Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US fi
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclaration
en-US
The character encoding of the HTML document was not declared. The document will render with garbled text in some browser configurations if the document contains characters from outside the US-ASCII range. The character encoding of the page must be declared in the document or in the transfer protocol.
fi
HTML-dokumentin käyttämää merkistökoodausta ei määritelty. Dokumentti voi näyttää sisältävän roskamerkkejä joillain selainasetuksilla jos dokumentti sisältää merkkejä, jotka eivät kuul US-ASCII -merkistöön. Sivun merkistökoodaus pitää määritellä dokumentissa tai tiedonsiirtokäytännössä.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.