Transvision

Displaying 99 results for the string Browser in ro:

Entity ro en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-browser-only-import
ro
Dacă datele tale de autentificare sunt salvate în alt browser, le poți<a data-l10n-name="import-link">importa în { -brand-product-name }</a>
en-US
If your logins are saved in another browser, you can <a data-l10n-name="import-link">import them into { -brand-product-name }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
ro
Dacă datele tale de autentificare sunt salvate în afara { -brand-product-name }, le poți <a data-l10n-name="import-browser-link">importa dintr-un alt browser</a> sau <a data-l10n-name="import-file-link">dintr-un fișier</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-import-from-another-browser
ro
Importă din alt browser
en-US
Import from Another Browser
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
ro
Suplimentele și personalizările au fost eliminate, iar setările browserului au fost restaurate la cele implicite. Dacă acest lucru nu ți-a rezolvat problema, <a data-l10n-name="link-more">află mai multe despre ce poți face.</a>
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-developer-tools-subheader
ro
Instrumente pentru browser
en-US
Browser tools
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
ro
Sarcina de agent de navigare implicit verifică când navigatorul implicit se schimbă de pe { -brand-short-name } pe alt browser. Dacă modificarea are loc în circumstanțe suspecte, va cere utilizatorului să revină la { -brand-short-name } nu mai mult de două ori. Sarcina este instalată automat de { -brand-short-name } și vine reinstalată la actualizările { -brand-short-name }. Pentru dezactivarea sarcinii, actualizează preferința „default-browser-agent.enabled” de pe pagina about:config sau setarea politicii pentru companii { -brand-short-name } „DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.tooltiptext
ro
Importă marcaje dintr-un alt browser în { -brand-short-name }
en-US
Import bookmarks from another browser to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
tabs-toolbar.aria-label
ro
Filele browserului
en-US
Browser tabs
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-notification-message
ro
<strong>Setezi { -brand-short-name } ca browser implicit?</strong> Obține o navigare rapidă, în siguranță și privată oriunde intri pe net.
en-US
<strong>Set { -brand-short-name } as your default browser?</strong> Get fast, safe, and private browsing whenever you use the web.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-button-primary-pin
ro
Desemnează ca browser principal
en-US
Make primary browser
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin
ro
Păstrează { -brand-short-name } la îndemână — desemnează-l ca browser implicit și fixează-l în bara de activități.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and pin it to your taskbar.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin-mac
ro
Păstrează { -brand-short-name } la îndemână — desemnează-l ca browser implicit și fixează-l în Dock.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and keep it in your Dock.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-pin
ro
Desemnezi { -brand-short-name } ca browserul tău implicit?
en-US
Make { -brand-short-name } your primary browser?
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-import-from-another-browser.label
ro
Importă din alt browser
en-US
Import From Another Browser
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-browser-tools.label
ro
Uneltele browserului
en-US
Browser Tools
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-checkbox.label
ro
{ $browser -> [ie] Favorite [edge] Favorite *[other] Marcaje }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-label.value
ro
{ $browser -> [ie] Favorite [edge] Favorite *[other] Marcaje }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-checkbox.label
ro
{ $browser -> [firefox] Istoric de navigare și marcaje *[other] Istoric de navigare }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-label.value
ro
{ $browser -> [firefox] Istoric de navigare și marcaje *[other] istoric de navigare }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-close-source-browser
ro
Te rugăm să te asiguri că browserul selectat este închis înainte de a continua.
en-US
Please ensure the selected browser is closed before continuing.
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from-360se.label
ro
360 Secure Browser
en-US
360 Secure Browser
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-migrator-display-name-chromium-360se
ro
360 Secure Browser
en-US
360 Secure Browser
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-selection-header
ro
Importă date dintr-un browser
en-US
Import Browser Data
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-selection-option-with-profile
ro
{ $sourceBrowser } — { $profileName }
en-US
{ $sourceBrowser } — { $profileName }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-selection-option-without-profile
ro
{ $sourceBrowser }
en-US
{ $sourceBrowser }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-easy-setup-import-checkbox-label
ro
Importă dintr-un browser anterior
en-US
Import from previous browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-easy-setup-set-default-checkbox-label
ro
Setează { -brand-short-name } ca browser implicit
en-US
Set { -brand-short-name } as default browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-import-primary-button-label-no-attribution
ro
Importă dintr-un browser anterior
en-US
Import from previous browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-set-default-subtitle
ro
Folosește un browser susținut de o organizație non-profit. Îți apărăm confidențialitatea în timp ce navighezi pe web.
en-US
Use a browser backed by a non-profit. We defend your privacy while you zip around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-set-default-title
ro
Desemnează { -brand-short-name } drept browserul implicit
en-US
Make { -brand-short-name } your go-to browser
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-import-other-browser.label
ro
Importă date din alt browser
en-US
Import Data from Another Browser
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableAppUpdate
ro
Împiedică actualizarea browserului.
en-US
Prevent the browser from updating.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableDefaultBrowserAgent
ro
Împiedică agentul implicit de browser să ia orice măsură. Aplicabil numai pentru Windows; alte platforme nu au agentul.
en-US
Prevent the default browser agent from taking any actions. Only applicable to Windows; other platforms don’t have the agent.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableProfileImport
ro
Dezactivează comanda de meniu pentru importul de date din alte browsere.
en-US
Disable the menu command to Import data from another browser.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSystemAddonUpdate
ro
Împiedică browserul să instaleze și să actualizeze suplimente de sistem.
