Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 200 results out of 337 for the string { -brand-short-name } in sk:

Entity sk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
sk
{ -brand-short-name } vytvára <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, <label data-l10n-name="community-creditsLink">globálna komunita</label> pracujúca s cieľom zachovať internet otvoreným, verejným a dostupným zdrojom pre všetkých.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-noUpdatesFound
sk
Používate najnovšiu verziu prehliadača { -brand-short-name }.
en-US
{ -brand-short-name } is up to date
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
sk
{ -brand-short-name } sa práve aktualizuje v inej inštancii
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
sk
Zostavenie { -brand-short-name } je experimentálne a môže byť nestabilné.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
sk
{ $count -> [1] Týmto odstránite prihlásenie, ktoré ste uložili v aplikácii { -brand-short-name }, a všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [one] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v aplikácii { -brand-short-name }, a všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [few] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v aplikácii { -brand-short-name }, a všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. *[other] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v aplikácii { -brand-short-name }, a všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sk
{ $count -> [1] Týmto odstránite prihlásenie, ktoré ste uložili v prehliadači { -brand-short-name } na všetkých zariadeniach synchronizovaných pomocou { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "sentence") }. Takisto odstránite všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [one] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v prehliadači { -brand-short-name } na všetkých zariadeniach synchronizovaných pomocou { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "sentence") }. Takisto odstránite všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [few] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v prehliadači { -brand-short-name } na všetkých zariadeniach synchronizovaných pomocou { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "sentence") }. Takisto odstránite všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. *[other] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v prehliadači { -brand-short-name } na všetkých zariadeniach synchronizovaných pomocou{ -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "sentence") }. Takisto odstránite všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
sk
{ -brand-short-name } nemá povolenie na čítanie súboru. Skúste zmeniť povolenia súboru.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-message
sk
{ PLATFORM() -> [macos] zmeniť nastavenie pre heslá. *[other] { -brand-short-name } sa pokúša zmeniť nastavenie pre heslá. Ak to chcete povoliť, použite heslo k účtu na svojom zariadení. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] change the settings for passwords *[other] { -brand-short-name } is trying to change the settings for passwords. Use your device sign in to allow this. }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-heading
sk
{ -brand-short-name } sa za vás postará o bannery k súborom cookie
en-US
{ -brand-short-name } takes care of cookie banners for you
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-message
sk
Nechajte { -brand-short-name } automaticky odpovedať na žiadosti o súhlas s používaním súborov cookie za vás, aby ste sa mohli vrátiť k prehliadaniu bez rozptyľovania. { -brand-short-name } odmietne všetky požiadavky, kde je to možné.
en-US
Let { -brand-short-name } automatically answer cookie pop-ups for you so you can get back to distraction-free browsing. { -brand-short-name } will reject all requests if possible.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-felt-privacy-v1-info-body
sk
Keď zatvoríte všetky súkromné okná, { -brand-short-name } odstráni vaše súbory cookie, históriu prehliadania a údaje stránok.
en-US
{ -brand-short-name} deletes your cookies, history, and site data when you close all your private windows.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
sk
Súkromné prehliadanie: { -brand-short-name } vymaže históriu vyhľadávania a prehliadania po zatvorení všetkých súkromných okien. Tým sa však nestanete anonymnými.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
sk
{ -brand-short-name } vymaže históriu vyhľadávania a prehliadania po zatvorení všetkých súkromných okien, ale tým sa nestanete anonymnými.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
sk
Reštartovať { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info
sk
{ -brand-short-name } je pripravený.
en-US
{ -brand-short-name } is ready to go.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
sk
Aktualizovať predvoľby na automatické odosielanie hlásení pri zlyhaní prehliadača { -brand-short-name }
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
sk
Správa o zlyhaní už bola odoslaná. Ďakujeme, že pomáhate urobiť { -brand-short-name } lepším!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
sk
Správy o zlyhaní nám pomáhajú diagnostikovať problémy a { -brand-short-name } naďalej vylepšovať.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
sk
{ -brand-short-name } obsahuje funkciu, ktorá automaticky uvoľňuje karty, aby sa zabránilo zlyhaniu aplikácie z dôvodu nedostatočného množstva voľnej systémovej pamäte. Karta, ktorá bude uvoľnená ako ďalšia v poradí, je vybratá na základe viacerých atribútov. Táto stránka ukazuje ako { -brand-short-name } prioritizuje karty a určuje, ktorá karta sa najbližšie uvoľní. Uvoľnenie kariet môžete spustiť aj ručne kliknutím na tlačidlo <em>Uvoľniť</em>.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
sk
{ $addonCount -> [one] Táto stránka sa pokúša nainštalovať doplnok pre { -brand-short-name }: [few] Táto stránka sa pokúša nainštalovať { $addonCount } doplnky pre { -brand-short-name }: *[other] Táto stránka sa pokúša nainštalovať { $addonCount } doplnkov pre { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
sk
{ $addonCount -> [one] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať doplnok, ktorý nie je overený. Pokračujete na vlastné riziko. [few] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať { $addonCount } doplnky, niektoré z nich nie sú overené. Pokračujete na vlastné riziko. *[other] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať { $addonCount } doplnkov, niektoré z nich nie sú overené. Pokračujete na vlastné riziko. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
sk
{ $addonCount -> [one] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať neoverený doplnok. Pokračujete na vlastné riziko. [few] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať { $addonCount } neoverené doplnky. Pokračujete na vlastné riziko. *[other] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať { $addonCount } neoverených doplnkov. Pokračujete na vlastné riziko. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
sk
Doplnok { $addonName } nemohol byť nainštalovaný, pretože { -brand-short-name } nemohol upraviť potrebný súbor.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
sk
Doplnok { $addonName } nemohol byť nainštalovaný, pretože nie je kompatibilný s prehliadačom { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
sk
Doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo prehliadač { -brand-short-name } očakával.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
sk
{ -brand-short-name } zabránil tejto stránke nainštalovať neoverený doplnok.
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
sk
Doplnok { $addonName } nemohol byť nainštalovaný, pretože { -brand-short-name } nemohol upraviť potrebný súbor.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
sk
Tento doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo prehliadač { -brand-short-name } očakával.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-sideload-menu-item
sk
Doplnok { $addonName } bol pridaný do aplikácie { -brand-short-name }
en-US
{ $addonName } added to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt
sk
{ -brand-short-name } zabránil tejto stránke požiadať o inštaláciu softvéru.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-closed2.label
sk
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-opened2.label
sk
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
sk
Úlohou Agenta Default Browser je kontrola, či nedošlo k zmene nastavení predvoleného prehliadača z aplikácie { -brand-short-name } na iný. Ak k tomu dôjde za podozrivých okolností, ponúkne opätovné nastavenie aplikácie { -brand-short-name } ako predvoleného prehliadača, maximálne však dvakrát. Tento agent je automaticky nainštalovaný počas inštalácie alebo aktualizácie aplikácie { -brand-short-name }. Ak ho chcete vypnúť, zmeňte hodnotu predvoľby “default-browser-agent.enabled” cez editor nastavení about:config, alebo pomocou podnikového pravidla “DisableDefaultBrowserAgent” aplikácie { -brand-short-name }.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-body-text
sk
Váš predvolený prehliadač bol nedávno zmenený. Kliknutím obnovíte { -brand-short-name } ako predvolený prehliadač.
en-US
Your default browser was recently changed. Tap to restore { -brand-short-name } to default.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-header-text
sk
Naďalej používať { -brand-short-name }?
en-US
Keep using { -brand-short-name }?
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.tooltiptext
sk
Importovať záložky z iného prehliadača do aplikácie { -brand-short-name }
en-US
Import bookmarks from another browser to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
data-reporting-notification-message
sk
{ -brand-short-name } automaticky odosiela údaje spoločnosti { -vendor-short-name } s cieľom vylepšiť tento produkt.
en-US
{ -brand-short-name } automatically sends some data to { -vendor-short-name } so that we can improve your experience.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
eme-notifications-drm-content-playing
sk
Niektoré zvukové záznamy alebo videá na tejto stránke používajú softvér DRM, čo môže obmedzovať to, čo vám { -brand-short-name } dokáže umožniť urobiť s týmto obsahom.
en-US
Some audio or video on this site uses DRM software, which may limit what { -brand-short-name } can let you do with it.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-blocked
sk
{ -brand-short-name } zablokoval nezabezpečené časti tejto stránky.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-internal
sk
Toto je bezpečná stránka prehliadača { -brand-short-name }
en-US
This is a secure { -brand-short-name } page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-blocked2
sk
{ -brand-short-name } zablokoval nezabezpečené časti tejto stránky.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed2
sk
Hoci { -brand-short-name } zablokoval niektoré súčasti, stále je na stránke dostupný obsah, ktorý nie je bezpečný (ako napr. obrázky).
