Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 200 results out of 308 for the string { -brand-short-name } in sl:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
sl
{ -brand-short-name } razvija <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, <label data-l10n-name="community-creditsLink">globalna skupnost</label>, ki si prizadeva, da bi splet ostal odprt, javen in dostopen vsem.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-noUpdatesFound
sl
{ -brand-short-name } je posodobljen
en-US
{ -brand-short-name } is up to date
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
sl
{ -brand-short-name } se posodablja v drugem primerku
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
sl
Izdaja { -brand-short-name } je poskusna in lahko deluje nezanesljivo.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili prijavi, ki ste ju shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
sl
{ -brand-short-name } nima dovoljenja za branje datoteke. Poskusite spremeniti dovoljenja datoteke.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
sl
Prijave in gesla, uvožena v { -brand-short-name }.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-heading
sl
{ -brand-short-name } se ukvarja s piškotki namesto vas
en-US
{ -brand-short-name } takes care of cookie banners for you
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-message
sl
Naj { -brand-short-name } namesto vas odgovarja na zahteve za shranjevanje piškotkov, vam pa omogoči nemoteno brskanje. { -brand-short-name } bo poskušal zavrniti vse zahteve, če bo to mogoče.
en-US
Let { -brand-short-name } automatically answer cookie pop-ups for you so you can get back to distraction-free browsing. { -brand-short-name } will reject all requests if possible.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-felt-privacy-v1-info-body
sl
Ko zaprete vsa zasebna okna, { -brand-short-name } izbriše piškotke, zgodovino in podatke o spletnih mestih.
en-US
{ -brand-short-name} deletes your cookies, history, and site data when you close all your private windows.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
sl
Zasebno okno: { -brand-short-name } ob zaprtju vseh zasebnih oken izbriše njihovo zgodovino iskanja in brskanja. To še ne pomeni, da ste anonimni.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
sl
{ -brand-short-name } izbriše zgodovino iskanja in brskanja, ko zaprete vsa zasebna okna, vendar to še ne pomeni, da ste anonimni.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
sl
Ponovno zaženi { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info
sl
{ -brand-short-name } je pripravljen.
en-US
{ -brand-short-name } is ready to go.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-include-URL-2
sl
Vključite naslove strani, ki ste jih imeli odprte, ko se je { -brand-short-name } sesul
en-US
Include the URLs of the sites you were on when { -brand-short-name } crashed
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
sl
Poročilo o sesutju je že bilo poslano. Hvala, da pomagate izboljševati { -brand-short-name }!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
sl
Poročila o sesutju nam pomagajo prepoznati težave in izboljšati { -brand-short-name }.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
sl
{ -brand-short-name } ima zmožnost samodejnega sproščanja zavihkov iz pomnilnika, ki preprečuje sesutja programa zaradi morebitne nezadostne količine razpoložljivega pomnilnika v sistemu. Zavihek, ki se bo naslednji sprostil, se izbira na osnovi več lastnosti. Ta stran prikazuje, kako { -brand-short-name } razporeja prednost zavihkov in kateri zavihek se bo sprostil iz pomnilnika, ko bo sproščanje sproženo. Sprostitev zavihka lahko sprožite ročno s klikom na spodnji gumb <em>Sprosti</em>.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
sl
{ $addonCount -> [one] Stran želi namestiti dodatek za { -brand-short-name }: [two] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatka za { -brand-short-name }: [few] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatke za { -brand-short-name }: *[other] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatkov za { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [two] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatka, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatke, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatkov, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [one] Pozor: Stran želi namestiti nepotrjen dodatek za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [two] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjena dodatka za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjene dodatke za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjenih dodatkov za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
sl
{ $addonName } ni bilo mogoče namestiti, ker { -brand-short-name } ne more spremeniti zahtevane datoteke.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
sl
Ni bilo mogoče namestiti dodatka { $addonName }, ker ni združljiv s { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
sl
Dodatka ni bilo mogoče namestiti, ker ne ustreza pričakovanemu dodatku { -brand-short-name }.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
sl
{ -brand-short-name } je tej strani preprečil namestitev nepotrjenega dodatka.
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
sl
{ $addonName } ni bilo mogoče namestiti, ker { -brand-short-name } ne more spremeniti zahtevane datoteke.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
sl
Tega dodatka ni bilo mogoče namestiti, ker ne ustreza pričakovanemu dodatku { -brand-short-name }.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-sideload-menu-item
sl
{ $addonName } je bil dodan v { -brand-short-name }
en-US
{ $addonName } added to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt
sl
{ -brand-short-name } je tej strani preprečil vprašati, ali lahko na vaš računalnik namesti programsko opremo.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-closed2.label
sl
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-opened2.label
sl
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
sl
Opravilo Privzet uporabniški agent preverja, ali se privzeta vrednost spremeni iz { -brand-short-name } v drug brskalnik. Če se sprememba zgodi v sumljivih okoliščinah, uporabnika največ dvakrat pozove, naj nastavitev vrne na { -brand-short-name }. Opravilo se samodejno namesti skupaj z brskalnikom { -brand-short-name } in znova, ko se { -brand-short-name } posodobi. Če želite onemogočiti opravilo, spremenite nastavitev “default-browser-agent.enabled” na strani about:config ali nastavitev pravilnika { -brand-short-name } za podjetja “DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-body-text
sl
Privzeti brskalnik je bil pred kratkim zamenjan. Kliknite za povrnitev { -brand-short-name }a kot privzetega programa.
en-US
Your default browser was recently changed. Tap to restore { -brand-short-name } to default.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-header-text
sl
Želite še naprej uporabljati { -brand-short-name }?
en-US
Keep using { -brand-short-name }?
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.tooltiptext
sl
Uvozite zaznamke v { -brand-short-name } iz drugega brskalnika.
en-US
Import bookmarks from another browser to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
data-reporting-notification-message
sl
{ -brand-short-name } samodejno pošilja nekatere podatke organizaciji { -vendor-short-name }, zato da lahko izboljšamo vašo izkušnjo.
en-US
{ -brand-short-name } automatically sends some data to { -vendor-short-name } so that we can improve your experience.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-blocked
sl
{ -brand-short-name } je zavrnil dele strani, ki niso varni.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-blocked2
sl
{ -brand-short-name } je zavrnil dele strani, ki niso varni.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed2
sl
Čeprav je { -brand-short-name } zavrnil dele vsebine, nekateri drugi deli še vedno niso varni (npr. slike).
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on2
sl
Vključite način samo HTTPS za to stran, če želite, da { -brand-short-name } nadgradi povezavo, ko je to mogoče.
en-US
Turn on HTTPS-Only Mode for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on3
sl
Vključite nadgrajevanje na HTTPS za to spletno mesto, če želite, da { -brand-short-name } uporabi zavarovano povezavo, ko je to mogoče.
en-US
Turn on HTTPS upgrades for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-home.tooltiptext
sl
Domača stran { -brand-short-name }a
en-US
{ -brand-short-name } Home Page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
sl
{ $popupCount -> [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
sl
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla pojavno okno. [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-refresh
sl
Osveži { -brand-short-name }
en-US
Refresh { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-restart
sl
Ponovno zaženi { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-update
sl
Posodobi { -brand-short-name }
en-US
Update { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-redirect-label
sl
{ -brand-short-name } je preprečil samodejno preusmerjanje te strani na drugo stran.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically redirecting to another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-refresh-label
sl
{ -brand-short-name } je preprečil samodejno ponovno nalaganje te strani.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically reloading.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
sl
Delite { -brand-short-name }. Drugi ljudje lahko vidijo, ko preklopite na nov zavihek.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-guidance-notification-body-instruction-win10
sl
Korak 1: Obiščite Nastavitve > Privzete aplikacije Korak 2: Pomaknite se do “Spletni brskalnik” Korak 3: Med ponujenimi možnostmi izberite { -brand-short-name }
en-US
Step 1: Go to Settings > Default apps Step 2: Scroll down to “Web browser” Step 3: Select and choose { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-guidance-notification-body-instruction-win11
sl
Korak 1: Obiščite Nastavitve > Privzete aplikacije Korak 2: Za { -brand-short-name } izberite “Nastavi kot privzeto”
en-US
Step 1: Go to Settings > Default apps Step 2: Select “Set default” for { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-notification-message
sl
<strong>Želite nastaviti { -brand-short-name } kot privzeti brskalnik?</strong> Izberite hitro, varno in zasebno brskanje vedno, ko uporabljate splet.
en-US
<strong>Set { -brand-short-name } as your default browser?</strong> Get fast, safe, and private browsing whenever you use the web.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin
sl
Obdržite { -brand-short-name } na dosegu roke – nastavite ga za privzeti brskalnik in ga pripnite v opravilno vrstico.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and pin it to your taskbar.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin-mac
sl
Obdržite { -brand-short-name } na dosegu roke – nastavite ga za privzeti brskalnik in ga ohranite v Docku.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and keep it in your Dock.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-alt
sl
Želite nastaviti { -brand-short-name } za privzeti brskalnik?
en-US
Make { -brand-short-name } your default browser?