en-US
Prevent the browser from installing and updating system add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DontCheckDefaultBrowser
ro
Dezactivează verificarea de browser implicit la pornire.
en-US
Disable check for default browser on startup.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
always-check-default.label
ro
Verifică întotdeauna dacă { -brand-short-name } este browserul implicit
en-US
Always check if { -brand-short-name } is your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
is-default
ro
{ -brand-short-name } este în prezent browserul implicit
en-US
{ -brand-short-name } is currently your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
is-not-default
ro
{ -brand-short-name } nu este browserul implicit
en-US
{ -brand-short-name } is not your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
managed-notice
ro
Browserul este gestionat de organizația ta.
en-US
Your browser is being managed by your organization.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-data-migration-header
ro
Importă date dintr-un browser
en-US
Import Browser Data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
privacy-header
ro
Confidențialitate în browser
en-US
Browser Privacy
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
startup-restore-warn-on-quit.label
ro
Avertizează la închiderea browserului
en-US
Warn you when quitting the browser
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
fingerprinter-tab-content
ro
Detectoarele de amprente digitale îți colectează setările din browser și calculator și creează un profil despre tine. Folosind această amprentă digitală, te pot urmări pe diferite site-uri web. <a data-l10n-name="learn-more-link">Află mai multe</a>
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
mobile-app-card-content
ro
Folosește browserul mobil cu protecție integrată împotriva urmăririi anunțurilor.
en-US
Use the mobile browser with built-in protection against ad tracking.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
mobile-app-links
ro
{ -brand-product-name } Browser pentru <a data-l10n-name="android-mobile-inline-link">Android</a> și <a data-l10n-name="ios-mobile-inline-link">iOS</a>
en-US
{ -brand-product-name } Browser for <a data-l10n-name="android-mobile-inline-link">Android</a> and <a data-l10n-name="ios-mobile-inline-link">iOS</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
ro
Blocarea anumitor elemente de urmărire poate produce probleme pe unele site-uri web. Raportarea acestor problemele ajută la îmbunătățirea { -brand-short-name } pentru toți. Trimițând la Mozilla acest raport vei trimite un URL și informații despre setările browserului. <label data-l10n-name="learn-more">Află mai multe</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-fingerprinters
ro
Detectoarele de amprente digitale îți colectează setările din browser și calculator și creează un profil despre tine. Cu această amprentă digitală, te pot urmări pe diferite site-uri web.
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites.
Entity # all locales browser • chrome • browser • shellservice.properties
setDefaultBrowserAlertConfirm.label
ro
Folosește %S ca browser implicit
en-US
Use %S as my default browser
Entity # all locales browser • chrome • browser • shellservice.properties
setDefaultBrowserMessage
ro
%S nu este setat ca browser implicit. Vrei să îl faci browser implicit?
en-US
%S is not currently set as your default browser. Would you like to make it your default browser?
Entity # all locales browser • chrome • browser • shellservice.properties
setDefaultBrowserTitle
ro
Browser implicit
en-US
Default Browser
Entity # all locales browser • chrome • browser • syncSetup.properties
relinkVerify.description
ro
Un alt utilizator s-a autentificat anterior la Sync pe acest calculator. Autentificarea va îmbina marcajele, parolele și alte setări din acest browser cu %S
en-US
A different user was previously signed in to Sync on this computer. Signing in will merge this browser’s bookmarks, passwords and other settings with %S
Entity # all locales browser • chrome • browser • taskbar.properties
taskbar.tasks.newTab.description
ro
Deschide o nouă filă a browserului.
en-US
Open a new browser tab.
Entity # all locales browser • chrome • browser • taskbar.properties
taskbar.tasks.newWindow.description
ro
Deschide o nouă fereastră a browserului.
en-US
Open a new browser window.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
ro
Sarcina de agent de navigare implicit verifică când navigatorul implicit se schimbă de pe %MOZ_APP_DISPLAYNAME% pe alt browser. Dacă modificarea are loc în circumstanțe suspecte, va cere utilizatorului să revină la %MOZ_APP_DISPLAYNAME% nu mai mult de două ori. Sarcina este instalată automat de %MOZ_APP_DISPLAYNAME% și vine reinstalată la actualizările %MOZ_APP_DISPLAYNAME%. Pentru dezactivarea sarcinii, actualizează preferința „default-browser-agent.enabled” de pe pagina about:config sau setarea politicii pentru companii %MOZ_APP_DISPLAYNAME% „DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
SUMMARY_TAKE_DEFAULTS
ro
Folo&sește $BrandShortName ca browser implicit
en-US
U&se $BrandShortName as my default web browser
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
printing_not_supported
ro
Avertisment: Tipărirea nu este suportată în totalitate de acest browser.
