Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US sv-SE
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
confirmRepostPrompt
en-US
To display this page, the application must send information that will repeat any action (such as a search or order confirmation) that was performed earlier.
sv-SE
För att visa sidan måste programmet skicka information som kommer att upprepa en tidigare utförd åtgärd (såsom en sökning eller beställningsbekräftelse).
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.