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on2
sk
Ak chcete, aby prehliadač { -brand-short-name } zmenil pripojenie na zabezpečené kedykoľvek je to možné, zapnite pre tento server režim "Len HTTPS".
en-US
Turn on HTTPS-Only Mode for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on3
sk
Ak chcete, aby { -brand-short-name } zmenil pripojenie na zabezpečené kedykoľvek je to možné, zapnite pre túto stránku aktualizáciu na HTTPS.
en-US
Turn on HTTPS upgrades for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-home.tooltiptext
sk
Úvodná stránka prehliadača { -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name } Home Page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
sk
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení jedného okna. [few] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení viac než { $popupCount } okien. *[other] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení viac než { $popupCount } okien. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
sk
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna. [few] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení { $popupCount } vyskakovacích okien. *[other] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení { $popupCount } vyskakovacích okien. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-refresh
sk
Obnoviť { -brand-short-name }
en-US
Refresh { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-restart
sk
Reštartovať { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-update
sk
Aktualizovať { -brand-short-name }
en-US
Update { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-redirect-label
sk
{ -brand-short-name } neumožnil tejto stránke automatické presmerovanie na inú stránku.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically redirecting to another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-refresh-label
sk
{ -brand-short-name } neumožnil tejto stránke automatické obnovenie obsahu.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically reloading.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
sk
Zdieľate { -brand-short-name }. Ostatní ľudia uvidia obsah každej karty, ktorú otvoríte.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-guidance-notification-body-instruction-win10
sk
Krok 1: Prejdite do časti Nastavenia > Predvolené aplikácie Krok 2: Prejdite nadol na „Webový prehliadač“ Krok 3: Zvoľte { -brand-short-name }
en-US
Step 1: Go to Settings > Default apps Step 2: Scroll down to “Web browser” Step 3: Select and choose { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-guidance-notification-body-instruction-win11
sk
Krok 1: Prejdite do časti Nastavenia > Predvolené aplikácie Krok 2: Vyberte { -brand-short-name } a kliknite na tlačidlo “Nastaviť predvolené”
en-US
Step 1: Go to Settings > Default apps Step 2: Select “Set default” for { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-notification-message
sk
<strong>Chcete nastaviť { -brand-short-name } ako svoj predvolený prehliadač?</strong> Získate tak rýchle, bezpečné a naozaj súkromné prehliadanie.
en-US
<strong>Set { -brand-short-name } as your default browser?</strong> Get fast, safe, and private browsing whenever you use the web.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin
sk
Majte { -brand-short-name } na dosah ruky - nastavte si ho ako predvolený prehliadač a pripnite ho na hlavný panel.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and pin it to your taskbar.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin-mac
sk
Majte { -brand-short-name } na dosah ruky - nastavte si ho ako predvolený prehliadač a pridajte si ho do Docku.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and keep it in your Dock.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-alt
sk
Nastaviť { -brand-short-name } ako predvolený prehliadač?
en-US
Make { -brand-short-name } your default browser?
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-pin
sk
Nastaviť { -brand-short-name } ako hlavný prehliadač?
en-US
Make { -brand-short-name } your primary browser?
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-description
sk
Ochrana vášho súkromia je základom toho, čo robíme. Preto môžete určiť, ktorú aktivitu si { -brand-short-name } pamätá.
en-US
Protecting your privacy is at the heart of what we do. It’s why you can control the activity { -brand-short-name } remembers.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-description-two
sk
Na základe vašich aktuálnych nastavení si { -brand-short-name } nepamätá vašu aktivitu pri prehliadaní. Ak to chcete zmeniť, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">zmeňte nastavenia histórie tak, aby si históriu pamätal</a>.
en-US
Based on your current settings, { -brand-short-name } doesn’t remember your activity as you browse. To change that, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">change your history settings to remember your history</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-empty-description-two
sk
Ochrana vášho súkromia je základom toho, čo robíme. Preto môžete v <a data-l10n-name="history-settings-url">nastaveniach histórie</a> určiť, ktorú aktivitu si { -brand-short-name } pamätá.
en-US
Protecting your privacy is at the heart of what we do. It’s why you can control the activity { -brand-short-name } remembers, in your <a data-l10n-name="history-settings-url">history settings</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-admin-disabled-description
sk
{ -brand-short-name } nemôže synchronizovať karty medzi zariadeniami, pretože váš správca zakázal synchronizáciu.
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your administrator has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-disabled-by-policy-description
sk
{ -brand-short-name } nemôže synchronizovať karty medzi zariadeniami, pretože vaša organizácia zakázala synchronizáciu.
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your organization has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-generic-sync-error-description
sk
{ -brand-short-name } momentálne nemôže kontaktovať službu. Skúste to znova o chvíľu.
en-US
{ -brand-short-name } can’t reach the syncing service right now. Try again in a few moments.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-network-offline-description
sk
Ak používate bránu firewall alebo proxy, skontrolujte, či má { -brand-short-name } povolenie na prístup na web.
en-US
If you’re using a firewall or proxy, check that { -brand-short-name } has permission to access the web.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-password-locked-description
sk
Ak chcete získať svoje karty, budete musieť zadať vaše hlavné heslo pre { -brand-short-name }.
en-US
To grab your tabs, you’ll need to enter the Primary Password for { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-permissions-page-title
sk
Prosím, udeľte povolenia aplikácii { -brand-short-name }
en-US
Please give { -brand-short-name } permissions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-message
sk
{ -brand-short-name } nemá prístup k profilom iných prehliadačov nainštalovaných na tomto zariadení.
en-US
{ -brand-short-name } does not have access to other browsers’ profiles installed on this device.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-browsers
sk
{ -brand-short-name } nenašiel žiadne programy, ktoré obsahujú údaje o záložkách, histórii prehliadania alebo heslách.
en-US
{ -brand-short-name } couldn’t find any programs that contain bookmark, history or password data.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-resources
sk
Vyskytla sa chyba. { -brand-short-name } nemôže nájsť žiadne údaje na importovanie z daného profilu prehliadača.
en-US
There was an error. { -brand-short-name } can’t find any data to import from that browser profile.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-extensions-addons-link
sk
Prehľadávať rozšírenia pre { -brand-short-name }
en-US
Browse extensions for { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-cbh-body
sk
{ -brand-short-name } môže automaticky odmietnuť mnohé požiadavky na povolenie súborov cookie.
en-US
{ -brand-short-name } can automatically reject many cookie banner requests.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-doh-body
sk
Na vašom súkromí záleží. Prehliadač { -brand-short-name } teraz posiela vaše požiadavky DNS na partnerskú službu v záujme vašej ochrany zabezpečene.
en-US
Your privacy matters. { -brand-short-name } now securely routes your DNS requests whenever possible to a partner service to protect you while you browse.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
sk
{ $blockedCount -> [one] Prehliadač { -brand-short-name } zablokoval od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } viac ako <b>{ $blockedCount }</b> sledovací prvok. [few] Prehliadač { -brand-short-name } zablokoval od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } viac ako <b>{ $blockedCount }</b> sledovacie prvky. *[other] Prehliadač { -brand-short-name } zablokoval od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } viac ako <b>{ $blockedCount }</b> sledovacích prvkov. }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
sk
Videá na tejto stránke sa v tejto verzii { -brand-short-name(case: "gen") } nemusia prehrávať správne. Ak chcete získať úplnú podporu videa, aktualizujte prehliadač { -brand-short-name } na novšiu verziu.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-header
sk
Ak chcete prehrať video, aktualizujte { -brand-short-name } na novšiu verziu
en-US
Update { -brand-short-name } to play video
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-protections-panel-body
sk
{ -brand-short-name } vás chráni pred mnohými sledovacími prvkami, ktoré zbierajú informácie o tom, čo robíte na internete.
en-US
Keep your data to yourself. { -brand-short-name } protects you from many of the most common trackers that follow what you do online.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
colorways-cfr-body
sk
Vyfarbite svoj prehliadač { -brand-short-name } exkluzívne odtieňmi inšpirovanými hlasmi, ktoré zmenili kultúru.
en-US
Color your browser with { -brand-short-name } exclusive shades inspired by voices that changed culture.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cookie-banner-blocker-onboarding-header
sk
{ -brand-short-name } pre vás práve odmietol banner k súborom cookie
en-US
{ -brand-short-name } just refused a cookie banner for you
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
july-jam-body
sk
Každý mesiac { -brand-short-name } zablokuje v priemere viac ako 3 000 sledovacích prvkov na používateľa, čo vám poskytuje bezpečný a rýchly prístup k dobrému internetu.
en-US
Every month, { -brand-short-name } blocks an average of 3,000+ trackers per user, giving you safe, speedy access to the good internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-confirm-button
sk
Áno, otvárať { -brand-short-name }
en-US
Yes, open { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-message
sk
<strong>Otvoriť { -brand-short-name } pri každom reštartovaní počítača?</strong> Ak chcete spravovať predvoľby spustenia, vyhľadajte v nastaveniach výraz „spustenie“.