en-US
Warning: Printing is not fully supported by this browser.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
ro
Browserul conectat are o versiune veche ({ $runtimeVersion }). Versiunea minimă cu suport este ({ $minVersion }). Aceasta este o configurație fără suport și poate produce disfuncționalități DevTools. Te rugăm să actualizezi browserul conectat. <a>Depanare</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
ro
Browserul conectat este mai recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) decât versiunea ta de { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Acesta este o configurare fără suport și poate conduce la disfuncționalități DevTools. Te rugăm să actualizezi Firefox. <a>Depanare</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-multiprocess-toolbox-description
ro
Proces principal și procese de conținut pentru browserul-țintă
en-US
Main Process and Content Processes for the target browser
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-service-workers-not-compatible
ro
Configurația browserului nu este compatibilă cu scripturile Service Worker. <a>Află mai multe</a>
en-US
Your browser configuration is not compatible with Service Workers. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-not-responding
ro
Conexiunea este încă în așteptare, verifică mesajele în browserul-țintă
en-US
Connection still pending, check for messages on the target browser
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-runtime-item-waiting-for-browser
ro
Se așteaptă browserul
en-US
Waiting for browser
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-target-browsers-header
ro
Browsere-țintă
en-US
Target Browsers
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspector.browserStyles.label
ro
Stiluri ale browserului
en-US
Browser Styles
Entity # all locales devtools • client • menus.properties
browserConsoleCmd.label
ro
Consola browserului
en-US
Browser Console
Entity # all locales devtools • client • menus.properties
browserToolboxMenu.label
ro
Caseta de instrumente a browserului
en-US
Browser Toolbox
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.remoteOnly
ro
Modul de design adaptiv este disponibil numai pentru filele la distanță ale browserului, cum sunt cele utilizate pentru conținutul web în modul multiproces din Firefox.
en-US
Responsive Design Mode is only available for remote browser tabs, such as those used for web content in multi-process Firefox.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-chrome-tooltip.title
ro
Pornirea acestei opțiuni îți va permite să folosești diverse instrumente pentru dezvoltatori în contextul browserului (via Instrumente -> Dezvoltator web -> Caseta de instrumente a browserului) și să depanezi suplimente din Managerul de suplimente
en-US
Turning this option on will allow you to use various developer tools in browser context (via Tools > Web Developer > Browser Toolbox) and debug add-ons from the Add-ons Manager
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-remote-tooltip2.title
ro
Pornirea acestei opțiuni va permite depanarea la distanță a acestei instanțe a browserului
en-US
Turning this option on will allow to debug this browser instance remotely
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-show-user-agent-styles-label
ro
Afișează stilurile browserului
en-US
Show Browser Styles
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-show-user-agent-styles-tooltip.title
ro
Pornirea acestei opțiuni va afișa stilurile implicite care sunt încărcate de browser.
en-US
Turning this on will show default styles that are loaded by the browser.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
browserToolbox.statusMessage
ro
Starea conexiunii cutiei de unelte a browserului:
en-US
Browser Toolbox connection status:
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
options.enableMultiProcessToolbox
ro
Activează caseta de instrumente a browserului pentru multiprocese (necesită repornirea casetei de instrumente a browserului)
en-US
Enable the Multiprocess Browser Toolbox (requires restarting the Browser Toolbox)
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.multiProcessBrowserToolboxTitle
ro
Caseta de instrumente a browserului pentru multiprocese
en-US
Multiprocess Browser Toolbox
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
css-compatibility-default-message
ro
<strong>{ $property }</strong> nu are suport pe următoarele browsere:
en-US
<strong>{ $property }</strong> is not supported in the following browsers:
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
css-compatibility-deprecated-experimental-message
ro
<strong>{ $property }</strong> a fost o proprietate experimentală și acum este perimată conform standardelor W3C. Nu are suport pe următoarele browsere:
en-US
<strong>{ $property }</strong> was an experimental property that is now deprecated by W3C standards. It is not supported in the following browsers:
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
css-compatibility-deprecated-message
ro
<strong>{ $property }</strong> este perimată conform standardelor W3C. Nu are suport pe următoarele browsere:
en-US
<strong>{ $property }</strong> is deprecated by W3C standards. It is not supported in the following browsers:
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
css-compatibility-experimental-message
ro
<strong>{ $property }</strong> este o proprietate experimentală. Nu are suport pe următoarele browsere:
en-US
<strong>{ $property }</strong> is an experimental property. It is not supported in the following browsers:
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
multiProcessBrowserConsole.title
ro
Consola browserului pentru multiprocese
en-US
Multiprocess Browser Console
Entity # all locales devtools • shared • debugger.properties
remoteIncomingPromptHeader
ro
S-a detectat o cerere sosită pentru a permite depanarea la distanță. Un client poate prelua complet controlul asupra browserului!
en-US
An incoming request to permit remote debugging connection was detected. A remote client can take complete control over your browser!
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedFailedToLock
ro
Cererea de blocare a cursorului a fost refuzată deoarece browserul nu a reușit blocarea cursorului.
en-US
Request for pointer lock was denied because the browser failed to lock the pointer.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
ro
Extensiile și temele sunt ca un fel de aplicații pentru browser și îți permit să îți protejezi parolele, să descarci videoclipuri, să descoperi oferte, să blochezi reclame enervante, să schimbi aspectul browserului și multe altele. Aceste programe software mici sunt adesea dezvoltate de părți terțe. Iată o selecție pe care { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">o recomandă</a> pentru securitate, performanță și funcționalitate de excepție.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
type-browser
ro
Browser
en-US
Browser
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-launch-profile
ro
Lansează profilul într-un browser nou
en-US
Launch profile in new browser
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-connection-closed
ro
[ { $browser-id } | { $id } ] { $url } (închis) { $now }
en-US
[ { $browser-id } | { $id } ] { $url } (closed) { $now }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-connection-open
ro
[ { $browser-id } | { $id } ] { $url } { $now }
en-US
[ { $browser-id } | { $id } ] { $url } { $now }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-theme-v2
ro
Nu funcționează sau face inutilizabil afișajul în browser
en-US
It doesn’t work or breaks browser display
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-devtools-compatibility-panel-description
ro
Un panou lateral pentru inspectorul de pagini care îți afișează informații detaliate despre starea compatibilității aplicației tale cu mai multe browsere. Vezi <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1584464</a> pentru mai multe detalii.
