Transvision

Displaying 39 results for the string Bas in az:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-try-again.label2
az
Lütfən bir daha bu düyməyə basmayın.
en-US
Please do not press this button again.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-domain
az
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> kursorunuzu idarə edir. İdarəni geri almaq üçün Esc düyməsinə basın.
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-no-domain
az
Bu sənəd kursorunuzu idarə edir. İdarəni geri almaq üçün Esc düyməsinə basın.
en-US
This document has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-instructions
az
Səhifədə hər hansı bir yerdə sürüşdürərək və ya basaraq ərazini seçin. Ləğv etmək üçün ESC basın.
en-US
Drag or click on the page to select a region. Press ESC to cancel.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-image-copied-details
az
Görüntünüz mübadilə buferinə köçürüldü. Yapışdırmaq üçün { screenshots-meta-key }-V basın.
en-US
Your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-link-copied-details
az
Ekran görüntüsünün keçidi buferə köçürüldü. Yapışdırmaq üçün { screenshots-meta-key }-V basın.
en-US
The link to your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX
az
Quraşdırmanı dayandırmaq üçün Ləğv et düyməsinə, \ntəkrar yoxlamaq üçün Yenidən yoxla düyməsinə basın.
en-US
Click Cancel to stop the installation or\nRetry to try again.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONS_SUMMARY
az
İstifadə etmək istədiyiniz quraşdırma növünü seçib irəli düyməsinə basın.
en-US
Choose the type of setup you prefer, then click Next.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
UN_CONFIRM_CLICK
az
Davam etmək üçün Sil düyməsinə basın.
en-US
Click Uninstall to continue.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_DISK_SPACE
az
Bu ünvana quraşdırmaq üçün lazım olan boş yeriniz yoxdur.\n\nFərqli bir qovluq seçmək üçün Tamam düyməsinə basın.
en-US
You don’t have sufficient disk space to install to this location.\n\nClick OK to select a different location.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG
az
Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedCPU} dəstəkli bir prosessor lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG
az
Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedCPU} dəstəkli ${MinSupportedVer} və ya daha yeni bir prosessor lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer and a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG
az
Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedVer} və ya daha yeni bir buraxılış lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_WRITE_ACCESS
az
Quraşdırma qovluğuna icazəniz yoxdur.\n\nFərqli bir qovluq seçmək üçün Tamam düyməsinə basın.
en-US
You don’t have access to write to the installation directory.\n\nClick OK to select a different directory.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_FINISH_INFO_TEXT
az
$BrandFullNameDA kompüterinizə quraşdırıldı.\n\nBu sehirbazı bağlamaq üçün Tamamlandı düyməsinə basın.
en-US
$BrandFullNameDA has been installed on your computer.\n\nClick Finish to close this wizard.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT
az
$BrandFullNameDA kompüterinizdən silindi.\n\nBu sehirbazı bağlamaq üçün Tamamlandı düyməsinə basın.
en-US
$BrandFullNameDA has been uninstalled from your computer.\n\nClick Finish to close this wizard.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG
az
Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedCPU} dəstəkli bir prosessor lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG
az
Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedCPU} dəstəkli ${MinSupportedVer} və ya daha yeni bir prosessor lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer and a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG
az
Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedVer} və ya daha yeni bir buraxılış lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
ClickInstall
az
Quraşdırmanı başlatmaq üçün Quraşdır düyməsinə basın.
en-US
Click Install to start the installation.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
ClickNext
az
Davam etmək üçün İrəli düyməsinə basın.
en-US
Click Next to continue.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
ClickUninstall
az
Silməni başlatmaq üçün Sil düyməsinə basın.
en-US
Click Uninstall to start the uninstallation.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
DirText
az
$BrandFullNameDA aşağıdakı qovluğa quraşdırılacaq. Fərqli bir qovluğa quraşdırmaq üçün Bax düyməsinə basıb fərqli bir qovluq seçin. $_CLICK
en-US
Setup will install $BrandFullNameDA in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. $_CLICK
Entity # all locales browser • installer • override.properties
FileError
az
Fayl yazmaq üçün açılarkən bir səhv yarandı: \r\n\r\n$0\r\n\r\nQuraşdırmanı dayandırmaq üçün Dayandır düyməsinə,\r\nyenidən yoxlamaq üçün Yenidən yoxla düyməsinə,\r\nbu faylı keçmək üçün Yox say düyməsinə basın.
