Transvision

Displaying 144 results for the string Bild in sv-SE:

Entity sv-SE en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-audio-pip
sv-SE
BILD-I-BILD
en-US
PICTURE-IN-PICTURE
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-insecure2
sv-SE
Den här webbplatsen har innehåll som inte är säkert (t.ex. bilder).
en-US
This website contains content that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed2
sv-SE
{ -brand-short-name } har blockerat några osäkra komponenter på sidan, men det finns fortfarande osäkra komponenter (såsom bilder).
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-passive-loaded
sv-SE
Vissa komponenter av den här sidan är inte säkra (t.ex. bilder).
en-US
Parts of this page are not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-hide-toggle.label
sv-SE
Dölj bild-i-bild växling
en-US
Hide Picture-in-Picture Toggle
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-move-toggle-left.label
sv-SE
Flytta växel av bild-i-bild till vänster sida
en-US
Move Picture-in-Picture Toggle to Left Side
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-move-toggle-right.label
sv-SE
Flytta växel av bild-i-bild till höger sida
en-US
Move Picture-in-Picture Toggle to Right Side
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-panel-body
sv-SE
Videor kanske inte visas som utvecklaren tänkt när bild-i-bild är aktiverat.
en-US
Videos might not display as the developer intended while Picture-in-Picture is enabled.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-panel-header
sv-SE
Bild-i-bild
en-US
Picture-in-Picture
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-panel-headline
sv-SE
Denna webbplats rekommenderar inte bild-i-bild
en-US
This website does not recommend Picture-in-Picture
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-urlbar-button-close.tooltiptext
sv-SE
Stäng bild-i-bild ({ $shortcut })
en-US
Close Picture-in-Picture ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-urlbar-button-open.tooltiptext
sv-SE
Öppna bild-i-bild ({ $shortcut })
en-US
Open Picture-in-Picture ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-screenshot
sv-SE
skärmbild
en-US
screenshot
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-copy-link.label
sv-SE
Kopiera bildlänk
en-US
Copy Image Link
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-copy-text.label
sv-SE
Kopiera text från bild
en-US
Copy Text From Image
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-copy.label
sv-SE
Kopiera bild
en-US
Copy Image
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-email.label
sv-SE
E-posta bild
en-US
Email Image
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-info.label
sv-SE
Visa bildinfo
en-US
View Image Info
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-reload.label
sv-SE
Hämta om bild
en-US
Reload Image
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-save-as.label
sv-SE
Spara bild som
en-US
Save Image As
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-set-image-as-background.label
sv-SE
Använd bild som skrivbordsbakgrund
en-US
Set Image as Desktop Background
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-view-new-tab.label
sv-SE
Öppna bild i ny flik
en-US
Open Image in New Tab
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-media-watch-pip.label
sv-SE
Titta med bild-i-bild
en-US
Watch in Picture-in-Picture
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-video-take-snapshot.label
sv-SE
Ta ögonblicksbild
en-US
Take Snapshot
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-image-url-label
sv-SE
Anpassa bild-URL
en-US
Custom Image URL
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-image-validation
sv-SE
Bilden misslyckades att ladda. Prova en annan URL.
en-US
Image failed to load. Try a different URL.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-use-image-link
sv-SE
Använd en anpassad bild
en-US
Use a custom image
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
sv-SE
{ $frames -> [one] { $type } bild (animerad, { $frames } ram) *[other] { $type } bild (animerad, { $frames } ramar) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-block-image.label
sv-SE
Blockera bilder från { $website }
en-US
Block Images from { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-image-type.value
sv-SE
{ $type } bild
en-US
{ $type } Image
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-img
sv-SE
Bild
en-US
Image
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-select-folder
sv-SE
Välj en mapp att spara bilderna i
en-US
Select a Folder to Save the Images
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSetAsDesktopBackground
sv-SE
Inaktivera menyalternativet Använd som skrivbordsbakgrund för bilder.
en-US
Disable the menu command Set as Desktop Background for images.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PictureInPicture
sv-SE
Aktivera eller inaktivera bild-i-bild.