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> To manage your Startup preferences, search “startup” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-message
sk
<strong>Otvoriť { -brand-short-name } pri každom reštartovaní počítača?</strong> Teraz môžete nastaviť, aby sa { -brand-short-name } automaticky spustil po reštartovaní zariadenia.
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> Now you can set { -brand-short-name } to open automatically when you restart your device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
mr2022-background-update-toast-title
sk
Nový { -brand-short-name }. Ešte viac zameraný na súkromie. Menej sledovacích prvkov. Žiadne kompromisy.
en-US
New { -brand-short-name }. More private. Fewer trackers. No compromises.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
pdf-default-notification-message
sk
<strong>Nastaviť { -brand-short-name } ako predvolenú čítačku súborov PDF?</strong> Pomocou { -brand-short-name(case: "gen") } môžete čítať a upravovať súbory PDF uložené vo vašom počítači.
en-US
<strong>Make { -brand-short-name } your default PDF reader?</strong> Use { -brand-short-name } to read and edit PDFs saved to your computer.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-better-internet-body
sk
Keď používate { -brand-short-name }, hlasujete za otvorený a prístupný internet, ktorý je lepší pre všetkých.
en-US
When you use { -brand-short-name}, you’re voting for an open and accessible internet that’s better for everyone.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-peace-mind-body
sk
Každý mesiac { -brand-short-name } zablokuje v priemere viac ako 3 000 sledovacích prvkov na jedného používateľa. Preto, aby medzi vami a dobrým internetom nestálo nič, najmä nie narúšanie súkromia a sledovanie.
en-US
Every month, { -brand-short-name } blocks an average of over 3,000 trackers per user. Because nothing, especially privacy nuisances like trackers, should stand between you and the good internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-pin-primary-button-label
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Ponechať { -brand-short-name } v Docku *[other] Pripnúť { -brand-short-name } na hlavný panel úloh }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thanks-keep-body
sk
Je to naše 100. vydanie! Ďakujeme, že ste súčasťou našej komunity. Jediným kliknutím si môžete { -brand-short-name } ponechať na ďalších sto.
en-US
It’s our 100th release! Thanks for being a part of our community. Keep { -brand-short-name } one click away for the next 100.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-return-to-amo-subtitle
sk
Privítajte { -brand-short-name }
en-US
Say hello to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2-onboarding-thank-you-text
sk
{ -brand-short-name } je nezávislý prehliadač podporovaný neziskovou organizáciou. Spoločne robíme web bezpečnejším, zdravším a s väčším ohľadom na súkromie.
en-US
{ -brand-short-name } is an independent browser backed by a non-profit. Together, we’re making the web safer, healthier, and more private.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-language-mismatch-subtitle
sk
Vďaka našej komunite je { -brand-short-name } preložený do viac ako 90 jazykov. Zdá sa, že váš systém používa jazyk { $systemLanguage }, zatiaľčo { -brand-short-name } používa jazyk { $appLanguage }.
en-US
Thanks to our community, { -brand-short-name } is translated in over 90 languages. It looks like your system is using { $systemLanguage }, and { -brand-short-name } is using { $appLanguage }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-easy-setup-set-default-checkbox-label
sk
Nastaviť { -brand-short-name } ako predvolený prehliadač
en-US
Set { -brand-short-name } as default browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-gratitude-subtitle
sk
Ďakujeme, že používate { -brand-short-name }, ktorý podporuje Mozilla Foundation. S vašou podporou pracujeme na tom, aby bol internet otvorenejší, prístupnejší a lepší pre každého.
en-US
Thank you for using { -brand-short-name }, backed by the Mozilla Foundation. With your support, we’re working to make the internet more open, accessible, and better for everyone.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-import-subtitle
sk
Nastavte si { -brand-short-name } podľa seba. Pridajte si záložky, heslá a ďalšie položky zo starého prehliadača.
en-US
Set up { -brand-short-name } how you like it. Add your bookmarks, passwords, and more from your old browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-live-language-text
sk
{ -brand-short-name } hovorí vaším jazykom
en-US
{ -brand-short-name } speaks your language
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-pin-primary-button-label
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Ponechať { -brand-short-name } v Docku *[other] Pripnúť { -brand-short-name } na hlavný panel úloh }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-set-default-primary-button-label
sk
Nastaviť { -brand-short-name } ako predvolený prehliadač
en-US
Set { -brand-short-name } as default browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-set-default-title
sk
Nastavte si { -brand-short-name } ako váš prehliadač
en-US
Make { -brand-short-name } your go-to browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-welcome-pin-subtitle
sk
Spustite { -brand-short-name } odkiaľkoľvek jediným kliknutím. Zakaždým, keď to urobíte, vyberáte si otvorenejší a nezávislejší web.
en-US
Launch { -brand-short-name } from anywhere with a single click. Every time you do, you’re choosing a more open and independent web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-gratitude-security-and-privacy-subtitle
sk
Ďakujeme, že používate { -brand-short-name } podporovaný Mozilla Foundation. S vašou podporou pracujeme na tom, aby bol internet bezpečnejší a prístupnejší pre každého.
en-US
Thank you for using { -brand-short-name }, backed by the Mozilla Foundation. With your support, we’re working to make the internet safer and more accessible for everyone.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-gratitude-security-and-privacy-title
sk
{ -brand-short-name } vám kryje chrbát
en-US
{ -brand-short-name } has your back
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-mobile-download-security-and-privacy-subtitle
sk
Počas synchronizácie { -brand-short-name } zašifruje vaše heslá, záložky a ďalšie položky. A okrem toho môžete získať karty z iných zariadení.
en-US
When you’re synced up, { -brand-short-name } encrypts your passwords, bookmarks, and more. Plus you can grab tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-new-user-familiarity-based-survey-title
sk
Ako dobre poznáte prehliadač { -brand-short-name }?
en-US
How familiar are you with { -brand-short-name }?
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-new-user-survey-subtitle
sk
Vaša spätná väzba pomáha ešte viac vylepšiť { -brand-short-name }.
en-US
Your feedback helps make { -brand-short-name } even better.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-new-user-time-based-survey-title
sk
Ako dlho používate { -brand-short-name }?
en-US
How long have you been using { -brand-short-name }?
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-welcome-header
sk
Víta vás { -brand-short-name }
en-US
Welcome to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
return-to-amo-subtitle
sk
Skvelé, odteraz máte { -brand-short-name }
en-US
Great, you’ve got { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
sk
Systém záložiek a histórie nebude funkčný, pretože jeden zo súborov prehliadača { -brand-short-name } je používaný inou aplikáciou. Tento problém môžu spôsobovať niektoré bezpečnostné aplikácie.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-error-title
sk
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableBuiltinPDFViewer
sk
Zakáže PDF prehliadač PDF.js zabudovaný v prehliadači { -brand-short-name }.
en-US
Disable PDF.js, the built-in PDF viewer in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxStudies
sk
Zabráni prehliadaču { -brand-short-name } spúšťať štúdie.
en-US
Prevent { -brand-short-name } from running studies.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableProfileRefresh
sk
Zablokuje tlačidlo pre obnovenie prehliadača { -brand-short-name } do pôvodných nastavení na stránke about:support.
en-US
Disable the Refresh { -brand-short-name } button in the about:support page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
sk
Vypne vytváranie predvolených a inteligentných záložiek (Najobľúbenejšie, Naposledy použité značky) v prehliadači { -brand-short-name }. Poznámka: toto pravidlo možno efektívne využiť len vtedy, ak bude nastavené pred prvým spustením.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLogins
sk
Nastaví pravidlo na uloženie prihlasovacích údajov v prehliadači { -brand-short-name }. Je možné použiť hodnoty true aj false.
en-US
Enforce the setting to allow { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLoginsDefault
sk
Nastaví predvolenú hodnotu, či má { -brand-short-name } ponúkať ukladanie prihlasovacích údajov. Platné hodnoty sú true a false.
en-US
Set the default value for allowing { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PDFjs
sk
Zablokuje alebo nastaví PDF prehliadač PDF.js zabudovaný v prehliadači { -brand-short-name }.