en-US
A side panel for the Page Inspector that shows you information detailing your app’s cross-browser compatibility status. See <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1584464</a> for more details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-browserSettings
ro
Să citească și să modifice setările browserului
en-US
Read and modify browser settings
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-downloads
ro
Să descarce fișiere și să citească sau să modifice istoricul descărcărilor din browser
en-US
Download files and read and modify the browser’s download history
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-proxy
ro
Să controleze setările proxy ale browserului
en-US
Control browser proxy settings
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-tabHide
ro
Să ascundă și să afișeze filele browserului
en-US
Hide and show browser tabs
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-tabs
ro
Să acceseze filele browserului
en-US
Access browser tabs
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-webNavigation
ro
Să acceseze activitatea browserului în timpul navigării
en-US
Access browser activity during navigation
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-sideload-text
ro
Un alt program de pe calculator a instalat un supliment care poate afecta browserul. Te rugăm să revezi cererile de permisiuni ale suplimentului și alege Activează sau Renunță (pentru a-l lăsa dezactivat).
en-US
Another program on your computer installed an add-on that may affect your browser. Please review this add-on’s permissions requests and choose to Enable or Cancel (to leave it disabled).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-sideload-text-no-perms
ro
Un alt program de pe calculator a instalat un supliment care poate afecta browserul. Te rugăm să alegi Activează sau Renunță (pentru a-l lăsa dezactivat).
en-US
Another program on your computer installed an add-on that may affect your browser. Please choose to Enable or Cancel (to leave it disabled).
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
ro
Site-urile web își demonstrează identitatea prin intermediul certificatelor, care sunt emise de autorități de certificare. Majoritatea browserelor nu mai au încredere în certificatele emise de GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte și VeriSign. { $hostname } folosește un certificat de la una dintre aceste autorități și, prin urmare, identitatea site-ului web nu poate fi demonstrată.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-printing-not-supported
ro
Avertisment: Tipărirea nu este suportată în totalitate de acest browser.
en-US
Warning: Printing is not fully supported by this browser.

Displaying 151 results for the string Browser in en-US:

Entity ro en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-browser-only-import
ro
Dacă datele tale de autentificare sunt salvate în alt browser, le poți<a data-l10n-name="import-link">importa în { -brand-product-name }</a>
en-US
If your logins are saved in another browser, you can <a data-l10n-name="import-link">import them into { -brand-product-name }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
ro
Dacă datele tale de autentificare sunt salvate în afara { -brand-product-name }, le poți <a data-l10n-name="import-browser-link">importa dintr-un alt browser</a> sau <a data-l10n-name="import-file-link">dintr-un fișier</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import3
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Select the plus sign button above to add a password now. You can also <a data-l10n-name="import-browser-link">import passwords from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-import-from-another-browser
ro
Importă din alt browser
en-US
Import from Another Browser
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-b
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Use { -focus-brand-name } for those private searches you don’t want your main mobile browser to see.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
ro
Suplimentele și personalizările au fost eliminate, iar setările browserului au fost restaurate la cele implicite. Dacă acest lucru nu ți-a rezolvat problema, <a data-l10n-name="link-more">află mai multe despre ce poți face.</a>
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-developer-tools-subheader
ro
Instrumente pentru browser
en-US
Browser tools
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
ro
Sarcina de agent de navigare implicit verifică când navigatorul implicit se schimbă de pe { -brand-short-name } pe alt browser. Dacă modificarea are loc în circumstanțe suspecte, va cere utilizatorului să revină la { -brand-short-name } nu mai mult de două ori. Sarcina este instalată automat de { -brand-short-name } și vine reinstalată la actualizările { -brand-short-name }. Pentru dezactivarea sarcinii, actualizează preferința „default-browser-agent.enabled” de pe pagina about:config sau setarea politicii pentru companii { -brand-short-name } „DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-body-text
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Your default browser was recently changed. Tap to restore { -brand-short-name } to default.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.tooltiptext
ro
Importă marcaje dintr-un alt browser în { -brand-short-name }
en-US
Import bookmarks from another browser to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
enable-devtools-popup-description2
ro
Warning: Source string is missing
en-US
To use the F12 shortcut, first open DevTools via the Browser Tools menu.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
tabs-toolbar.aria-label
ro
Filele browserului
en-US
Browser tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-remote-control-notification-anchor2.tooltiptext
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Browser is under remote control (reason: { $component })
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-guidance-notification-body-instruction-win10
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Step 1: Go to Settings > Default apps Step 2: Scroll down to “Web browser” Step 3: Select and choose { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-notification-message
ro
<strong>Setezi { -brand-short-name } ca browser implicit?</strong> Obține o navigare rapidă, în siguranță și privată oriunde intri pe net.
en-US
<strong>Set { -brand-short-name } as your default browser?</strong> Get fast, safe, and private browsing whenever you use the web.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-button-primary-alt
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Set as default browser
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-button-primary-pin
ro
Desemnează ca browser principal
en-US
Make primary browser
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin
ro
Păstrează { -brand-short-name } la îndemână — desemnează-l ca browser implicit și fixează-l în bara de activități.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and pin it to your taskbar.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin-mac
ro
Păstrează { -brand-short-name } la îndemână — desemnează-l ca browser implicit și fixează-l în Dock.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and keep it in your Dock.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-alt
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Make { -brand-short-name } your default browser?
