Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US lt
Entity # all locales mail • installer • custom.properties
REG_APP_DESC
en-US
$BrandShortName is a full-featured email application. $BrandShortName supports IMAP and POP mail protocols, as well as HTML mail formatting. Built-in junk mail controls, RSS capabilities, powerful quick search, spell check as you type, global inbox, and advanced message filtering round out $BrandShortName's modern feature set.
lt
„$BrandShortName“ yra daugiafunkcinė elektroninio pašto programa. Ji gali dirbti IMAP ir POP pašto protokolais, apdoroti raiškiojo (HTML) teksto laiškus. Programa turi daug modernių priemonių, pavyzdžiui, integruotą nepageidaujamų laiškų (brukalo) valdymo priemonę, RSS kanalų skaitytuvę, galingą sparčiąją paiešką, rašybos tikrinimą rašant tekstą, bendrąją pašto dėžutę ir galingą laiškų filtravimo priemonę.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.