en-US
Disable or configure PDF.js, the built-in PDF viewer in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-description
sk
Vyberte zoznam, ktorý { -brand-short-name } použije na blokovanie sledovacích prvkov. Zoznamy poskytuje organizácia <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
en-US
Choose the list { -brand-short-name } uses to block online trackers. Lists provided by <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
sk
Vymazanie všetkých cookies a údajov stránok, ktoré má aplikácia { -brand-short-name } uložené, vás môže odhlásiť z webových stránok a odstrániť offline webový obsah. Vymazanie údajov vo vyrovnávacej pamäti vaše prihlásenia neovplyvní.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
sk
{ PLATFORM() -> [macos] zobraziť informácie o platobnej karte [windows] { -brand-short-name } chce zobraziť informácie o platobnej karte. Prosím, potvrďte prístup k nižšie uvedenému účtu Windows. *[other] { -brand-short-name } chce zobraziť informácie o platobnej karte. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-description
sk
{ -brand-short-name } zobrazí používateľské rozhranie v prvom vybranom jazyku. Ostatné použije podľa potreby a to vo vybranom poradí.
en-US
{ -brand-short-name } will display the first language as your default and will display alternate languages if necessary in the order they appear.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-error
sk
{ -brand-short-name } v tejto chvíli nemôže aktualizovať zoznam jazykov. Skontrolujte svoje internetové pripojenie a skúste to znova.
en-US
{ -brand-short-name } can’t update your languages right now. Check that you are connected to the internet or try again.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-window2.title
sk
Jazyk prehliadača { -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name } Language Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc
sk
Pre konkrétne webové stránky môžete vypnúť režim "Len HTTPS". Pre tieto stránky sa { -brand-short-name } nebude snažiť inovovať pripojenie na zabezpečené HTTPS. Výnimky sa nevzťahujú na súkromné okná.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites. Exceptions do not apply to private windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc2
sk
Pre konkrétne webové stránky môžete vypnúť režim "Len HTTPS". Pre tieto stránky sa { -brand-short-name } nebude snažiť inovovať pripojenie na zabezpečené HTTPS.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-doh-desc
sk
{ -brand-short-name } nebude na týchto stránkach a ich subdoménach používať zabezpečené DNS.
en-US
{ -brand-short-name } won’t use secure DNS on these sites and their subdomains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-passwords-desc
sk
{ -brand-short-name } nebude ukladať heslá pre tu uvedené stránky.
en-US
{ -brand-short-name } won’t save passwords for sites listed here.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
always-check-default.label
sk
Vždy kontrolovať, či je { -brand-short-name } predvoleným prehliadačom
en-US
Always check if { -brand-short-name } is your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-description
sk
Čo má { -brand-short-name } urobiť so súbormi stiahnutými z webu alebo s aplikáciami, ktoré používate pri prehliadaní.
en-US
Choose how { -brand-short-name } handles the files you download from the web or the applications you use while browsing.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-handle-new-file-types-description
sk
Čo má { -brand-short-name } robiť s inými súbormi?
en-US
What should { -brand-short-name } do with other files?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-open-inapp.label
sk
Otvoriť v aplikácii { -brand-short-name }
en-US
Open in { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-plugin-in.label
sk
Použiť { $plugin-name } (v prehliadači { -brand-short-name })
en-US
Use { $plugin-name } (in { -brand-short-name })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
autofill-creditcard-os-dialog-message
sk
{ PLATFORM() -> [macos] zmeniť nastavenie pre spôsoby platby *[other] { -brand-short-name } sa pokúša zmeniť nastavenie pre spôsoby platby. Ak to chcete povoliť, použite heslo k účtu na svojom zariadení. }
en-US
{ PLATFORM () -> [macos] change the settings for payment methods *[other] { -brand-short-name } is trying to change the settings for payment methods. Use your device sign in to allow this. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
category-experimental.tooltiptext
sk
Experimenty prehliadača { -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name } Experiments
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
choose-browser-language-description
sk
Vyberte si jazyk, v ktorom sa majú zobrazovať ponuky, správy a oznámenia prehliadača { -brand-short-name }.
en-US
Choose the languages used to display menus, messages, and notifications from { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-description
sk
Keď sa jedná o údaje, dávame vám vždy na výber. Zbierame len údaje, ktoré nám pomôžu aplikáciu { -brand-short-name } naďalej zlepšovať. Pred odoslaním osobných údajov vždy žiadame o váš súhlas.
en-US
We strive to provide you with choices and collect only what we need to provide and improve { -brand-short-name } for everyone. We always ask permission before receiving personal information.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-header
sk
Zber a použitie údajov o aplikácii { -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name } Data Collection and Use
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-header2
sk
Zber a použitie údajov o aplikácii { -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name } Data Collection and Use
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-studies-link
sk
Zobraziť štúdie aplikácie { -brand-short-name }
en-US
View { -brand-short-name } studies
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
confirm-browser-language-change-description
sk
Ak chcete použiť tieto zmeny, reštartujte { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name } to apply these changes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-etp-blocking-desc
sk
{ -brand-short-name } blokuje:
en-US
{ -brand-short-name } blocks the following:
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-fpi-incompatibility-warning
sk
Používate izoláciu prvej strany (FPI), ktorá potlačí niektoré nastavenia cookies prehliadača { -brand-short-name }.
en-US
You are using First Party Isolation (FPI), which overrides some of { -brand-short-name }’s cookie settings.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-section-top-level-description
sk
Sledovacie prvky zbierajú informácie o tom, čo na internete robíte. { -brand-short-name } blokuje množstvo takýchto prvkov a ďalších škodlivých skriptov.
en-US
Trackers follow you around online to collect information about your browsing habits and interests. { -brand-short-name } blocks many of these trackers and other malicious scripts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
cookie-banner-blocker-description
sk
Keď sa stránka opýta, či môže používať súbory cookie v režime súkromného prehliadania, { -brand-short-name } to automaticky odmietne. K dispozícii len na podporovaných stránkach.
en-US
When a site asks if they can use cookies in private browsing mode, { -brand-short-name } automatically refuses for you. Only on supported sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
cookie-banner-handling-description
sk
{ -brand-short-name } sa pokúsi automaticky odmietnuť žiadosti o povolenie súborov cookie na podporovaných stránkach.
en-US
{ -brand-short-name } automatically tries to reject cookie requests on cookie banners on supported sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-proxy-config
sk
<img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong> spravuje, ako sa { -brand-short-name } pripája k internetu.
en-US
<img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls how { -brand-short-name } connects to the internet.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
feature-disable-requires-restart
sk
Aby bolo možné vypnúť túto funkciu, { -brand-short-name } musí byť reštartovaný.
en-US
{ -brand-short-name } must restart to disable this feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
feature-enable-requires-restart
sk
Aby bolo možné použiť túto funkciu, { -brand-short-name } musí byť reštartovaný.
en-US
{ -brand-short-name } must restart to enable this feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
help-button-label
sk
Podpora pre { -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name } Support
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-clear-on-close-option.label
sk
Vymazať históriu pri ukončení prehliadača { -brand-short-name }
en-US
Clear history when { -brand-short-name } closes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-dontremember-description
sk
{ -brand-short-name } použije totožné nastavenia s režimom súkromného prehliadania a nebude si pamätať žiadnu históriu prehliadania webu.
en-US
{ -brand-short-name } will use the same settings as private browsing, and will not remember any history as you browse the Web.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-description
sk
{ -brand-short-name } si bude pamätať históriu vášho prehliadania, sťahovania, formulárov a vyhľadávania.
en-US
{ -brand-short-name } will remember your browsing, download, form, and search history.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
sk
Protokol HTTPS poskytuje bezpečné a šifrované spojenie medzi aplikáciou { -brand-short-name } a webmi, ktoré navštevujete. Väčšina webových stránok podporuje protokol HTTPS a ak je povolený režim "Len HTTPS", { -brand-short-name } zmení všetky pripojenia na zabezpečené.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
is-default
sk
{ -brand-short-name } je nastavený ako predvolený prehliadač
en-US
{ -brand-short-name } is currently your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
is-not-default
sk
{ -brand-short-name } nie je vaším predvoleným prehliadačom
en-US
{ -brand-short-name } is not your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
network-proxy-connection-description
sk
Konfigurovať, ako sa aplikácia { -brand-short-name } pripája k internetu.
en-US
Configure how { -brand-short-name } connects to the internet.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
pane-experimental-description2
sk
Zmeny v pokročilej konfigurácii môžu ovplyvniť výkon a bezpečnosť prehliadača { -brand-short-name }.