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-pin
ro
Desemnezi { -brand-short-name } ca browserul tău implicit?
en-US
Make { -brand-short-name } your primary browser?
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-firefox-view-colorways-reminder-subtitle
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Color your browser with these iconic shades, inspired by independent voices. Only in { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-choose-browser-button
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Choose browser
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-choose-browser-button.title
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Choose browser
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-import-history-description
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Make { -brand-short-name } your go-to browser. Import browsing history, bookmarks, and more.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-import-history-header
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Import history from another browser
Entity # all locales browser • browser • linuxDesktopEntry.ftl
desktop-entry-generic-name
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Web Browser
Entity # all locales browser • browser • linuxDesktopEntry.ftl
desktop-entry-keywords
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Internet;WWW;Browser;Web;Explorer;
Entity # all locales browser • browser • linuxDesktopEntry.ftl
desktop-entry-x-gnome-full-name
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-shortcut-name } Web Browser
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-import-from-another-browser.label
ro
Importă din alt browser
en-US
Import From Another Browser
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-browser-tools.label
ro
Uneltele browserului
en-US
Browser Tools
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-checkbox.label
ro
{ $browser -> [ie] Favorite [edge] Favorite *[other] Marcaje }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-label.value
ro
{ $browser -> [ie] Favorite [edge] Favorite *[other] Marcaje }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-checkbox.label
ro
{ $browser -> [firefox] Istoric de navigare și marcaje *[other] Istoric de navigare }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-label.value
ro
{ $browser -> [firefox] Istoric de navigare și marcaje *[other] istoric de navigare }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-close-source-browser
ro
Te rugăm să te asiguri că browserul selectat este închis înainte de a continua.
en-US
Please ensure the selected browser is closed before continuing.
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from-360se.label
ro
360 Secure Browser
en-US
360 Secure Browser
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions
ro
Warning: Source string is missing
en-US
To continue importing data from another browser, grant { -brand-short-name } access to its profile folder.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-message
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } does not have access to other browsers’ profiles installed on this device.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-resources
ro
Warning: Source string is missing
en-US
There was an error. { -brand-short-name } can’t find any data to import from that browser profile.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-migrator-display-name-chromium-360se
ro
360 Secure Browser
en-US
360 Secure Browser
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-selection-header
ro
Importă date dintr-un browser
en-US
Import Browser Data
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-selection-option-with-profile
ro
{ $sourceBrowser } — { $profileName }
en-US
{ $sourceBrowser } — { $profileName }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-selection-option-without-profile
ro
{ $sourceBrowser }
en-US
{ $sourceBrowser }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
colorways-cfr-body
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Color your browser with { -brand-short-name } exclusive shades inspired by voices that changed culture.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fox-doodle-pin-body
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Here’s a quick reminder that you can keep your favorite indie browser just one click away.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fxa-sync-cfr-body
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure your latest bookmarks, passwords, and tabs come with you any time you open a new { -brand-product-name } browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
set-default-pdf-handler-headline
ro
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>Your PDFs now open in { -brand-short-name }.</strong> Edit or sign forms directly in your browser. To change, search “PDF” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-pocket-onboarding-cta
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ -pocket-brand-name } explores a diverse range of publications to bring the most informative, inspirational, and trustworthy content right to your { -brand-product-name } browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-return-to-amo-addon-title
ro
Warning: Source string is missing
en-US
You’ve got a fast, private browser at your fingertips. Now you can add <b>{ $addon-name }</b> and do even more with { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2-onboarding-thank-you-text
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } is an independent browser backed by a non-profit. Together, we’re making the web safer, healthier, and more private.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-easy-setup-import-checkbox-label
ro
Importă dintr-un browser anterior
en-US
Import from previous browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-easy-setup-set-default-checkbox-label
ro
Setează { -brand-short-name } ca browser implicit
en-US
Set { -brand-short-name } as default browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-existing-set-default-only-subtitle
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Use a browser that defends your privacy while you zip around the web. Our latest update is packed with things that you adore.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-import-primary-button-label-no-attribution
ro
Importă dintr-un browser anterior
en-US
Import from previous browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-import-subtitle
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Set up { -brand-short-name } how you like it. Add your bookmarks, passwords, and more from your old browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-set-default-only-subtitle
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Start with a browser backed by a non-profit. We defend your privacy while you zip around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-set-default-primary-button-label
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Set { -brand-short-name } as default browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-set-default-subtitle
ro
Folosește un browser susținut de o organizație non-profit. Îți apărăm confidențialitatea în timp ce navighezi pe web.
en-US
Use a browser backed by a non-profit. We defend your privacy while you zip around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-set-default-title
ro
Desemnează { -brand-short-name } drept browserul implicit
en-US
Make { -brand-short-name } your go-to browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-easy-setup-security-and-privacy-subtitle
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Our non-profit backed browser helps stop companies from secretly following you around the web.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-import-other-browser.label
ro
Importă date din alt browser
en-US
Import Data from Another Browser
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableAppUpdate
ro
Împiedică actualizarea browserului.
en-US
Prevent the browser from updating.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableDefaultBrowserAgent
ro
Împiedică agentul implicit de browser să ia orice măsură. Aplicabil numai pentru Windows; alte platforme nu au agentul.
en-US
Prevent the default browser agent from taking any actions. Only applicable to Windows; other platforms don’t have the agent.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableProfileImport
ro
Dezactivează comanda de meniu pentru importul de date din alte browsere.
en-US
Disable the menu command to Import data from another browser.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSystemAddonUpdate
ro
Împiedică browserul să instaleze și să actualizeze suplimente de sistem.
en-US
Prevent the browser from installing and updating system add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DontCheckDefaultBrowser
ro
Dezactivează verificarea de browser implicit la pornire.
en-US
Disable check for default browser on startup.
