Transvision

Displaying 13 results for the string Account in pl:

Entity pl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w przeglądarce { -brand-short-name } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z { -fxaccount-brand-name(case: "ins", capitalization: "lower") } oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. [one] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w przeglądarce { -brand-short-name } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z { -fxaccount-brand-name(case: "ins", capitalization: "lower") } oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. [few] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w przeglądarce { -brand-short-name } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z { -fxaccount-brand-name(case: "ins", capitalization: "lower") } oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[many] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w przeglądarce { -brand-short-name } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z { -fxaccount-brand-name(case: "ins", capitalization: "lower") } oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
pl
Zarejestruj się lub zaloguj na { -fxaccount-brand-name(case: "loc", capitalization: "lower") } na urządzeniu, w którym zachowano dane logowania.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
pl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
pl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
pl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
pl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-fxa
pl
Do korzystania z { -relay-brand-name } wymagane jest zalogowanie na { -fxaccount-brand-name(case: "loc", capitalization: "lower") }.
en-US
You must log in to { -fxaccount-brand-name } in order to use { -relay-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description
pl
Zaloguj się na { -fxaccount-brand-name(case: "loc", capitalization: "lower") }, aby połączyć się ponownie i odbierać karty.
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
pl
Wspaniałe odkrycie! Fajnie byłoby mieć tę zakładkę także na telefonie, prawda? Zacznij korzystać z { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle
pl
Zaloguj się na { -fxaccount-brand-name(case: "loc", capitalization: "lower") }, aby przenieść swoje zakładki, hasła i historię na nowe urządzenie.
en-US
Sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
pl
Wyłączenie usług korzystających z { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") }, w tym synchronizacji.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-title
pl
Czy wylogować z { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") }?
en-US
Sign out of { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
pl
Używanie starszej wersji programu { -brand-product-name } może uszkodzić zakładki i historię przeglądania już zachowaną w istniejącym profilu programu { -brand-product-name }. Aby chronić swoje dane, utwórz nowy profil dla tej instalacji programu { -brand-short-name }. Zawsze można zalogować się na { -fxaccount-brand-name(case: "loc", capitalization: "lower") }, aby synchronizować zakładki i historię przeglądania między profilami.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.

Displaying 57 results for the string Account in en-US:

Entity pl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w przeglądarce { -brand-short-name } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z { -fxaccount-brand-name(case: "ins", capitalization: "lower") } oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. [one] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w przeglądarce { -brand-short-name } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z { -fxaccount-brand-name(case: "ins", capitalization: "lower") } oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. [few] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w przeglądarce { -brand-short-name } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z { -fxaccount-brand-name(case: "ins", capitalization: "lower") } oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[many] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w przeglądarce { -brand-short-name } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z { -fxaccount-brand-name(case: "ins", capitalization: "lower") } oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w przeglądarce { -brand-short-name } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z kontem oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. [one] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w przeglądarce { -brand-short-name } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z kontem oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. [few] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w przeglądarce { -brand-short-name } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z kontem oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[many] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w przeglądarce { -brand-short-name } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z kontem oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win
pl
Aby skopiować hasło, wprowadź swoje dane logowania do systemu Windows. Pomaga to chronić bezpieczeństwo Twoich kont.
en-US
To copy your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win
pl
Aby zmienić dane logowania witryny, wprowadź swoje dane logowania do systemu Windows. Pomaga to chronić bezpieczeństwo Twoich kont.
en-US
To edit your login, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win
pl
Aby wyeksportować dane logowania witryn, wprowadź swoje dane logowania do systemu Windows. Pomaga to chronić bezpieczeństwo Twoich kont.
en-US
To export your logins, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win
pl
Aby wyświetlić hasło, wprowadź swoje dane logowania do systemu Windows. Pomaga to chronić bezpieczeństwo Twoich kont.
en-US
To view your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-text2
pl
To hasło jest używane na innym koncie, które prawdopodobnie znalazło się w bazie wykradzionych haseł. Używanie tych samych danych logowania na różnych witrynach naraża wszystkie konta użytkownika na ryzyko. Zmień to hasło.