en-US
Enable or disable Picture-in-Picture.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cache-info
sv-SE
Kräver att webbplatser laddar om bilder och data
en-US
Will require websites to reload images and data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
browsing-picture-in-picture-toggle-enabled.label
sv-SE
Aktivera videokontroller för bild-i-bild
en-US
Enable picture-in-picture video controls
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
switch-to-new-tabs.label
sv-SE
När du öppnar en länk, bild eller media i en ny flik, byt till den omedelbart
en-US
When you open a link, image or media in a new tab, switch to it immediately
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-profile-picture.tooltiptext
sv-SE
Ändra profilbild
en-US
Change profile picture
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-reason-media.label
sv-SE
Bilder eller videor
en-US
Images or videos
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-short-desc
sv-SE
{ -brand-short-name } blockerade den här sidan eftersom det kan försöka installera farliga appar som stjäl eller raderar din information (till exempel bilder, lösenord, meddelanden och kreditkort).
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to install dangerous apps that steal or delete your information (for example, photos, passwords, messages and credit cards).
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-connection-error-title
sv-SE
Vi kan inte ansluta till dina skärmbilder.
en-US
We can’t connect to your screenshots.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-copy-button-tooltip
sv-SE
Kopiera skärmbild till urklipp
en-US
Copy screenshot to clipboard
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-download-button-tooltip
sv-SE
Hämta skärmbild
en-US
Download screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-generic-error-details
sv-SE
Vi är inte säkra på vad som just hände. Kan du försöka igen eller ta en bild på en annan sida?
en-US
We’re not sure what just happened. Care to try again or take a shot of a different page?
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-login-error-details
sv-SE
Vi kunde inte spara din skärmbild eftersom det finns ett problem med tjänsten { -screenshots-brand-name }. Försök igen senare.
en-US
We couldn’t save your shot because there is a problem with the { -screenshots-brand-name } service. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-image-copied-details
sv-SE
Din bild har kopierats till urklipp. Tryck på { screenshots-meta-key }-V för att klistra in.
en-US
Your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-image-copied-title
sv-SE
Bild kopierad
en-US
Shot Copied
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-link-copied-details
sv-SE
Länken till din skärmbild har kopierats till urklipp. Tryck på { screenshots-meta-key }-V för att klistra in.
en-US
The link to your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-request-error-details
sv-SE
Förlåt! Vi kunde inte spara din skärmbild. Försök igen senare.
en-US
Sorry! We couldn’t save your shot. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-unshootable-page-error-details
sv-SE
Detta är inte en vanlig webbsida, så du kan inte ta en skärmbild av den.
en-US
This isn’t a standard Web page, so you can’t take a screenshot of it.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-unshootable-page-error-title
sv-SE
Vi kan inte ta en skärmbild av sidan.
en-US
We can’t screenshot this page.
Entity # all locales browser • browser • textRecognition.ftl
text-recognition-modal-no-results-title
sv-SE
Tyvärr, vi kunde inte extrahera någon text. Prova en annan bild. <a data-l10n-name="error-link">Läs mer</a>.
en-US
Sorry, we couldn’t extract any text. Try a different image. <a data-l10n-name="error-link">Learn more</a>.
Entity # all locales browser • browser • textRecognition.ftl
text-recognition-modal-results-title
sv-SE
Text kopierad från bild
en-US
Text copied from image
Entity # all locales browser • browser • textRecognition.ftl
text-recognition-modal-searching-title
sv-SE
Söker i bild efter text
en-US
Searching image for text
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
canvas.siteprompt2
sv-SE
Tillåt %S att använda dina HTML5-kanvasbilddata?
en-US
Allow %S to use your HTML5 canvas image data?
