Transvision

Displaying 13 results for the string Account in sl:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
sl
Ustvarite { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } ali se prijavite na napravi, na kateri so shranjene vaše prijave.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
sl
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
sl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
sl
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
sl
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-fxa
sl
Za uporabo { -relay-brand-name(sklon: "rodilnik") } se morate prijaviti v { -fxaccount-brand-name(sklon: "tozilnik") }.
en-US
You must log in to { -fxaccount-brand-name } in order to use { -relay-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description
sl
Za ponovno vzpostavitev povezave in zajem zavihkov se prijavite v { -fxaccount-brand-name }.
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
sl
Odlično! Vzemite ta zaznamek še na mobilno napravo. Začnite s { -fxaccount-brand-name }om.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle
sl
Prijavite se v { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } in prenesite svoje zaznamke, gesla in zgodovino s seboj na svojo novo napravo.
en-US
Sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
sl
Onemogoči storitve na osnovi { -fxaccount-brand-name }ov, na primer sinhronizacijo.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-title
sl
Odjava iz { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }a?
en-US
Sign out of { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
sl
Uporaba starejše različice { -brand-product-name }a lahko pokvari zgodovino brskanja in zaznamke, ki so že shranjeni v obstoječem { -brand-product-name }ovem profilu. Za zaščito svojih podatkov ustvarite nov profil za to namestitev { -brand-short-name }a. Svoje podatke lahko ohranite usklajene v vseh profilih s pomočjo { -fxaccount-brand-name }a.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.

Displaying 57 results for the string Account in en-US:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
sl
{ $count -> [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win
sl
Če želite kopirati geslo, vnesite svoje podatke za prijavo v sistem Windows. To pomaga zaščititi varnost vaših računov.
en-US
To copy your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win
sl
Če želite urediti svojo prijavo, vnesite svoje podatke za prijavo v sistem Windows. To pomaga zaščititi varnost vaših računov.
en-US
To edit your login, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win
sl
Pred izvozom prijav vnesite svoje podatke za prijavo v sistem Windows. To pomaga zaščititi varnost vaših računov.
en-US
To export your logins, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win
sl
Če si želite ogledati geslo, vnesite svoje podatke za prijavo v sistem Windows. To pomaga zaščititi varnost vaših računov.
en-US
To view your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-text2
sl
To geslo uporablja tudi drug račun, ki je bil verjetno izpostavljen v kraji podatkov. Uporaba enakih poverilnic na več mestih ogroža vse vaše račune. Spremenite to geslo.
en-US
This password has been used on another account that was likely in a data breach. Reusing credentials puts all your accounts at risk. Change this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
sl
Gesla so bila ogrožena ali ukradena s tega spletnega mesta, odkar ste nazadnje posodobili podatke za prijavo. Spremenite geslo, da zaščitite svoj račun.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-avatar-button.title
sl
Upravljanje računa
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
sl
Ustvarite { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } ali se prijavite na napravi, na kateri so shranjene vaše prijave.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa2
sl
Ustvarite račun ali se prijavite na napravi, kjer so shranjene vaše prijave.
en-US
Create or sign in to your account on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
sl
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-disconnected2
sl
Račun odklopljen
en-US
Account disconnected
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-finish-account-setup
sl
Končaj nastavitev računa
en-US
Finish Account Setup
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify
sl
Potrdite svoj račun
en-US
Verify Your Account
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify-status
sl
Račun ni potrjen
en-US
Account Not Verified
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-account-header
sl
Račun
en-US
Account
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
sl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-unverified
sl
Svoj račun morate potrditi.
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-manage-account
sl
Upravljanje računa
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
sl
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
sl
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-account
sl
Za uporabo e-poštnih mask { -relay-brand-name } se prijavite v račun.
en-US
Sign in to your account to use your { -relay-brand-name } email masks.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-fxa
sl
Za uporabo { -relay-brand-name(sklon: "rodilnik") } se morate prijaviti v { -fxaccount-brand-name(sklon: "tozilnik") }.
en-US
You must log in to { -fxaccount-brand-name } in order to use { -relay-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-signin-description
sl
Če želite svoje zavihke videti ne glede na to, kje uporabljate { -brand-product-name }, se prijavite v svoj račun. Če računa še nimate, vas bomo popeljali skozi korake za prijavo.
en-US
To see your tabs from wherever you use { -brand-product-name }, sign in to your account. If you don’t have an account, we’ll take you through the steps to sign up.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description
sl
Za ponovno vzpostavitev povezave in zajem zavihkov se prijavite v { -fxaccount-brand-name }.
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description2
sl
Za ponovno vzpostavitev povezave in zajem zavihkov se prijavite v račun.
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your account.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-step-signin-description
sl
Če želite tukaj prikazati zavihke s telefona, se prijavite ali ustvarite račun.
en-US
To grab your phone tabs here, first sign in or create an account.
