Transvision

Displaying 44 results for the string { $name } in da:

Entity da en-US
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-message
da
Fjern { $name } fra { -brand-shorter-name }?
en-US
Remove { $name } from { -brand-shorter-name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-title
da
Fjern { $name }?
en-US
Remove { $name }?
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-engine.aria-label
da
Søg på { $name }
en-US
Search { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-web-2.aria-label
da
Søg på nettet med { $name }
en-US
Search with { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-with-name.placeholder
da
Søg med { $name } eller indtast en adresse
en-US
Search with { $name } or enter address
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-author
da
af { $name }
en-US
by { $name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-dns-over-https-url-item-default.label
da
{ $name } (standard)
en-US
{ $name } (Default)
Entity # all locales browser • browser • preferences • containers.ftl
containers-window-update-settings2.title
da
Indstillinger for konteksten { $name }
en-US
{ $name } Container Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-label-default.label
da
Standard ({ $name })
en-US
Default ({ $name })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-password-saving
da
<img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> kontrollerer denne indstilling.
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls this setting.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-privacy-containers
da
<img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> kræver, at kontekst-faneblade er aktiveret.
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> requires Container Tabs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-proxy-config
da
<img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong> kontrollerer, hvordan { -brand-short-name } opretter forbindelse til internettet.
en-US
<img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls how { -brand-short-name } connects to the internet.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-web-notifications
da
<img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> kontrollerer denne indstilling.
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls this setting.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-websites-content-blocking-all-trackers
da
<img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> kontrollerer denne indstilling.
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls this setting.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-resolver
da
Udbyder: { $name }
en-US
Provider: { $name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-engine
da
Du har valgt en genvej som allerede bruges af "{ $name }". Vælg venligst en anden.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by “{ $name }”. Please select another.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-name
da
{ $name } ({ $version })
en-US
{ $name } ({ $version })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-name-disabled
da
{ $name } (deaktiveret)
en-US
{ $name } (disabled)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-blocked
da
{ $name } er blevet deaktiveret af sikkerheds- eller stabilitetsgrunde.
en-US
{ $name } has been disabled due to security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-blocked2.message
da
{ $name } er blevet deaktiveret af sikkerheds- eller stabilitetsgrunde.
en-US
{ $name } has been disabled due to security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-gmp-pending
da
{ $name } vil snart blive installeret.
en-US
{ $name } will be installed shortly.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-gmp-pending2.message
da
{ $name } vil snart blive installeret.
en-US
{ $name } will be installed shortly.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible
da
{ $name } er inkompatibel med { -brand-short-name } { $version }.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible2.message
da
{ $name } er inkompatibel med { -brand-short-name } { $version }.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-softblocked
da
{ $name } har kendte sikkerheds- og/eller stabilitetsproblemer.
en-US
{ $name } is known to cause security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-softblocked2.message
da
{ $name } har kendte sikkerheds- og/eller stabilitetsproblemer.
en-US
{ $name } is known to cause security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned
da
{ $name } kunne ikke verificeres til brug i { -brand-short-name }. Fortsæt på eget ansvar.
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name }. Proceed with caution.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned-and-disabled
da
{ $name } kunne ikke verificeres til brug i { -brand-short-name } og er blevet deaktiveret.
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name } and has been disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned-and-disabled2.message
da
{ $name } kunne ikke verificeres til brug i { -brand-short-name } og er blevet deaktiveret.
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name } and has been disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned2.message
da
{ $name } kunne ikke verificeres til brug i { -brand-short-name }. Fortsæt på eget ansvar.
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name }. Proceed with caution.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-tab-name
da
Faneblad: { $name }
en-US
Tab: { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-thread-name-and-id
da
{ $name }
en-US
{ $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-invalid-profile-name
da
Profilnavnet "{ $name }" er ikke tilladt.
en-US
The profile name “{ $name }” is not allowed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-name
da
Profil: { $name }
en-US
Profile: { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-rename-profile
da
Omdøb profilen { $name }
en-US
Rename profile { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
active-cache-name
da
<strong>Aktuel cache-navn:</strong> { $name }
en-US
<strong>Active Cache Name:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
push-end-point-result
da
<strong>Push netværksplacering:</strong> { $name }
en-US
<strong>Push Endpoint:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
scope
da
<strong>Scope:</strong> { $name }
en-US
<strong>Scope:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
waiting-cache-name
da
<strong>Ventende cache-navn:</strong> { $name }
en-US
<strong>Waiting Cache Name:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-ping-details
da
De enkelte informationer sendes samlet i "<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>". Du kigger på pinget { $name }, { $timestamp }.
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>”. You are looking at the { $name }, { $timestamp } ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-2
da
{ $number }, { $name }
en-US
{ $number }, { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-expiration-2
da
{ $number }, { $name }, { credit-card-expiration }
en-US
{ $number }, { $name }, { credit-card-expiration }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-page-size-dimension-name-string
da
{ $width } × { $height } { $unit } ({ $name }, { $orientation })
en-US
{ $width } × { $height } { $unit } ({ $name }, { $orientation })
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
update-full-build-name
da
{ $name } ({ $buildID })
en-US
{ $name } ({ $buildID })