en-US
This password has been used on another account that was likely in a data breach. Reusing credentials puts all your accounts at risk. Change this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
pl
Od czasu ostatniej zmiany danych logowania hasła z tej witryny wyciekły lub zostały wykradzione. Zmień hasło, aby ochronić swoje konto.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-avatar-button.title
pl
Zarządzaj kontem
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
pl
Zarejestruj się lub zaloguj na { -fxaccount-brand-name(case: "loc", capitalization: "lower") } na urządzeniu, w którym zachowano dane logowania.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa2
pl
Zarejestruj się lub zaloguj na koncie na urządzeniu, w którym zachowano dane logowania.
en-US
Create or sign in to your account on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
pl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-disconnected2
pl
Konto zostało rozłączone
en-US
Account disconnected
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-finish-account-setup
pl
Dokończ konfigurację konta
en-US
Finish Account Setup
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify
pl
Zweryfikuj konto
en-US
Verify Your Account
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify-status
pl
Konto nie zostało zweryfikowane
en-US
Account Not Verified
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-account-header
pl
Konto
en-US
Account
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
pl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-unverified
pl
Konto musi zostać zweryfikowane.
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-manage-account
pl
Zarządzaj kontem
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
pl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
pl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-account
pl
Zaloguj się na swoje konto, aby korzystać z masek dla adresów e-mail { -relay-brand-name }.
en-US
Sign in to your account to use your { -relay-brand-name } email masks.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-fxa
pl
Do korzystania z { -relay-brand-name } wymagane jest zalogowanie na { -fxaccount-brand-name(case: "loc", capitalization: "lower") }.
en-US
You must log in to { -fxaccount-brand-name } in order to use { -relay-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-signin-description
pl
Zaloguj się na swoje konto, aby widzieć karty z każdego urządzenia, na którym używasz { -brand-product-name(case: "acc") }. Jeśli jeszcze nie masz konta, pomożemy Ci je założyć.
en-US
To see your tabs from wherever you use { -brand-product-name }, sign in to your account. If you don’t have an account, we’ll take you through the steps to sign up.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description
pl
Zaloguj się na { -fxaccount-brand-name(case: "loc", capitalization: "lower") }, aby połączyć się ponownie i odbierać karty.
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description2
pl
Zaloguj się na swoje konto, aby połączyć się ponownie i odbierać karty.
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your account.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-step-signin-description
pl
Zaloguj się lub utwórz konto, aby otwierać tutaj karty z telefonu.
en-US
To grab your phone tabs here, first sign in or create an account.
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
pl
Logowanie na { $host } za pomocą konta { $provider } podlega <label data-l10n-name="privacy-url">zasadom ochrony prywatności</label> i <label data-l10n-name="tos-url">regulaminowi usługi</label> danego konta.
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
pl
Wspaniałe odkrycie! Fajnie byłoby mieć tę zakładkę także na telefonie, prawda? Zacznij korzystać z { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
pl
Warning: Source string is missing
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-primary-button
pl
Warning: Source string is missing
en-US
Create an account
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle
pl
Zaloguj się na { -fxaccount-brand-name(case: "loc", capitalization: "lower") }, aby przenieść swoje zakładki, hasła i historię na nowe urządzenie.
en-US
Sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle2
pl
Zaloguj się na swoje konto, aby przenieść zakładki, hasła i historię na nowe urządzenie.
en-US
Sign in to your account to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableAccounts
pl
Wyłączenie usług korzystających z konta, w tym synchronizacji.
en-US
Disable account-based services, including sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
pl
Wyłączenie usług korzystających z { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") }, w tym synchronizacji.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Windows10SSO
pl
Zezwalanie na pojedyncze logowanie Windows do kont Microsoft, służbowych i szkolnych.
