Transvision

Displaying 2 results for the string Active in cy:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
tracking-protection-icon-active-container.aria-label
cy
{ tracking-protection-icon-active }
en-US
{ tracking-protection-icon-active }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
cy
{ $active -> [zero] { $active } edafedd gweithredol allan o { $number }:{ $list } [one] { $active } edafedd gweithredol allan o { $number }:{ $list } [two] { $active } edafedd gweithredol allan o { $number }:{ $list } [few] { $active } edafedd gweithredol allan o { $number }:{ $list } [many] { $active } edafedd gweithredol allan o { $number }:{ $list } *[other] { $active } edafedd gweithredol allan o { $number }:{ $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }

Displaying 44 results for the string Active in en-US:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
active-policies-tab
cy
Gweithredol
en-US
Active
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
inactive-message
cy
Mae'r gwasanaeth Polisïau Menter yn anweithredol.
en-US
The Enterprise Policies service is inactive.
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
no-specified-policies-message
cy
Mae'r gwasanaeth Polisïau Menter yn weithredol ond nid oes unrhyw bolisïau wedi'u galluogi.
en-US
The Enterprise Policies service is active but there are no policies enabled.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-show-inactive-tabs.label
cy
Tabiau anweithredol
en-US
Inactive tabs
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-show-inactive-tabs.tooltiptext
cy
Gweld y tabiau anweithredol ar y ddyfais hon
en-US
See inactive tabs on this device
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-pickup-tabs-badge
cy
Gweithgaredd diwethaf
en-US
Last active
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-checkbox-warn.label
cy
Rhybuddio os yw trydydd parti yn atal DNS diogel yn weithredol
en-US
Warn if a third party actively prevents secure DNS
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-default-detailed-desc-4
cy
Diffodd pan fydd VPN, rheolaeth rhieni, neu bolisïau menter yn weithredol
en-US
Turn off when VPN, parental control, or enterprise policies are active
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-status-active
cy
Gweithredol
en-US
Active
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-status-not-active
cy
Ddim yn weithredol ( { $reason } )
en-US
Not active ({ $reason })
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
item-active-logins.label
cy
Mewngofnodion Gweithredol
en-US
Active logins
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
tracking-protection-icon-active-container.aria-label
cy
{ tracking-protection-icon-active }
en-US
{ tracking-protection-icon-active }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-all-duplicate-tabs-text
cy
Warning: Source string is missing
en-US
We’ll close duplicate tabs in this window. The last active tab will stay open.
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-duplicate-tabs-text
cy
Byddwn yn cadw'r tab gweithredol olaf ar agor
en-US
We’ll keep open the last active tab
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-keyboard-issue-action
cy
Rhaid gallu actifadu elfennau rhyngweithiol gan ddefnyddio bysellfwrdd. <a>Darllen rhagor</a>
en-US
Interactive elements must be able to be activated using a keyboard. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-keyboard-issue-focusable
cy
Rhaid i elfennau rhyngweithiol fod yn ffocwsadwy. <a>Darllen rhagor</a>
en-US
Interactive elements must be focusable. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-keyboard-issue-mouse-only
cy
Dylai elfennau clicadwy fod â semanteg ryngweithiol. <a>Darllen rhagor</a>
en-US
Clickable elements must be focusable and should have interactive semantics. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-keyboard-issue-semantics
cy
Dylai elfennau ffocwsadwy fod â semanteg ryngweithiol. <a>Darllen rhagor</a>
en-US
Focusable elements should have interactive semantics. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-interactive
cy
Rhaid labelu elfennau rhyngweithiol. <a>Darllen rhagor</a>
en-US
Interactive elements must be labeled. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.disableIcon.title
cy
Nid yw'r neges hon bellach yn weithredol, nid yw manylion y neges ar gael
en-US
This message is no longer active, message details are not available
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.keyboard.issue.action
cy
Rhaid gallu actifadu elfennau rhyngweithiol gan ddefnyddio bysellfwrdd.
en-US
Interactive elements must be able to be activated using a keyboard.