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-firefox-mobile-description
ro
Warning: Source string is missing
en-US
The mobile browser that puts your privacy first.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
always-check-default.label
ro
Verifică întotdeauna dacă { -brand-short-name } este browserul implicit
en-US
Always check if { -brand-short-name } is your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
is-default
ro
{ -brand-short-name } este în prezent browserul implicit
en-US
{ -brand-short-name } is currently your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
is-not-default
ro
{ -brand-short-name } nu este browserul implicit
en-US
{ -brand-short-name } is not your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
managed-notice
ro
Browserul este gestionat de organizația ta.
en-US
Your browser is being managed by your organization.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-data-migration-header
ro
Importă date dintr-un browser
en-US
Import Browser Data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
privacy-header
ro
Confidențialitate în browser
en-US
Browser Privacy
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-delete-on-close-private-browsing2
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Based on your history settings, { -brand-short-name } deletes cookies and site data from your session when you close the browser.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
startup-restore-warn-on-quit.label
ro
Avertizează la închiderea browserului
en-US
Warn you when quitting the browser
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
fingerprinter-tab-content
ro
Detectoarele de amprente digitale îți colectează setările din browser și calculator și creează un profil despre tine. Folosind această amprentă digitală, te pot urmări pe diferite site-uri web. <a data-l10n-name="learn-more-link">Află mai multe</a>
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
mobile-app-card-content
ro
Folosește browserul mobil cu protecție integrată împotriva urmăririi anunțurilor.
en-US
Use the mobile browser with built-in protection against ad tracking.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
mobile-app-links
ro
{ -brand-product-name } Browser pentru <a data-l10n-name="android-mobile-inline-link">Android</a> și <a data-l10n-name="ios-mobile-inline-link">iOS</a>
en-US
{ -brand-product-name } Browser for <a data-l10n-name="android-mobile-inline-link">Android</a> and <a data-l10n-name="ios-mobile-inline-link">iOS</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
passwords-header-content
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-product-name } securely stores your passwords in your browser.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
ro
Blocarea anumitor elemente de urmărire poate produce probleme pe unele site-uri web. Raportarea acestor problemele ajută la îmbunătățirea { -brand-short-name } pentru toți. Trimițând la Mozilla acest raport vei trimite un URL și informații despre setările browserului. <label data-l10n-name="learn-more">Află mai multe</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-fingerprinters
ro
Detectoarele de amprente digitale îți colectează setările din browser și calculator și creează un profil despre tine. Cu această amprentă digitală, te pot urmări pe diferite site-uri web.
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-dynamic-subtitle-1
ro
Warning: Source string is missing
en-US
See how reliable product reviews are on <b>{ $currentSite }</b> before you buy. Review Checker, an experimental feature from { -brand-product-name }, is built right into the browser. It works on <b>{ $secondSite }</b> and <b>{ $thirdSite }</b>, too.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-single-subtitle
ro
Warning: Source string is missing
en-US
See how reliable product reviews are on <b>{ $currentSite }</b> before you buy. Review Checker, an experimental feature from { -brand-product-name }, is built right into the browser.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
processHang.add-on.label2
ro
Warning: Source string is missing
en-US
“%1$S” is slowing down %2$S. To speed up your browser, stop that extension.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
processHang.nonspecific_tab.label
ro
Warning: Source string is missing
en-US
A web page is slowing down %1$S. To speed up your browser, stop that page.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
processHang.selected_tab.label
ro
Warning: Source string is missing
en-US
This page is slowing down %1$S. To speed up your browser, stop this page.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
processHang.specific_tab.label
ro
Warning: Source string is missing
en-US
“%1$S” is slowing down %2$S. To speed up your browser, stop that page.
Entity # all locales browser • chrome • browser • shellservice.properties
setDefaultBrowserAlertConfirm.label
ro
Folosește %S ca browser implicit
en-US
Use %S as my default browser
Entity # all locales browser • chrome • browser • shellservice.properties
setDefaultBrowserMessage
ro
%S nu este setat ca browser implicit. Vrei să îl faci browser implicit?
en-US
%S is not currently set as your default browser. Would you like to make it your default browser?
Entity # all locales browser • chrome • browser • shellservice.properties
setDefaultBrowserTitle
ro
Browser implicit
en-US
Default Browser
Entity # all locales browser • chrome • browser • syncSetup.properties
relinkVerify.description
ro
Un alt utilizator s-a autentificat anterior la Sync pe acest calculator. Autentificarea va îmbina marcajele, parolele și alte setări din acest browser cu %S
en-US
A different user was previously signed in to Sync on this computer. Signing in will merge this browser’s bookmarks, passwords and other settings with %S
Entity # all locales browser • chrome • browser • taskbar.properties
taskbar.tasks.newTab.description
ro
Deschide o nouă filă a browserului.
en-US
Open a new browser tab.