en-US
Changing advanced configuration settings can impact { -brand-short-name } performance or security.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
pane-experimental-description3
sk
Vyskúšajte naše experimentálne funkcie! Tieto funkcie sú vo vývoji a mohli by ovplyvniť fungovanie prehliadača { -brand-short-name }.
en-US
Give our experimental features a try! They’re in development and evolving, which could impact how { -brand-short-name } works.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
pane-experimental-search-results-header
sk
Experimenty prehliadača { -brand-short-name }: postupujte opatrne
en-US
{ -brand-short-name } Experiments: Proceed with Caution
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-limit-content-process-blocked-desc
sk
Zmena počtu procesov s obsahom je možná len pri použití viacprocesového režimu aplikácie { -brand-short-name }. <a data-l10n-name="learn-more">Pozrite sa, ako môžete skontrolovať stav viacprocesového režimu</a>
en-US
Modifying the number of content processes is only possible with multiprocess { -brand-short-name }. <a data-l10n-name="learn-more">Learn how to check if multiprocess is enabled</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-notification-pause.label
sk
Pozastaviť upozornenia do reštartu aplikácie { -brand-short-name }
en-US
Pause notifications until { -brand-short-name } restarts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-default-desc
sk
{ -brand-short-name } rozhoduje o tom, kedy sa použije zabezpečené DNS na ochranu vášho súkromia.
en-US
{ -brand-short-name } decides when to use secure DNS to protect your privacy.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-exceptions-description
sk
{ -brand-short-name } nebude používať zabezpečené DNS na týchto stránkach
en-US
{ -brand-short-name } won’t use secure DNS on these sites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-strict-desc
sk
{ -brand-short-name } bude vždy používať zabezpečené DNS. Pred použitím vášho systému DNS sa zobrazí upozornenie na bezpečnostné riziko.
en-US
{ -brand-short-name } will always use secure DNS. You’ll see a security risk warning before we use your system DNS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title
sk
Automaticky meniť pozadie a obsah webových stránok na základe vašich systémových nastavení a témy vzhľadu prehliadača { -brand-short-name }.
en-US
Automatically change website backgrounds and content based on your system settings and { -brand-short-name } theme.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-results-help-link
sk
Potrebujete pomoc? Navštívte <a data-l10n-name="url">stránku podpory pre prehliadač { -brand-short-name }</a>
en-US
Need help? Visit <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } Support</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-suggestions-cant-show
sk
Návrhy vyhľadávania nebudú zobrazené vo výsledkoch panela s adresou, pretože ste { -brand-short-name } nastavili tak, aby si nepamätal históriu.
en-US
Search suggestions will not be shown in location bar results because you have configured { -brand-short-name } to never remember history.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
should-restart-ok
sk
Reštartovať { -brand-short-name } teraz
en-US
Restart { -brand-short-name } now
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
should-restart-title
sk
Reštartovať { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-delete-on-close-private-browsing
sk
Pri trvalom režime súkromného prehliadania sa cookies a údaje stránok vymažú ihneď po uzavretí aplikácie { -brand-short-name }.
en-US
In permanent private browsing mode, cookies and site data will always be cleared when { -brand-short-name } is closed.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-delete-on-close-private-browsing2
sk
Na základe vašich nastavení histórie { -brand-short-name } odstráni súbory cookie a údaje stránok z vašej relácie, keď zatvoríte prehliadač.
en-US
Based on your history settings, { -brand-short-name } deletes cookies and site data from your session when you close the browser.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-delete-on-close.label
sk
Odstrániť cookies a údaje stránok pri zatvorení aplikácie { -brand-short-name }
en-US
Delete cookies and site data when { -brand-short-name } is closed
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-over-5gb-message2
sk
<strong>Aplikácii { -brand-short-name } dochádza miesto na disku.</strong> Obsah webovej stránky sa nemusí zobrazovať správne. Uložené údaje stránok môžete odstrániť v ponuke Možnosti > Súkromie a bezpečnosť > Cookies a údaje stránok.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. You can clear stored data in Settings > Privacy & Security > Cookies and Site Data.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-under-5gb-message2
sk
<strong>Aplikácii { -brand-short-name } dochádza miesto na disku.</strong> Obsah webovej stránky sa nemusí zobrazovať správne. Kliknutím na “Ďalšie informácie” sa dozviete viac o optimalizovaní vyžitia disku pre lepší zážitok z prehliadania.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. Visit “Learn more” to optimize your disk usage for better browsing experience.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-allow-description
sk
Povoliť aplikácii { -brand-short-name }
en-US
Allow { -brand-short-name } to
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-background-enabled.label
sk
Ak { -brand-short-name } nie je spustený
en-US
When { -brand-short-name } is not running
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-description
sk
Najvyšší výkon, stabilitu a bezpečnosť dosiahnete tak, že budete udržovať aplikáciu { -brand-short-name } neustále aktuálnu.
en-US
Keep { -brand-short-name } up to date for the best performance, stability, and security.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-title
sk
Aktualizácie prehliadača { -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name } Updates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-warning-cross-user-setting
sk
Toto nastavenie sa vzťahuje na všetky účty v systéme Windows a profily aplikácie { -brand-short-name } používajúce túto inštaláciu aplikácie { -brand-short-name }.
en-US
This setting will apply to all Windows accounts and { -brand-short-name } profiles using this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-in-progress-message
sk
Chcete, aby { -brand-short-name } pokračoval v aktualizácii?
en-US
Do you want { -brand-short-name } to continue with this update?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
sk
Aplikácia { -brand-short-name } zaznamenala chybu a túto zmenu neuložila. Berte na vedomie, že upravenie toho nastavenia vyžaduje povolenie na zápis do nižšie uvedeného súboru. Vy alebo váš správca systému môžete túto chybu vyriešiť udelením správnych povolení pre skupinu Používatelia, Nebolo možné zapísať do súboru: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
warn-on-open-many-tabs.label
sk
Upozorniť, ak by otvorenie viacerých kariet spôsobilo spomalenie prehliadača { -brand-short-name }
en-US
Warn you when opening multiple tabs might slow down { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login.label
sk
Spustiť { -brand-short-name } automaticky po spustení počítača
en-US
Open { -brand-short-name } automatically when your computer starts up
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-settings-description
sk
Nasledujúce webové stránky ukladajú cookies a údaje na vašom počítači. { -brand-short-name } uchováva všetky údaje z webových stránok v trvalom úložisku až dokým ich neodstránite a údaje z bežného úložiska odstráni vtedy, keď je potrebné uvoľniť miesto.
en-US
The following websites store cookies and site data on your computer. { -brand-short-name } keeps data from websites with persistent storage until you delete it, and deletes data from websites with non-persistent storage as space is needed.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
etp-card-content-description
sk
{ -brand-short-name } automaticky zabraňuje spoločnostiam tajne vás sledovať pri prehliadaní webu.
en-US
{ -brand-short-name } automatically stops companies from secretly following you around the web.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-private-window
sk
Aplikácia { -brand-short-name } naďalej blokuje sledovacie prvky v súkromných oknách, ale neukladá si informácie o tom, čo bolo zablokované.
en-US
{ -brand-short-name } continues to block trackers in Private Windows, but does not keep a record of what was blocked.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
sk
{ $count -> [one] Prehliadač { -brand-short-name } zablokoval v priebehu minulého týždňa { $count } sledovací prvok [few] Prehliadač { -brand-short-name } zablokoval v priebehu minulého týždňa { $count } sledovacie prvky *[other] Prehliadač { -brand-short-name } zablokoval v priebehu minulého týždňa { $count } sledovacích prvkov }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary-private-window
sk
Sledovacie prvky zablokované aplikáciou { -brand-short-name } tento týždeň
en-US
Trackers { -brand-short-name } blocked this week
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking
sk
Všetky prvky ochrany sú v tejto chvíli vypnuté. V nastaveniach aplikácie { -brand-short-name } vyberte, ktoré sledovacie prvky chcete blokovať.
en-US
All protections are currently turned off. Choose which trackers to block by managing your { -brand-short-name } protections settings.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-page-summary
sk
{ -brand-short-name } chráni vaše súkromie počas prehliadania. Toto je prehľad ochranných nástrojov, s ktorými máte kontrolu nad svojou online bezpečnosťou.
en-US
{ -brand-short-name } can protect your privacy behind the scenes while you browse. This is a personalized summary of those protections, including tools to take control of your online security.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-page-summary-default
sk
{ -brand-short-name } chráni vaše súkromie počas prehliadania. Toto je prehľad ochranných nástrojov, s ktorými máte kontrolu nad svojou online bezpečnosťou.