en-US
Error opening file for writing: \r\n\r\n$0\r\n\r\nClick Abort to stop the installation,\r\nRetry to try again, or\r\nIgnore to skip this file.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
FileError_NoIgnore
az
Fayl yazmaq üçün açılarkən səhv yarandı: \n\n$0\n\nYenidən yoxlamaq üçün Yenidən yoxla düyməsini,\nquraşdırmanı dayandırmaq üçün Dayandır düyməsini basın.
en-US
Error opening file for writing: \r\n\r\n$0\r\n\r\nClick Retry to try again, or\r\nCancel to stop the installation.
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
press
az
Bas
en-US
Press
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • unix • accessible.properties
press
az
Bas
en-US
Press
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • win • accessible.properties
press
az
Bas
en-US
Press
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSalt
az
‘%1$S’ sahəsinin ServiceWorker-i push mesajı deşifrələyə bilmədi. ‘Encryption‘ başlığındakı ‘salt‘ parametri base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) olmalıdır və şifrələmədən əvvəl ən az 16 bayt olmalıdır. Ətraflı məlumat üçün https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 səhifəsinə baxın.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘salt‘ parameter in the ‘Encryption‘ header must be base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), and be at least 16 bytes before encoding. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSenderKey
az
‘%1$S’ sahəsinin ServiceWorker-i push mesajı deşifrələyə bilmədi. ‘Crypto-Key‘ başlığındakı ‘dh‘ parametrində app server-in Diffie-Hellman ictimati açarı olmalıdır, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) və “uncompressed” və ya “raw” formasında (şifrələmədən əvvəl 65 bayt). Ətraflı məlumat üçün https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 səhifəsinə baxın.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘dh‘ parameter in the ‘Crypto-Key‘ header must be the app server’s Diffie-Hellman public key, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) and in “uncompressed” or “raw” form (65 bytes before encoding). See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
NoBase
az
Yanlış işarələmə: <mmultiscripts/> içində bir ədəd Base elementi gözlənirdi, lakin tapıla bilmədi.
en-US
Invalid markup: Expected exactly one Base element in <mmultiscripts/>. Found none.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_USER_CANCELLED
az
İstifadəçi ləğv et düyməsinə basdı.
en-US
The user pressed cancel.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileFinishText
az
Profil yaratmağı sonlandırmaq üçün Bitir düyməsinə basın.
en-US
Click Finish to create this new profile.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileFinishTextMac
az
Yeni profil yaradmaq üçün Oldu düyməsinə basın.
en-US
Click Done to create this new profile.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-4
az
{ PLATFORM() -> [macos] Hesab yaratmaq üçün Davam düyməsinə basın. *[other] Hesab yaratmaq üçün 'İrəli' düyməsinə basın. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] To begin creating your profile, click Continue. *[other] To begin creating your profile, click Next. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • intl • languageNames.ftl
language-name-eu
az
Basqca
en-US
Basque
Entity # all locales toolkit • toolkit • intl • regionNames.ftl
region-name-qs
az
Bassas da İndia
en-US
Bassas da India
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-net-offline
az
Onlayn rejimə keçmək və səhifəni yeniləmək üçün “Təkrar Yoxla” düyməsinə basın.
en-US
Press “Try Again” to switch to online mode and reload the page.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-user-cancelled
az
İstifadəçi ləğv et düyməsinə basdı.
en-US
The user pressed cancel.

