Transvision

Filter by folder:

Show all results extensions

Displaying 1 result:

Entity en-US sk
Entity # all locales extensions • irc • chrome • chatzilla.properties
pref.copyMessages.help
en-US
Any message marked as "important" will be copied to the network view. It allows you to quickly see messages that were addressed to you when you were away from the computer.
sk
Ak je táto voľba nastavená, akákoľvek správa označená ako "dôležitá" bude skopírovaná do okna informácií siete. Umožní vám odísť od počítača na dlhý čas a napriek tomu neprepásť žiadnu dôležitú správu.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.