en-US
{ -brand-short-name } protects your privacy behind the scenes while you browse. This is a personalized summary of those protections, including tools to take control of your online security.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
cfr-protections-panel-body
sk
{ -brand-short-name } vás chráni pred mnohými sledovacími prvkami, ktoré zbierajú informácie o tom, čo robíte na internete.
en-US
Keep your data to yourself. { -brand-short-name } protects you from many of the most common trackers that follow what you do online.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
sk
Blokovanie obsahu môže spôsobovať problémy s webovými stránkami. Ich nahlásením významne pomôžete aplikácii { -brand-short-name } sa neustále zlepšovať. S vašim hlásením sa Mozille odošle URL adresa stránky a informácie o vašom nastavení blokovania obsahu. <label data-l10n-name="learn-more">Ďalšie informácie</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-blocker-view-turn-on-description
sk
Po zapnutí sa { -brand-short-name } pokúsi automaticky odmietnuť bannery k súborom cookie na tejto stránke.
en-US
Turn on and { -brand-short-name } will try to automatically refuse cookie banners on this site.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-cookie-clear-warning
sk
{ -brand-short-name } vymaže súbory cookie tohto webu a obnoví stránku. Vymazanie všetkých súborov cookie vás môže odhlásiť zo stránky alebo vyprázdniť nákupné košíky.
en-US
{ -brand-short-name } will clear this site’s cookies and refresh the page. Clearing all cookies may sign you out or empty shopping carts.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-turn-on-description
sk
{ -brand-short-name } sa pokúša automaticky odmietnuť všetky žiadosti o súbory cookie na podporovaných stránkach.
en-US
{ -brand-short-name } tries to automatically reject all cookie requests on supported sites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-no-trackers-found
sk
Prehliadač { -brand-short-name } nenašiel na tejto stránke žiadne známe sledovacie prvky.
en-US
No trackers known to { -brand-short-name } were detected on this page.
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
auto-safe-mode-description
sk
{ -brand-short-name } bol počas spúšťania neočakávane ukončený. Toto môže byť spôsobené doplnkami alebo nastaveniami. Problém sa môžete pokúsiť vyriešiť spustením prehliadača v Núdzovom režime.
en-US
{ -brand-short-name } closed unexpectedly while starting. This might be caused by add-ons or other problems. You can try to resolve the problem by troubleshooting in Safe Mode.

Displaying 200 results out of 337 for the string { -brand-short-name } in en-US:

Entity sk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
sk
{ -brand-short-name } vytvára <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, <label data-l10n-name="community-creditsLink">globálna komunita</label> pracujúca s cieľom zachovať internet otvoreným, verejným a dostupným zdrojom pre všetkých.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-noUpdatesFound
sk
Používate najnovšiu verziu prehliadača { -brand-short-name }.
en-US
{ -brand-short-name } is up to date
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
sk
{ -brand-short-name } sa práve aktualizuje v inej inštancii
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
sk
Zostavenie { -brand-short-name } je experimentálne a môže byť nestabilné.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
sk
{ $count -> [1] Týmto odstránite prihlásenie, ktoré ste uložili v aplikácii { -brand-short-name }, a všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [one] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v aplikácii { -brand-short-name }, a všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [few] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v aplikácii { -brand-short-name }, a všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. *[other] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v aplikácii { -brand-short-name }, a všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message2
sk
{ $count -> [1] Týmto sa odstráni heslo uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } a všetky upozornenia na únik údajov. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [one] Týmto sa odstráni heslo uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } a všetky upozornenia na únik údajov. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [few] Týmto sa odstránia heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } a všetky upozornenia na únik údajov. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [many] Týmto sa odstránia heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } a všetky upozornenia na únik údajov. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. *[other] Týmto sa odstránia heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } a všetky upozornenia na únik údajov. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. *[other] This will remove the passwords saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sk
{ $count -> [1] Týmto odstránite prihlásenie, ktoré ste uložili v prehliadači { -brand-short-name } na všetkých zariadeniach synchronizovaných pomocou { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "sentence") }. Takisto odstránite všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [one] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v prehliadači { -brand-short-name } na všetkých zariadeniach synchronizovaných pomocou { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "sentence") }. Takisto odstránite všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [few] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v prehliadači { -brand-short-name } na všetkých zariadeniach synchronizovaných pomocou { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "sentence") }. Takisto odstránite všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. *[other] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v prehliadači { -brand-short-name } na všetkých zariadeniach synchronizovaných pomocou{ -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "sentence") }. Takisto odstránite všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message3
sk
{ $count -> [1] Týmto sa odstráni heslo uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } zo všetkých synchronizovaných zariadení. Takisto sa odstránia všetky upozornenia na únik údajov, ktoré sa tu môžu zobrazovať. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [one] Týmto sa odstráni heslo uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } zo všetkých synchronizovaných zariadení. Takisto sa odstránia všetky upozornenia na únik údajov, ktoré sa tu môžu zobrazovať. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [few] Týmto sa odstráni heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } zo všetkých synchronizovaných zariadení. Takisto sa odstránia všetky upozornenia na únik údajov, ktoré sa tu môžu zobrazovať. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [many] Týmto sa odstráni heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } zo všetkých synchronizovaných zariadení. Takisto sa odstránia všetky upozornenia na únik údajov, ktoré sa tu môžu zobrazovať. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. *[other] Týmto sa odstráni heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } zo všetkých synchronizovaných zariadení. Takisto sa odstránia všetky upozornenia na únik údajov, ktoré sa tu môžu zobrazovať. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. *[other] This will remove all passwords saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-title2
sk
Export hesiel z { -brand-short-name(case: "gen") }
en-US
Export Passwords from { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
sk
{ -brand-short-name } nemá povolenie na čítanie súboru. Skúste zmeniť povolenia súboru.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-title2
sk
Importovať heslá do { -brand-short-name(case: "gen") }
en-US
Import Passwords to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
sk
Prihlasovacie mená a heslá boli importované do { -brand-short-name(case: "gen") }.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description2
sk
Heslá boli importované do { -brand-short-name(case: "gen") }.
en-US
Passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-message
sk
{ PLATFORM() -> [macos] zmeniť nastavenie pre heslá. *[other] { -brand-short-name } sa pokúša zmeniť nastavenie pre heslá. Ak to chcete povoliť, použite heslo k účtu na svojom zariadení. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] change the settings for passwords *[other] { -brand-short-name } is trying to change the settings for passwords. Use your device sign in to allow this. }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-heading
sk
{ -brand-short-name } sa za vás postará o bannery k súborom cookie
en-US
{ -brand-short-name } takes care of cookie banners for you
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-message
sk
Nechajte { -brand-short-name } automaticky odpovedať na žiadosti o súhlas s používaním súborov cookie za vás, aby ste sa mohli vrátiť k prehliadaniu bez rozptyľovania. { -brand-short-name } odmietne všetky požiadavky, kde je to možné.
en-US
Let { -brand-short-name } automatically answer cookie pop-ups for you so you can get back to distraction-free browsing. { -brand-short-name } will reject all requests if possible.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
sk
Súkromné prehliadanie: { -brand-short-name } vymaže históriu vyhľadávania a prehliadania po zatvorení všetkých súkromných okien. Tým sa však nestanete anonymnými.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
sk
{ -brand-short-name } vymaže históriu vyhľadávania a prehliadania po zatvorení všetkých súkromných okien, ale tým sa nestanete anonymnými.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
sk
Reštartovať { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-heading
sk
Reštartujte a pokračujte v používaní { -brand-short-name(case: "gen") }
en-US
Restart to Keep Using { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
sk
Na pozadí sa spustila aktualizácia { -brand-short-name(case: "gen") }. Na dokončenie aktualizácie ho budete musieť reštartovať.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info
sk
{ -brand-short-name } je pripravený.