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-pin
sl
Želite nastaviti { -brand-short-name } za glavni brskalnik?
en-US
Make { -brand-short-name } your primary browser?
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-description
sl
Varstvo vaše zasebnosti je srž našega delovanja. Zato lahko odločate, katero dejavnost naj si { -brand-short-name } zapomni.
en-US
Protecting your privacy is at the heart of what we do. It’s why you can control the activity { -brand-short-name } remembers.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-description-two
sl
Pri trenutnih nastavitvah si { -brand-short-name } ne zapomni vašega brskanja. Če želite to spremeniti, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">v nastavitvah izberite shranjevanje zgodovine</a>.
en-US
Based on your current settings, { -brand-short-name } doesn’t remember your activity as you browse. To change that, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">change your history settings to remember your history</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-empty-description-two
sl
Varstvo vaše zasebnosti je v središču našega delovanja. Zato lahko v <a data-l10n-name="history-settings-url">nastavitvah zgodovine</a> odločate, katero dejavnost naj si { -brand-short-name } zapomni.
en-US
Protecting your privacy is at the heart of what we do. It’s why you can control the activity { -brand-short-name } remembers, in your <a data-l10n-name="history-settings-url">history settings</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-import-history-description
sl
Naj { -brand-short-name } postane vaš brskalnik za vsakodnevna opravila. Uvozite zgodovino brskanja, zaznamke in ostalo.
en-US
Make { -brand-short-name } your go-to browser. Import browsing history, bookmarks, and more.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-admin-disabled-description
sl
{ -brand-short-name } ne more sinhronizirati zavihkov med napravami, ker je skrbnik onemogočil sinhronizacijo.
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your administrator has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-disabled-by-policy-description
sl
{ -brand-short-name } ne more sinhronizirati zavihkov med napravami, ker je vaša organizacija onemogočila sinhronizacijo.
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your organization has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-generic-sync-error-description
sl
{ -brand-short-name } trenutno ne more vzpostaviti povezave s storitvijo sinhronizacije. Poskusite znova čez nekaj trenutkov.
en-US
{ -brand-short-name } can’t reach the syncing service right now. Try again in a few moments.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-network-offline-description
sl
Če uporabljate požarni zid ali posredniški strežnik, preverite, ali ima { -brand-short-name } dovoljenje za dostop do spleta.
en-US
If you’re using a firewall or proxy, check that { -brand-short-name } has permission to access the web.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-message
sl
{ -brand-short-name } nima dostopa do profilov drugih nameščenih brskalnikov.
en-US
{ -brand-short-name } does not have access to other browsers’ profiles installed on this device.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-browsers
sl
{ -brand-short-name } ni našel programov, ki bi vsebovali zaznamke, zgodovino ali gesla.
en-US
{ -brand-short-name } couldn’t find any programs that contain bookmark, history or password data.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-resources
sl
Prišlo je do napake. { -brand-short-name } ne najde podatkov za uvoz iz tega profila brskalnika.
en-US
There was an error. { -brand-short-name } can’t find any data to import from that browser profile.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-extensions-addons-link
sl
Oglejte si razširitve za { -brand-short-name }
en-US
Browse extensions for { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-cbh-body
sl
{ -brand-short-name } lahko samodejno zavrne številne zahteve za shranjevanje piškotkov.
en-US
{ -brand-short-name } can automatically reject many cookie banner requests.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-doh-body
sl
Vaša zasebnost šteje. { -brand-short-name } sedaj varno usmerja vaše zahteve DNS, kadar je to mogoče, preko partnerske storitve, da vas ščiti med brskanjem.
en-US
Your privacy matters. { -brand-short-name } now securely routes your DNS requests whenever possible to a partner service to protect you while you browse.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
sl
{ $blockedCount -> [one] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilca! [two] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilca! [few] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilce! *[other] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilcev! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-protections-panel-body
sl
Obdržite svoje podatke zase. { -brand-short-name } vas ščiti pred številnimi najpogostejšimi sledilci, ki sledijo vašemu brskanju po spletu.
en-US
Keep your data to yourself. { -brand-short-name } protects you from many of the most common trackers that follow what you do online.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
colorways-cfr-body
sl
Obarvajte svoj brskalnik v ekskluzivne { -brand-short-name }ove odtenke, navdihnjene z glasovi, ki so spreminjali kulturo.
en-US
Color your browser with { -brand-short-name } exclusive shades inspired by voices that changed culture.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cookie-banner-blocker-onboarding-header
sl
{ -brand-short-name } je za vas pravkar zavrnil pasico s piškotki
en-US
{ -brand-short-name } just refused a cookie banner for you
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
july-jam-body
sl
{ -brand-short-name } vsak mesec v povprečju zavrne več kot 3000 sledilcev na uporabnika, s tem pa vam nudi varen in hiter dostop do najboljših mest na internetu.
en-US
Every month, { -brand-short-name } blocks an average of 3,000+ trackers per user, giving you safe, speedy access to the good internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-message
sl
<strong>Želite, da se { -brand-short-name } odpre ob vsakem ponovnem zagonu računalnika?</strong> Za upravljanje možnosti zagona v nastavitvah poiščite "zagon".
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> To manage your Startup preferences, search “startup” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-message
sl
<strong>Želite, da se { -brand-short-name } odpre ob vsakem ponovnem zagonu računalnika?</strong> { -brand-short-name } lahko sedaj nastavite, naj se samodejno odpre, ko znova zaženete napravo.
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> Now you can set { -brand-short-name } to open automatically when you restart your device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
mr2022-background-update-toast-text
sl
Preizkusite najnovejši { -brand-short-name }, nadgrajen z našo najmočnejšo zaščito pred sledenjem doslej.
en-US
Try the newest { -brand-short-name } now, upgraded with our strongest anti-tracking protection yet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
mr2022-background-update-toast-title
sl
Novi { -brand-short-name }. Več zasebnosti. Manj sledenja. Brez kompromisov.
en-US
New { -brand-short-name }. More private. Fewer trackers. No compromises.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
pdf-default-notification-message
sl
<strong>Naj { -brand-short-name } postane vaš privzeti pregledovalnik PDF?</strong> V { -brand-short-name(sklon: "mestnik") } lahko odpirate in urejate datoteke PDF, shranjene na računalniku.
en-US
<strong>Make { -brand-short-name } your default PDF reader?</strong> Use { -brand-short-name } to read and edit PDFs saved to your computer.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
set-default-pdf-handler-headline
sl
<strong>Datoteke PDF zdaj za vas odpira { -brand-short-name }.</strong> Sedaj lahko urejate in podpisujete obrazce neposredno v brskalniku. Če želite to spremeniti, v nastavitvah poiščite “PDF”.
en-US
<strong>Your PDFs now open in { -brand-short-name }.</strong> Edit or sign forms directly in your browser. To change, search “PDF” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-peace-mind-body
sl
{ -brand-short-name } vsak mesec v povprečju zavrne več kot 3000 sledilcev na uporabnika. Ker vam nič, še posebej pa ne sledilci in podobne nadloge, ne sme stati na poti do dobrega interneta.