Entity # all locales browser • chrome • browser • taskbar.properties
taskbar.tasks.newWindow.description
ro
Deschide o nouă fereastră a browserului.
en-US
Open a new browser window.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
ro
Sarcina de agent de navigare implicit verifică când navigatorul implicit se schimbă de pe %MOZ_APP_DISPLAYNAME% pe alt browser. Dacă modificarea are loc în circumstanțe suspecte, va cere utilizatorului să revină la %MOZ_APP_DISPLAYNAME% nu mai mult de două ori. Sarcina este instalată automat de %MOZ_APP_DISPLAYNAME% și vine reinstalată la actualizările %MOZ_APP_DISPLAYNAME%. Pentru dezactivarea sarcinii, actualizează preferința „default-browser-agent.enabled” de pe pagina about:config sau setarea politicii pentru companii %MOZ_APP_DISPLAYNAME% „DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserNotificationBodyText
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Your default browser was recently changed. Tap to restore %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to default.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
SUMMARY_TAKE_DEFAULTS
ro
Folo&sește $BrandShortName ca browser implicit
en-US
U&se $BrandShortName as my default web browser
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
printing_not_supported
ro
Avertisment: Tipărirea nu este suportată în totalitate de acest browser.
en-US
Warning: Printing is not fully supported by this browser.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
ro
Browserul conectat are o versiune veche ({ $runtimeVersion }). Versiunea minimă cu suport este ({ $minVersion }). Aceasta este o configurație fără suport și poate produce disfuncționalități DevTools. Te rugăm să actualizezi browserul conectat. <a>Depanare</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
ro
Browserul conectat este mai recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) decât versiunea ta de { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Acesta este o configurare fără suport și poate conduce la disfuncționalități DevTools. Te rugăm să actualizezi Firefox. <a>Depanare</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-multiprocess-toolbox-description
ro
Proces principal și procese de conținut pentru browserul-țintă
en-US
Main Process and Content Processes for the target browser
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-service-workers-not-compatible
ro
Configurația browserului nu este compatibilă cu scripturile Service Worker. <a>Află mai multe</a>
en-US
Your browser configuration is not compatible with Service Workers. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-not-responding
ro
Conexiunea este încă în așteptare, verifică mesajele în browserul-țintă
en-US
Connection still pending, check for messages on the target browser
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-runtime-item-waiting-for-browser
ro
Se așteaptă browserul
en-US
Waiting for browser
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-browsers-list.title
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Compatibility issues in: { $browsers }
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-target-browsers-header
ro
Browsere-țintă
en-US
Target Browsers
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspector.browserStyles.label
ro
Stiluri ale browserului
en-US
Browser Styles
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.unavailableChildren.title
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Children of this element are unavailable with the current Browser Toolbox mode
Entity # all locales devtools • client • menus.properties
browserConsoleCmd.label
ro
Consola browserului
en-US
Browser Console
Entity # all locales devtools • client • menus.properties
browserToolboxMenu.label
ro
Caseta de instrumente a browserului
en-US
Browser Toolbox
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-status-restart-required
ro
Warning: Source string is missing
en-US
The browser must be restarted to enable this feature.
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.remoteOnly
ro
Modul de design adaptiv este disponibil numai pentru filele la distanță ale browserului, cum sunt cele utilizate pentru conținutul web în modul multiproces din Firefox.
en-US
Responsive Design Mode is only available for remote browser tabs, such as those used for web content in multi-process Firefox.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-chrome-label
ro
Activează casetele de instrumente pentru depanare chrome și suplimente
en-US
Enable browser chrome and add-on debugging toolboxes
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-chrome-tooltip.title
ro
Pornirea acestei opțiuni îți va permite să folosești diverse instrumente pentru dezvoltatori în contextul browserului (via Instrumente -> Dezvoltator web -> Caseta de instrumente a browserului) și să depanezi suplimente din Managerul de suplimente
en-US
Turning this option on will allow you to use various developer tools in browser context (via Tools > Web Developer > Browser Toolbox) and debug add-ons from the Add-ons Manager
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-remote-tooltip2.title
ro
Pornirea acestei opțiuni va permite depanarea la distanță a acestei instanțe a browserului
en-US
Turning this option on will allow to debug this browser instance remotely
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-show-user-agent-styles-label
ro
Afișează stilurile browserului
en-US
Show Browser Styles
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-show-user-agent-styles-tooltip.title
ro
Pornirea acestei opțiuni va afișa stilurile implicite care sunt încărcate de browser.
en-US
Turning this on will show default styles that are loaded by the browser.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-mode-browser-console-label
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Browser Console Mode
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-mode-browser-toolbox-label
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Browser Toolbox Mode
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
browserToolbox.statusMessage
ro
Starea conexiunii cutiei de unelte a browserului:
en-US
Browser Toolbox connection status:
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
options.enableMultiProcessToolbox
ro
Activează caseta de instrumente a browserului pentru multiprocese (necesită repornirea casetei de instrumente a browserului)
en-US
Enable the Multiprocess Browser Toolbox (requires restarting the Browser Toolbox)
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.multiProcessBrowserToolboxTitle
ro
Caseta de instrumente a browserului pentru multiprocese
en-US
Multiprocess Browser Toolbox
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.parentProcessBrowserToolboxTitle
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Parent process Browser Toolbox
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
css-compatibility-default-message
ro
<strong>{ $property }</strong> nu are suport pe următoarele browsere:
en-US
<strong>{ $property }</strong> is not supported in the following browsers:
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
css-compatibility-deprecated-experimental-message
ro
<strong>{ $property }</strong> a fost o proprietate experimentală și acum este perimată conform standardelor W3C. Nu are suport pe următoarele browsere:
en-US
<strong>{ $property }</strong> was an experimental property that is now deprecated by W3C standards. It is not supported in the following browsers:
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
css-compatibility-deprecated-message
ro
<strong>{ $property }</strong> este perimată conform standardelor W3C. Nu are suport pe următoarele browsere:
en-US
<strong>{ $property }</strong> is deprecated by W3C standards. It is not supported in the following browsers:
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
css-compatibility-experimental-message
ro
<strong>{ $property }</strong> este o proprietate experimentală. Nu are suport pe următoarele browsere:
en-US
<strong>{ $property }</strong> is an experimental property. It is not supported in the following browsers:
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
multiProcessBrowserConsole.title
ro
Consola browserului pentru multiprocese
en-US
Multiprocess Browser Console
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
parentProcessBrowserConsole.title
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Parent process Browser Console
Entity # all locales devtools • shared • debugger.properties
remoteIncomingPromptHeader
ro
S-a detectat o cerere sosită pentru a permite depanarea la distanță. Un client poate prelua complet controlul asupra browserului!
