Transvision

Displaying 13 results for the string Account in lv:

Entity lv en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
lv
{ $count -> [1] Tādējādi tiks izņemts lietotājvārds, ko esat saglabājis { -brand-short-name }, visās ierīcēs, kas sinhronizētas ar jūsu { -fxaccount-brand-name }. Tādējādi tiks noņemti arī šeit redzamie brīdinājumi par datu noplūdēm. Šo darbību nevarēs atsaukt. [zero] Tādējādi tiks izņemti visi lietotājvārdi, ko esat saglabājis { -brand-short-name }, visās ierīcēs, kas sinhronizētas ar jūsu { -fxaccount-brand-name }. Tādējādi tiks noņemti arī šeit redzamie brīdinājumi par datu noplūdēm. Šo darbību nevarēs atsaukt. [one] Tādējādi tiks izņemti visi lietotājvārdi, ko esat saglabājis { -brand-short-name }, visās ierīcēs, kas sinhronizētas ar jūsu { -fxaccount-brand-name }. Tādējādi tiks noņemti arī šeit redzamie brīdinājumi par datu noplūdēm. Šo darbību nevarēs atsaukt. *[other] Tādējādi tiks izņemti visi lietotājvārdi, ko esat saglabājis { -brand-short-name }, visās ierīcēs, kas sinhronizētas ar jūsu { -fxaccount-brand-name }. Tādējādi tiks noņemti arī šeit redzamie brīdinājumi par datu noplūdēm. Šo darbību nevarēs atsaukt. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
lv
Izveidojiet jaunu kontu uz sava { -fxaccount-brand-name } uz ierīces, kur tika saglabātas jūsu paroles.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
lv
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
lv
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
lv
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
lv
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-fxa
lv
Lai izmantotu { -relay-brand-name }, jums ir jāierakstās { -fxaccount-brand-name }.
en-US
You must log in to { -fxaccount-brand-name } in order to use { -relay-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description
lv
Lai atkal savienotos un paņemtu cilnes, ierakstieties savā { -fxaccount-brand-name }.
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
lv
Lielisks atradums! Tagad nepalieciet bez šīs grāmatzīmes savās mobilajās ierīcēs. Sāciet darbu ar { -fxaccount-brand-name }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle
lv
Ierakstieties savā kontā { -fxaccount-brand-name }, lai jaunajā ierīcē izmantotu grāmatzīmes, paroles un vēsturi.
en-US
Sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
lv
Deaktivē { -fxaccount-brand-name } pakalpojumus, piemēram Sync.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-title
lv
Izrakstīties no { -fxaccount-brand-name }
en-US
Sign out of { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
lv
Vecākas { -brand-product-name } versijas izmantošana var sabojāt grāmatzīmes un pārlūkošanas vēsturi, kas jau ir saglabāta esošajā { -brand-product-name } profilā. Lai aizsargātu savu informāciju, izveidojiet jaunu profilu šai { -brand-short-name } instalācijai. Jūs vienmēr varat pierakstīties ar { -fxaccount-brand-name }, lai sinhronizētu grāmatzīmes un pārlūkošanas vēsturi starp profiliem.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.

Displaying 67 results for the string Account in en-US:

Entity lv en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
lv
{ $count -> [1] Tādējādi tiks izņemts lietotājvārds, ko esat saglabājis { -brand-short-name }, visās ierīcēs, kas sinhronizētas ar jūsu { -fxaccount-brand-name }. Tādējādi tiks noņemti arī šeit redzamie brīdinājumi par datu noplūdēm. Šo darbību nevarēs atsaukt. [zero] Tādējādi tiks izņemti visi lietotājvārdi, ko esat saglabājis { -brand-short-name }, visās ierīcēs, kas sinhronizētas ar jūsu { -fxaccount-brand-name }. Tādējādi tiks noņemti arī šeit redzamie brīdinājumi par datu noplūdēm. Šo darbību nevarēs atsaukt. [one] Tādējādi tiks izņemti visi lietotājvārdi, ko esat saglabājis { -brand-short-name }, visās ierīcēs, kas sinhronizētas ar jūsu { -fxaccount-brand-name }. Tādējādi tiks noņemti arī šeit redzamie brīdinājumi par datu noplūdēm. Šo darbību nevarēs atsaukt. *[other] Tādējādi tiks izņemti visi lietotājvārdi, ko esat saglabājis { -brand-short-name }, visās ierīcēs, kas sinhronizētas ar jūsu { -fxaccount-brand-name }. Tādējādi tiks noņemti arī šeit redzamie brīdinājumi par datu noplūdēm. Šo darbību nevarēs atsaukt. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win
lv
Lai kopētu savu paroli, ievadiet Windows ierkastīšanās akreditācijas datus. Tas palīdz sargāt jūsu kontu drošību.