Displaying 71 results for the string Bas in en-US:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-column-sortweight.title
az
Warning: Source string is missing
en-US
If available, tabs are sorted by this value after being sorted by the base weight. The value derives from tab’s memory usage and the count of processes.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-column-weight
az
Warning: Source string is missing
en-US
Base Weight
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-description-two
az
Warning: Source string is missing
en-US
Based on your current settings, { -brand-short-name } doesn’t remember your activity as you browse. To change that, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">change your history settings to remember your history</a>.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-page-basic-style.label
az
Əsas Səhifə Stili
en-US
Basic Page Style
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorways-image-alt.aria-label
az
Warning: Source string is missing
en-US
A hand spray paints a colorful collage of a green eye, orange shoe, red basketball, purple headphones, blue heart, and yellow crown
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
az
Warning: Source string is missing
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableAccounts
az
Warning: Source string is missing
en-US
Disable account-based services, including sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
az
Sync kimi { -fxaccount-brand-name } xidmətlərini söndür.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings
az
Warning: Source string is missing
en-US
Disable warnings based on file extension for specific file types on domains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title
az
Warning: Source string is missing
en-US
Automatically change website backgrounds and content based on your system settings and { -brand-short-name } theme.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-description
az
Warning: Source string is missing
en-US
Some websites adapt their color scheme based on your preferences. Choose which color scheme you’d like to use for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
az
Warning: Source string is missing
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-analysis-explainer-adjusted-rating-description
az
Warning: Source string is missing
en-US
The <strong>adjusted rating</strong> is based only on reviews we believe to be reliable.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
deceptiveBlocked
az
%S ünvanlı saytın aldadıcı olduğu xəbər edilib və təhlükəsizliklə bağlı nizamlamalarınıza əsasən bloklandı.
en-US
This web page at %S has been reported as a deceptive site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
harmfulBlocked
az
%S ünvanlı saytın potansial zərər verici sayt olduğu xəbər verilib və təhlükəsizliklə bağlı seçimləriniz əsas tutularaq bloklandı.
en-US
The site at %S has been reported as a potentially harmful site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
malwareBlocked
az
%S ünvanlı sayt hücum saytı olduğu işarətlənib və təhlükəsizliklə bağlı seçimlərinizi əsas tutaraq bloklandı.
en-US
The site at %S has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unwantedBlocked
az
Ünvanı %S olan saytın hücum saytı olduğu işarələnib, bu səbəblə təhlükəsizliklə bağlı seçimlərinizi əsas tutaraq bloklandı.
en-US
The site at %S has been reported as serving unwanted software and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
flexbox.itemSizing.baseSizeSectionHeader
az
Warning: Source string is missing
en-US
Base Size
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diffing.baseline
az
Warning: Source string is missing
en-US
Baseline
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diffing.prompt.selectBaseline
az
Warning: Source string is missing
en-US
Select the baseline snapshot
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
diffing.prompt.selectComparison
az
Warning: Source string is missing
en-US
Select the snapshot to compare to the baseline
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.no-difference
az
Əsli ilə qarşılaşdırılan arasında fərq yoxdur.
en-US
No difference between the baseline and comparison.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.ws.context.copyFrameAsBase64
az
Warning: Source string is missing
en-US
Copy as Base64
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-idb-delete-blocked
az
Warning: Source string is missing
en-US
Database “{ $dbName }” will be deleted after all connections are closed.
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-idb-delete-error
az
Warning: Source string is missing
en-US
Database “{ $dbName }” could not be deleted.
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-indexeddb-hint
az
Warning: Source string is missing
en-US
View and delete IndexedDB entries by selecting a database. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-sourceeditor-detectindentation-tooltip.title
az
Warning: Source string is missing
en-US
Guess indentation based on source content
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
base
az
zəmin
en-US
base
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
deceptiveBlocked
az
%S ünvanlı saytın aldadıcı olduğu xəbər edilib və təhlükəsizliklə bağlı nizamlamalarınıza əsasən bloklandı.
en-US
This web page at %S has been reported as a deceptive site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
harmfulBlocked
az
%S ünvanlı saytın potensial təhlükəli sayt olduğu xəbər verilib və təhlükəsizliklə bağlı seçimlərinizi əsas tutaraq bloklandı.
en-US
The site at %S has been reported as a potentially harmful site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
malwareBlocked
az
%S ünvanlı sayt hücum saytı olduğu işarətlənib və təhlükəsizliklə bağlı seçimlərinizi əsas tutaraq bloklandı.
en-US
The site at %S has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unwantedBlocked
az
%S ünvanlı saytın istənməyən proqram yaydığı xəbər edilib və təhlükəsizlik nizamlamalarınıza əsasən bloklandı.