Displaying 44 results for the string { $name } in en-US:

Entity da en-US
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-message
da
Fjern { $name } fra { -brand-shorter-name }?
en-US
Remove { $name } from { -brand-shorter-name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-title
da
Fjern { $name }?
en-US
Remove { $name }?
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-engine.aria-label
da
Søg på { $name }
en-US
Search { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-web-2.aria-label
da
Søg på nettet med { $name }
en-US
Search with { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-with-name.placeholder
da
Søg med { $name } eller indtast en adresse
en-US
Search with { $name } or enter address
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-author
da
af { $name }
en-US
by { $name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-dns-over-https-url-item-default.label
da
{ $name } (standard)
en-US
{ $name } (Default)
Entity # all locales browser • browser • preferences • containers.ftl
containers-window-update-settings2.title
da
Indstillinger for konteksten { $name }
en-US
{ $name } Container Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-label-default.label
da
Standard ({ $name })
en-US
Default ({ $name })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-password-saving
da
<img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> kontrollerer denne indstilling.
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls this setting.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-privacy-containers
da
<img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> kræver, at kontekst-faneblade er aktiveret.
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> requires Container Tabs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-proxy-config
da
<img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong> kontrollerer, hvordan { -brand-short-name } opretter forbindelse til internettet.
en-US
<img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls how { -brand-short-name } connects to the internet.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-web-notifications
da
<img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> kontrollerer denne indstilling.
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls this setting.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-websites-content-blocking-all-trackers
da
<img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> kontrollerer denne indstilling.
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls this setting.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-resolver
da
Udbyder: { $name }
en-US
Provider: { $name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-engine
da
Du har valgt en genvej som allerede bruges af "{ $name }". Vælg venligst en anden.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by “{ $name }”. Please select another.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-name
da
{ $name } ({ $version })
en-US
{ $name } ({ $version })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-name-disabled
da
{ $name } (deaktiveret)
en-US
{ $name } (disabled)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-blocked
da
{ $name } er blevet deaktiveret af sikkerheds- eller stabilitetsgrunde.
en-US
{ $name } has been disabled due to security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-blocked2.message
da
{ $name } er blevet deaktiveret af sikkerheds- eller stabilitetsgrunde.
en-US
{ $name } has been disabled due to security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-gmp-pending
da
{ $name } vil snart blive installeret.
en-US
{ $name } will be installed shortly.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-gmp-pending2.message
da
{ $name } vil snart blive installeret.
en-US
{ $name } will be installed shortly.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible
da
{ $name } er inkompatibel med { -brand-short-name } { $version }.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible2.message
da
{ $name } er inkompatibel med { -brand-short-name } { $version }.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-softblocked
da
{ $name } har kendte sikkerheds- og/eller stabilitetsproblemer.
en-US
{ $name } is known to cause security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-softblocked2.message
da
{ $name } har kendte sikkerheds- og/eller stabilitetsproblemer.
en-US
{ $name } is known to cause security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned
da
{ $name } kunne ikke verificeres til brug i { -brand-short-name }. Fortsæt på eget ansvar.
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name }. Proceed with caution.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned-and-disabled
da
{ $name } kunne ikke verificeres til brug i { -brand-short-name } og er blevet deaktiveret.
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name } and has been disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned-and-disabled2.message
da
{ $name } kunne ikke verificeres til brug i { -brand-short-name } og er blevet deaktiveret.
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name } and has been disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned2.message
da
{ $name } kunne ikke verificeres til brug i { -brand-short-name }. Fortsæt på eget ansvar.
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name }. Proceed with caution.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-tab-name
da
Faneblad: { $name }
en-US
Tab: { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-thread-name-and-id
da
{ $name }
en-US
{ $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-invalid-profile-name
da
Profilnavnet "{ $name }" er ikke tilladt.
en-US
The profile name “{ $name }” is not allowed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-name
da
Profil: { $name }
en-US
Profile: { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-rename-profile
da
Omdøb profilen { $name }
en-US
Rename profile { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
active-cache-name
da
<strong>Aktuel cache-navn:</strong> { $name }
en-US
<strong>Active Cache Name:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
push-end-point-result
da
<strong>Push netværksplacering:</strong> { $name }
en-US
<strong>Push Endpoint:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
scope
da
<strong>Scope:</strong> { $name }
en-US
<strong>Scope:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
waiting-cache-name
da
<strong>Ventende cache-navn:</strong> { $name }
en-US
<strong>Waiting Cache Name:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-ping-details
da
De enkelte informationer sendes samlet i "<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>". Du kigger på pinget { $name }, { $timestamp }.
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>”. You are looking at the { $name }, { $timestamp } ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-2
da
{ $number }, { $name }
en-US
{ $number }, { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-expiration-2
da
{ $number }, { $name }, { credit-card-expiration }
en-US
{ $number }, { $name }, { credit-card-expiration }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-page-size-dimension-name-string
da
{ $width } × { $height } { $unit } ({ $name }, { $orientation })
en-US
{ $width } × { $height } { $unit } ({ $name }, { $orientation })
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
update-full-build-name
da
{ $name } ({ $buildID })
en-US
{ $name } ({ $buildID })
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.