Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sv-SE
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
xpinstallPromptMessage.message
en-US
You are attempting to install an add-on from %S. Make sure you trust this site before continuing.
sv-SE
Du försöker installera ett tillägg från %S. Se till att du litar på den här webbplatsen innan du fortsätter.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.