en-US
The site at %S has been reported as serving unwanted software and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSalt
az
‘%1$S’ sahəsinin ServiceWorker-i push mesajı deşifrələyə bilmədi. ‘Encryption‘ başlığındakı ‘salt‘ parametri base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) olmalıdır və şifrələmədən əvvəl ən az 16 bayt olmalıdır. Ətraflı məlumat üçün https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 səhifəsinə baxın.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘salt‘ parameter in the ‘Encryption‘ header must be base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), and be at least 16 bytes before encoding. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSenderKey
az
‘%1$S’ sahəsinin ServiceWorker-i push mesajı deşifrələyə bilmədi. ‘Crypto-Key‘ başlığındakı ‘dh‘ parametrində app server-in Diffie-Hellman ictimati açarı olmalıdır, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) və “uncompressed” və ya “raw” formasında (şifrələmədən əvvəl 65 bayt). Ətraflı məlumat üçün https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 səhifəsinə baxın.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘dh‘ parameter in the ‘Crypto-Key‘ header must be the app server’s Diffie-Hellman public key, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) and in “uncompressed” or “raw” form (65 bytes before encoding). See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
NoBase
az
Yanlış işarələmə: <mmultiscripts/> içində bir ədəd Base elementi gözlənirdi, lakin tapıla bilmədi.
en-US
Invalid markup: Expected exactly one Base element in <mmultiscripts/>. Found none.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_CA_CERT_USED_AS_END_ENTITY
az
Server, özünü sertifikat səlahiyyətlisi olaraq tanıdan, başlıca məhdudiyyətlər əlavəsi olan bir sertifikat istifadə edir. Düzgün şəkildə verilmiş bir sertifikatda bu olmamalıydı.
en-US
The server uses a certificate with a basic constraints extension identifying it as a certificate authority. For a properly-issued certificate, this should not be the case.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_ADDING_CERT
az
Təsdiq sənədinin bazaya daxil edərkən səhv baş verdi.
en-US
Error adding certificate to database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_BAD_DATABASE
az
Təhlükəsiz kitabxanası: Xarab olmuş verilənlər bazası.
en-US
security library: bad database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT
az
Təsdiq sənədi verilənlər bazanızda mövcuddur.
en-US
Certificate already exists in your database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME
az
Təsdiq sənəinin adı verilənlər bazanızdakı ilə ynidir.
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_NO_KEY
az
Bu təsdiq sənədinin şəxsi açarı bazada tapılmadı.
en-US
The private key for this certificate cannot be found in key database
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_CERT_COLLISION
az
İdxal edilə bilmir. Bazada eyni ləqəb mövcuddur.
en-US
Unable to import. Same nickname already exists in database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_DUPLICATE_DATA
az
İdxal edilmədi: Bazada mövcuddur.
en-US
Not imported, already in database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_KEY_DATABASE_NOT_INITIALIZED
az
İxrac edilə bilmir. Açar bazası zədələnib və ya silinib.
en-US
Unable to export. Key database corrupt or deleted.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_READ_ONLY
az
Təhlükəsizlik kitabxanası: Verilnəlr bazası sadəcə oxunurdur.
en-US
security library: read-only database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_WRONG_CERTIFICATE
az
Klinet təsdiqləməsi uğursuz oldu: Açar bazasındakı şəxsi açar, təsdiq sənədi bazasındakı ümumi açarla uyğun gəlmir.
en-US
Client authentication failed: private key in key database does not match public key in certificate database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-notice-recommendations
az
Warning: Source string is missing
en-US
Some of these recommendations are personalized. They are based on other extensions you’ve installed, profile preferences, and usage statistics.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-notice-recommendations2.message
az
Warning: Source string is missing
en-US
Some of these recommendations are personalized. They are based on other extensions you’ve installed, profile preferences, and usage statistics.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-5
az
Bəzi { -brand-short-name } funksiyaları veb əsaslı məlumat xidmətlərindən yararlanır, ancaq bunların 100% doğru və ya xətasız olduğuna zəmanət verə bilmərik. Daha ətraflı və həmçinin bu xidmətlərin necə söndürülməsi haqqında məlumatı buradan tapa bilərsiz:<a data-l10n-name="mozilla-service-terms-link">xidmət şərtləri</a>açıqlanmışdır.