en-US
Every month, { -brand-short-name } blocks an average of over 3,000 trackers per user. Because nothing, especially privacy nuisances like trackers, should stand between you and the good internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-pin-primary-button-label
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Obdrži { -brand-short-name } v Docku *[other] Pripni { -brand-short-name } v opravilno vrstico }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thanks-keep-body
sl
To je naša 100. izdaja! Hvala, ker ste del naše skupnosti. Pripnite si { -brand-short-name } na doseg roke za naslednjih 100.
en-US
It’s our 100th release! Thanks for being a part of our community. Keep { -brand-short-name } one click away for the next 100.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-subtitle
sl
Prilagodite svoj { -brand-short-name } s temo.
en-US
Personalize { -brand-short-name } with a theme.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-return-to-amo-subtitle
sl
Spoznajte { -brand-short-name }
en-US
Say hello to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2-onboarding-thank-you-text
sl
{ -brand-short-name } je neodvisen brskalnik, za katerim stoji neprofitna organizacija. Skupaj ustvarjamo splet varnejši, zasebnejši in bolj zdrav.
en-US
{ -brand-short-name } is an independent browser backed by a non-profit. Together, we’re making the web safer, healthier, and more private.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-language-mismatch-subtitle
sl
Zahvaljujoč naši skupnosti je { -brand-short-name } preveden v več kot 90 jezikov. Videti je, da vaš sistem uporablja jezik { $systemLanguage }, { -brand-short-name } pa jezik { $appLanguage }.
en-US
Thanks to our community, { -brand-short-name } is translated in over 90 languages. It looks like your system is using { $systemLanguage }, and { -brand-short-name } is using { $appLanguage }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-existing-pin-checkbox-label
sl
Dodaj tudi zasebno brskanje { -brand-short-name }
en-US
Also add { -brand-short-name } private browsing
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-gratitude-subtitle
sl
Hvala, ker uporabljate { -brand-short-name }, ki ga podpira Mozilla Foundation. Z vašo podporo si prizadevamo narediti internet bolj odprt, dostopen in boljši za vse.
en-US
Thank you for using { -brand-short-name }, backed by the Mozilla Foundation. With your support, we’re working to make the internet more open, accessible, and better for everyone.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-import-subtitle
sl
Nastavite { -brand-short-name } po svoji meri. Dodajte svoje zaznamke, gesla in druge podatke iz starega brskalnika.
en-US
Set up { -brand-short-name } how you like it. Add your bookmarks, passwords, and more from your old browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-live-language-text
sl
{ -brand-short-name } govori vaš jezik
en-US
{ -brand-short-name } speaks your language
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-pin-primary-button-label
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Obdrži { -brand-short-name } v Docku *[other] Pripni { -brand-short-name } v opravilno vrstico }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-set-default-primary-button-label
sl
Nastavi { -brand-short-name } kot privzeti brskalnik
en-US
Set { -brand-short-name } as default browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-set-default-title
sl
Nastavite { -brand-short-name } za svoj priljubljeni brskalnik
en-US
Make { -brand-short-name } your go-to browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-welcome-pin-subtitle
sl
Zaženite { -brand-short-name } od koder koli z enim klikom. Vsakič, ko to storite, izberete bolj odprt in neodvisen splet.
en-US
Launch { -brand-short-name } from anywhere with a single click. Every time you do, you’re choosing a more open and independent web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-primary-button-label
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Obdrži zasebno brskanje { -brand-short-name } v Docku *[other] Pripni zasebno brskanje { -brand-short-name } v opravilno vrstico }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } private browsing in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } private browsing to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-gratitude-security-and-privacy-subtitle
sl
Hvala, ker uporabljate { -brand-short-name }, ki ga podpira Mozilla Foundation. Z vašo podporo si prizadevamo narediti internet varnejši in dostopnejši za vse.
en-US
Thank you for using { -brand-short-name }, backed by the Mozilla Foundation. With your support, we’re working to make the internet safer and more accessible for everyone.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-gratitude-security-and-privacy-title
sl
{ -brand-short-name } vam krije hrbet
en-US
{ -brand-short-name } has your back
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
return-to-amo-subtitle
sl
Odlično, imate { -brand-short-name }
en-US
Great, you’ve got { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
sl
Zaznamki in zgodovina ne bodo delovali, ker eno izmed datotek programa { -brand-short-name } uporablja nek drug program. Napako lahko povzroča katero izmed varnostnih orodij.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-error-title
sl
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableBuiltinPDFViewer
sl
Onemogoči PDF.js, pregledovalnik PDF brskalnika { -brand-short-name }.
en-US
Disable PDF.js, the built-in PDF viewer in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableProfileRefresh
sl
Onemogoči gumb Osveži { -brand-short-name } na strani about:support.
en-US
Disable the Refresh { -brand-short-name } button in the about:support page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
sl
Onemogoči ustvarjanje privzetih zaznamkov, vključenih v { -brand-short-name }, in Pametnih zaznamkov (Najbolj obiskano, Nedavne oznake). Opomba: ta pravilnik je uveljavljen, samo če je nastavljen pred prvo uporabo profila.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLogins
sl
Vsili ponujanje shranjevanja prijav in gesel v { -brand-short-name }u. Možna je tako vrednost "true" kot "false".
en-US
Enforce the setting to allow { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLoginsDefault
sl
Nastavi privzeto vrednost, ki dovoljuje shranjevanje prijav in gesel v { -brand-short-name }u. Možna je tako vrednost "true" kot "false".
en-US
Set the default value for allowing { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PDFjs
sl
Onemogoči ali nastavi PDF.js, pregledovalnik PDF brskalnika { -brand-short-name }.
en-US
Disable or configure PDF.js, the built-in PDF viewer in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-description
sl
Izberite, kateri seznam naj { -brand-short-name } uporablja za zavračanje spletnih sledilcev. Sezname omogoča <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
en-US
Choose the list { -brand-short-name } uses to block online trackers. Lists provided by <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
sl
Brisanje vseh piškotkov in podatkov strani, ki jih hrani { -brand-short-name }, vas lahko odjavi iz spletnih strani in odstrani vsebino za delo brez povezave. Brisanje podatkov v predpomnilniku ne bo vplivalo na vaše prijave.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
address-capture-save-doorhanger-description
sl
Shranite podatke v { -brand-short-name } za hitrejše izpolnjevanje obrazcev.
en-US
Save info to { -brand-short-name } so you can fill out forms quickly.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
sl
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } poskuša prikazati podatke o kreditni kartici. Spodaj potrdite dostop do tega računa Windows. *[other] { -brand-short-name } poskuša prikazati podatke o kreditni kartici. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-description
sl
{ -brand-short-name } bo privzeto prikazal prvi jezik, po potrebi pa pomožne jezike v navedenem vrstnem redu.
en-US
{ -brand-short-name } will display the first language as your default and will display alternate languages if necessary in the order they appear.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-error
sl
{ -brand-short-name } trenutno ne more posodobiti jezikov. Preverite, ali ste povezani z internetom, in poskusite znova.
en-US
{ -brand-short-name } can’t update your languages right now. Check that you are connected to the internet or try again.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc
sl
Način "samo HTTPS" lahko izklopite za določena spletna mesta. Na teh spletnih mestih { -brand-short-name } ne bo poskušal nadgraditi povezave na zavarovani HTTPS. Izjeme ne bodo veljale v zasebnih oknih.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites. Exceptions do not apply to private windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc2
sl
Način "samo HTTPS" lahko izklopite za določena spletna mesta. Na teh spletnih mestih { -brand-short-name } ne bo poskušal nadgraditi povezave na zavarovani HTTPS.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-doh-desc
sl
Na teh spletnih mestih in njihovih poddomenah { -brand-short-name } ne bo uporabljal varnega DNS.
en-US
{ -brand-short-name } won’t use secure DNS on these sites and their subdomains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-passwords-desc
sl
Za naslednja spletna mesta { -brand-short-name } ne bo shranjeval gesel.
