Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sv-SE
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Extensions
en-US
Install, uninstall or lock extensions. The Install option takes URLs or paths as parameters. The Uninstall and Locked options take extension IDs.
sv-SE
Installera, avinstallera eller låsa tillägg. Installeringsalternativet tar webbadresser eller sökvägar som parametrar. Alternativen för borttagning och låsning använder tilläggs-ID.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.