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
sl
Pri prijavi v { $host } z računom { $provider } veljajo ponudnikovi <label data-l10n-name="tos-url">pogoji uporabe</label> in <label data-l10n-name="privacy-url">pravilnik o zasebnosti</label>.
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
sl
Odlično! Vzemite ta zaznamek še na mobilno napravo. Začnite s { -fxaccount-brand-name }om.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
sl
Račun ohranja vaše pomembne podatke posodobljene in zaščitene na katerikoli napravi, ki jo povežete.
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-primary-button
sl
Ustvarite račun
en-US
Create an account
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle
sl
Prijavite se v { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } in prenesite svoje zaznamke, gesla in zgodovino s seboj na svojo novo napravo.
en-US
Sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle2
sl
Prijavite se v svoj račun in si prenesite zaznamke, gesla in zgodovino na novi računalnik.
en-US
Sign in to your account to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableAccounts
sl
Onemogoči storitve na osnovi računov, na primer sinhronizacijo.
en-US
Disable account-based services, including sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
sl
Onemogoči storitve na osnovi { -fxaccount-brand-name }ov, na primer sinhronizacijo.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Windows10SSO
sl
Dovoli enotno prijavo v sistem Windows za Microsoftove, službene in šolske račune.
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
sl
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } poskuša prikazati podatke o kreditni kartici. Spodaj potrdite dostop do tega računa Windows. *[other] { -brand-short-name } poskuša prikazati podatke o kreditni kartici. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso-desc
sl
Upravljanje računov v nastavitvah naprave
en-US
Manage accounts in your device settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso.label
sl
Dovoli enotno prijavo v sistem Windows za Microsoftove, službene in šolske račune
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-win
sl
Če želite ustvariti glavno geslo, vnesite svoje podatke za prijavo v sistem Windows. To pomaga zaščititi varnost vaših računov.
en-US
To create a Primary Password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-manage-account
sl
Upravljanje računa
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-remove-account.label
sl
Odstrani račun
en-US
Remove Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verify-account.label
sl
Potrdi račun
en-US
Verify Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-warning-cross-user-setting
sl
Ta nastavitev bo uveljavljena v vseh uporabniških računih sistema Windows in profilih { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }, ki uporabljajo to različico.
en-US
This setting will apply to all Windows accounts and { -brand-short-name } profiles using this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-body
sl
Sinhronizirani podatki bodo ostali v vašem računu.
en-US
Synced data will remain in your account.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-title2
sl
Se želite odjaviti iz računa?
en-US
Sign out of your account?
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-title
sl
Odjava iz { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }a?
en-US
Sign out of { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }?
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
sync-disconnect-dialog-body
sl
{ -brand-product-name } bo prenehal sinhronizirati vaš račun, vendar ne bo izbrisal podatkov o brskanju, shranjenih na tej napravi.
en-US
{ -brand-product-name } will stop syncing your account but won’t delete any of your browsing data on this device.
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-unverified
sl
Svoj račun morate potrditi.
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-select-sign-result-unknown-account
sl
Neznan račun
en-US
Unknown account
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.selectSignResultPrompt
sl
Za %S je najdenih več računov. Izberite, katerega želite uporabiti, ali prekličite postopek.
en-US
Multiple accounts found for %S. Select which to use or cancel.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
useCreditCardPasswordPrompt.win
sl
%S poskuša uporabiti shranjene podatke o kreditni kartici. Spodaj potrdite dostop do tega računa Windows.
en-US
%S is trying to use stored credit card information. Confirm access to this Windows account below.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
toolbar.view.treemap.tooltip
sl
Predstavitev porabe pomnilnika: večji bloki prikazujejo večjo porabo pomnilnika
en-US
Visualize memory usage: larger blocks account for a larger percent of memory usage
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • accounts.ftl
-fxaccount-brand-name
sl
{ $capitalization -> [sentence] Firefox račun *[title] Firefox Račun }
en-US
{ $capitalization -> [sentence] Firefox account *[title] Firefox Account }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
sl
Uporaba starejše različice { -brand-product-name }a lahko pokvari zgodovino brskanja in zaznamke, ki so že shranjeni v obstoječem { -brand-product-name }ovem profilu. Za zaščito svojih podatkov ustvarite nov profil za to namestitev { -brand-short-name }a. Svoje podatke lahko ohranite usklajene v vseh profilih s pomočjo { -fxaccount-brand-name }a.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync2
sl
Uporaba starejše različice { -brand-product-name(sklon: "rodilnik") } lahko pokvari zgodovino brskanja in zaznamke, ki so že shranjeni v obstoječem { -brand-product-name }ovem profilu. Za zaščito svojih podatkov ustvarite nov profil za to namestitev { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }. Svoje podatke lahko ohranite usklajene v vseh profilih s pomočjo računa in sinhronizacije.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with an account to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.