en-US
{ -brand-short-name } won’t save passwords for sites listed here.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
always-check-default.label
sl
Vedno preveri, ali je { -brand-short-name } privzeti brskalnik
en-US
Always check if { -brand-short-name } is your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-description
sl
Izberite, kako naj { -brand-short-name } ravna z datotekami, ki jih prenesete s spleta, ter aplikacijami, ki jih uporabljate med brskanjem.
en-US
Choose how { -brand-short-name } handles the files you download from the web or the applications you use while browsing.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-handle-new-file-types-description
sl
Kaj naj { -brand-short-name } stori z ostalimi datotekami?
en-US
What should { -brand-short-name } do with other files?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-plugin-in.label
sl
Uporabi { $plugin-name } (v { -brand-short-name })
en-US
Use { $plugin-name } (in { -brand-short-name })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
category-experimental.tooltiptext
sl
{ -brand-short-name }ovi poskusi
en-US
{ -brand-short-name } Experiments
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-health-report.label
sl
{ -brand-short-name }u dovoli pošiljanje tehničnih podatkov in podatkov o uporabi organizaciji { -vendor-short-name }
en-US
Allow { -brand-short-name } to send technical and interaction data to { -vendor-short-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
confirm-browser-language-change-description
sl
Ponovno zaženite { -brand-short-name } za uveljavitev sprememb
en-US
Restart { -brand-short-name } to apply these changes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-etp-blocking-desc
sl
{ -brand-short-name } zavrača naslednje:
en-US
{ -brand-short-name } blocks the following:
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-rfp-incompatibility-warning
sl
Uporabljate Resist Fingerprinting (RFP), ki je nadomestil nekatere { -brand-short-name }ove nastavitve zaščite pred sledilci prstnih odtisov. To lahko povzroči nedelovanje nekaterih spletnih mest.
en-US
You’re using Resist Fingerprinting (RFP), which replaces some of { -brand-short-name }’s fingerprinting protection settings. This might cause some sites to break.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-section-top-level-description
sl
Sledilci vas spremljajo po spletu ter zbirajo podatke o vaših navadah in zanimanjih. { -brand-short-name } zavrača veliko teh sledilcev in drugih zlonamernih skriptov.
en-US
Trackers follow you around online to collect information about your browsing habits and interests. { -brand-short-name } blocks many of these trackers and other malicious scripts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
cookie-banner-blocker-description
sl
Ko v načinu zasebnega brskanja spletno mesto vpraša, ali lahko uporablja piškotke, jih { -brand-short-name } samodejno zavrne. Samo na podprtih straneh.
en-US
When a site asks if they can use cookies in private browsing mode, { -brand-short-name } automatically refuses for you. Only on supported sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
cookie-banner-handling-description
sl
{ -brand-short-name } samodejno poskuša zavrniti vse zahteve pasic za shranjevanje piškotkov na spletnih mestih, ki so podprta.
en-US
{ -brand-short-name } automatically tries to reject cookie requests on cookie banners on supported sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-option-default-content-blocking-known.label
sl
Samo, ko je { -brand-short-name } nastavljen na zavračanje znanih sledilcev
en-US
Only when { -brand-short-name } is set to block known trackers
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-proxy-config
sl
<img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong> nadzira, kako { -brand-short-name } vzpostavlja povezavo z internetom.
en-US
<img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls how { -brand-short-name } connects to the internet.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
feature-disable-requires-restart
sl
Za izključitev te možnosti morate ponovno zagnati { -brand-short-name }.
en-US
{ -brand-short-name } must restart to disable this feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
feature-enable-requires-restart
sl
Za vključitev te možnosti morate ponovno zagnati { -brand-short-name }.
en-US
{ -brand-short-name } must restart to enable this feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
help-button-label
sl
Podpora za { -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name } Support
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-clear-on-close-option.label
sl
Počisti zgodovino ob izhodu iz programa { -brand-short-name }
en-US
Clear history when { -brand-short-name } closes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-dontremember-description
sl
{ -brand-short-name } bo uporabljal enake nastavitve kot pri zasebnem brskanju in med brskanjem ne bo hranil nobene zgodovine.
en-US
{ -brand-short-name } will use the same settings as private browsing, and will not remember any history as you browse the Web.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-description
sl
{ -brand-short-name } si bo zapomnil vašo zgodovino brskanja, prenosov, obrazcev in iskanj.
en-US
{ -brand-short-name } will remember your browsing, download, form, and search history.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-label
sl
{ -brand-short-name } naj
en-US
{ -brand-short-name } will
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
sl
HTTPS zagotavlja varno, šifrirano povezavo med { -brand-short-name(sklon: "orodnik") } in spletnimi mesti, ki jih obiščete. Večina spletnih mest podpira HTTPS in če je omogočen način "samo HTTPS", bo { -brand-short-name } nadgradil vse povezave na HTTPS.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
is-default
sl
{ -brand-short-name } je trenutno vaš privzeti brskalnik
en-US
{ -brand-short-name } is currently your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
is-not-default
sl
{ -brand-short-name } ni vaš privzeti brskalnik
en-US
{ -brand-short-name } is not your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
network-proxy-connection-description
sl
Nastavite, kako se { -brand-short-name } poveže z internetom.
en-US
Configure how { -brand-short-name } connects to the internet.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
pane-experimental-search-results-header
sl
{ -brand-short-name }ovi poskusi: nadaljujte previdno
en-US
{ -brand-short-name } Experiments: Proceed with Caution
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
pane-experimental-title
sl
{ -brand-short-name }ovi poskusi
en-US
{ -brand-short-name } Experiments
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-default-desc
sl
{ -brand-short-name } naj odloči, kdaj naj zaščiti vašo zasebnost z uporabo zavarovanega DNS.
en-US
{ -brand-short-name } decides when to use secure DNS to protect your privacy.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-exceptions-description
sl
Na naslednjih spletnih mestih { -brand-short-name } ne bo uporabljal varnega DNS
en-US
{ -brand-short-name } won’t use secure DNS on these sites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-strict-desc
sl
{ -brand-short-name } naj vedno uporablja zavarovan DNS. Preden se uporabi sistemski DNS, naj se prikaže opozorilo.
en-US
{ -brand-short-name } will always use secure DNS. You’ll see a security risk warning before we use your system DNS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-results-help-link
sl
Potrebujete pomoč? Obiščite <a data-l10n-name="url">Podpora za { -brand-short-name }</a>
en-US
Need help? Visit <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } Support</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-suggestions-cant-show
sl
Predlogi iskanja v vrstici z naslovom ne bodo prikazani, ker ste { -brand-short-name } nastavili tako, da si nikoli ne zapomni zgodovine.
en-US
Search suggestions will not be shown in location bar results because you have configured { -brand-short-name } to never remember history.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
should-restart-ok
sl
Ponovno zaženi { -brand-short-name } zdaj
en-US
Restart { -brand-short-name } now
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
should-restart-title
sl
Ponovno zaženi { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-delete-on-close-private-browsing2
sl
V skladu z nastavitvami zgodovine { -brand-short-name } izbriše piškotke in podatke spletnih mest, ko zaprete brskalnik.
en-US
Based on your history settings, { -brand-short-name } deletes cookies and site data from your session when you close the browser.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-delete-on-close.label
sl
Izbriši piškotke in podatke strani, ko se { -brand-short-name } zapre
en-US
Delete cookies and site data when { -brand-short-name } is closed
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-allow-description
sl
{ -brand-short-name } naj
en-US
Allow { -brand-short-name } to
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-background-enabled.label
sl
Ko se { -brand-short-name } ne izvaja
en-US
When { -brand-short-name } is not running
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-description
sl
Ohranite { -brand-short-name } posodobljen za najboljšo zmogljivost, stabilnost in varnost.
en-US
Keep { -brand-short-name } up to date for the best performance, stability, and security.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-in-progress-message
sl
Želite, da { -brand-short-name } nadaljuje s to posodobitvijo?