en-US
{ -brand-short-name } is ready to go.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
sk
Aktualizovať predvoľby na automatické odosielanie hlásení pri zlyhaní prehliadača { -brand-short-name }
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-include-URL-2
sk
Zahrnúť adresy URL stránok, na ktorých ste boli pri zlyhaní { -brand-short-name(case: "gen") }
en-US
Include the URLs of the sites you were on when { -brand-short-name } crashed
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
sk
Správa o zlyhaní už bola odoslaná. Ďakujeme, že pomáhate urobiť { -brand-short-name } lepším!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
sk
Správy o zlyhaní nám pomáhajú diagnostikovať problémy a { -brand-short-name } naďalej vylepšovať.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
sk
{ -brand-short-name } obsahuje funkciu, ktorá automaticky uvoľňuje karty, aby sa zabránilo zlyhaniu aplikácie z dôvodu nedostatočného množstva voľnej systémovej pamäte. Karta, ktorá bude uvoľnená ako ďalšia v poradí, je vybratá na základe viacerých atribútov. Táto stránka ukazuje ako { -brand-short-name } prioritizuje karty a určuje, ktorá karta sa najbližšie uvoľní. Uvoľnenie kariet môžete spustiť aj ručne kliknutím na tlačidlo <em>Uvoľniť</em>.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-tabs-closed-remotely
sk
{ $closedCount -> [one] { $closedCount } karta { -brand-short-name(case: "gen") } bola zatvorená [few] { $closedCount } karty { -brand-short-name(case: "gen") } boli zatvorené [many] { $closedCount } kariet { -brand-short-name(case: "gen") } bolo zatvorených *[other] { $closedCount } kariet { -brand-short-name(case: "gen") } bolo zatvorených }
en-US
{ $closedCount -> [one] { $closedCount } { -brand-short-name } tab closed *[other] { $closedCount } { -brand-short-name } tabs closed }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
sk
{ $addonCount -> [one] Táto stránka sa pokúša nainštalovať doplnok pre { -brand-short-name }: [few] Táto stránka sa pokúša nainštalovať { $addonCount } doplnky pre { -brand-short-name }: *[other] Táto stránka sa pokúša nainštalovať { $addonCount } doplnkov pre { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
sk
{ $addonCount -> [one] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať doplnok, ktorý nie je overený. Pokračujete na vlastné riziko. [few] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať { $addonCount } doplnky, niektoré z nich nie sú overené. Pokračujete na vlastné riziko. *[other] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať { $addonCount } doplnkov, niektoré z nich nie sú overené. Pokračujete na vlastné riziko. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
sk
{ $addonCount -> [one] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať neoverený doplnok. Pokračujete na vlastné riziko. [few] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať { $addonCount } neoverené doplnky. Pokračujete na vlastné riziko. *[other] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať { $addonCount } neoverených doplnkov. Pokračujete na vlastné riziko. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
sk
Doplnok { $addonName } nemohol byť nainštalovaný, pretože { -brand-short-name } nemohol upraviť potrebný súbor.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
sk
Doplnok { $addonName } nemohol byť nainštalovaný, pretože nie je kompatibilný s prehliadačom { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
sk
Doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo prehliadač { -brand-short-name } očakával.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
sk
{ -brand-short-name } zabránil tejto stránke nainštalovať neoverený doplnok.
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
sk
Doplnok { $addonName } nemohol byť nainštalovaný, pretože { -brand-short-name } nemohol upraviť potrebný súbor.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
sk
Tento doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo prehliadač { -brand-short-name } očakával.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-imported-addons
sk
Dokončite inštaláciu rozšírení importovaných do { -brand-short-name(case: "gen") }
en-US
Finalize installing extensions imported to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-sideload-menu-item
sk
Doplnok { $addonName } bol pridaný do aplikácie { -brand-short-name }
en-US
{ $addonName } added to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt
sk
{ -brand-short-name } zabránil tejto stránke požiadať o inštaláciu softvéru.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-closed2.label
sk
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-opened2.label
sk
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
sk
Úlohou Agenta Default Browser je kontrola, či nedošlo k zmene nastavení predvoleného prehliadača z aplikácie { -brand-short-name } na iný. Ak k tomu dôjde za podozrivých okolností, ponúkne opätovné nastavenie aplikácie { -brand-short-name } ako predvoleného prehliadača, maximálne však dvakrát. Tento agent je automaticky nainštalovaný počas inštalácie alebo aktualizácie aplikácie { -brand-short-name }. Ak ho chcete vypnúť, zmeňte hodnotu predvoľby “default-browser-agent.enabled” cez editor nastavení about:config, alebo pomocou podnikového pravidla “DisableDefaultBrowserAgent” aplikácie { -brand-short-name }.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-body-text
sk
Váš predvolený prehliadač bol nedávno zmenený. Kliknutím obnovíte { -brand-short-name } ako predvolený prehliadač.
en-US
Your default browser was recently changed. Tap to restore { -brand-short-name } to default.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-header-text
sk
Naďalej používať { -brand-short-name }?
en-US
Keep using { -brand-short-name }?
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.tooltiptext
sk
Importovať záložky z iného prehliadača do aplikácie { -brand-short-name }
en-US
Import bookmarks from another browser to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
data-reporting-notification-message
sk
{ -brand-short-name } automaticky odosiela údaje spoločnosti { -vendor-short-name } s cieľom vylepšiť tento produkt.
en-US
{ -brand-short-name } automatically sends some data to { -vendor-short-name } so that we can improve your experience.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
eme-notifications-drm-content-playing
sk
Niektoré zvukové záznamy alebo videá na tejto stránke používajú softvér DRM, čo môže obmedzovať to, čo vám { -brand-short-name } dokáže umožniť urobiť s týmto obsahom.
en-US
Some audio or video on this site uses DRM software, which may limit what { -brand-short-name } can let you do with it.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-blocked
sk
{ -brand-short-name } zablokoval nezabezpečené časti tejto stránky.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-internal
sk
Toto je bezpečná stránka prehliadača { -brand-short-name }
en-US
This is a secure { -brand-short-name } page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-blocked2
sk
{ -brand-short-name } zablokoval nezabezpečené časti tejto stránky.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed2
sk
Hoci { -brand-short-name } zablokoval niektoré súčasti, stále je na stránke dostupný obsah, ktorý nie je bezpečný (ako napr. obrázky).
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on2
sk
Ak chcete, aby prehliadač { -brand-short-name } zmenil pripojenie na zabezpečené kedykoľvek je to možné, zapnite pre tento server režim "Len HTTPS".
en-US
Turn on HTTPS-Only Mode for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on3
sk
Ak chcete, aby { -brand-short-name } zmenil pripojenie na zabezpečené kedykoľvek je to možné, zapnite pre túto stránku aktualizáciu na HTTPS.
en-US
Turn on HTTPS upgrades for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-home.tooltiptext
sk
Úvodná stránka prehliadača { -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name } Home Page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
sk
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení jedného okna. [few] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení viac než { $popupCount } okien. *[other] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení viac než { $popupCount } okien. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
sk
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna. [few] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení { $popupCount } vyskakovacích okien. *[other] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení { $popupCount } vyskakovacích okien. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-refresh
sk
Obnoviť { -brand-short-name }
en-US
Refresh { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-restart
sk
Reštartovať { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-update
sk
Aktualizovať { -brand-short-name }
en-US
Update { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-redirect-label
sk
{ -brand-short-name } neumožnil tejto stránke automatické presmerovanie na inú stránku.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically redirecting to another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-refresh-label
sk
{ -brand-short-name } neumožnil tejto stránke automatické obnovenie obsahu.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically reloading.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
restore-session-startup-suggestion-message
sk
<strong>Chcete otvoriť predchádzajúce karty?</strong> Predchádzajúcu reláciu môžete obnoviť z ponuky { -brand-short-name(case: "gen") } <img data-l10n-name="icon"/>, v časti História.
en-US
<strong>Open previous tabs?</strong> You can restore your previous session from the { -brand-short-name } application menu <img data-l10n-name="icon"/>, under History.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
sk
Zdieľate { -brand-short-name }. Ostatní ľudia uvidia obsah každej karty, ktorú otvoríte.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-guidance-notification-body-instruction-win10
sk
Krok 1: Prejdite do časti Nastavenia > Predvolené aplikácie Krok 2: Prejdite nadol na „Webový prehliadač“ Krok 3: Zvoľte { -brand-short-name }
en-US
Step 1: Go to Settings > Default apps Step 2: Scroll down to “Web browser” Step 3: Select and choose { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-guidance-notification-body-instruction-win11
sk
Krok 1: Prejdite do časti Nastavenia > Predvolené aplikácie Krok 2: Vyberte { -brand-short-name } a kliknite na tlačidlo “Nastaviť predvolené”
en-US
Step 1: Go to Settings > Default apps Step 2: Select “Set default” for { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-guidance-notification-title
sk
Dokončite nastavenie { -brand-short-name(case: "gen") } ako predvoleného prehliadača
en-US
Finish making { -brand-short-name } your default
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-notification-message
sk
<strong>Chcete nastaviť { -brand-short-name } ako svoj predvolený prehliadač?</strong> Získate tak rýchle, bezpečné a naozaj súkromné prehliadanie.
en-US
<strong>Set { -brand-short-name } as your default browser?</strong> Get fast, safe, and private browsing whenever you use the web.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin
sk
Majte { -brand-short-name } na dosah ruky - nastavte si ho ako predvolený prehliadač a pripnite ho na hlavný panel.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and pin it to your taskbar.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin-mac
sk
Majte { -brand-short-name } na dosah ruky - nastavte si ho ako predvolený prehliadač a pridajte si ho do Docku.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and keep it in your Dock.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-alt
sk
Nastaviť { -brand-short-name } ako predvolený prehliadač?
en-US
Make { -brand-short-name } your default browser?