en-US
To copy your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win
lv
Lai rediģētu savu lietotājvārdu, ievadiet Windows ierkastīšanās akreditācijas datus. Tas palīdz sargāt jūsu kontu drošību.
en-US
To edit your login, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message2-win
lv
Lai rediģētu savu paroli, ievadiet Windows ierkastīšanās akreditācijas datus. Tas palīdz sargāt jūsu kontu drošību.
en-US
To edit your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win
lv
Lai eksportētu savus lietotājvārdus, ievadiet Windows ierkastīšanās akreditācijas datus. Tas palīdz sargāt jūsu kontu drošību.
en-US
To export your logins, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message2-win
lv
Lai eksportētu savas paroles, ievadiet Windows ierkastīšanās akreditācijas datus. Tas palīdz sargāt jūsu kontu drošību.
en-US
To export your passwords, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win
lv
Lai apskatītu savu paroli, ievadiet Windows ierkastīšanās akreditācijas datus. Tas palīdz sargāt jūsu kontu drošību.
en-US
To view your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-text2
lv
Šī parole ir izmantota citā kontā, kurā, iespējams, notika datu noplūde. Atkārtoti izmantojot akreditācijas datus, tiek apdraudēti visi jūsu konti. Mainiet šo paroli.
en-US
This password has been used on another account that was likely in a data breach. Reusing credentials puts all your accounts at risk. Change this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
lv
Kopš pēdējās ierakstīšanās informācijas atjaunināšanas reizes šajā vietnē tika nopludinātas vai nozagtas paroles. Nomainiet paroli, lai aizsargātu savu kontu.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-avatar-button.title
lv
Pārvaldīt kontu
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
lv
Izveidojiet jaunu kontu uz sava { -fxaccount-brand-name } uz ierīces, kur tika saglabātas jūsu paroles.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa2
lv
Izveidojiet vai ierakstieties savā kontā uz ierīces, kur ir saglabāti jūsu lietotājvārdi.
en-US
Create or sign in to your account on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
lv
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title-2
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Account
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-disconnected2
lv
Konts atvienots
en-US
Account disconnected
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-finish-account-setup
lv
Pabeigt konta iestatīšanu
en-US
Finish Account Setup
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify
lv
Pārbaudiet savu kontu
en-US
Verify Your Account
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify-status
lv
Konts nav pārbaudīts
en-US
Account Not Verified
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-account-header
lv
Konts
en-US
Account
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
lv
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-unverified
lv
Jūsu kontam nepieciešams apstiprinājums.
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-manage-account
lv
Pārvaldīt kontu
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-sign-in-account
lv
Pierakstieties savā kontā
en-US
Sign in to your account
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-account.label
lv
Konts
en-US
Account
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-account.tooltiptext
lv
Konts
en-US
Account
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
lv
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
lv
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-account
lv
Ierakstieties savā kontā, lai izmantotu savas { -relay-brand-name } e-pasta maskas.
en-US
Sign in to your account to use your { -relay-brand-name } email masks.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-fxa
lv
Lai izmantotu { -relay-brand-name }, jums ir jāierakstās { -fxaccount-brand-name }.
en-US
You must log in to { -fxaccount-brand-name } in order to use { -relay-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-signin-description
lv
Lai skatītu savas cilnes jebkurā vietā, kur izmantojat { -brand-product-name }, ierakstieties savā kontā. Ja jums nav konta, mēs palīdzēsim jums ieziet reģistrēšanās soļus.
en-US
To see your tabs from wherever you use { -brand-product-name }, sign in to your account. If you don’t have an account, we’ll take you through the steps to sign up.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description
lv
Lai atkal savienotos un paņemtu cilnes, ierakstieties savā { -fxaccount-brand-name }.
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description2
lv
Lai atkal savienotos un paņemtu cilnes, ierakstieties savā kontā.
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your account.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-step-signin-description
lv
Lai šeit ņemtu tālruņa cilnes, vispirms ierakstieties vai izveidojiet kontu.
en-US
To grab your phone tabs here, first sign in or create an account.
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
lv
Uz ierakstīšanos vietnē { $host }, izmantojot { $provider } kontu, attiecas viņu <label data-l10n-name="privacy-url">privātuma politika</label> un <label data-l10n-name="tos-url">Pakalpojumu sniegšanas noteikumi</label>.
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
lv
Lielisks atradums! Tagad nepalieciet bez šīs grāmatzīmes savās mobilajās ierīcēs. Sāciet darbu ar { -fxaccount-brand-name }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body-2
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get started with an account.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
lv
Konts uztur jūsu svarīgo informāciju aktuālu un aizsargātu jebkurā savienotajā ierīcē.