en-US
Do you want { -brand-short-name } to continue with this update?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
sl
{ -brand-short-name } je naletel na napako in te spremembe ni shranil. Upoštevajte, da spreminjanje te nastavitve posodobitev zahteva dovoljenje za pisanje v spodnjo datoteko. Napako lahko morda odpravite sami ali vaš skrbnik sistema, tako da skupini Users omogoči popoln dostop do te datoteke. Ni mogoče pisati v datoteko: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
warn-on-open-many-tabs.label
sl
Opozori, ko lahko odpiranje veliko zavihkov hkrati upočasni { -brand-short-name }
en-US
Warn you when opening multiple tabs might slow down { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-settings-description
sl
Naslednja spletna mesta hranijo piškotke in podatke na vašem računalniku. Podatke spletnih mest s trajno shrambo { -brand-short-name } hrani, dokler jih ne izbrišete, podatke s kratkotrajno shrambo pa izbriše, ko je potreben prostor.
en-US
The following websites store cookies and site data on your computer. { -brand-short-name } keeps data from websites with persistent storage until you delete it, and deletes data from websites with non-persistent storage as space is needed.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
etp-card-content-description
sl
{ -brand-short-name } samodejno prepreči, da bi vas podjetja na skrivaj spremljala po spletu.
en-US
{ -brand-short-name } automatically stops companies from secretly following you around the web.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-private-window
sl
{ -brand-short-name } še naprej zavrača sledilce v zasebnih oknih, vendar ne vodi seznama zavrnjenih vsebin.
en-US
{ -brand-short-name } continues to block trackers in Private Windows, but does not keep a record of what was blocked.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
sl
{ $count -> [one] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilca [two] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilca [few] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilce *[other] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilcev }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary-private-window
sl
Sledilci, ki jih je { -brand-short-name } zavrnil v tem tednu
en-US
Trackers { -brand-short-name } blocked this week
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-page-summary
sl
{ -brand-short-name } lahko med brskanjem neopazno ščiti vašo zasebnost. To je prilagojen povzetek zaščit, vključno z orodji za nadzor nad vašo spletno varnostjo.
en-US
{ -brand-short-name } can protect your privacy behind the scenes while you browse. This is a personalized summary of those protections, including tools to take control of your online security.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-page-summary-default
sl
{ -brand-short-name } med brskanjem neopazno ščiti vašo zasebnost. To je prilagojen povzetek zaščit, vključno z orodji za nadzor nad vašo spletno varnostjo.
en-US
{ -brand-short-name } protects your privacy behind the scenes while you browse. This is a personalized summary of those protections, including tools to take control of your online security.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
cfr-protections-panel-body
sl
Obdržite svoje podatke zase. { -brand-short-name } vas ščiti pred številnimi najpogostejšimi sledilci, ki sledijo vašemu brskanju po spletu.
en-US
Keep your data to yourself. { -brand-short-name } protects you from many of the most common trackers that follow what you do online.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
sl
Zavračanje določenih sledilcev lahko povzroči težave z nekaterimi spletnimi stranmi. S prijavo težav pomagate izboljšati { -brand-short-name } za vse uporabnike. Mozilli bo poslan naslov spletne strani, kot tudi informacije o nastavitvah vašega brskalnika. <label data-l10n-name="learn-more">Več o tem</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-blocker-view-turn-on-description
sl
Vklopite to možnost in { -brand-short-name } bo skušal na tem spletnem mestu samodejno zavrniti pasice s piškotki.
en-US
Turn on and { -brand-short-name } will try to automatically refuse cookie banners on this site.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-cookie-clear-warning
sl
{ -brand-short-name } bo počistil piškotke tega spletnega mesta in osvežil stran. Če počistite vse piškotke, boste morda odjavljeni ali se bo izpraznila vaša nakupovalna košarica.
en-US
{ -brand-short-name } will clear this site’s cookies and refresh the page. Clearing all cookies may sign you out or empty shopping carts.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-turn-on-description
sl
{ -brand-short-name } poskuša samodejno zavrniti vse zahteve za shranjevanje piškotkov na spletnih mestih, ki so podprta.
en-US
{ -brand-short-name } tries to automatically reject all cookie requests on supported sites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-no-trackers-found
sl
{ -brand-short-name } na strani ni zaznal znanih sledilcev.
en-US
No trackers known to { -brand-short-name } were detected on this page.
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
auto-safe-mode-description
sl
{ -brand-short-name } se je med zagonom nepričakovano zaprl. Vzrok za to so lahko tudi dodatki. Težavo lahko poskusite odpraviti z varnim načinom.
en-US
{ -brand-short-name } closed unexpectedly while starting. This might be caused by add-ons or other problems. You can try to resolve the problem by troubleshooting in Safe Mode.
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
refresh-profile.label
sl
Osveži { -brand-short-name }
en-US
Refresh { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
skip-troubleshoot-refresh-profile
sl
Odpravljanje težav lahko preskočite in namesto tega osvežite { -brand-short-name }.
en-US
You can also skip troubleshooting and refresh { -brand-short-name }, instead.
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
troubleshoot-mode-window.title
sl
Odprem { -brand-short-name } v načinu za odpravljanje težav?
en-US
Open { -brand-short-name } in Troubleshoot Mode?
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-learn-more
sl
Več o { -brand-short-name }ovi zaščiti pred ribarjenjem in zlonamerno programsko opremo lahko izveste na <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
en-US
Learn more about { -brand-short-name }’s Phishing and Malware Protection at <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-short-desc
sl
{ -brand-short-name } je zavrnil to stran, ker bo morda poskušala namestiti nevarne programe, ki kradejo ali brišejo osebne podatke (npr. fotografije, gesla, sporočila in številke kreditnih kartic).
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to install dangerous apps that steal or delete your information (for example, photos, passwords, messages and credit cards).
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-learn-more-sumo
sl
Več o { -brand-short-name }ovi zaščiti pred ribarjenjem in zlonamerno programsko opremo lahko izveste na <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
en-US
Learn more about { -brand-short-name }’s Phishing and Malware Protection at <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-short-desc
sl
{ -brand-short-name } je zavrnil to stran, ker bo morda poskušala namesti zlonamerno programsko opremo, ki lahko ukrade ali izbriše osebne podatke na vašem računalniku.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might attempt to install malicious software that may steal or delete personal information on your computer.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-learn-more
sl
Na <a data-l10n-name='learn_more_link'>www.antiphishing.org</a> lahko izveste več o ribarjenju in zavajajočih straneh. Več o { -brand-short-name }ovi zaščiti pred ribarjenjem in zlonamerno programsko opremo lahko izveste na <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
en-US
Learn more about deceptive sites and phishing at <a data-l10n-name='learn_more_link'>www.antiphishing.org</a>. Learn more about { -brand-short-name }’s Phishing and Malware Protection at <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-short-desc
sl
{ -brand-short-name } je zavrnil to stran, ker vas lahko napelje k nevarnemu dejanju, kot je namestitev programske opreme ali razkritje osebnih podatkov, kot so gesla ali številke kreditnih kartic.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it may trick you into doing something dangerous like installing software or revealing personal information like passwords or credit cards.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-learn-more
sl
V <a data-l10n-name='learn_more_link'>pravilniku o neželeni programski opremi</a> lahko izveste več o škodljivi in neželeni programski opremi. Več o { -brand-short-name }ovi zaščiti pred ribarjenjem in zlonamerno programsko opremo lahko izveste na <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
en-US
Learn more about harmful and unwanted software at <a data-l10n-name='learn_more_link'>Unwanted Software Policy</a>. Learn more about { -brand-short-name }’s Phishing and Malware Protection at <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc
sl
{ -brand-short-name } je zavrnil to stran, ker vas lahko napelje k namestitvi programov, ki lahko škodujejo vaši izkušnji pri brskanju (npr. s spreminjanjem vaše domače strani ali prikazovanjem dodatnih oglasov na obiskanih straneh).
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to trick you into installing programs that harm your browsing experience (for example, by changing your homepage or showing extra ads on sites you visit).