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-pin
sk
Nastaviť { -brand-short-name } ako hlavný prehliadač?
en-US
Make { -brand-short-name } your primary browser?
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-a
sk
Vypĺňajte formuláre, pridávajte komentáre alebo si robte poznámky priamo vo { -brand-short-name(case: "loc") }.
en-US
Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-b
sk
Zabudnite na vyhľadávanie bezplatných online editorov. Vypĺňajte formuláre, pridávajte komentáre alebo si robte poznámky priamo vo { -brand-short-name(case: "gen") }.
en-US
Skip the search for free online editors. Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-description
sk
Ochrana vášho súkromia je základom toho, čo robíme. Preto môžete určiť, ktorú aktivitu si { -brand-short-name } pamätá.
en-US
Protecting your privacy is at the heart of what we do. It’s why you can control the activity { -brand-short-name } remembers.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-description-two
sk
Na základe vašich aktuálnych nastavení si { -brand-short-name } nepamätá vašu aktivitu pri prehliadaní. Ak to chcete zmeniť, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">zmeňte nastavenia histórie tak, aby si históriu pamätal</a>.
en-US
Based on your current settings, { -brand-short-name } doesn’t remember your activity as you browse. To change that, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">change your history settings to remember your history</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-empty-description-two
sk
Ochrana vášho súkromia je základom toho, čo robíme. Preto môžete v <a data-l10n-name="history-settings-url">nastaveniach histórie</a> určiť, ktorú aktivitu si { -brand-short-name } pamätá.
en-US
Protecting your privacy is at the heart of what we do. It’s why you can control the activity { -brand-short-name } remembers, in your <a data-l10n-name="history-settings-url">history settings</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-import-history-description
sk
Urobte si z { -brand-short-name(case: "gen") } svoj prehliadač. Importujte si históriu prehliadania, záložky a ďalšie položky.
en-US
Make { -brand-short-name } your go-to browser. Import browsing history, bookmarks, and more.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-admin-disabled-description
sk
{ -brand-short-name } nemôže synchronizovať karty medzi zariadeniami, pretože váš správca zakázal synchronizáciu.
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your administrator has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-disabled-by-policy-description
sk
{ -brand-short-name } nemôže synchronizovať karty medzi zariadeniami, pretože vaša organizácia zakázala synchronizáciu.
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your organization has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-generic-sync-error-description
sk
{ -brand-short-name } momentálne nemôže kontaktovať službu. Skúste to znova o chvíľu.
en-US
{ -brand-short-name } can’t reach the syncing service right now. Try again in a few moments.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-network-offline-description
sk
Ak používate bránu firewall alebo proxy, skontrolujte, či má { -brand-short-name } povolenie na prístup na web.
en-US
If you’re using a firewall or proxy, check that { -brand-short-name } has permission to access the web.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-password-locked-description
sk
Ak chcete získať svoje karty, budete musieť zadať vaše hlavné heslo pre { -brand-short-name }.
en-US
To grab your tabs, you’ll need to enter the Primary Password for { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-sync-disconnected-description
sk
Ak chcete získať svoje karty, musíte povoliť synchronizáciu v nastaveniach { -brand-short-name(case: "gen") }.
en-US
To grab your tabs, you’ll need to allow syncing in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-synctabs-description
sk
Povoľte { -brand-short-name(case: "dat") } zdieľať karty medzi zariadeniami.
en-US
Allow { -brand-short-name } to share tabs between devices.
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-permissions-page-title
sk
Prosím, udeľte povolenia aplikácii { -brand-short-name }
en-US
Please give { -brand-short-name } permissions
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-safari-permissions-string
sk
macOS vyžaduje, aby ste { -brand-short-name(case: "dat") } explicitne povolili prístup k údajom prehliadača Safari. Kliknite na „Pokračovať“, v zobrazenom dialógovom okne Finder vyberte priečinok “Safari“ a potom kliknite na tlačidlo „Otvoriť“.
en-US
macOS requires you to explicitly allow { -brand-short-name } to access Safari’s data. Click “Continue”, select the “Safari“ folder in the Finder dialog that appears and then click “Open”.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions
sk
Ak chcete pokračovať v importovaní údajov z iného prehliadača, udeľte { -brand-short-name(case: "dat") } prístup k priečinku jeho profilu.
en-US
To continue importing data from another browser, grant { -brand-short-name } access to its profile folder.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-message
sk
{ -brand-short-name } nemá prístup k profilom iných prehliadačov nainštalovaných na tomto zariadení.
en-US
{ -brand-short-name } does not have access to other browsers’ profiles installed on this device.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-browsers
sk
{ -brand-short-name } nenašiel žiadne programy, ktoré obsahujú údaje o záložkách, histórii prehliadania alebo heslách.
en-US
{ -brand-short-name } couldn’t find any programs that contain bookmark, history or password data.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-resources
sk
Vyskytla sa chyba. { -brand-short-name } nemôže nájsť žiadne údaje na importovanie z daného profilu prehliadača.
en-US
There was an error. { -brand-short-name } can’t find any data to import from that browser profile.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-extensions-addons-link
sk
Prehľadávať rozšírenia pre { -brand-short-name }
en-US
Browse extensions for { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-cbh-body
sk
{ -brand-short-name } môže automaticky odmietnuť mnohé požiadavky na povolenie súborov cookie.
en-US
{ -brand-short-name } can automatically reject many cookie banner requests.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-cbh-header
sk
Povoliť { -brand-short-name(case: "dat") } odmietnuť bannery k súborom cookie?
en-US
Allow { -brand-short-name } to reject cookie banners?
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-doh-body
sk
Na vašom súkromí záleží. Prehliadač { -brand-short-name } teraz posiela vaše požiadavky DNS na partnerskú službu v záujme vašej ochrany zabezpečene.
en-US
Your privacy matters. { -brand-short-name } now securely routes your DNS requests whenever possible to a partner service to protect you while you browse.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
sk
{ $blockedCount -> [one] Prehliadač { -brand-short-name } zablokoval od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } viac ako <b>{ $blockedCount }</b> sledovací prvok. [few] Prehliadač { -brand-short-name } zablokoval od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } viac ako <b>{ $blockedCount }</b> sledovacie prvky. *[other] Prehliadač { -brand-short-name } zablokoval od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } viac ako <b>{ $blockedCount }</b> sledovacích prvkov. }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
sk
Videá na tejto stránke sa v tejto verzii { -brand-short-name(case: "gen") } nemusia prehrávať správne. Ak chcete získať úplnú podporu videa, aktualizujte prehliadač { -brand-short-name } na novšiu verziu.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-header
sk
Ak chcete prehrať video, aktualizujte { -brand-short-name } na novšiu verziu
en-US
Update { -brand-short-name } to play video
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-protections-panel-body
sk
{ -brand-short-name } vás chráni pred mnohými sledovacími prvkami, ktoré zbierajú informácie o tom, čo robíte na internete.
en-US
Keep your data to yourself. { -brand-short-name } protects you from many of the most common trackers that follow what you do online.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
colorways-cfr-body
sk
Vyfarbite svoj prehliadač { -brand-short-name } exkluzívne odtieňmi inšpirovanými hlasmi, ktoré zmenili kultúru.
en-US
Color your browser with { -brand-short-name } exclusive shades inspired by voices that changed culture.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cookie-banner-blocker-onboarding-header
sk
{ -brand-short-name } pre vás práve odmietol banner k súborom cookie
en-US
{ -brand-short-name } just refused a cookie banner for you
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fox-doodle-pin-primary
sk
Otvárať moje odkazy pomocou { -brand-short-name(case: "gen") }
en-US
Open my links with { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
july-jam-body
sk
Každý mesiac { -brand-short-name } zablokuje v priemere viac ako 3 000 sledovacích prvkov na používateľa, čo vám poskytuje bezpečný a rýchly prístup k dobrému internetu.
en-US
Every month, { -brand-short-name } blocks an average of 3,000+ trackers per user, giving you safe, speedy access to the good internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
july-jam-set-default-primary
sk
Otvárať moje odkazy pomocou { -brand-short-name(case: "gen") }
en-US
Open my links with { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-confirm-button
sk
Áno, otvárať { -brand-short-name }
en-US
Yes, open { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-message
sk
<strong>Otvoriť { -brand-short-name } pri každom reštartovaní počítača?</strong> Ak chcete spravovať predvoľby spustenia, vyhľadajte v nastaveniach výraz „spustenie“.
en-US