer is grutter as de limyt fan ‘%1$S’ bytes – referrer mei oarsprong ‘%2$S’ wurdt fuortsmiten.
en-US
HTTP Referrer header: Length of origin within referrer is over “%1$S” bytes limit - removing referrer with origin “%2$S”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-received
fy-NL
Bytes ûntfongen
en-US
Bytes Received
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-sent
fy-NL
Bytes ferstjoerd
en-US
Bytes Sent
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-received
fy-NL
Bytes ûntfongen:
en-US
Bytes received:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-sent
fy-NL
Bytes ferstjoerd:
en-US
Bytes sent:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-max-padding-bytes-sec
fy-NL
Maksimale opfolling (bytes/sek)
en-US
Maximum Padding (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-receive-bandwidth-bytes-sec
fy-NL
Bânbreedte foar ûntfangen (bytes/sek)
en-US
Receive Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-send-bandwidth-bytes-sec
fy-NL
Bânbreedte foar ferstjoeren (bytes/sek)
en-US
Send Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-bytes
fy-NL
bytes
en-US
bytes
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-kb
fy-NL
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
en-US
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-mb
fy-NL
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)
en-US
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.