en-US
An incoming request to permit remote debugging connection was detected. A remote client can take complete control over your browser!
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedFailedToLock
ro
Cererea de blocare a cursorului a fost refuzată deoarece browserul nu a reușit blocarea cursorului.
en-US
Request for pointer lock was denied because the browser failed to lock the pointer.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebExtensionUncheckedLastError
ro
Warning: Source string is missing
en-US
browser.runtime.lastError value was not checked: %S
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
ro
Extensiile și temele sunt ca un fel de aplicații pentru browser și îți permit să îți protejezi parolele, să descarci videoclipuri, să descoperi oferte, să blochezi reclame enervante, să schimbi aspectul browserului și multe altele. Aceste programe software mici sunt adesea dezvoltate de părți terțe. Iată o selecție pe care { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">o recomandă</a> pentru securitate, performanță și funcționalitate de excepție.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
type-browser
ro
Browser
en-US
Browser
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-launch-profile
ro
Lansează profilul într-un browser nou
en-US
Launch profile in new browser
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-connection-closed
ro
[ { $browser-id } | { $id } ] { $url } (închis) { $now }
en-US
[ { $browser-id } | { $id } ] { $url } (closed) { $now }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-connection-open
ro
[ { $browser-id } | { $id } ] { $url } { $now }
en-US
[ { $browser-id } | { $id } ] { $url } { $now }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWindowsMessages.ftl
windows-messages-intro
ro
Warning: Source string is missing
en-US
This page shows the most recent messages sent by Windows to the { -brand-short-name } browser windows. The bolded entry represents this window. Note that this page shows the most recent messages at the time the page was loaded; to see current ones you will need to refresh the page.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-theme-v2
ro
Nu funcționează sau face inutilizabil afișajul în browser
en-US
It doesn’t work or breaks browser display
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-devtools-compatibility-panel-description
ro
Un panou lateral pentru inspectorul de pagini care îți afișează informații detaliate despre starea compatibilității aplicației tale cu mai multe browsere. Vezi <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1584464</a> pentru mai multe detalii.
en-US
A side panel for the Page Inspector that shows you information detailing your app’s cross-browser compatibility status. See <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1584464</a> for more details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-browserSettings
ro
Să citească și să modifice setările browserului
en-US
Read and modify browser settings
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-downloads
ro
Să descarce fișiere și să citească sau să modifice istoricul descărcărilor din browser
en-US
Download files and read and modify the browser’s download history
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-proxy
ro
Să controleze setările proxy ale browserului
en-US
Control browser proxy settings
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-tabHide
ro
Să ascundă și să afișeze filele browserului
en-US
Hide and show browser tabs
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-tabs
ro
Să acceseze filele browserului
en-US
Access browser tabs
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-webNavigation
ro
Să acceseze activitatea browserului în timpul navigării
en-US
Access browser activity during navigation
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-sideload-text
ro
Un alt program de pe calculator a instalat un supliment care poate afecta browserul. Te rugăm să revezi cererile de permisiuni ale suplimentului și alege Activează sau Renunță (pentru a-l lăsa dezactivat).
en-US
Another program on your computer installed an add-on that may affect your browser. Please review this add-on’s permissions requests and choose to Enable or Cancel (to leave it disabled).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-sideload-text-no-perms
ro
Un alt program de pe calculator a instalat un supliment care poate afecta browserul. Te rugăm să alegi Activează sau Renunță (pentru a-l lăsa dezactivat).
en-US
Another program on your computer installed an add-on that may affect your browser. Please choose to Enable or Cancel (to leave it disabled).
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
ro
Site-urile web își demonstrează identitatea prin intermediul certificatelor, care sunt emise de autorități de certificare. Majoritatea browserelor nu mai au încredere în certificatele emise de GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte și VeriSign. { $hostname } folosește un certificat de la una dintre aceste autorități și, prin urmare, identitatea site-ului web nu poate fi demonstrată.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-printing-not-supported
ro
Avertisment: Tipărirea nu este suportată în totalitate de acest browser.
en-US
Warning: Printing is not fully supported by this browser.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • backgroundupdate.ftl
backgroundupdate-task-description
ro
Warning: Source string is missing
en-US
The Background Update task checks for updates to { -brand-short-name } when { -brand-short-name } is not running. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } runs. To disable this task, update the browser settings or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “BackgroundAppUpdate”.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.