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
clear-data-settings-label
sl
Ob izhodu naj { -brand-short-name } samodejno počisti
en-US
When closed, { -brand-short-name } should automatically clear all
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-on-shutdown-description
sl
Samodejno počisti vse izbrane podatke, kadar se { -brand-short-name } zapre.
en-US
Automatically clear all checked items when { -brand-short-name } closes.
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-download-desc
sl
{ -brand-short-name } ni uspel prenesti iskalnika iz: { $location-url }
en-US
{ -brand-short-name } could not download the search plugin from: { $location-url }
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-duplicate-desc
sl
{ -brand-short-name } ni uspel namestiti iskalnika iz "{ $location-url }", ker iskalnik z enakim imenom že obstaja.
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search plugin from “{ $location-url }” because an engine with the same name already exists.
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-format-desc
sl
{ -brand-short-name } ni uspel namestiti iskalnika na naslovu { $location-url }
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search engine from: { $location-url }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
sl
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilca [two] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilca [few] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilce *[other] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilcev }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
tracking-protection-icon-no-trackers-detected
sl
{ -brand-short-name } na strani ni zaznal znanih sledilcev.
en-US
No trackers known to { -brand-short-name } were detected on this page.
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-with-key-button
sl
Izhod iz { -brand-short-name }a
en-US
Quit { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-with-key-title
sl
Zapri okno in zapusti { -brand-short-name }?
en-US
Close window and quit { -brand-short-name }?
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-checkbox
sl
Opozori me, ko lahko odpiranje veliko zavihkov naenkrat upočasni { -brand-short-name }
en-US
Warn me when opening multiple tabs might slow down { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
sl
{ $tabCount -> *[other] Odprli boste { $tabCount } zavihkov. To lahko upočasni { -brand-short-name } med nalaganjem strani. Ali ste prepričani, da želite nadaljevati? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-customizemode-tab-title
sl
Prilagodi { -brand-short-name }
en-US
Customize { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-handler-confirm
sl
<strong>{ -brand-short-name } bo odprl { $url }</strong> vsakič, ko boste kliknili povezavo za pošiljanje e-pošte.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } will open { $url }</strong> every time you click a link that sends email.

Displaying 200 results out of 308 for the string { -brand-short-name } in en-US:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
sl
{ -brand-short-name } razvija <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, <label data-l10n-name="community-creditsLink">globalna skupnost</label>, ki si prizadeva, da bi splet ostal odprt, javen in dostopen vsem.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-noUpdatesFound
sl
{ -brand-short-name } je posodobljen
en-US
{ -brand-short-name } is up to date
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
sl
{ -brand-short-name } se posodablja v drugem primerku
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
sl
Izdaja { -brand-short-name } je poskusna in lahko deluje nezanesljivo.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili prijavi, ki ste ju shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message2
sl
{ $count -> [one] S tem boste odstranili geslo, shranjeno v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, in vsa morebitna opozorila o krajah podatkov. Dejanja ni mogoče razveljaviti. [two] S tem boste odstranili gesli, shranjeni v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, in vsa morebitna opozorila o krajah podatkov. Dejanja ni mogoče razveljaviti. [few] S tem boste odstranili gesla, shranjena v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, in vsa morebitna opozorila o krajah podatkov. Dejanja ni mogoče razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili gesla, shranjena v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, in vsa morebitna opozorila o krajah podatkov. Dejanja ni mogoče razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. *[other] This will remove the passwords saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message3
sl
{ $count -> [one] S tem boste odstranili geslo, shranjeno v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh sinhroniziranih napravah. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vsa gesla, shranjena v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh sinhroniziranih napravah. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vsa gesla, shranjena v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh sinhroniziranih napravah. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vsa gesla, shranjena v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh sinhroniziranih napravah. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. *[other] This will remove all passwords saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-title2
sl
Izvozi gesla iz { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }
en-US
Export Passwords from { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
sl
{ -brand-short-name } nima dovoljenja za branje datoteke. Poskusite spremeniti dovoljenja datoteke.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-title2
sl
Uvozi gesla v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }
en-US
Import Passwords to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
sl
Prijave in gesla, uvožena v { -brand-short-name }.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description2
sl
Gesla so uvožena v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }.
en-US
Passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-message
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] change the settings for passwords *[other] { -brand-short-name } is trying to change the settings for passwords. Use your device sign in to allow this. }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-heading
sl
{ -brand-short-name } se ukvarja s piškotki namesto vas
en-US
{ -brand-short-name } takes care of cookie banners for you
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-message
sl
Naj { -brand-short-name } namesto vas odgovarja na zahteve za shranjevanje piškotkov, vam pa omogoči nemoteno brskanje. { -brand-short-name } bo poskušal zavrniti vse zahteve, če bo to mogoče.
en-US
Let { -brand-short-name } automatically answer cookie pop-ups for you so you can get back to distraction-free browsing. { -brand-short-name } will reject all requests if possible.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
sl
Zasebno okno: { -brand-short-name } ob zaprtju vseh zasebnih oken izbriše njihovo zgodovino iskanja in brskanja. To še ne pomeni, da ste anonimni.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
sl
{ -brand-short-name } izbriše zgodovino iskanja in brskanja, ko zaprete vsa zasebna okna, vendar to še ne pomeni, da ste anonimni.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
sl
Ponovno zaženi { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-heading
sl
Ponovno zaženi pred nadaljnjo uporabo { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }
en-US
Restart to Keep Using { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
sl
V ozadju se je začela posodobitev { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }. Za dokončanje posodobitve ga boste morali znova zagnati.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info
sl
{ -brand-short-name } je pripravljen.
en-US
{ -brand-short-name } is ready to go.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
sl
Posodobite nastavitve za samodejno pošiljanje poročil ob sesutju { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-include-URL-2
sl
Vključite naslove strani, ki ste jih imeli odprte, ko se je { -brand-short-name } sesul
en-US
Include the URLs of the sites you were on when { -brand-short-name } crashed
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
sl
Poročilo o sesutju je že bilo poslano. Hvala, da pomagate izboljševati { -brand-short-name }!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
sl
Poročila o sesutju nam pomagajo prepoznati težave in izboljšati { -brand-short-name }.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
sl
{ -brand-short-name } ima zmožnost samodejnega sproščanja zavihkov iz pomnilnika, ki preprečuje sesutja programa zaradi morebitne nezadostne količine razpoložljivega pomnilnika v sistemu. Zavihek, ki se bo naslednji sprostil, se izbira na osnovi več lastnosti. Ta stran prikazuje, kako { -brand-short-name } razporeja prednost zavihkov in kateri zavihek se bo sprostil iz pomnilnika, ko bo sproščanje sproženo. Sprostitev zavihka lahko sprožite ročno s klikom na spodnji gumb <em>Sprosti</em>.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
sl
{ $addonCount -> [one] Stran želi namestiti dodatek za { -brand-short-name }: [two] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatka za { -brand-short-name }: [few] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatke za { -brand-short-name }: *[other] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatkov za { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [two] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatka, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatke, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatkov, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [one] Pozor: Stran želi namestiti nepotrjen dodatek za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [two] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjena dodatka za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjene dodatke za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjenih dodatkov za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
sl
{ $addonName } ni bilo mogoče namestiti, ker { -brand-short-name } ne more spremeniti zahtevane datoteke.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
sl
Ni bilo mogoče namestiti dodatka { $addonName }, ker ni združljiv s { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
sl
Dodatka ni bilo mogoče namestiti, ker ne ustreza pričakovanemu dodatku { -brand-short-name }.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
sl
{ -brand-short-name } je tej strani preprečil namestitev nepotrjenega dodatka.
