Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US da
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
confirmRepostPrompt
en-US
To display this page, the application must send information that will repeat any action (such as a search or order confirmation) that was performed earlier.
da
For at vise denne side er det nødvendigt at sende informationer som vil gentage enhver handling (såsom en søgning eller ordrebekræftelse) som blev udført tidligere.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.