en-US
Some { -brand-short-name } features make use of web-based information services, however, we cannot guarantee they are 100% accurate or error-free. More details, including information on how to disable the features that use these services, can be found in the <a data-l10n-name="mozilla-service-terms-link">service terms</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
az
{ -brand-full-name } bu cütlük { -brand-short-name } versiyasında istifadənizə verilən bəzi funksiyalar üçün, aşağıda açıqlanan şərtlər əsasında web əsaslı məlumat xidmətlərindən ("Servislər") faydalanır. Xidmətlərdən birini və ya bir neçəsini istifadə etmək istəmirsinizsə və ya aşağıdakı şərtləri qəbul etmirsinizsə müvafiq funksiyanı və Xidmət(lər)i deaktiv edə bilərsiniz. Funksiya və Xidmətləri deaktiv etmək üçün təlimatlar <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">buradan baxa bilərsiniz</a>. Digər xüsusiyətlər və Servislər tətbiqetmə seçimlərindən deaktiv edilə bilərlər.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-header
az
{ -brand-full-name } Web Əsaslı Məlumat Xidmətləri
en-US
{ -brand-full-name } Web-Based Information Services
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-title
az
Proqramın əsasları
en-US
Application Basics
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
media-capabilities-enumerate
az
Warning: Source string is missing
en-US
Enumerate database
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
place-database-title
az
Yerlər Məlumat Bazası
en-US
Places Database
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-basic-constraints
az
Warning: Source string is missing
en-US
Basic Constraints
Entity # all locales toolkit • toolkit • intl • languageNames.ftl
language-name-ba
az
Başqır
en-US
Bashkir
Entity # all locales toolkit • toolkit • intl • languageNames.ftl
language-name-eu
az
Basqca
en-US
Basque
Entity # all locales toolkit • toolkit • intl • regionNames.ftl
region-name-qs
az
Bassas da İndia
en-US
Bassas da India
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-match-diacritics.tooltiptext
az
Warning: Source string is missing
en-US
Distinguish between accented letters and their base letters (for example, when searching for “resume”, “résumé” will not be matched)
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-ca-cert-used-as-end-entity
az
Server, özünü sertifikat səlahiyyətlisi olaraq tanıdan, başlıca məhdudiyyətlər əlavəsi olan bir sertifikat istifadə edir. Düzgün şəkildə verilmiş bir sertifikatda bu olmamalıydı.
en-US
The server uses a certificate with a basic constraints extension identifying it as a certificate authority. For a properly-issued certificate, this should not be the case.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-adding-cert
az
Təsdiq sənədinin bazaya daxil edərkən səhv baş verdi.
en-US
Error adding certificate to database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-bad-database
az
Təhlükəsiz kitabxanası: Xarab olmuş verilənlər bazası.
en-US
security library: bad database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-duplicate-cert
az
Təsdiq sənədi verilənlər bazanızda mövcuddur.
en-US
Certificate already exists in your database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-duplicate-cert-name
az
Təsdiq sənəinin adı verilənlər bazanızdakı ilə ynidir.
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-no-key
az
Bu təsdiq sənədinin şəxsi açarı bazada tapılmadı.
en-US
The private key for this certificate cannot be found in key database
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-cert-collision
az
İdxal edilə bilmir. Bazada eyni ləqəb mövcuddur.
en-US
Unable to import. Same nickname already exists in database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-duplicate-data
az
İdxal edilmədi: Bazada mövcuddur.
en-US
Not imported, already in database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-key-database-not-initialized
az
İxrac edilə bilmir. Açar bazası zədələnib və ya silinib.
en-US
Unable to export. Key database corrupt or deleted.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-read-only
az
Təhlükəsizlik kitabxanası: Verilnəlr bazası sadəcə oxunurdur.
en-US
security library: read-only database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-wrong-certificate
az
Klinet təsdiqləməsi uğursuz oldu: Açar bazasındakı şəxsi açar, təsdiq sənədi bazasındakı ümumi açarla uyğun gəlmir.
en-US
Client authentication failed: private key in key database does not match public key in certificate database.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.