Transvision

Displaying 1 result for the string Bytes in eo:

Entity eo en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
eo
{ $bytes -> [one] { $kb } KO ({ $bytes } okteto) *[other] { $kb } KO ({ $bytes } oktetoj) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }

Displaying 23 results for the string Bytes in en-US:

Entity eo en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
eo
{ $bytes -> [one] { $kb } KO ({ $bytes } okteto) *[other] { $kb } KO ({ $bytes } oktetoj) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_kb
eo
{{size_kb}} KO ({{size_b}} oktetoj)
en-US
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_mb
eo
{{size_mb}} MO ({{size_b}} oktetoj)
en-US
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes
eo
Oktetoj
en-US
Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes.tooltip
eo
La kvanto de oktetoj uzataj de tiu ĉi grupo, sen konsideri subgrupojn
en-US
The number of bytes taken up by this group, excluding subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.retainedSize
eo
Profunda grando (oktetoj)
en-US
Retained Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.shallowSize
eo
Supraĵa grando (oktetoj)
en-US
Shallow Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes
eo
Okteta sumo
en-US
Total Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes.tooltip
eo
La kvanto de oketotoj uzataj de tiu ĉi grupo, konsiderante ankaŭ subgrupojn
en-US
The number of bytes taken up by this group, including subgroups
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSalt
eo
La ServiceWorker por amplekso ‘%1$S’ ne sukcesis malĉifri mesaĝon push. La parametro ‘salt‘ en la mesaĝkapo ‘Encryption‘ devas esti kodita de base64url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), kaj esti minimume 16 oktetoj longa antaŭ kodigo. Vidu https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 por havi pli da informo.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘salt‘ parameter in the ‘Encryption‘ header must be base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), and be at least 16 bytes before encoding. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSenderKey
eo
La ServiceWorker por amplekso ‘%1$S’ ne sukcesis malĉifri mesaĝon push. La parametro ‘dh‘ en la mesaĝkapo ‘Crypto-Key‘ devas esti la publika ŝlosilo Diffie-Hellman de la servilo de programoj, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) kaj en “uncompressed” or “raw” formo (65 oktetoj antaŭ kodigo). Vidu https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 por havi pli da informo.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘dh‘ parameter in the ‘Crypto-Key‘ header must be the app server’s Diffie-Hellman public key, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) and in “uncompressed” or “raw” form (65 bytes before encoding). See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerLengthOverLimitation
eo
Mesaĝkapo HTTP Referrer: la longo superas la limon de “%1$S” oktetoj - ĝi estas reduktita al la origino: “%2$S”
en-US
HTTP Referrer header: Length is over “%1$S” bytes limit - stripping referrer header down to origin: “%2$S”
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerOriginLengthOverLimitation
eo
Mesaĝkapo HTTP Referrer: la longo de la origino en la referencanto superas la limon de “%1$S” oktetoj - la mesaĝkapo kun la origino “%2$S” estas forigita.
en-US
HTTP Referrer header: Length of origin within referrer is over “%1$S” bytes limit - removing referrer with origin “%2$S”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-received
eo
Oktetoj ricevitaj
en-US
Bytes Received
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-sent
eo
Oktetoj senditaj
en-US
Bytes Sent
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-received
eo
Oktetoj ricevitaj:
en-US
Bytes received:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-sent
eo
Oktetoj senditaj:
en-US
Bytes sent:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-max-padding-bytes-sec
eo
Maksimuma ŝtopado (oktetoj/sek)
en-US
Maximum Padding (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-receive-bandwidth-bytes-sec
eo
Trafiko ricevata (oktetoj/sek)
en-US
Receive Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-send-bandwidth-bytes-sec
eo
Trafiko sendata (oktetoj/sek)
en-US
Send Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-bytes
eo
oktetoj
en-US
bytes
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-kb
eo
{ $size_kb } KO ({ $size_b } oktetoj)
en-US
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-mb
eo
{ $size_mb } MO ({ $size_b } oktetoj)
en-US
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.