Entity # all locales browser • chrome • browser • shellservice.properties
DesktopBackgroundDownloading
sv-SE
Sparar bild
en-US
Saving Picture
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_alt_text_dialog_description
sv-SE
Alt text (alternativ text) hjälper till när människor inte kan se bilden eller när den inte laddas.
en-US
Alt text (alternative text) helps when people can’t see the image or when it doesn’t load.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_alt_text_mark_decorative_description
sv-SE
Detta används för dekorativa bilder, som kanter eller vattenstämplar.
en-US
This is used for ornamental images, like borders or watermarks.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_ink_canvas_aria_label
sv-SE
Användarskapad bild
en-US
User-created image
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_stamp1.title
sv-SE
Lägg till eller redigera bilder
en-US
Add or edit images
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_stamp1_label
sv-SE
Lägg till eller redigera bilder
en-US
Add or edit images
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_stamp_add_image.title
sv-SE
Lägg till bild
en-US
Add image
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_stamp_add_image_label
sv-SE
Lägg till bild
en-US
Add image
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-figure
sv-SE
Siffror med valfria bildtexter ska märkas med namn. <a>Läs mer</a>
en-US
Figures with optional captions should be labeled. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-image
sv-SE
Innehåll med bilder måste markeras med namn. <a>Läs mer</a>
en-US
Content with images must be labeled. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorImageDataUri.label
sv-SE
Bilddata-URL
en-US
Image Data-URL
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
previewTooltip.image.brokenImage
sv-SE
Kan inte ladda bilden
en-US
Could not load the image
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
layout.gridDisplaySettings
sv-SE
Bildskärmsinställningar för rutnät
en-US
Grid Display Settings
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
checkbox.recordAllocationStacks.tooltip
sv-SE
Växla inspelningen av anropsstacken när ett objekt allokeras. Efterföljande skärmbilder kommer att kunna gruppera och märka objekt genom anropsstackar, men endast med de objekt som skapats efter att ha växlat till det här alternativet. Inspelning av anropsstackar har en prestanda overhead.
en-US
Toggle the recording of the call stack of when an object was allocated. Subsequent snapshots will be able to group and label objects by call stacks, but only with those objects created after toggling this option. Recording call stacks has a performance overhead.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
clear-snapshots.tooltip
sv-SE
Ta bort alla skärmbilder
en-US
Delete all snapshots
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diff-snapshots.tooltip
sv-SE
Jämför skärmbilder
en-US
Compare snapshots
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diffing.prompt.selectBaseline
sv-SE
Välj skärmbild för baslinje
en-US
Select the baseline snapshot
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diffing.prompt.selectComparison
sv-SE
Välj skärmbild för att jämföra med baslinjen
en-US
Select the snapshot to compare to the baseline
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diffing.state.error.full
sv-SE
Det uppstod ett fel vid jämförelse av skärmbilder.
en-US
There was an error while comparing snapshots.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diffing.state.selecting
sv-SE
Välj två skärmbilder att jämföra
en-US
Select two snapshots to compare
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diffing.state.selecting.full
sv-SE
Välj två skärmbilder att jämföra
en-US
Select two snapshots to compare
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
filter.tooltip
sv-SE
Filtrera innehållet av skärmbilden
en-US
Filter the contents of the snapshot
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.noAllocationStacks
sv-SE
Inga anropsstackar hittades. Spela in anropsstackar innan en skärmbild tas.
en-US
No call stacks found. Record call stacks before taking a snapshot.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
individuals.field.node.tooltip
sv-SE
Den individuella noden i skärmbilden\u0020
en-US
The individual node in the snapshot
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.io.filter
sv-SE
Firefox skärmbilder
en-US
Firefox Snapshots
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.io.import.window
sv-SE
Importera skärmbild
en-US
Import Snapshot
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.io.save.window
sv-SE
Spara skärmbild
en-US
Save Snapshot
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.error.full
sv-SE
Det uppstod ett fel vid bearbetning av denna ögonblicksbild.
