Transvision

Displaying 10 results for the string Account in hr:

Entity hr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
hr
{ $count -> [1] Ovo će ukloniti prijavu spremljenu u { -brand-short-name }u na svim uređajima sinkroniziranim s tvojim { -fxaccount-brand-name }. Ovo će ukloniti i upozorenja o curenju podataka koja se nalaze ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti. [one] Ovo će ukloniti prijavu spremljenu u { -brand-short-name }u na svim uređajima sinkroniziranim s tvojim { -fxaccount-brand-name }. Ovo će ukloniti i upozorenja o curenju podataka koja se nalaze ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti. [few] Ovo će ukloniti prijave spremljene u { -brand-short-name }u na svim uređajima sinkroniziranim s tvojim { -fxaccount-brand-name }. Ovo će ukloniti i upozorenja o curenju podataka koja se nalaze ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti. *[other] Ovo će ukloniti prijave spremljene u { -brand-short-name }u na svim uređajima sinkroniziranim s tvojim { -fxaccount-brand-name }. Ovo će ukloniti i upozorenja o curenju podataka koja se nalaze ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
hr
Stvori ili prijavi se na svoj { -fxaccount-brand-name } na uređaju gdje su spremljene tvoje prijave.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
hr
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
hr
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
hr
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description
hr
Za ponovno povezivanje i preuzimanje tvojih kartica, prijavi se na { -fxaccount-brand-name }.
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
hr
Koristi ovu zabilješku i na mobilnom uređaju. Pokreni { -fxaccount-brand-name }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
hr
Onemogući usluge koje se temelje na { -fxaccount-brand-name }u, uključujući sinkronizaciju.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-title
hr
Odjaviti se iz servisa { -fxaccount-brand-name }?
en-US
Sign out of { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
hr
Korištenje starije verzije { -brand-product-name(case: "gen") } može oštetiti zabilješke i povijest pretraživanja koje su već spremljene u postojeći { -brand-product-name } profil. Za zaštitu tvojih podataka, stvori novi profil za ovu { -brand-short-name } instalaciju. Uvijek se možeš prijaviti u svoj { -fxaccount-brand-name } i sinkronizirati svoje zabilješke i povijest pretraživanja između profila.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.

Displaying 57 results for the string Account in en-US:

Entity hr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
hr
{ $count -> [1] Ovo će ukloniti prijavu spremljenu u { -brand-short-name }u na svim uređajima sinkroniziranim s tvojim { -fxaccount-brand-name }. Ovo će ukloniti i upozorenja o curenju podataka koja se nalaze ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti. [one] Ovo će ukloniti prijavu spremljenu u { -brand-short-name }u na svim uređajima sinkroniziranim s tvojim { -fxaccount-brand-name }. Ovo će ukloniti i upozorenja o curenju podataka koja se nalaze ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti. [few] Ovo će ukloniti prijave spremljene u { -brand-short-name }u na svim uređajima sinkroniziranim s tvojim { -fxaccount-brand-name }. Ovo će ukloniti i upozorenja o curenju podataka koja se nalaze ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti. *[other] Ovo će ukloniti prijave spremljene u { -brand-short-name }u na svim uređajima sinkroniziranim s tvojim { -fxaccount-brand-name }. Ovo će ukloniti i upozorenja o curenju podataka koja se nalaze ovdje. Ovu radnju nije moguće poništiti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win
hr
Za kopiranje tvoje lozinke, upiši svoje podatke za prijavu na Windows. To pomaže zaštiti sigurnost tvojih računa.
en-US
To copy your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win
hr
Za uređivanje prijave, upiši svoje podatke za prijavu na Windows. To pomaže zaštiti sigurnost tvojih računa.
en-US
To edit your login, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win
hr
Za izvoz tvojih prijava, upiši svoje podatke za prijavu na Windows. To pomaže zaštiti sigurnost tvojih računa.
en-US
To export your logins, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win
hr
Za prikaz tvoje lozinke, upiši svoje podatke za prijavu na Windows. To pomaže zaštiti sigurnost tvojih računa.
en-US
To view your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-text2
hr
Ova se lozinka koristila na jednom drugom računu koji je vjerojatno procurio u javnost. Ponovno korištenje lozinke ugrožava sigurnost svih tvojih računima. Promijeni lozinku.
en-US
This password has been used on another account that was likely in a data breach. Reusing credentials puts all your accounts at risk. Change this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
hr
Lozinke su procurile ili su ukradene s ove web-stranice od zadnjeg aktualiziranja tvojih podataka za prijavu. Za zaštitu svog računa, promijeni lozinku.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-avatar-button.title
hr
Upravljaj računom
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
hr
Stvori ili prijavi se na svoj { -fxaccount-brand-name } na uređaju gdje su spremljene tvoje prijave.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa2
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Create or sign in to your account on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
hr
Warning: Source string is missing
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-disconnected2
hr
Račun je odspojen
en-US
Account disconnected
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-finish-account-setup
hr
Završi postavljanje računa
en-US
Finish Account Setup
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify
hr
Potvrdi tvoj račun
en-US
Verify Your Account
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify-status
hr
Račun nije potvrđen
en-US
Account Not Verified
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-account-header
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Account
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
hr
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-unverified
hr
Tvoj račun mora biti potvrđen.
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-manage-account
hr
Upravljaj računom
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
hr
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
hr
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-account
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your account to use your { -relay-brand-name } email masks.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-fxa
hr
Warning: Source string is missing
en-US
You must log in to { -fxaccount-brand-name } in order to use { -relay-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-signin-description
hr
Warning: Source string is missing
en-US
To see your tabs from wherever you use { -brand-product-name }, sign in to your account. If you don’t have an account, we’ll take you through the steps to sign up.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description
hr
Za ponovno povezivanje i preuzimanje tvojih kartica, prijavi se na { -fxaccount-brand-name }.
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description2
hr
Warning: Source string is missing
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your account.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-step-signin-description
hr
Za preuzimanje kartica sa svog telefona ovdje, najprije se prijavi ili otvori račun.
en-US
To grab your phone tabs here, first sign in or create an account.
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
hr
Koristi ovu zabilješku i na mobilnom uređaju. Pokreni { -fxaccount-brand-name }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
hr
Warning: Source string is missing
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-primary-button
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Create an account
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle2
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your account to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableAccounts
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Disable account-based services, including sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
hr
Onemogući usluge koje se temelje na { -fxaccount-brand-name }u, uključujući sinkronizaciju.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Windows10SSO
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
hr
{ PLATFORM() -> [macos] pokaži podatke kreditne kartice [windows] { -brand-short-name } pokušava prikazati podatke o kreditnoj kartici. U nastavku potvrdite pristup ovom Windows računu. *[other] { -brand-short-name } pokušava prikazati podatke o kreditnoj kartici. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso-desc
hr
Upravljaj računima u postavkama uređaja
en-US
Manage accounts in your device settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso.label
hr
Dopusti jedinstvenu prijavu u Windowsu za Microsoftove, poslovne i školske račune
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-win
hr
Za stvaranje primarne lozinke, unesi svoje podatke za prijavu na Windows. Ovo pomaže u zaštiti tvojih računa.
en-US
To create a Primary Password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-manage-account
hr
Upravljaj računom
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-remove-account.label
hr
Ukloni račun
en-US
Remove Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verify-account.label
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Verify Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-warning-cross-user-setting
hr
Ove postavke će se primijeniti na sve račune u Windowsu i profile za { -brand-short-name } koji koriste ovu instalaciju programa { -brand-short-name }.
en-US
This setting will apply to all Windows accounts and { -brand-short-name } profiles using this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-body
hr
Sinkronizirani podatci ostat će pohranjeni u tvom računu.
en-US
Synced data will remain in your account.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-title2
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Sign out of your account?
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-title
hr
Odjaviti se iz servisa { -fxaccount-brand-name }?
en-US
Sign out of { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }?
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
sync-disconnect-dialog-body
hr
{ -brand-product-name } će prestati sinkronizirati tvoj račun, ali neće izbrisati podatke o tvom pregledavanju na ovom uređaju.
en-US
{ -brand-product-name } will stop syncing your account but won’t delete any of your browsing data on this device.
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-unverified
hr
Tvoj račun mora biti potvrđen.
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-select-sign-result-unknown-account
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Unknown account
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.selectSignResultPrompt
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Multiple accounts found for %S. Select which to use or cancel.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
useCreditCardPasswordPrompt.win
hr
%S pokušava koristiti spremljene podatke o kreditnoj kartici. U nastavku potvrdi pristup ovom Windows računu.
en-US
%S is trying to use stored credit card information. Confirm access to this Windows account below.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
toolbar.view.treemap.tooltip
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Visualize memory usage: larger blocks account for a larger percent of memory usage
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • accounts.ftl
-fxaccount-brand-name
hr
Firefox račun
en-US
{ $capitalization -> [sentence] Firefox account *[title] Firefox Account }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
hr
Korištenje starije verzije { -brand-product-name(case: "gen") } može oštetiti zabilješke i povijest pretraživanja koje su već spremljene u postojeći { -brand-product-name } profil. Za zaštitu tvojih podataka, stvori novi profil za ovu { -brand-short-name } instalaciju. Uvijek se možeš prijaviti u svoj { -fxaccount-brand-name } i sinkronizirati svoje zabilješke i povijest pretraživanja između profila.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync2
hr
Warning: Source string is missing
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with an account to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.