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
sl
{ $addonName } ni bilo mogoče namestiti, ker { -brand-short-name } ne more spremeniti zahtevane datoteke.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
sl
Tega dodatka ni bilo mogoče namestiti, ker ne ustreza pričakovanemu dodatku { -brand-short-name }.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-imported-addons
sl
Zaključite nameščanje razširitev, uvoženih v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }
en-US
Finalize installing extensions imported to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-sideload-menu-item
sl
{ $addonName } je bil dodan v { -brand-short-name }
en-US
{ $addonName } added to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt
sl
{ -brand-short-name } je tej strani preprečil vprašati, ali lahko na vaš računalnik namesti programsko opremo.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-closed2.label
sl
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-opened2.label
sl
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
sl
Opravilo Privzet uporabniški agent preverja, ali se privzeta vrednost spremeni iz { -brand-short-name } v drug brskalnik. Če se sprememba zgodi v sumljivih okoliščinah, uporabnika največ dvakrat pozove, naj nastavitev vrne na { -brand-short-name }. Opravilo se samodejno namesti skupaj z brskalnikom { -brand-short-name } in znova, ko se { -brand-short-name } posodobi. Če želite onemogočiti opravilo, spremenite nastavitev “default-browser-agent.enabled” na strani about:config ali nastavitev pravilnika { -brand-short-name } za podjetja “DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-body-text
sl
Privzeti brskalnik je bil pred kratkim zamenjan. Kliknite za povrnitev { -brand-short-name }a kot privzetega programa.
en-US
Your default browser was recently changed. Tap to restore { -brand-short-name } to default.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-header-text
sl
Želite še naprej uporabljati { -brand-short-name }?
en-US
Keep using { -brand-short-name }?
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.tooltiptext
sl
Uvozite zaznamke v { -brand-short-name } iz drugega brskalnika.
en-US
Import bookmarks from another browser to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
data-reporting-notification-message
sl
{ -brand-short-name } samodejno pošilja nekatere podatke organizaciji { -vendor-short-name }, zato da lahko izboljšamo vašo izkušnjo.
en-US
{ -brand-short-name } automatically sends some data to { -vendor-short-name } so that we can improve your experience.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
eme-notifications-drm-content-playing
sl
Zvok ali video na tej strani uporablja DRM, kar lahko omejuje delovanje { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }.
en-US
Some audio or video on this site uses DRM software, which may limit what { -brand-short-name } can let you do with it.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-blocked
sl
{ -brand-short-name } je zavrnil dele strani, ki niso varni.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-internal
sl
To je varna stran { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }.
en-US
This is a secure { -brand-short-name } page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-blocked2
sl
{ -brand-short-name } je zavrnil dele strani, ki niso varni.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed2
sl
Čeprav je { -brand-short-name } zavrnil dele vsebine, nekateri drugi deli še vedno niso varni (npr. slike).
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on2
sl
Vključite način samo HTTPS za to stran, če želite, da { -brand-short-name } nadgradi povezavo, ko je to mogoče.
en-US
Turn on HTTPS-Only Mode for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on3
sl
Vključite nadgrajevanje na HTTPS za to spletno mesto, če želite, da { -brand-short-name } uporabi zavarovano povezavo, ko je to mogoče.
en-US
Turn on HTTPS upgrades for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-home.tooltiptext
sl
Domača stran { -brand-short-name }a
en-US
{ -brand-short-name } Home Page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
sl
{ $popupCount -> [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
sl
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla pojavno okno. [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-refresh
sl
Osveži { -brand-short-name }
en-US
Refresh { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-restart
sl
Ponovno zaženi { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-update
sl
Posodobi { -brand-short-name }
en-US
Update { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-redirect-label
sl
{ -brand-short-name } je preprečil samodejno preusmerjanje te strani na drugo stran.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically redirecting to another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-refresh-label
sl
{ -brand-short-name } je preprečil samodejno ponovno nalaganje te strani.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically reloading.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
restore-session-startup-suggestion-message
sl
<strong>Želite odpreti zavihke od prejšnjič?</strong> Prejšnjo sejo lahko obnovite v meniju { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") } <img data-l10n-name="icon"/> pod Zgodovina.
en-US
<strong>Open previous tabs?</strong> You can restore your previous session from the { -brand-short-name } application menu <img data-l10n-name="icon"/>, under History.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
sl
Delite { -brand-short-name }. Drugi ljudje lahko vidijo, ko preklopite na nov zavihek.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-guidance-notification-body-instruction-win10
sl
Korak 1: Obiščite Nastavitve > Privzete aplikacije Korak 2: Pomaknite se do “Spletni brskalnik” Korak 3: Med ponujenimi možnostmi izberite { -brand-short-name }
en-US
Step 1: Go to Settings > Default apps Step 2: Scroll down to “Web browser” Step 3: Select and choose { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-guidance-notification-body-instruction-win11
sl
Korak 1: Obiščite Nastavitve > Privzete aplikacije Korak 2: Za { -brand-short-name } izberite “Nastavi kot privzeto”
en-US
Step 1: Go to Settings > Default apps Step 2: Select “Set default” for { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-guidance-notification-title
sl
Dokončajte nastavljanje { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") } za privzeti brskalnik
en-US
Finish making { -brand-short-name } your default
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-notification-message
sl
<strong>Želite nastaviti { -brand-short-name } kot privzeti brskalnik?</strong> Izberite hitro, varno in zasebno brskanje vedno, ko uporabljate splet.
en-US
<strong>Set { -brand-short-name } as your default browser?</strong> Get fast, safe, and private browsing whenever you use the web.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin
sl
Obdržite { -brand-short-name } na dosegu roke – nastavite ga za privzeti brskalnik in ga pripnite v opravilno vrstico.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and pin it to your taskbar.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin-mac
sl
Obdržite { -brand-short-name } na dosegu roke – nastavite ga za privzeti brskalnik in ga ohranite v Docku.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and keep it in your Dock.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-alt
sl
Želite nastaviti { -brand-short-name } za privzeti brskalnik?
en-US
Make { -brand-short-name } your default browser?
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-pin
sl
Želite nastaviti { -brand-short-name } za glavni brskalnik?
en-US
Make { -brand-short-name } your primary browser?
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-a
sl
Izpolnite obrazce, dodajte komentarje ali tipkajte zapiske neposredno v { -brand-short-name(sklon: "mestnik") }.
en-US
Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-b
sl
Prihranite si iskanje brezplačnih spletnih urejevalnikov. Izpolnite obrazce, dodajte komentarje ali tipkajte zapiske neposredno v { -brand-short-name(sklon: "mestnik") }.
en-US
Skip the search for free online editors. Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-description
sl
Varstvo vaše zasebnosti je srž našega delovanja. Zato lahko odločate, katero dejavnost naj si { -brand-short-name } zapomni.
en-US
Protecting your privacy is at the heart of what we do. It’s why you can control the activity { -brand-short-name } remembers.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-description-two
sl
Pri trenutnih nastavitvah si { -brand-short-name } ne zapomni vašega brskanja. Če želite to spremeniti, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">v nastavitvah izberite shranjevanje zgodovine</a>.
en-US
Based on your current settings, { -brand-short-name } doesn’t remember your activity as you browse. To change that, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">change your history settings to remember your history</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-empty-description-two
sl
Varstvo vaše zasebnosti je v središču našega delovanja. Zato lahko v <a data-l10n-name="history-settings-url">nastavitvah zgodovine</a> odločate, katero dejavnost naj si { -brand-short-name } zapomni.
en-US
Protecting your privacy is at the heart of what we do. It’s why you can control the activity { -brand-short-name } remembers, in your <a data-l10n-name="history-settings-url">history settings</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-import-history-description
sl
Naj { -brand-short-name } postane vaš brskalnik za vsakodnevna opravila. Uvozite zgodovino brskanja, zaznamke in ostalo.
en-US
Make { -brand-short-name } your go-to browser. Import browsing history, bookmarks, and more.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-admin-disabled-description
sl
{ -brand-short-name } ne more sinhronizirati zavihkov med napravami, ker je skrbnik onemogočil sinhronizacijo.
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your administrator has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-disabled-by-policy-description
sl
{ -brand-short-name } ne more sinhronizirati zavihkov med napravami, ker je vaša organizacija onemogočila sinhronizacijo.