en-US
There was an error processing this snapshot.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.importing
sv-SE
Importerar skärmbild
en-US
Importing snapshot
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.reading
sv-SE
Behandlar skärmbild
en-US
Reading snapshot
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.reading.full
sv-SE
Behandlar ögonblicksbild
en-US
Reading snapshot
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.saving
sv-SE
Sparar skärmbild
en-US
Saving snapshot
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.saving.full
sv-SE
Sparar ögonblicksbild
en-US
Saving snapshot
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
take-snapshot
sv-SE
Ta skärmbild
en-US
Take snapshot
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
toolbar.view.census.tooltip
sv-SE
Visa en sammanfattning av skärmbildsinnehåll genom att aggregera objekt till grupper
en-US
View a summary of the snapshot’s contents by aggregating objects into groups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
toolbar.view.dominators.tooltip
sv-SE
Visa dominatorträd och markera de största strukturerna i skärmbilden
en-US
View the dominator tree and surface the largest structures in the snapshot
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
toolbar.view.tooltip
sv-SE
Ändra vyn för skärmbilden
en-US
Change the view of the snapshot
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.copyImageAsDataUri
sv-SE
Kopiera bild som data-URI
en-US
Copy Image as Data URI
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.saveImageAs
sv-SE
Spara bild som
en-US
Save Image As
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.filter.images
sv-SE
Bilder
en-US
Images
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-img-decoder.title
sv-SE
Bildavkodningstrådar
en-US
Image decoding threads
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.screenshot
sv-SE
Ta en skärmbild av viewport
en-US
Take a screenshot of the viewport
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.screenshotGeneratedFilename
sv-SE
Skärmbild %1$S vid %2$S
en-US
Screen Shot %1$S at %2$S
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
toolbox.buttons.screenshot
sv-SE
Ta en skärmbild av hela skärmen
en-US
Take a screenshot of the entire page
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.figure
sv-SE
Siffror med valfria bildtexter ska märkas med namn.
en-US
Figures with optional captions should be labeled.
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.image
sv-SE
Innehåll med bilder måste namnges.
en-US
Content with images must be labeled.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDPRDecreasedWarning
sv-SE
Enhets pixelförhållande reducerades till 1 eftersom den resulterande bilden var för stor
en-US
The device pixel ratio was reduced to 1 as the resulting image was too large
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDesc
sv-SE
Spara en bild av sidan
en-US
Save an image of the page
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotRenderingError
sv-SE
Fel vid skapande av bilden. Den resulterande bilden var förmodligen för stor.
en-US
Error creating the image. The resulting image was probably too large.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotTruncationWarning
sv-SE
Bilden beskärs till %1$S×%2$S eftersom bilden blev för stor
en-US
The image was cut off to %1$S×%2$S as the resulting image was too large
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.keyframe
sv-SE
Nyckelbildrutor %S
en-US
Keyframes %S
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.copyImageDataUrl
sv-SE
Kopiera bilddata-URL
en-US
Copy Image Data-URL
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.copyImageDataUrlError
sv-SE
Misslyckades med att kopiera bildens data-URL
en-US
Failed to copy image Data-URL
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
imagemap
sv-SE
bildkarta
en-US
image map
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
GenericImageNamePNG
sv-SE
bild.png
en-US
image.png
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaElementStreamCaptureCycle
sv-SE
MediaStream som tilldelas srcObject kommer från en inspelning av denna HTMLMediaElement, bildar en cykel, tilldelning ignoreras.
en-US
The MediaStream assigned to srcObject comes from a capture of this HTMLMediaElement, forming a cycle, assignment ignored.
Entity # all locales dom • chrome • layout • MediaDocument.properties
ImageTitleWithDimensions2
sv-SE
(%S-bild, %S × %S pixlar)
en-US
(%S Image, %S\u00A0\u00D7\u00A0%S pixels)
Entity # all locales dom • chrome • layout • MediaDocument.properties
ImageTitleWithDimensions2AndFile
sv-SE
%S (%S-bild, %S × %S pixlar)
en-US
%S (%S Image, %S\u00A0\u00D7\u00A0%S pixels)
Entity # all locales dom • chrome • layout • MediaDocument.properties
ImageTitleWithNeitherDimensionsNorFile
sv-SE
(%S-bild)
en-US
(%S Image)
Entity # all locales dom • chrome • layout • MediaDocument.properties
ImageTitleWithoutDimensions
sv-SE
%S (%S-bild)
en-US
%S (%S Image)
Entity # all locales dom • chrome • layout • MediaDocument.properties
InvalidImage
sv-SE
Bilden “%S” kan inte visas, då den innehåller fel.
en-US
The image \u201c%S\u201d cannot be displayed because it contains errors.
Entity # all locales dom • chrome • layout • MediaDocument.properties
UnsupportedImage
sv-SE
Bilden "%S" kan inte visas eftersom den kräver funktioner som inte stöds.
en-US
The image “%S” cannot be displayed because it requires unsupported features.