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
pl
{ PLATFORM() -> [macos] dostęp do informacji o kartach płatniczych [windows] { -brand-short-name } chce uzyskać dostęp do informacji o kartach płatniczych. Potwierdź poniżej używając konta Windows. *[other] { -brand-short-name } chce uzyskać dostęp do informacji o kartach płatniczych. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso-desc
pl
Zarządzaj kontami w ustawieniach urządzenia
en-US
Manage accounts in your device settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso.label
pl
Zezwalaj na pojedyncze logowanie Windows do kont Microsoft, służbowych i szkolnych.
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-win
pl
Aby utworzyć hasło główne, wprowadź swoje dane logowania do systemu Windows. Pomaga to chronić bezpieczeństwo Twoich kont.
en-US
To create a Primary Password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-manage-account
pl
Zarządzaj kontem
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-remove-account.label
pl
Usuń konto
en-US
Remove Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verify-account.label
pl
Warning: Source string is missing
en-US
Verify Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-warning-cross-user-setting
pl
To ustawienie będzie obowiązywać dla wszystkich kont systemu Windows i profilów programu { -brand-short-name } używających tej instalacji.
en-US
This setting will apply to all Windows accounts and { -brand-short-name } profiles using this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-body
pl
Zsynchronizowane dane pozostaną na koncie.
en-US
Synced data will remain in your account.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-title2
pl
Czy wylogować z konta?
en-US
Sign out of your account?
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-title
pl
Czy wylogować z { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") }?
en-US
Sign out of { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }?
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
sync-disconnect-dialog-body
pl
{ -brand-product-name } zatrzyma synchronizację z tym kontem, ale nie usunie danych przeglądania na tym urządzeniu.
en-US
{ -brand-product-name } will stop syncing your account but won’t delete any of your browsing data on this device.
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-unverified
pl
Konto musi zostać zweryfikowane.
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-select-sign-result-unknown-account
pl
Nieznane konto
en-US
Unknown account
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.selectSignResultPrompt
pl
Odnaleziono więcej niż jedno konto witryny „%S”. Wybierz którego użyć, lub anuluj.
en-US
Multiple accounts found for %S. Select which to use or cancel.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
useCreditCardPasswordPrompt.win
pl
%S chce użyć przechowywanych informacji o kartach płatniczych. Potwierdź poniżej używając konta Windows.
en-US
%S is trying to use stored credit card information. Confirm access to this Windows account below.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
toolbar.view.treemap.tooltip
pl
Drzewo użycia pamięci, w którym większe bloki odpowiadają większemu procentowo użyciu pamięci
en-US
Visualize memory usage: larger blocks account for a larger percent of memory usage
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • accounts.ftl
-fxaccount-brand-name
pl
{ $case -> *[nom] { $capitalization -> *[upper] Konto Firefoksa [lower] konto Firefoksa } [gen] { $capitalization -> *[upper] Konta Firefoksa [lower] konta Firefoksa } [dat] { $capitalization -> *[upper] Kontu Firefoksa [lower] kontu Firefoksa } [acc] { $capitalization -> *[upper] Konto Firefoksa [lower] konto Firefoksa } [ins] { $capitalization -> *[upper] Kontem Firefoksa [lower] kontem Firefoksa } [loc] { $capitalization -> *[upper] Koncie Firefoksa [lower] koncie Firefoksa } }
en-US
{ $capitalization -> [sentence] Firefox account *[title] Firefox Account }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
pl
Używanie starszej wersji programu { -brand-product-name } może uszkodzić zakładki i historię przeglądania już zachowaną w istniejącym profilu programu { -brand-product-name }. Aby chronić swoje dane, utwórz nowy profil dla tej instalacji programu { -brand-short-name }. Zawsze można zalogować się na { -fxaccount-brand-name(case: "loc", capitalization: "lower") }, aby synchronizować zakładki i historię przeglądania między profilami.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync2
pl
Używanie starszej wersji programu { -brand-product-name } może uszkodzić zakładki i historię przeglądania już zachowaną w istniejącym profilu programu { -brand-product-name }. Aby chronić swoje dane, utwórz nowy profil dla tej instalacji programu { -brand-short-name }. Zawsze można zalogować się na konto, aby synchronizować zakładki i historię przeglądania między profilami.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with an account to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.