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-primary-button
lv
Izveidot kontu
en-US
Create an account
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle
lv
Ierakstieties savā kontā { -fxaccount-brand-name }, lai jaunajā ierīcē izmantotu grāmatzīmes, paroles un vēsturi.
en-US
Sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle2
lv
Ierakstieties savā kontā, lai jaunajā ierīcē ņemtu līdzi grāmatzīmes, paroles un vēsturi.
en-US
Sign in to your account to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableAccounts
lv
Izslēgt ar kontu saistītus pakalpojumus, tostarp sinhronizāciju.
en-US
Disable account-based services, including sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
lv
Deaktivē { -fxaccount-brand-name } pakalpojumus, piemēram Sync.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts1
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Disable account-based services, including sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Windows10SSO
lv
Atļaut Windows vienreizējo ierakstīšanos Microsoft, darba un mācību iestādes kontiem.
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
lv
{ PLATFORM() -> [macos] parādīt kredītkartes informāciju [windows] { -brand-short-name } mēģina parādīt kredītkartes informāciju. Zemāk apstipriniet piekļuvi šim Windows kontam. *[other] { -brand-short-name } mēģina parādīt kredītkartes informāciju. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso-desc
lv
Pārvaldiet kontus savas ierīces iestatījumos
en-US
Manage accounts in your device settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso.label
lv
Atļaut Windows vienreizējo ierakstīšanos Microsoft, darba un mācību iestādes kontiem.
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-win
lv
Lai izveidotu galveno paroli, ievadiet Windows pieteikšanās akreditācijas datus. Tas palīdz aizsargāt jūsu kontu drošību.
en-US
To create a Primary Password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-manage-account
lv
Pārvaldīt kontu
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-profile-picture-account-problem.alt
lv
Konta profila attēls
en-US
Account profile picture
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-remove-account.label
lv
Noņemt kontu
en-US
Remove Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verify-account.label
lv
Pārbaudīt kontu
en-US
Verify Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-warning-cross-user-setting
lv
Šis iestatījums attieksies uz visiem Windows kontiem un { -brand-short-name } profiliem, kuri izmanto šo { -brand-short-name } instalāciju.
en-US
This setting will apply to all Windows accounts and { -brand-short-name } profiles using this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-body
lv
Sinhronizētie dati paliks jūsu kontā.
en-US
Synced data will remain in your account.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-title2
lv
Izrakstīties no sava konta?
en-US
Sign out of your account?
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-title
lv
Izrakstīties no { -fxaccount-brand-name }
en-US
Sign out of { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }?
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
sync-disconnect-dialog-body
lv
{ -brand-product-name } pārtrauks sinhronizāciju ar jūsu kontu, taču dati jūsu ierīcē paliks neskarti.
en-US
{ -brand-product-name } will stop syncing your account but won’t delete any of your browsing data on this device.
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-unverified
lv
Jūsu kontam nepieciešams apstiprinājums.
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-select-sign-result-unknown-account
lv
Nezināms konts
en-US
Unknown account
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.selectSignResultPrompt
lv
Atrasti vairāki %S konti. Izvēlieties, kuru lietot, vai atceliet.
en-US
Multiple accounts found for %S. Select which to use or cancel.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
useCreditCardPasswordPrompt.win
lv
%S mēģina izmantot saglabātu kredītkartes informāciju. Apstipriniet piekļuvi šim Windows kontam.
en-US
%S is trying to use stored credit card information. Confirm access to this Windows account below.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
toolbar.view.treemap.tooltip
lv
Atmiņas izmantojuma vizualizācija: Lielāki bloki atbilst lielākam atmiņas izmantojumam
en-US
Visualize memory usage: larger blocks account for a larger percent of memory usage
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • accounts.ftl
-fxaccount-brand-name
lv
Firefox konts
en-US
{ $capitalization -> [sentence] Firefox account *[title] Firefox Account }
Entity # all locales toolkit • toolkit • formautofill • formAutofill.ftl
autofill-edit-payment-method-os-prompt-windows
lv
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } is trying to show stored payment method information. Confirm access to this Windows account below.
Entity # all locales toolkit • toolkit • formautofill • formAutofill.ftl
autofill-use-payment-method-os-prompt-windows
lv
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } is trying to use stored payment method information. Confirm access to this Windows account below.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
lv
Vecākas { -brand-product-name } versijas izmantošana var sabojāt grāmatzīmes un pārlūkošanas vēsturi, kas jau ir saglabāta esošajā { -brand-product-name } profilā. Lai aizsargātu savu informāciju, izveidojiet jaunu profilu šai { -brand-short-name } instalācijai. Jūs vienmēr varat pierakstīties ar { -fxaccount-brand-name }, lai sinhronizētu grāmatzīmes un pārlūkošanas vēsturi starp profiliem.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync2
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with an account to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.