Entity # all locales dom • chrome • security • caps.properties
ExternalDataError
sv-SE
Säkerhetsfel: innehåll på %S försökte ladda %S, men kan inte ladda extern data när den används som en bild.\u0020
en-US
Security Error: Content at %S attempted to load %S, but may not load external data when being used as an image.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • contentAreaCommands.properties
SaveImageTitle
sv-SE
Spara bild
en-US
Save Image
Entity # all locales toolkit • chrome • global • filepicker.properties
imageTitle
sv-SE
Bilder
en-US
Image Files
Entity # all locales toolkit • chrome • global • printdialog.properties
printBGImages
sv-SE
Skriv _ut bakgrundsbilder
en-US
Print Background I_mages
Entity # all locales toolkit • chrome • global • printdialog.properties
summaryPrintBGImagesTitle
sv-SE
Skriv ut bakgrundsbilder
en-US
Print BG Images
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
avifExtHandlerDescription
sv-SE
AV1-bildfil (AVIF)
en-US
AV1 Image File (AVIF)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
webpExtHandlerDescription
sv-SE
WebP-bild
en-US
WebP Image
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
virtual-monitor-disp
sv-SE
Virtuell bildskärmsvisning
en-US
Virtual Monitor Display
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-current-framerate-label
sv-SE
Bildhastighet
en-US
Framerate
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-dropped-frames-label
sv-SE
Utelämnade bildrutor:
en-US
Dropped frames:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-estimated-framerate
sv-SE
Beräknad bildfrekvens
en-US
Estimated Framerate
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-first-frame-timestamp
sv-SE
Tidsstämpel för första bildmottagning
en-US
First Frame Reception Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-last-frame-timestamp
sv-SE
Tidsstämpel för sista bildmottagning
en-US
Last Frame Reception Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-deceptive-example
sv-SE
Exempel: Vilseledande beskrivning eller bilder
en-US
Example: Misleading description or imagery
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-media-jxl-description
sv-SE
Med den här funktionen aktiverad stöder { -brand-short-name } formatet JPEG XL (JXL). Detta är ett förbättrat bildfilformat som stöder förlustfri övergång från traditionella JPEG-filer. Se <a data-l10n-name="bugzilla">felrapport 1539075</a> för mer information.
en-US
With this feature enabled, { -brand-short-name } supports the JPEG XL (JXL) format. This is an enhanced image file format that supports lossless transition from traditional JPEG files. See <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1539075</a> for more details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-picture-in-picture-label
sv-SE
Bild-i-bild
en-US
Picture-in-Picture
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-status-picture-in-picture
sv-SE
Den här videon spelas upp i läget Bild-i-bild.
en-US
This video is playing in Picture-in-Picture mode.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-editor-alt-text-dialog-description
sv-SE
Alt text (alternativ text) hjälper till när människor inte kan se bilden eller när den inte laddas.
en-US
Alt text (alternative text) helps when people can’t see the image or when it doesn’t load.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-editor-alt-text-mark-decorative-description
sv-SE
Detta används för dekorativa bilder, som kanter eller vattenstämplar.
en-US
This is used for ornamental images, like borders or watermarks.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-editor-remove-stamp-button.title
sv-SE
Ta bort bild
en-US
Remove image
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-editor-stamp-add-image-button-label
sv-SE
Lägg till bild
en-US
Add image
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-editor-stamp-add-image-button.title
sv-SE
Lägg till bild
en-US
Add image
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-editor-stamp-button-label
sv-SE
Lägg till eller redigera bilder
en-US
Add or edit images
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-editor-stamp-button.title
sv-SE
Lägg till eller redigera bilder
en-US
Add or edit images
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-ink-canvas.aria-label
sv-SE
Användarskapad bild
en-US
User-created image
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-player-title
sv-SE
Bild-i-bild
en-US
Picture-in-Picture
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printDialogs.ftl
print-bg.label
sv-SE
Skriv ut bakgrund (färger & bilder)
en-US
Print Background (colors & images)

No matching results for the string Bild for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.