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your organization has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-generic-sync-error-description
sl
{ -brand-short-name } trenutno ne more vzpostaviti povezave s storitvijo sinhronizacije. Poskusite znova čez nekaj trenutkov.
en-US
{ -brand-short-name } can’t reach the syncing service right now. Try again in a few moments.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-network-offline-description
sl
Če uporabljate požarni zid ali posredniški strežnik, preverite, ali ima { -brand-short-name } dovoljenje za dostop do spleta.
en-US
If you’re using a firewall or proxy, check that { -brand-short-name } has permission to access the web.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-password-locked-description
sl
Za zajem zavihkov morate vnesti glavno geslo { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }.
en-US
To grab your tabs, you’ll need to enter the Primary Password for { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-sync-disconnected-description
sl
Za zajem zavihkov morate v { -brand-short-name(sklon: "mestnik") } omogočiti sinhronizacijo.
en-US
To grab your tabs, you’ll need to allow syncing in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-synctabs-description
sl
{ -brand-short-name(sklon: "dajalnik") } dovoli skupno rabo zavihkov med napravami.
en-US
Allow { -brand-short-name } to share tabs between devices.
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-permissions-page-title
sl
Dajte { -brand-short-name(sklon: "dajalnik") } dovoljenja
en-US
Please give { -brand-short-name } permissions
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-safari-permissions-string
sl
macOS zahteva, da { -brand-short-name(sklon: "dajalnik") } izrecno dovolite odstop do Safarijevih podatkov. Kliknite "Continue", v pogovornem oknu Finderja izberite mapo "Safari" in nato kliknite "Odpri".
en-US
macOS requires you to explicitly allow { -brand-short-name } to access Safari’s data. Click “Continue”, select the “Safari“ folder in the Finder dialog that appears and then click “Open”.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions
sl
Za nadaljevanje uvoza podatkov dovolite { -brand-short-name(sklon: "dajalnik") } dostop do mape s profilom drugega brskalnika.
en-US
To continue importing data from another browser, grant { -brand-short-name } access to its profile folder.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-message
sl
{ -brand-short-name } nima dostopa do profilov drugih nameščenih brskalnikov.
en-US
{ -brand-short-name } does not have access to other browsers’ profiles installed on this device.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-browsers
sl
{ -brand-short-name } ni našel programov, ki bi vsebovali zaznamke, zgodovino ali gesla.
en-US
{ -brand-short-name } couldn’t find any programs that contain bookmark, history or password data.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-resources
sl
Prišlo je do napake. { -brand-short-name } ne najde podatkov za uvoz iz tega profila brskalnika.
en-US
There was an error. { -brand-short-name } can’t find any data to import from that browser profile.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-extensions-addons-link
sl
Oglejte si razširitve za { -brand-short-name }
en-US
Browse extensions for { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-cbh-body
sl
{ -brand-short-name } lahko samodejno zavrne številne zahteve za shranjevanje piškotkov.
en-US
{ -brand-short-name } can automatically reject many cookie banner requests.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-cbh-header
sl
Dovolite { -brand-short-name(sklon: "dajalnik") }, da zavrača pasice s piškotki?
en-US
Allow { -brand-short-name } to reject cookie banners?
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-doh-body
sl
Vaša zasebnost šteje. { -brand-short-name } sedaj varno usmerja vaše zahteve DNS, kadar je to mogoče, preko partnerske storitve, da vas ščiti med brskanjem.
en-US
Your privacy matters. { -brand-short-name } now securely routes your DNS requests whenever possible to a partner service to protect you while you browse.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
sl
{ $blockedCount -> [one] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilca! [two] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilca! [few] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilce! *[other] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilcev! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
sl
Videoposnetki na tem spletnem mestu se v tej različici { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") } morda ne bodo predvajali pravilno. Za popolno podporo videoposnetkom posodobite { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") } zdaj.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-header
sl
Posodobite { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") } za predvajanje videa
en-US
Update { -brand-short-name } to play video
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-protections-panel-body
sl
Obdržite svoje podatke zase. { -brand-short-name } vas ščiti pred številnimi najpogostejšimi sledilci, ki sledijo vašemu brskanju po spletu.
en-US
Keep your data to yourself. { -brand-short-name } protects you from many of the most common trackers that follow what you do online.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
colorways-cfr-body
sl
Obarvajte svoj brskalnik v ekskluzivne { -brand-short-name }ove odtenke, navdihnjene z glasovi, ki so spreminjali kulturo.
en-US
Color your browser with { -brand-short-name } exclusive shades inspired by voices that changed culture.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cookie-banner-blocker-onboarding-header
sl
{ -brand-short-name } je za vas pravkar zavrnil pasico s piškotki
en-US
{ -brand-short-name } just refused a cookie banner for you
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fox-doodle-pin-primary
sl
Odpiraj povezave v { -brand-short-name(sklon: "mestnik") }
en-US
Open my links with { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
july-jam-body
sl
{ -brand-short-name } vsak mesec v povprečju zavrne več kot 3000 sledilcev na uporabnika, s tem pa vam nudi varen in hiter dostop do najboljših mest na internetu.
en-US
Every month, { -brand-short-name } blocks an average of 3,000+ trackers per user, giving you safe, speedy access to the good internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
july-jam-set-default-primary
sl
Odpiraj povezave v { -brand-short-name(sklon: "mestnik") }
en-US
Open my links with { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-confirm-button
sl
Da, odpri { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }
en-US
Yes, open { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-message
sl
<strong>Želite, da se { -brand-short-name } odpre ob vsakem ponovnem zagonu računalnika?</strong> Za upravljanje možnosti zagona v nastavitvah poiščite "zagon".
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> To manage your Startup preferences, search “startup” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-message
sl
<strong>Želite, da se { -brand-short-name } odpre ob vsakem ponovnem zagonu računalnika?</strong> { -brand-short-name } lahko sedaj nastavite, naj se samodejno odpre, ko znova zaženete napravo.
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> Now you can set { -brand-short-name } to open automatically when you restart your device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
mr2022-background-update-toast-text
sl
Preizkusite najnovejši { -brand-short-name }, nadgrajen z našo najmočnejšo zaščito pred sledenjem doslej.
en-US
Try the newest { -brand-short-name } now, upgraded with our strongest anti-tracking protection yet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
mr2022-background-update-toast-title
sl
Novi { -brand-short-name }. Več zasebnosti. Manj sledenja. Brez kompromisov.
en-US
New { -brand-short-name }. More private. Fewer trackers. No compromises.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
pdf-default-notification-message
sl
<strong>Naj { -brand-short-name } postane vaš privzeti pregledovalnik PDF?</strong> V { -brand-short-name(sklon: "mestnik") } lahko odpirate in urejate datoteke PDF, shranjene na računalniku.
en-US
<strong>Make { -brand-short-name } your default PDF reader?</strong> Use { -brand-short-name } to read and edit PDFs saved to your computer.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
set-default-pdf-handler-headline
sl
<strong>Datoteke PDF zdaj za vas odpira { -brand-short-name }.</strong> Sedaj lahko urejate in podpisujete obrazce neposredno v brskalniku. Če želite to spremeniti, v nastavitvah poiščite “PDF”.
en-US
<strong>Your PDFs now open in { -brand-short-name }.</strong> Edit or sign forms directly in your browser. To change, search “PDF” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-peace-mind-body
sl
{ -brand-short-name } vsak mesec v povprečju zavrne več kot 3000 sledilcev na uporabnika. Ker vam nič, še posebej pa ne sledilci in podobne nadloge, ne sme stati na poti do dobrega interneta.
en-US
Every month, { -brand-short-name } blocks an average of over 3,000 trackers per user. Because nothing, especially privacy nuisances like trackers, should stand between you and the good internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
tail-fox-spotlight-primary-button
sl
Odpiraj povezave v { -brand-short-name(sklon: "mestnik") }
en-US
Open my links with { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-pin-primary-button-label
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Obdrži { -brand-short-name } v Docku *[other] Pripni { -brand-short-name } v opravilno vrstico }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thank-you-body
sl
To je 100. izdaja { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }. <em>Hvala</em>, ker z nami ustvarjate boljši in bolj zdrav internet.
en-US
It’s our 100th release of { -brand-short-name }. Thank <em>you</em> for helping us build a better, healthier internet.
Entity