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.keyboard.issue.focusable
cy
Rhaid labelu elfennau ffocwsadwy.
en-US
Interactive elements must be focusable.
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.keyboard.issue.mouse.only
cy
Dylai elfennau clicadwy fod yn ffocwsadwy a bod â semanteg rhyngweithiol.
en-US
Clickable elements must be focusable and should have interactive semantics.
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.keyboard.issue.semantics
cy
Dylai elfennau ffocwsadwy fod â semanteg ryngweithiol.
en-US
Focusable elements should have interactive semantics.
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.interactive
cy
Rhaid labelu elfennau rhyngweithiol.
en-US
Interactive elements must be labeled.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errFormWhenFormOpen
cy
Gweld tag cychwyn “form”, ond roedd elfen “form” gweithredol yn barod. Nid oes caniatâd i ffurflenni nythiog. Anwybyddu'r tag.
en-US
Saw a “form” start tag, but there was already an active “form” element. Nested forms are not allowed. Ignoring the tag.
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningOpacityFrameInactive
cy
Nid oes modd rhedeg animeiddiadau yn y cyfansoddwr gan nad oedd y ffrâm wedi ei nodi'n fyw ar gyfer animeiddio 'opacity'
en-US
Animation cannot be run on the compositor because the frame was not marked active for ‘opacity’ animation
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningTransformFrameInactive
cy
Nid oes modd rhedeg animeiddiadau yn y cyfansoddwr gan nad oedd y ffrâm wedi ei nodi'n fyw ar gyfer animeiddio 'transform'
en-US
Animation cannot be run on the compositor because the frame was not marked active for ‘transform’ animation
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockMixedActiveContent
cy
Rhwystrwyd llwytho cynnwys gweithredol cymysg "%1$S"
en-US
Blocked loading mixed active content “%1$S”
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
LoadingMixedActiveContent2
cy
Llwytho cynnwys gweithredol (anniogel) cymysg ar dudalen diogel "%1$S"
en-US
Loading mixed (insecure) active content “%1$S” on a secure page
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
activeStatus
cy
Gweithredol
en-US
Active
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
activeStudiesList
cy
Astudiaethau byw
en-US
Active studies
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-active
cy
Gweithredol
en-US
Active
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
cy
{ $active -> [zero] { $active } edafedd gweithredol allan o { $number }:{ $list } [one] { $active } edafedd gweithredol allan o { $number }:{ $list } [two] { $active } edafedd gweithredol allan o { $number }:{ $list } [few] { $active } edafedd gweithredol allan o { $number }:{ $list } [many] { $active } edafedd gweithredol allan o { $number }:{ $list } *[other] { $active } edafedd gweithredol allan o { $number }:{ $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
cy
{ $number -> [zero] { $number } edafedd anweithredol [one] { $number } edafedd anweithredol [two] { $number } edafedd anweithredol [few] { $number } edafedd anweithredol [many] { $number } edafedd anweithredol *[other] { $number } edafedd anweithredol }
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
active-cache-name
cy
<strong>Enw'r Storfa Dros Dro Weithredol:</strong> { $name }
en-US
<strong>Active Cache Name:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
content-analysis-active
cy
Gweithredol
en-US
Active
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
gpu-active
cy
Gweithredol
en-US
Active
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
legacy-user-stylesheets-enabled
cy
Gweithredol
en-US
Active
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
policies-active
cy
Gweithredol
en-US
Active
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
policies-inactive
cy
Anweithredol
en-US
Inactive
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-on-state-msg
cy
Cofnodi AEC yn weithredol (siarad gyda'r galwr am ychydig funudau ac yna atal y cipio)
en-US
AEC logging active (speak with the caller for a few minutes and then stop the capture)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-toggled-on-state-msg
cy
Cofnodi AEC yn weithredol (siarad gyda'r galwr am ychydig funudau ac yna atal y cipio)
en-US
AEC logging active (speak with the caller for a few minutes and then stop the capture)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-debug-mode-on-state-msg
cy
modd dadfygio'n weithredol, cofnod olrhain yn { $path }
en-US
debug mode active, trace log at: { $path }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.